Porównanie Polska - Rosja, kilka wskaźników

Dyskutując kiedyś o rychłej katastrofie gospodarczej Rosji w TVN BiŚ, stwierdziłem, że gospodarka rosyjska ma dobre parametry. Porównajmy je więc, na przykład z Polską, na której znacznie bardziej nam przecież zależy niż na Rosji.

Za podstawę wziąłem standardowy pakiet danych IMF.

1. PKB

polska-rosja-pkb-508a.jpg

Przez ostatnie 15 lat po zapaści lat 90-tych) PKB Rosji rosło szybciej niż Polski. Oprócz katastroficznego roku 2009, gdy Rosja odczuła spadek cen ropy.

2. PKB na mieszkańca

polska-rosja-pkb-mieszk-508a.jpg

Rosja wyprzedziła Polskę w 2012 roku.

3. PKB na mieszkańca wg siły nabywczej

polska-rosja-pkb-mieszk-ppp-imf-508a.jpg

Tutaj Polska ma większy PKB na mieszkańca wg PPP. Tak twierdzi IMF, jednak Bank Światowy przyjmuje inne przeliczniki i wykres wygląda zupełnie inaczej.

polska-rosja-pkb-mieszk-ppp-bs-508a.jpg

Wg danych BŚ Rosja wyprzedziła nas w tym wskaźniku w 2007. Wiele o tym było dyskusji. Trudno uznać, która instytucja lepiej to ocenia.

4. Inwestycje

polska-rosja-inwestycje-pkb-508a.jpg

W XXI wieku dość zrównoważony bilans, z lekką przewagą inwestycyjną Rosji, szczególnie w ostatnich latach. Jednak z pewnością jest to zbyt niski wskaźnik w porównaniu z krajami nowej Europy, nie mówiąc już o Chinach, gdzie inwestycje stanowią 40-50% PKB,

5. Inflacja

polska-rosja-inflacja-508a.jpg

Polska ma znacznie niższe wskaźniki inflacji, co świadczy, że dobrze strzeże wartości pieniądza inwestorów.

6. Bezrobocie

polska-rosja-bezrobocie-508a.jpg

Bezrobocie w Rosji jest dwukrotnie niższe od polskiego, i było niższe praktycznie przez cały okres. Co świadczy, że Rosja dobrze strzeże miejsc pracy.

7. Deficyt budżetowy

polska-rosja-deficyt-budzetowy-508a.jpg

Rosja przez dłuższe okresy ma nadwyżki budżetowe, co pozwala jej w latach kryzysów wspierać z budżetu gospodarkę. Polska przez wszystkie lata ma deficyt budżetowy.

8. Zadłużenie budżetu

polska-rosja-zadluzenie-budzetu508a.jpg

Efektem deficytów budżetowych jest zadłużenie państwa polskiego (57% PKB), gdy rosyjskie pańswo nie jest znacząco zadłużone (13% PKB).

9. Bilans handlowy towarów i usług

polska-rosja-bilans-handlowy-508a.jpg

Bilans handlowy Rosji jest od lat dodatni w granicach 10% PKB. Polski bilans handlu i usług jest od lat ujemny ok 3% PKB. (dane BŚ)

10. Rachunek bieżący

polska-rosja-rachunek-biezacy-508a.jpg

Rosja ma ciągle nadwyżkę na rachunku bieżącym. Polska stale - deficyt. Wiele było dyskusji na temat tego parametru.

Ciekaw jestem oceny Czytelników, która gospodarka ma zdrowsze podstawy i o która powinnismy się bardziej martwić?

- - -
napisane
7 grudnia, 2014

oto Andrzej Andrzej

Czasami coś napisze o Polsce i świecie.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.69565
Ogólna ocena: 3.7 (głosów: 23)

Tematy: 

Dyskusja

oto baba jag

Porównanie na filmach getta

w USA i Rosji z tych oczywiście dostępnych w internetach odpowie na zadane pytanie pełniej niż ja.

Problemem Rosji jest to,że tak naprawdę jest to państwo surowcowe o bardzo dużych kosztach utrzymania i można je odłączyć od światowej gospodarki. Pytanie tylko,czy można to zrobić nie robiąc kuku sobie.

oto Andrzej

problem z państwami surowcowymi @baba jaga -

jest akurat taki, że NIE da się ich odłączyć. Potęga ropy., teraz też gazu jest taka... że nawet Arabia Saudyjska z ustrojem z ery kamienia łupanego sobie żyje pod bokiem wujka sama.

fachowo to określają "oil curse"

oto mmm777

Jeżeli coś się tu porównuje, to

porównuje się kraj który doznał mnóstwa korzyści z racji przyłączenia się do UE - z krajem którego takie korzyści ominęły.

oto Andrzej

@ mmm777 Rosja też była przyłączana

a nawet teraz jest przyłączona, zachodni system zainstalowany tam w latach 90-tych był jeszcze bardziej radykalną brzytwą niż u nasz.

oto chłop jag

Należałoby także

ustalić stopień - totalnej, obligatoryjnej i niejako z urzędu demoralizacji - obu narodów - tołazysze - i jej tendencje. Podobnie należałoby ustalić stopień hasania po obu krajach tzw. marksizmu kulturowego - tołażysze - i również tendencje.
Wniosek?
Rosja rozwijając się gospodarczo - może poluzować smycz pupili - więc nie wierze w to aby owi pupile na to pozwolili - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.