Ostatni białogwardzista padł

Tak można spuentować ostatnie działania Ojca Dyrektora Radia Maryja a dotyczące działalności z zakresu stosunków polsko –żydowskich, jako znaczącej postaci naszego życia publicznego. Zawsze byłem pełen szacunku dla patriotyczno - religijnej działalności o. T. Rydzyka, jak też umiejętności biznesowo-gospodarczych wzbogacających naszą Ojczyznę. Przed paru laty 20.10.2013 r. tak oceniałem działalność o.T.Rydzyka www.prawica.net/arch/36175 gdzie m.inn. napisałem.

„Należy też postawić przed Trybunałem Stanu lub sądem karnym trochę pomniejszych dostojników państwowych a działających przeciwko rozwojowi naszej gospodarki a więc na szkodę naszej Ojczyzny. Gdy Fundacja Lux Veritatis rozpoczęła badania nad wykorzystaniem ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych, mając już na ten cel przydzielone fundusze z Unii Europejskiej, wówczas urzędnicy podlegli ówczesnemu wicepremierowi Grzegorzowi Schetynie, dużo wysiłku i czasu poświęcili na szukanie „haków formalnych” by tą inicjatywę, tak pożyteczną dla kraju, utrącić. No i osiągnęli cel, pieniądze Fundacji Lux Veritatis zabrano.

Działalność społeczno-gospodarczą o.T.Rydzyka można przyrównać do działalności ks.Wawrzyniaka , tylko że ks. Wawrzyniaka prześladowały okupacyjne władze pruskie ponad wiek temu a o.T.Rydzyka prześladują obecne władze Najjaśniejszej III-ej Rzeczpospolitej - niestety. Obowiązkiem państwa polskiego było i jest takie inicjatywy jak wykorzystanie energii geotermalnej, wspierać i rozpowszechniać na cały kraj. A mnożenie przeszkód przez biurokrację, przy wykorzystaniu naszych bogactw naturalnych, zaliczam do świadomego działania na szkodę gospodarki naszej Ojczyzny. Za taką działalność b.wicepremier Grzegorz Schetyna powinien tłumaczyć się przed Trybunałem Stanu. O ile pamiętam, to G.Schetyna osobiście wypowiadał się publicznie za ograniczeniem funduszy dla tej inicjatywy.”

Być może wcześniej nie zauważyłem tego, ale ostatnio wyraźnie widać że w polityce patriotyczno-historycznej o.T.Rydzyk przyjął narrację żydowską a nie polską.

Pod koniec listopada w Toruniu w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu zakończyła się Międzynarodowa Konferencja „Pamięć i nadzieja”, poświęconą pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie drugiej wojny światowej. Uczestnicy na zakończenie pomodlili się w języku hebrajskim i polskim.

Konferencję rozpoczął dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, który przywitał zgromadzonych gości jak podaje wPolityce.

Konferencja odbyła się w Kaplicy Pamięci znajdującej się w sanktuarium. Kaplica jest swego rodzaju pomnikiem, powstałym z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia własnego i rodziny ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Inicjatorem jej budowy był o. Tadeusz Rydzyk. Główną częścią kaplicy są Tablice Pamięci z ok. 1170 nazwiskami cichych bohaterów wojny, niosących pomoc żydowskim współobywatelom. Pośród tablic widnieje napis zaczerpnięty z ewangelii według św. Jana: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Organizatorami konferencji byli: Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”, działający przy Fundacji Lux Veritatis, wraz z Fundacją „From The Depths”, we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej.

Do uczestników konferencji okolicznościowy list skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Jedną z ważniejszych osób uczestniczących w tej konferencji był Jonny Daniels, były doradca Donalda Trumpa, założyciel i prezes Fundacji From the Depths zajmującej się relacjami pomiędzy Polakami i Żydami. Jonny Daniels w swoim przemówieniu podkreślił, że Żydzi zawsze będą wdzięczni Polakom za otwartość.

”To zaszczyt, że możemy upamiętnić tych, którzy ryzykowali własnym życiem i oddali je za swoich bliskich. Przez 1000 lat społeczność żydowska mieszkała w Polsce obok swoich sąsiadów. To istnienie w pewnym momencie okazało się niemożliwe. Żydzi zawsze będą wdzięczni Polakom za otwartość i przyjęcie ich na polskiej ziemi, Stać tutaj, to wielkie i pouczające doświadczenie.”

Do zgromadzonych przemówiła też premier Beata Szydło gdzie znalazło się bardzo ważne zdanie

„Musimy mówić prawdę o tamtych czasach, musimy mówić o bohaterskich Żydach i bohaterskich Polakach. To właśnie Polacy i Żydzi, Polska i Izrael, mamy w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. To nasza wspólna sprawa, wspólna nadzieja, wspólna prawda i miłość.”

To zwrócenie uwagi Pani Premier że „musimy mówić o bohaterskich Żydach” jest dla mnie zasadnicze. Ja w artykule „Judeopolonia…” napisałem m.inn.

„O zbrodniach popełnionych przez Żydów na Polakach nie słychać a przecież były, nie tylko po 1945 ale i w 1939 nie tylko w stosunku do cywili ale i do Żołnierzy Polskich. Wielu Żydów współpracowało z okupantem niemieckim, przyczyniając się do śmierci nie tylko Polaków ale i swoich rodaków były to w szczególności policja żydowska i Judenraty. To dziwne że o tym to środowiska społeczności żydowskiej nie wiedzą i nie potępiają.

Głoszona od czasów rozbiorowych, wroga nam propaganda, ma na celu zaszczepianie kompleksu niższości Polakom, żeby byli ulegli i pokornie znosili zniewagi, dawniej od zaborców, a obecnie od sąsiadów a w szczególności od Żydów i Ukraińców. W takim celu są nagłaśniane te poświęcenia całych polskich rodzin, żeby uratować Żydów w czasach Holokaustu. W tak ekstremalnej sytuacji, nikt nie wie jak by się zachował, w szczególności w stosunku do dzieci, ale wynosić „pod niebiosa” ojca rodziny który ukrywa Żydów w piwnicy czy w stodole, prawie ze 100% pewnością że zginą i Żydzi i jego rodzina?. Trudno się dziwić że inne narody postrzegają nas jako „nienormalnych”. Czy to się nazywa bohaterstwo czy brak odpowiedzialności i miłości do własnej rodziny?. A czy byli SPRAWIEDLIWI ŻYDZI RATUJĄCY POLAKÓW ? Ryzykowali własnym życiem i swojej rodziny , może zginęli by uratować od śmierci Polaka?. Ja o takim przypadku nie słyszałem. Należy też uświadomić sobie bezwzględność ukrywających się Żydów w stosunku do swoich opiekunów, których świadomie skazywali prawie na pewną śmierć, razem z rodziną.

Pisze książki o polskim antysemityzmie m.in. J.T.Gross a my niestety poddajemy się sposobowi przedstawiania okresu okupacji niemieckiej na naszych terenach przez tego typu polakożercze osoby. Licytujemy się w udowadnianiu, jacy to my porządni i bohaterscy, ilu to Polaków zginęło w obronie Żydów, ile to drzewek w Izraelu posadzono dla Polaków „sprawiedliwych wśród narodów świata”. Można to nazwać, niezrozumiałym dla mnie, tragicznym i dziwacznym masochizmem narodowym.”

Niestety, z przykrością stwierdzam, że dla mnie o.T.Rydzyk wpisał się w tą narrację zaszczepiania kompleksu niższości Polaków w stosunku do Żydów organizując u siebie tą konferencje i umieszczając w kaplicy Tablice Pamięci z ok. 1170 nazwiskami cichych bohaterów wojny, niosących pomoc żydowskim współobywatelom. Kaplicę tą zwiedza tysiące młodzieży i o.T.Rydzyk taki daje im wzór do naśladowania i jak sam mówi

„Trzeba myśleć o młodzieży, o dzieciach. Chcemy uczyć, właściwie formować dzieci i młodzież, by Polska była silna Bogiem, by Polacy kochali własną Ojczyznę. (..) Pracujemy nad tym już parę lat.”

Taki sposób przedstawiania stosunków polsko - żydowskich jest tym bardziej szkodliwy, że dotyczy to wychowania, stawiając tej młodzieży i dzieciom fałszywy wzór dla postawy obywatelskiej. Taka jednostronna narracja wykształci w młodym pokoleniu zamiast dumnej postawy obywatelskiej, poddańczą naturę raba.

Umieszczenie w kaplicy nazwisk Polaków poświęcających życie za współobywateli żydowskich jest nie pełną prawdą, to manipulacja gorsza od kłamstwa. Według mnie, obok na ścianie, powinny znaleźć się nazwiska Żydów ratujących Polaków z narażeniem życia własnego i swojej rodziny na terenach okupowanych przez Armię Czerwona po 17-ym września 1939 r. a także po 1945 r w okresie budowania komunizmu, ale takich wydarzeń historia nie odnotowała. Historia zna natomiast agresywne i zbrodnicze działania społeczności żydowskich w stosunku do Polaków i nawet do Wojska Polskiego II-ej Rzeczpospolitej, zbrodnicze działania ubeków, sędziów i prokuratorów żydowskich w początkach PRL-u są przecież znane. Te nazwiska powinny tam w tej kaplicy się znaleźć. To będzie cała prawda a „prawda nas wyzwoli”.

Powstają w Polsce muzea upamiętniające pomordowanych Polaków ratujących Żydów w czasach Holokaustu i to za nasze pieniądze (muzeum Ulmów w Markowej, ostatnio w Ciepielowie), to nie jest normalne, to jest „gender”. To uratowani powinni stawiać pomniki i muzea za własne pieniądze a nie ci co poświęcali życie dla ich uratowania. O.T.Rydzyk wystąpił ostatnio z inicjatywą upamiętnienia Ukraińców, którzy ratowali Polaków przed UPA i to jest jak najbardziej prawidłowo.

Według mnie to te upamiętnienia, te muzea, to powinny powstać ale w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych gdzie są silne organizacje żydowskie, oczywiście na ich koszt. I tam po tych muzeach powinny być oprowadzane wycieczki szkolne i turyści, samo sadzenie drzewek to takie trochę lekceważenie tych ofiar. Jak powiedział prof.Szewach Weiss zwiedzający Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, „Patrząc na zgromadzone zdjęcia i eksponaty czuję zapach siana i strychu, na którym się ukrywałem i wracają obrazy gestapowców, którzy przeszukiwali tę stodołę.”

Zaznaczył też, że trzeba wiedzieć, jakich form użyć, aby te osoby upamiętnić.

Szewach Weiss to izraelski polityk, poseł do Knesetu w latach 1981-1999 oraz jego przewodniczący w latach 1991-1996. Od 2000 r. Przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem. W latach 2001-2003 Ambasador Izraela w Polsce. Kawaler Orderu Polski. Profesor nauk politycznych i wykładowca takich przedmiotów, jak historia i polityka Izraela.

Jak podaje z 1-go kwietnia 2017 r. parezja

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Weiss mówił o trudnej historii polsko-żydowskiej. Jego zdaniem wielu Żydom Polska kojarzy się jednoznacznie – z miejscem, gdzie dokonano Holokaustu. Weiss dodaje też, że „część Żydów po wojnie z ofiar zamieniła się w katów w UB”, zwraca jednak uwagę, że to historia na tyle gorzka, że nie da się o niej opowiedzieć podczas wywiadu.

I czasami myślę sobie: „Może mam zbyt dobre podejście do Polaków, bo mnie uratowali?”. A potem przypominam sobie, jak wielką tragedią była dla was wojna. A później czytam nazwiska żydowskich sędziów czy ubeków, którzy was mordowali. I znów myślę: „Czy mam prawo was krytykować?” – powiedział.

To jest bardzo piękne co Pan prof.Szewach Weiss powiedział do Polaków w Polsce po polsku, tylko ja bym oczekiwał, by to samo powtórzył publicznie w Izraelu w języku jidysz w Knesecie a w St.Zj. w języku angielskim, szczególnie w środowiskach i organizacjach żydowskich.

Według mnie, nasz tzw. establishment polityczny wpadł w jakiś obłęd filosemityzmu, przykładem niech będzie ostatnio przyjęcie przez sejm ustawy o przeznaczeniu 100 mln złotych na konserwacje Cmentarza Żydowskiego w Warszawie, to blisko 10 razy więcej niż przeznaczono w tym roku na polskie dziedzictwo na Kresach. Poseł R.Winnicki ponadto wskazywał, że jednocześnie zaniedbuje się dziedzictwo Kresów.

W piątek (08.12.2017 r.) Sejm przyjął tą ustawę autorstwa PiS. Ustawę poparło 416 posłów, 4 było przeciw (Robert Winnicki, Bartosz Józwiak, Andrzej Kobylarz, Paweł Skutecki), 6 wstrzymało się od głosu.

Czy my już w rzeczywistości jesteśmy Judeopolonią a brak tylko formalnej nazwy?

- - -
13.12.2017 r.

Czesław

Czesław Buksiński, inżynier, obecnie na emeryturze, od 1981 r związany z opozycją niepodległościową.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.272725
Ogólna ocena: 4.3 (głosów: 11)

Tematy: 

Dyskusja

oto Hetman Koronny

Niestety, przykre ale ostatni

Niestety, przykre ale ostatni białogwardzista nie tyle padł co pracowicie uwija się już na odcinku nowej mądrości etapu zgodnej z linią partii.
o._rydzyk_na_kolacji_szabasowej.jpg
Shabbat Shalom. Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk na kolacji szabasowej u Jonny Danielsa

oto mj

Ta "mądrość etapu" zaczęła się

u przedsiębiorczego ojczulka już ponad 4 lata temu, jak w stylu iście stalinowskim pozbyto się z RM i TV Trwam prof. Jerzego Roberta Nowaka. Był człowiek, były programy - nie ma człowieka, nie ma programów. Pytania słuchaczy o profesora zbywano krótkim kłamstewkiem że "chory". :) Aż pytania ustały. :)

oto Hetman Koronny

Z panem prof. Jerzym Robertem

Z panem prof. Jerzym Robertem Nowakiem zakończono współpracę po kilkunastu latach tworzenia i emisji programu "Minął miesiąc" w TV Trwam i Radio Maryja bez podania jakichkolwiek konkretnych przyczyn. Według Ojca Dyrektora w odpowiedzi udzielonej słuchaczowi na antenie RM taką decyzje podjęła podobno rada programowa.

oto olrob

Białogwardzista Rydzyk

Ojciec Tadeusz Rydzyk nigdy nie był żadnym białogwardzistą, tylko cynikiem walczącym o władzę i pieniądze.
Ojciec Rydzyk przyjmuje taką narrację jaka jest mu potrzebna w walce o pieniądze i wpływy. Teraz jest to narracja amerykańsko- syjonistyczna. Potem może być inna np prorosyjska. Wszystko zgodnie z "mądrością etapu".
W walce o władzę i pieniądze nie ma nic złego, tylko że ojciec Rydzyk chwyta się nikczemnych środków takich jak kłamstwo, manipulacja, złośliwość, różne sztuczki erotyczne.
Ostatnio media ojca Rydzyka podle zaatakowały Grzegorza Brauna, a ten się załamał i zasmucił.
Pamiętam historię z Giertychem i Ligą Polskich Rodzin. Myślę że cała ewolucja ideową Romana Giertycha, to w dużej mierze efekt kontaktów z ojcem Rydzykiem.
A gdzie dziś są rozmaici politycy popierani przez ojca Rydzyka np Wrzodak, Łopuszański, Zawisza?

oto Natalia Julia Nowak

olrob

ojciec Rydzyk chwyta się nikczemnych środków takich jak (...) różne sztuczki erotyczne

Może Pan rozwinąć ten wątek i podać źródła swojej wiedzy?

oto Krzych Adam

Hmm.

To zainteresowanie pogańskiej westalki "nikczemną erotyką" zakonnika jest zaskakujące. Ale przyznam spostrzeżenie ciekawe.

oto Natalia Julia Nowak

Krzych Adam

Trudno się nie interesować, gdy się wie, że 99% dorosłych ludzi jest umoczonych w tego typu ciemne sprawy. Jeśli znajduję się w grupie 100 osób, to mogę zakładać, że wszyscy oprócz mnie mają coś na sumieniu.

oto Krzych Adam

Co takiego?

99% ludzi ma coś wspólnego z "nikczemną erotyką" i to na dodatek w którą zamieszany jest zakonnik?

BTW, ja mam nadzieję, ze p. Olrobowi chodziło o coś innego, choć nie mam pojęcia co to mogłoby być. Pisownią użyte przez niego słowo jest podobne do erystyki, ale erystyka bardzo umiarkowanie pasuje do kontekstu.

oto Natalia Julia Nowak

Krzych Adam

Erotyka jest jedna, ale przejawia się na wiele sposobów, np. poprzez różne orientacje seksualne. Większość ludzi (według lewicy 90%, według prawicy - jeszcze więcej) to heteroseksualiści. Biorąc pod uwagę ten fakt, postępującą swobodę obyczajową, niż demograficzny oraz niezwykłą popularność tabletek antykoncepcyjnych, można się zastanawiać, ilu ludzi spośród nas to skrytobójcy zygot*. Wie Pan, że przez wiele lat byłam pro-life. Teraz już nie jestem, ale pewien niesmak pozostał. Jedno jest pewne: zło fascynuje. Co takiego jest w erotyce, że ludzie wstępują na tę drogę, chociaż prowadzi ona do śmierci, cierpienia i destrukcji? W sztuce - zwłaszcza w poezji i malarstwie - Eros często idzie w parze z Thanatosem. Trafna wizja. To wszystko jest niezwykle ciekawe, a zarazem przerażające. Nie oznacza to, oczywiście, że nie mogę tego zgłębiać jako zjawiska abstrakcyjnego**. Wszak nie każdy, kto czyta powieści detektywistyczne, planuje zbrodnię doskonałą. :-)

_______
* Pigułka hormonalna "przed" (nie mówiąc już o pigułce hormonalnej "po") to aborcja z zamiarem ewentualnym, gdyż może doprowadzić do wydalenia zapłodnionej komórki jajowej z narządów rodnych kobiety.

** Jak zapewne się Pan domyśla, badania empiryczne metodą obserwacji uczestniczącej nie wchodzą w grę.

oto Natalia Julia Nowak

Bo przegrałam wojnę jako prolajferka.

Mój błąd polegał na tym, że nie rozumiałam ludzi i byłam wobec nich nietolerancyjna (tak, wiem, iż po prawej stronie mocy słowo "tolerancja" jest niepopularne). Nie można mówić, że się kocha bliźniego, jeśli próbuje mu się odebrać to, co jest dla niego jak powietrze. Ciągle się uczę miłować i akceptować innych ludzi, ale bardzo dużo mnie to kosztuje. Żeby w ogóle ruszyć z kopyta, musiałam gruntownie przebudować swoje sumienie i światopogląd*.

* To tak jak z zatwardziałym pacyfistą, który podczas wojny dochodzi do wniosku, że musi strzelać do wrogich żołnierzy.

oto Krzych Adam

No tak.

To mi trochę przypomniało tego sierżanta, który o młodym wojsku zwykł mówić: "Ech, oni są jak dzieci. Tylko im baby i gorzała w głowie"!

oto olrob

Przepraszam

Chodziło mi o sztuczki erystyczne a nie erotyczne.

oto Robercik

to jasne dla każdego kto nie

to jasne dla każdego kto nie jest trolem. Niech przepraszają trole które temat literówki rozdęly do osobnego wątku .

oto Krzych Adam

No tak.

Okropni są ci trolle. Żadnej dyscypliny. I nie potrafią maszerować równo, pod rządek, krok w krok.

oto elvis

Przyłączam się do krytyki o. Rydzyka,

jednak z zupełnie innego powodu niż autor powyższego tekstu, Nie rozumiem, jak można mieć za złe katolickiemu zakonnikowi to, że wypełnia swoją misję i powołanie, do którego wzywa go sam Chrystus. ("zło dobrem zwyciężaj","miłujcie waszych nieprzyjaciół", "błogosławieni pokój czyniący", " nie chowa się światła pod korcem" i wiele innych zaleceń realizowanych gorliwie na falach RM). Zarzuty podnoszone tu przez autora mogą mieć osoby zakompleksione, małostkowe i zazdrosne, z odrobiną mentalności niewolniczej, bojące się cienia, w tym wypadku żydowskiego, Na takiej glebie niechęć i ksenofobia łatwo przeradza się we wrogość. Czy takiej postawy oczekuje autor od ojca dyrektora?

Osobiście uważam, że o. Rydzyk, nie negując przecież krzywd doznanych od złych Żydów, adresuje swój przekaz do dobrych i przyjaznych Polsce Żydów, powiększając przestrzeń do wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Bardzo podobnie ma się kwestia PiSowskiej propagandy, wszak nie samo zło serwuje nam "reżim" PiSu, choć do "samego dobra" im daleko. Jeżeli można tu coś zarzucić, to chyba jedynie jednostronną propagandę pisowską, niedostatek niezależnych ekspertów w audycjach o tematyce gospodarczej i politycznej.

oto Robercik

jak można mieć za złe

jak można mieć za złe katolickiemu zakonnikowi to, że wypełnia swoją misję i powołanie, do którego wzywa go sam Chrystus.

Pan się dobrze czuje? Jaką misję, po co wciąga Pan w to Chrystusa? Chrystus pogoniłby tego kupca ze świątyni.
Poza tym kochający Żydów Rydzyk potrafi być bardzo agresywny wobec Rosjan, np. nazywa ich narodem kłamców. Ponadto dzięki propagandzie ojczulków z RM przeciętny słuchacz RM uważa, że Rosjanie zamordowali Lecha Kaczyńskiego. Większość rydzykowych moherów to bezmyślne zombi które poprą bombardowanie Syrii przez Izrael, czystki etniczne itp. o ile tak rozkaże ich koszerny Pan.
Rydzyk wychował w Polsce środowisko odpowiadające tzw. chrześcijańskim syjonistom w USA.

oto elvis

Tak, dobrze się czuję, do czasu ...

gdy czytam takie bzdety w wykonaniu Intelektualisty:

dzięki propagandzie ojczulków z RM przeciętny słuchacz RM uważa, że Rosjanie zamordowali Lecha Kaczyńskiego. Większość rydzykowych moherów to bezmyślne zombi które poprą bombardowanie Syrii przez Izrael, czystki etniczne itp. o ile tak rozkaże ich koszerny Pan.
Rydzyk wychował w Polsce środowisko odpowiadające tzw. chrześcijańskim syjonistom w USA.

oto chłop jag

W kraju podbitym

nic istotnego nie dzieje się bez zgody okupanta - tołażysze.
Wniosek?
Ojciec Dyrektor okupantowi nie szkodzi - i to jest właśnie podejrzane - tołażysze.

oto Czesław

Do elvis

Pisze Pan(i), "Jeżeli można tu coś zarzucić, to chyba jedynie jednostronną propagandę pisowską". Ja też przecież zarzucam o.T.Rydzykowi "jednostronną propagandę" w stosunkach Polacy-Żydzi. Z Pana (i) zarzutów w stosunku do mnie wynika że Pan(i) też ma osobowość "zakompleksioną, małostkową i zazdrosną, z odrobiną mentalności niewolniczej", tylko że w stosunku do PiS-u. A tak już zupełnie bez złośliwości to ten nasz sejm zachowuje się jak by był Knesetem, poprzednio uchwalił specjalne emerytury dla Żydów a teraz bardzo dba o dziedzictwo żydowskie a nie polskie na Kresach.

oto elvis

No i sam Pan widzi, Panie Czesławie,

jak działa kij w mrowisku. Mrówki mają co robić, a mrowisko się rozlatuje. Gdyby każdy Polak zrobił dla kraju choć 10% tego co Rydzyk, wespół z zespołem, Polska byłaby mocarstwem.

W moich czasach studenckich opowiadano taki dowcip: prawdziwy Polak powinien zbudować dom, posadzić drzewo, oskalpować Żyda i zabić wiewiórkę. Nowy słuchacz najczęściej odpowiadał: a czemu ma zabić wiewiórkę. Reszta wydawała mu się oczywista.

oto Mar.Jan

Kawał solidnej propagandowej roboty:

prawdy przemieszane z kłamstwa i wymyslami tak gesto, że aby to sprostowac trzeba napisac dwa razy więcej tekstu.
Nie będe tego robił, ale przeczytałem ten tekst z wielkim niesmakiem, któremu musze dac wyraz.
Z mnóstwa wybrałem jeden cytat:

Należy też uświadomić sobie bezwzględność ukrywających się Żydów w stosunku do swoich opiekunów, których świadomie skazywali prawie na pewną śmierć, razem z rodziną.

Ocenianie człowieka zaszczutego, który szuka schronienia dla siebie i swoich dzieci za bezwględnego wyzyskiwacza to grube naduzycie! O czym świadczyla odmowa pomocy Zydom szujającym schronienia czy choćby jakiejkolwiek formy pomocy: ubrania, zywności, możliwości przespania się w stogu siana, było wyrazem chrześcijańskiej troski o swoją rodzinę? Raczej nie, było tylko wyrazem strachu i małoduszności, więc cech nie majacych wiele wspólnego z chrześcijaństwem.
Polacy przedwojenni byli w większości chrześcijanami. I dlatego własnie, tylko z tego powodu, Polacy mimo grożących im surowych kar jako jedyny naród są tak licznie reprezentowani w jerozolimskim gaju drzew oliwnych sadzonych ku pamięci Sprawiedliwych wśród narodów swiata!

oto Mar.Jan

brak podstawowej logik cytowanego zdanie leży w tym,

że "swiadopmie" sazując swoich opiekunów na pewną śmierć Zyd skazywłaby na śmierc przede wszystkim siebie i swoja rodzine, która chciał w ten sposób chronić.
Czyzby autor tak grubego błedu logicznego nie dostrzegł w swoim zapale propagandowym???
Aż niepojęte w swej kłamliwości zacietrzewienie!

oto Mar.Jan

JEst paru członków mojej rodziny, którzy w czasie wojny

pomagali Żydom. Znajdowali im mieszkania, pomagali wyrobic lewe papiery i przeprowadzali przez granice na Węgry. Dwoje członków tej rodziny ma swoje drzewko w Jerozolimie oraz medal i tytuł Sprwiedliwego wśród narodów świata.
Jestem z tego dumny! Medal stoi na kominku, a wnuki dowiaduja się dzięki temu o historii swoich pradziadków i maja wzór do naśladowania.

oto Mar.Jan

A robili to dlatego, że przed wojną Zydzi byli ich sąsiadami

Zyli w nieduzym miasteczku niedaleko od Krakowa. Po prostu: zaczęli pomagac swoim prześladowanym sąsiadom i kolegom, z którymi zyli przed wojna w dobrych stosunkach.
A potem wieści się rozeszły wśród Żydów, gdzie można liczyc na pomoc...

oto Marek

@ Mar.Jan

Dlaczego obraża się Pan na fakty? Bo są prawdziwe? Takie zachowanie Żydów okazało się na tyle typowe, że gdy rozniosła się o tym wieść, to Polacy zaczęli odmawiać pomocy w obawie o własne życie. Tylko najodważniejszych było na to stać. Tylko tyle i aż tyle. Być może Polacy zachowywaliby się na miejscu Żydów podobnie. Choć jeśli chodzi o ich hipotetyczną pomoc dla eksterminowanych Polaków, to nie oczekiwałbym wiele mając w pamięci postawę społeczności żydowskiej na kresach w 1939 r. Wiarygodne analizy wskazują na aktywny udział ok. 30% (!) polskich Żydów w prześladowaniach Polaków pod okupacją ZSRR. A wieści o tym docierały przecież na tereny pod okupacją niemiecką.

oto Adsumus

kto wie co wnuki zrobią?

Kiedy się dowiedzą czego o Polakach uczy się w Izraelskich szkołach wnuki uratowanych, to możliwe że medal schowają głęboko do szuflady.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.