Zmiany w KRS i SN, opis i infografiki "Gazety Wyborczej"

"Wyborcza" przedstawiła skondensowany opis sądowej rewolucji PiS autorstwa Tomasz Setty z grafikami Marty Kondrusik.

Nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa

KRS
(...) Dziś KRS tworzy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta, minister sprawiedliwości, czterech posłów, dwóch senatorów oraz 15 sędziów wskazywanych przez środowiska sędziowskie.

Prezydencka ustawa zakłada wygaszenie kadencji tej "piętnastki". Ich miejsce zajmą teraz sędziowie wskazani przez polityków. Ostateczną listę kandydatów ułoży odpowiednia sejmowa komisja. Będzie ona miała obowiązek uwzględnić co najmniej po jednym kandydacie wskazanym przez każdy klub poselski. (...)

Procedura wyboru członków KRS

Wybór KRS
(...) Zaproponowana przez Andrzeja Dudę trudna do uzyskania, bardzo wysoka większość 3/5 głosów - wymagająca ponadpartyjnej zgody - będzie obowiązkowa jednak tylko w pierwszym podejściu. (...)

Rewolucja w Sądzie Najwyższym

Wygaszanie sędziów
(...) W chwili ukończenia 65. roku życia każdy z sędziów będzie miał co prawda prawo do tego, by zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o przedłużenie możliwości orzekania. Głowa państwa będzie mogła jednak decydować o ich ewentualnym pozostaniu w SN według własnego uznania. Kryteriów, którymi miałby się kierować prezydent, nie ma. (...)

Przebudowa struktury SN

Nowe izby SN
(...) Po zmianach w Sądzie Najwyższym powstaną dwie zupełnie nowe izby: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna.

W obu tych izbach będą wspólnie z sędziami orzekali ławnicy, powoływani do SN przez Senat zdominowany dziś przez PiS. To rozwiązanie niespotykane w tego typu instytucjach - sady najwyższe są z reguły "sądami prawa", a nie "sądami faktów", wobec czego zasiadają w nich wyłącznie zawodowi sędziowie.

Jakie ma to znaczenie dla zwykłego obywatela, który nigdy nawet nie był w sądzie? Eksperci zwracają uwagę, że utworzona zupełnie od podstaw izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - z udziałem ławników - będzie zajmowała się m.in. stwierdzaniem ważności wyborów prezydenckich czy parlamentarnych.

Skarga nadzwyczajna w SN

Skarga nadzyczajna
Spore zamieszanie może też wywołać zupełnie nowa instytucja skargi nadzwyczajnej. Wybrane podmioty będą mogły ją składać do SN w imieniu obywateli, jest będzie to konieczne "dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej". To bardzo nieostre kryteria.

Skargę na wybrane orzeczenia sądów będzie można składać w ciągu 5 lat od ich uprawomocnienia. Przez pierwsze 3 lata obowiązywania prezydenckiej ustawy będzie można też wzruszyć każdy prawomocny wyrok wydany w ciągu ostatnich 20 lat. W tym czasie polskie sądy wydały około 60 milionów orzeczeń.

Skargi te będzie rozpatrywać nowa izba Kontroli Nadzwyczajnej, złożona z sędziów i ławników. Jeśli przychylą się oni do treści skargi, będzie można uchylić całe zaskarżone orzeczenie lub tylko jego część. (...)

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 2

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto MSzach

I przychodzą czasy, że

I przychodzą czasy, że 'naszych' się nie rusza.
Wniosek?
Albo z nami pisiakami albo won...

Trzeba jednak nadmienić, że niesprawiedliwe sądownictwo róznicujace obywateli było i wcześniej. Albo inaczej: Było od zawsze. Tyle, że wtedy wszyscy udawali przynajmniej, ze jest inaczej. Dziś prawdziwe oblicze sądownictwa w systemie bolszewizującego prawa stanowionego jest jawne. I to dla niektórych jest najgorsze.

Ale w sumie nikt nie omamia obywateli. Dziś obywatel widzi 'kawę na ławie'..

oto Zona

Czy te grafiki są prawdziwe

Czy te grafiki są prawdziwe tego nie wiem. Ale wiem jedno znaczenie będzie miało kto ma większość w Sejmie a nie że akurat jest to "PiS". Za parę lat okupanci mogą wszak zmienić afisz noszących znamiona władzy.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.