Unia: co wy tam w Polsce stocznie chcecie mieć?

System opodatkowania stoczni w Polsce będzie sprawdzany przez Komisję Europejską. Umożliwienie stoczniom płacenia zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych może wg niej dawać niektórym podmiotom przewagę konkurencyjną.

Komisja przygląda się bliżej sprawie, gdyż ma obawy, że proponowany podatek ryczałtowany jest nielegalną formą pomocy, która odbija się na konkurencyjności całego przemysłu i nie zawiera się w dozwolonych formach pomocy publicznej. Dozwolone formy pomocy publicznej to pomoc na innowacje, rozwój, pomoc regionalna, a nie  pomoc operacyjna.

We wrześniu 2016 roku w Polsce przyjęto ustawę, która umożliwia polskim stoczniom płacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast podatku dochodowego od osób prawnych (gdzie 19 proc. dochodu podlega opodatkowaniu) lub fizycznych (18 lub 32 proc. w przypadku osób fizycznych i 19 proc. w przypadku przedsiębiorców). Dodatkowo podatek mógłby być płacony już po wybudowaniu lub przebudowaniu statku.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Robercik

uległy naród

a wykup obligacji wybranych korporacji przed ECB to nie jest pomoc publiczna? Polski rząd mógłby przygotować sobie zawczasu listę odszczeknięć i kontrsankcji. Zamiast tego mamy uległe pochylanie głowy pod toporem.

oto chłop jag

Unia: co wy tam w Polsce

Unia: co wy tam w Polsce stocznie chcecie mieć?

Eurokołchoz powołano do niszczenia Europy - szczególnie Europy Wschodniej - tołażysze.

oto Miś Uszatek

"Suweren" wybrał UE!

I stawiam dolary przeciwko orzechom, ze gdyby dziś powtórzyć referendum, "suweren" znów głosowałby za UE...

oto podlen 17 stycznia

Do dzieła

Gdzie nie czytam, to wszędzie krzyk Polski odnośnie działań unii wobec niej. Weźcie przykład z W. Brytanii, nie krzyczeli zrobili referendum i maja spokój, czy to takie trudne, jak widać dla Polski tak.

oto PKK

Nie warto robić sensacji

Polskie stocznie nie stanowią konkurencji dla nielicznych istniejących na Zachodzie, ponieważ działają w zupełnie innym segmencie rynku. Przytłaczająca większość naszej produkcji (kadłuby i sekcje kadłubów dla stoczni zagranicznych) jest tym, czego Zachód nie chce u siebie robić z powodu znikomej rentowności. Trochę lepiej stoi rynek remontów. Więcej dla zainteresowanych.

We wrześniu 2016 roku w Polsce przyjęto ustawę, która umożliwia polskim stoczniom płacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 1 proc. od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków zamiast podatku dochodowego od osób prawnych (gdzie 19 proc. dochodu podlega opodatkowaniu)

Nie jestem znawcą prawa ani podatków, ale chyba obyłoby się bez kontrowersji, gdyby podmioty sektora stoczniowego zostały wrzucone do stref ekonomicznych. Niektóre od lat prowadzą działalność np. w Pomorskiej SSE. To jednak nie byłoby medialne, specjalna ustawa stoczniowa prezentuje się zdecydowanie lepiej.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.