Zadłużenie Skarbu Państwa lekko rośnie

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2017 r. wyniosło 936 mld 501,5 mln zł, co oznaczało wzrost długu o 7 mld 835,3 mln zł (0,8 proc.) wobec końca 2016 roku.

Udział długu zagranicznego w długu ogółem wyniósł 31,4 proc., udział inwestorów zagranicznych w długu SP wyniósł w sierpniu br. 52,1 proc., tj. zwiększył się o 0,1 pkt proc. względem lipca 2017 r.

Od początku 2017 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło natomiast o 33 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych w tym okresie zmalało o 25,2 mld zł.

Wzrost zadłużenia od początku 2017 r., poinformowało MF, był wypadkową ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych, związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych oraz umocnienia złotego wobec głównych walut.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.