MSZ o żydowskich roszczeniach wobec Polski

Odpowiedź na interpelację nr 18213

w sprawie potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na interpelację nr 18213 p. Posła Roberta Winnickiego ws. potencjalnych żydowskich roszczeń wobec Polski przedstawiam następujące wyjaśnienia i informacje.

1. Czy wspomniany dokument był analizowany przez MSZ? Jeśli nie to dlaczego i czy Pan Minister planuje podjęcie takich pilnych kroków?

Regulacja S. 447 Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017 będąca przedmiotem interpelacji jest obiektem pogłębionego zainteresowania polskich służb dyplomatycznych i podlega analizie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Amerykański Senat 12 grudnia 2017 r. jednomyślnie przyjął projekt ustawy (S. 447), która nakłada na Sekretarza Stanu USA obowiązek monitorowania w poszczególnych państwach kwestii związanych ze zwrotem mienia utraconego podczas II wojny światowej, a także zagrabionego przez władze komunistyczne. Jego autorami są senatorowie Marco Rubio (R – Floryda) oraz Tammy Baldwin (D – Wisconsin). Projekt skierowano aktualnie do Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, która od lutego br. debatuje nad siostrzanym projektem (H. R. 1226), zawierającym niewielkie zmiany w stosunku do projektu senackiego.

2. Czy pan Minister podziela opinię, że wspomniany akt może stanowić podstawę do wysuwania wielomiliardowych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego przez środowiska i organizacje żydowskie?

Mając na uwadze etap procesu legislacyjnego, na jakim znajdują się prace nad ustawą JUST Act oraz brak pewności co do jej finalnego kształtu przedwczesnym byłoby przesądzać o ostatecznych skutkach regulacji.

3. Czy kwestia potencjalnych roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego była przedmiotem rozmów między przedstawicielami Polski i innych państw, szczególnie USA, w ciągu ostatnich dwóch lat? Jeśli tak, to czego dotyczyły te rozmowy?

4. Czy którekolwiek państwo uzależniało swój stosunek do Polski oraz poparcie polityczne dla polityki polskiego rządu od zadośćuczynienia przez Rzeczpospolitą żydowskim roszczeniom majątkowym?

Problematyka reprywatyzacyjna pojawia się na agendzie polsko-amerykańskiego i polsko-izraelskiego dialogu politycznego (z różną częstotliwością) od dłuższego czasu. W poprzednich latach przedstawiciele strony polskiej przy okazji różnego rodzaju kontaktów z żydowskimi organizacjami operującymi na terenie USA, przedstawicielami amerykańskiej administracji, Kongresu USA oraz reprezentantami władz Izraela konfrontowani byli z ogólnymi postulatami uporządkowania spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż Polska jest ostatnim państwem Europy Środkowej i Wschodniej, w którym po 1989 r. nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej. W tym kontekście wskazywano m.in. na negatywny wpływ nie uregulowania powyższej kwestii dla szeroko rozumianego wizerunku Polski na świecie.

5. Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu związanemu z potencjalnymi roszczeniami majątkowymi wobec państwa polskiego?

Wszelkie przypadki roszczeń majątkowych wobec państwa polskiego formułowane przez inne państwa, ich obywateli oraz organizacje/środowiska funkcjonujące za granicą podlegają stałemu monitoringowi polskich służb dyplomatycznych na świecie. W wymiarze prawnym uporządkowaniu spraw związanych z procesami przejęcia (nacjonalizacji) nieruchomości przez władze komunistyczne po 1944 r. i ich skutków ma służyć przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. Upublicznienie w październiku 2017 r. ww. projektu ustawy spotkało się z szerokim odzewem środowisk żydowskich w USA, w tym m.in. przedstawicieli: World Jewish Restitution Organization (WJRO), National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSEJ), American Jewish Committee (AJC) oraz B'nai B’rith International oraz części korpusu dyplomatycznego w Warszawie (w tym m.in. ambasad USA i Izraela). Strona polska (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych) podtrzymuje dialog z ww. podmiotami, wyjaśniając założenia i cele nowych, polskich regulacji dot. problematyki restytucyjnej.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Bartosz Cichocki
Podsekretarz Stanu
Warszawa, 05-01-2018

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Marek Bekier

Być może jestem trochę naiwny

Być może jestem trochę naiwny ale muszę przyznać, że odpowiedź jest dość konkretna jak na ten problem i niewygodnego dla rządu pytającego. Jestem nawet skłonny dopatrywać się pewnych plusów w fakcie, że amerykański senat uchwalił taki akt prawny. Może to być motywacja dla polskiego parlamentu aby dokończyć wszystkie prace związane z reprywatyzacją. Oczywiście diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i uległości obecnych władz wobec USA i tamtejszych środowisk żydowskich. W sumie widzę więcej zagrożeń niż szans.
Pozostaje apel do posła Wnnickiego aby trzymał rękę na pulsie i szukał wsparcia trochę szerzej niż wśród kolegów z klubu. A może miałaby sens jakaś akcja społeczna zorganizowana przez internet?

oto Robercik

odpowiedź jest dość konkretna

odpowiedź jest dość konkretna

Odniosłem przeciwne wrażenie, szczególnie po odpowiedzi na pytanie nr. 5.

Jakie działania podejmuje rząd RP, a w szczególności MSZ, by zapobiec niebezpieczeństwu

Padają ogólniki typu "monitujemy". Może jeszcze "trzymamy rękę na pulsie"? Przecież to nic nie znaczy.
Albo zdanie:

Upublicznienie w październiku 2017 r. ww. projektu ustawy spotkało się z szerokim odzewem środowisk żydowskich w USA

z którego nic nie wynika. Jakim odzewem? No chyba takim, że dosłownie podtarli się polską ustawą forsując własną ustawę. Ich ustawa jest ważniejsza, bo wspiera ją potęga USA. Na końcu mamy finalne dolanie "wody":

Strona polska (Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych) podtrzymuje dialog z ww. podmiotami...

Jaki diaolog. Znaczy się co!???? Gdzie tu konkret?
Jeśli Pan zapyta o postęp prac podwykonacy albo pracownika, to zadowoli się odpowiedzią w stylu:

"pracujemy ciężko i wytrwale, problemy są rozwiązywane"

czy będzie wolał odpowiedź typu:

"klatka schodowa wykończona, okna wstawione, zaczynamy podłogi"....?

albo taką (jeśli poszło źle):

"majster pijany, materiały rozkradzione, płytki ułożone krzywo..."

No, ale przecież tej drugiej wersji NIGDY nie słyszymy. W przypadku negatywnym dostajemy właśnie ugólnikową odpowiedź. Pan się cieszy z ogólnikowej odpowiedzi?
A poza tym "polskie" MSZ zostało obsadzone przez Geremka (brzydko mówiąc, Żydami) i rząd PiS nic tu nie zmienił. Z resztą PiS to przefarbowana UW, więc nie ma co się dziwić.
Pan oczekuje, że Żydzi z polskiego MSZ pójdą na wojnę z Żydami z USA? Oni idą na wojnę z Polakami. Już sprowadzają amerykańskie wojska okupacyjne w celu pacyfikacji buntów np. za 20 lat. Gamonie jeszcze temu przyklaskują, bo to sojusznik. Skąd wiadomo, że sojusznik? Ano w TV powtórzono 1000 razy że to sojusznik, a jak powtórzono 1000 razy, to prawda.

oto chłop jag

Przecież okradanie na gigantyczną

skalę atrapy Polski - więc i tubylców trwa - tołażysze - na tysiąc sposobów.
Wniosek?
Te harce z wiadomą ustawą w USraelu chyba mają służyć tylko temu - aby tubylcy nie wierzgali - gdy tu i teraz są niemiłosiernie dojeni, strzyżeni i goleni - tołażysze.

oto baba jag

czym się ta grabierz

naszego mienia skończy? Nie interesują mnie żadne inne pierdoły.Rozbiory, okupacje germanizacje czy rusyfikacje. Mam to w nosie. Ale czym się skończy ten największy w historii tego kraju rabunek?

oto Czesław

Po okrągłym stole

Kolejne polskie władze wywodzą się z tego "kompromisu" zawartego ponad społeczeństwem a Polacy w kolejnych wyborach zaakceptowali tą sytuację. Obecnie dwa główne ugrupowania rządzące na zmianę w Polsce nie są decyzyjne. PO to realizuje politykę niemiecką i oczywiście w drugiej kolejności żydowską a PiS realizuje politykę USA tzn. w praktyce lobby Żydów amerykańskich. Obecnie ta polityka staje się jawna w przeciwieństwie do tradycji polskiej np. genocidum atrox na Kresach. Ponadto aktualnie PiS też przestał przeciwstawiać się Niemcom i działa na szkodę Polski, np. w sprawie Puszczy Białowieskiej czy zakazu hodowli zwierząt futerkowych.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.