2074 zł - najczęstsze wynagrodzenie w większych zakładach w 2016

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej (dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2016 r. wyniosło 4346,76 zł.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 26,37 zł.

Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników wynosiło 2074,03 zł (dominanta, wartość modalna).

Połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie ogółem brutto do 3510,67 zł (mediana = decyl piąty = wynagrodzenie środkowe).

10% najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890,32 zł (decyl pierwszy).

10% najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 7200,00 zł (decyl dziewiąty).

Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 40 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,10% zatrudnionych, natomiast od 30 tys. zł ¾ 0,23%, od 20 tys. zł ¾ 0,74%, od 10 tys. zł - 4,51%.

6,3% ogółu zatrudnionych otrzymało miesięczne wynagrodzenie brutto co najmniej równe dwukrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu ogółem brutto w gospodarce narodowej (tzn. ≥ 8693,52 zł).

Pracownicy otrzymujący miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto mniejsze lub równe przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu w gospodarce narodowej (tzn. ≤ 4346,76 zł) stanowili 66,2% ogółu pracowników.

17,5% zatrudnionych zarabiało co najwyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej, czyli do wysokości 2173,38 zł.

9,0% ogółu zatrudnionych (czyli co 12.zatrudniony) otrzymywało miesięczne wynagrodzenie brutto co najwyżej równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tzn. £ 1850 zł).

wynagrodzenia

płace

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto adam_54

Musi..

PKB pnie się do góry...

..a czym "władza" miałaby się chwalić przed pospólstwem , gdyby PKB spadał ?
IIIRP to nie PRL... gdzie kilka dni więcej wolnych i PKB spada, gdzie PKB .. jak sama nazwa wskazuje to wartość produkcji a usług się nie wliczało :-)

oto Skanderbeg

Ale faktycznie,

poziom życia wzrasta. Przynajmniej w moim miasteczku i w okolicach, jest to widoczne. Nie wiem, ile tego "dobrobytu" jest na krechę, ale jednak idzie to do góry. Choć takie statystyki często zakłamują rzeczywistość.

oto Kmieć

Szanowny Panie Skanderbeg

Wzrasta, bo jest ku temu powód.
Jak wzrośnie do odpowiedniego poziomu, to się wprowadzi podatek katastralny...
Wybrani przesiedleńcy będą zadowoleni. Po taniości odkupią od głupich tubylców materialne zasoby tego wyższego poziomu życia... A głupi tubylcy będą spłacać - tylko z czego - lichwę (kredyt) za którą obecnie sobie wypożyczyli wyższy poziom...
Zawsze to łatwiej przyjść na gotowe, prawda?...

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.