Trendy migracyjne po III kwartale 2017 r.

Chęć podjęcia pracy jest najczęstszym powodem przyjazdu cudzoziemców do Polski.
Niezmiennie, najliczniej przybywają obywatele Ukrainy.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. ok. 137 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce. Jest to odpowiednio o 37 i 77 proc. osób więcej niż w analogicznych okresach 2016 oraz 2015 r. Zdecydowana większość cudzoziemców – 72 proc., przybyła do Polski w związku z pracą.

Od 2014 r. stale rośnie liczba cudzoziemców ubiegających się o zezwolenia na pobyt w Polsce. W tym roku spośród ok. 137 tys. wniosków dot. zalegalizowania pobytu, 88 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 10 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta UE.
Ponadto, swój pobyt zarejestrowało 7 tys. obywateli państw UE.

Najczęściej w Polsce chcą się osiedlić obywatele Ukrainy, którzy złożyli 65 proc. wszystkich wniosków.
Wzrost zainteresowania legalizacją pobytu zauważalny jest także wśród obywateli Białorusi (głównie pobyt stały) oraz Indii (głównie pobyt czasowy), którzy złożyli odpowiednio o 108 i 104 proc. więcej wniosków. Ponadto, najczęściej o zezwolenia na pobyt ubiegali się obywatele Wietnamu i Chin.

Do końca września 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) złożyło nieco ponad 4 tys. cudzoziemców, w tym blisko 3 tys. obywateli Rosji. Niemal wszyscy wnioskodawcy (92 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR (głównie: Rosja, Ukraina, Tadżykistan, Armenia, Gruzja, Białoruś, Kirgistan). Niezmiennie najwięcej wniosków zostało złożonych na przejściu granicznym w Terespolu.
W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. widoczny jest spadek liczby osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w Polsce o 60 proc.

W analizowanym okresie warunki nadania jednej z form ochrony międzynarodowej spełniało 381 cudzoziemców (8 proc.) – 121 otrzymało status uchodźcy, a 260 ochronę uzupełniającą. Byli to głównie obywatele Ukrainy (225 os.), Rosji (64 os.), Syrii (21 os.), Tadżykistanu (16 os.) i Kirgistanu (8 os.).

pobyt_czasowy_-_ilosc_decyzji.jpg

Pobyt czasowy - ilość wydanych decyzji pozytywnych dla obywateli Ukrainy - porównanie rok 2017/2013

pobyt_staly_-_ilosc_decyzji.jpg

Pobyt stały - ilość wydanych decyzji pozytywnych dla obywateli Ukrainy - porównanie rok 2017/2013

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.