Gdzie i dlaczego emigrujemy

Największy odpływ Polaków nastąpił od razu po akcesji, po otwarciu dla Polaków rynku pracy Wielkiej Brytanii i Irlandii (1 maja 2004 r.). W tym okresie Niemcy i Stany Zjednoczone straciły palmę pierwszeństwa na liście krajów, do których migrują Polacy na rzecz Irlandii i Zjednoczonego Królestwa. Lata 2004-2007 były okresem skokowego wzrostu liczby emigrantów z Polski.

W 2016 r. emigracja z Polski na pobyt czasowy szacowana była na 2 mln 515 tys. osób - o 118 tysięcy Polaków więcej niż w 2015 r., co oznacza, że wzrosła dwuipółkrotnie od roku 2004, kiedy to wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Oo ile w 2004 r. polscy emigranci w Europie stanowili 77% wszystkich emigrujących, to w ubiegłym roku było to już 88%. Co trzeci Polak, przebywający za granicą, mieszka w Wielkiej Brytanii, niemal dziesięciokrotnie, wzrosła liczba naszych rodaków w Irlandii.

Dwoma najczęstszymi kierunkami migracji pozostają Wielka Brytania i Niemcy. Największy wzrost odnotowano w przypadku migracji do Wielkiej Brytanii (w 2016 r. było tam o 68 tys. Polaków więcej niż rok wcześniej). Znacząco wzrosła także liczba migrujących do Danii, do Austrii i Szwecji.

Po 2004 r. główną przyczyną migracji było wysokie bezrobocie w Polsce, które w latach 2003-2004 osiągało swoje apogeum (stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 19%, podczas gdy w 2016 r. wyniosła 8,2%).

Czemu cały czas emigrujemy? Do najważniejszych powodów należy wysokość naszych wynagrodzeń – przeciętne wynagrodzenie w Polsce sukcesywnie rośnie (od 2006 r. do 2016 r. wzrosło o 63%, z 2654 zł do 4346 zł). Jednakże wynagrodzenia w Polsce w porównaniu do krajów Zachodniej Europy nadal są dramatycznie niskie. W 2014 r. przeciętny Polak zarabiał na godzinę 4,29 EUR, czyli ponad trzy razy mniej niż przeciętny Austriak, trzy i pół raza mniej niż Brytyjczyk, ponad cztery razy mniej niż Belg, Fin, Szwed czy mieszkaniec Luksemburga, pięć razy mniej niż Irlandczyk i sześć razy mniej niż Duńczyk.

 

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Eowina

Emigrują dlatego, że brak jest stabilnej pracy zapewniającej

możliwość zakładania rodziny. Praca nie jest pewna, nie ma szablonu według którego młodzi ludzie widzieliby swoją przyszłość za 5-10 lat. Brak jest ciągłości rodowej, tj. dzisiaj syn, patrząc na ojca nie może powiedzieć, "ja potrafię tak samo, albo i lepiej dorobić się na przyszłość".

Generalnie dzieci mają gorzej niż rodzice; gorsze są studia, gorsza praca, gorsza kariera. Tylko jednostki młodego pokolenia mogą się pochwalić "skokiem" i podniesieniu własnego statusu względem swoich rodziców. Bo cały PRL, to raczej właśnie awans społeczny, awans materialny w stosunku do tego czym była Polska. Teraz tego nie ma.

oto chłop jag

Gdzie i dlaczego emigrujemy

Gdzie i dlaczego emigrujemy

Gdzie - to jak wyżej.
Dlaczego - ano dlatego, że polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza miała gdzieś dobro i interes tubylców po 1989 roku - tołażysze - i chyba nic się nie zmieniło do tej porty vide - traktowanie tubylców przy "przejmowaniu" kamienic w Warszawie.
Wniosek?
Całokształt działań po 1989 roku - to następna zbrodnia na narodzie polskim w białych rękawiczkach - tołażysze.

oto Natalia Julia Nowak

Gdybym miała wyemigrować

z przyczyn ekonomicznych, wybrałabym jakieś zachodnioeuropejskie państwo nienależące do Unii Europejskiej, np. Norwegię lub Szwajcarię (albo Wielką Brytanię, jeśli Brexit zakończy się pomyślnie). Gdybym miała wyemigrować z przyczyn społeczno-politycznych, wybrałabym Chińską Republikę Ludową. Ale spokojnie, nie wybieram się na emigrację. ;-)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.