Projekt ustawy o reprywatyzacji (rekompensacie)

Projekt ustawy o „zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku”.

Twórcy ustawy przyjęli jako zasadę całkowite wykluczenie jakiegokolwiek zwrotu majątku nieruchomego w naturze oraz ograniczenie wysokości odszkodowania za ich utratę do max. 25% wartości.

Katalog osób uprawnionych do reprywatyzacji wyklucza m.in. volksdeutschów, włącza natomiast osoby pozbawione polskiego obywatelstwa przez władze komunistyczne, a także Polaków, którzy nie byli obywatelami II RP, a którzy przed 1939 rokiem zamieszkiwali teren III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańska (Art. 6).

Propozycja rozwiązania problemu opuszczonych nieruchomości o nieustalonej własności polega na tym, że (Art. 52-57) wszystkie nieruchomości po okresie 12 miesięcy od ogłoszenia publicznego staną się własnością odpowiednio Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub spółdzielni mieszkaniowych.

Wprowadza się zakaz handlu roszczeniami (Art. 5).

Ustawa sankcjonuje nacjonalizację przemysłu (Art. 12, ust. 2) wykluczając rekompensatę za przejęte przez państwo ustawą z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, zakłady przemysłowe.

Projekt ustawy wyklucza wszystkie nieruchomości użytkowane lub przeznaczone obecnie na cele publiczne (Art. 13).

Ustawa umożliwia pod pewnymi warunkami, przywrócenie własności rzeczy ruchomych (Art. 42).  Może być ona jednak wykupiona przez Skarb Państwa, podobnie jak w przypadku nieruchomości, za jedynie ułamek wartości (20%).

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 1

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Krzysztof M

Podobno już jest sprzeciw

Podobno już jest sprzeciw Izraela. Chcą korekty ustawy.

oto Marek

Naprawdę? A inne ptaszki

Naprawdę? A inne ptaszki ćwierkają, że celem ustawy jest przytrzymanie w rękach państwa nieruchomości, żeby było co przekazać organizacjom żydowskim w ramach zwrotu 65 mld USD za pożydowskie mienie bezspadkowe.

oto Ireneusz

Na pewno dostaną taką korektę

Wystarczy uwzględnić przecież związki wyznaniowe, które nie podlegają bezpośrednio ustawie i .... już posprzątane.
Zachodzę w głowę, jak my możemy płacić jakiekolwiek odszkodowania za "odebranie dóbr i nieruchomości" po wojnie? Po pierwsze, one zostały zniszczone najczęściej. Pogorzelisko ma jedynie wartość symboliczną i potencjalną. A odszkodowanie za zniszczenie - nie my powinniśmy płacić.
W moim mniemaniu oddawanie kamienic, odbudowanych po wojnie ciężkim wysiłkiem nie właścicieli, ale zupełnie obcych plus mieszkańcy - jest/było zbrodnią wobec przeszłych i obecnych pokoleń.

oto baba jag

Władze

PRL uwolniły właścicieli od hipoteki na kupie gruzów.Oddanie czegokolwiek to kolejne zlodziejstwo neobolszewii.

oto adam_54

Uchwalanie uchwalonego...... czyli sztuka...

walenia Polaka w rogi.

DEKRET
z dnia 2 marca 1945r
o majątkach opuszczonych i porzuconych

Art1. 1. Wszelki majątek ruchomy bądź nieruchomy, który w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. nie znajduje się w posiadaniu właściciela, jego prawnych następców, lub osób prawa ich reprezentujących, jest majątkiem opuszczonym w rozumieniu niniejszego dekretu

Art 18.Właścicielowi majątku opuszczonego należy na jego wniosek przywrócić posiadanie tego majątku, niezależnie od tego w czyim posiadaniu ten majątek się znajduje.

Art15. Koszty zarządu majątków opuszczonych i porzuconych obciążają te majątki.

Art 35 Skarb Państwa , względnie osoby lub instytucje, o których mowa w art 13 nabywają tytuł własności majątków opuszczonych:
a) co do nieruchomości - z upływem lat 20-tu.
b) co do ruchomości z upływem lat 10-ciu , licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się wojna.

Czy te partyjne posły osły nie rozumieją skutku art. 35 w/w dekretu ? - chcą oddawać to czego oddawać nie można ? - jako że "oddawanie" zakończyło się w roku 1965.
A moim zdaniem... skutek uchwalenia powyższej ustawy może być w przyszłości jeden - szanowne posły osły mogą już dziś ustawiać się w w kolejce do odsiadki - jako że jest to najzwyklejsza kradzież państwowego mienia....

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.