Mężczyzna dokonał samospalenia przed PKiN

5 posts / 0 new
ostatnio
Mężczyzna dokonał samospalenia przed PKiN

Wczoraj przed przed PKiN starszy mężczyzna oblał się nieustaloną substancją łatwopalną i podpalił. Dramat rozegrał się około godziny 16.30. Wydrukował list w kilkudziesięciu egzemplarzach, które rozrzucił na Placu Defilad. Zostawił również nagranie z prośbą aby go nie ratować a list rozpowszechniać, co czynię.

Media rządowe milczą. Mężczyzna cierpiał ponoć na depresję, to zapewne obniżyło jego próg odporności. To zapewne posłuży władzy do zrobienia z niego chorego psychicznie. Jak czyniła to władza w przypadku Ryszarda Siwca, Jana Palcha czy Walentego Badylaka. Te wydarzenia również utajniano.

https://pbs.twimg.com/media/DMguleHX0AETcHX.jpg

Oto treść listu:

1. Protestuję przeciwko ograniczaniu przez władze wolności obywatelskich.
2. Protestuję przeciwko łamaniu przez rządzących zasad demokracji w szczególności przeciwko zniszczeniu (w praktyce) Trybunału Konstytucyjnego i niszczeniu systemu niezależnych sądów.
3. Protestuję przeciwko łamaniu przez władzę prawa, w szczególności Konstytucji RP. Protestuję przeciwko temu, aby ci, którzy są za to odpowiedzialni (m.in. Prezydent) podejmowali jakikolwiek działania w kierunku zmian w obecnej konstytucji - najpierw niech przestrzegają tej, która obecnie obowiązuje.
4. Protestuję przeciwko takiemu sprawowaniu władzy, że osoby na najwyższych stanowiskach w państwie realizują polecenia wydawane przez bliżej nieokreślone centrum decyzyjne związane z prezesem PiS, nieponoszące za swoje decyzje odpowiedzialności. Protestuję przeciwko takiej pracy w Sejmie, kiedy ustawy tworzone są w pośpiechu, bez dyskusji i odpowiednich konsultacji, często po nocach, a potem muszą być prawie od razu poprawiane.
5. Protestuje przeciwko marginalizowaniu roli Polski na arenie międzynarodowej i ośmieszaniu naszego kraju.
6. Protestuję przeciwko niszczeniu przyrody, szczególnie przez tych, którzy mają ją bronić (wycinka Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo, forowanie lobby łowieckiego, promowanie energetyki opartej na węglu).
7. Protestuję przeciwko dzieleniu umacnianiu i pogłębianiu tych podziałów. W szczególności protestuję przeciwko budowaniu "religii smoleńskiej" i na tym tle dzieleniu ludzi. Protestuję przeciwko seansom nienawiści, jakimi stały się "miesięcznice smoleńskie", przeciwko językowi ksenofobii i nienawiści wprowadzanemu przez władze do debaty publicznej.
8. Protestuję przeciwko obsadzaniu wszystkich możliwych do obsadzenia stanowisk swoimi ludźmi, którzy w większości nie mają odpowiednich kwalifikacji.
9. Protestuję przeciwko pomniejszaniu dokonań, obrzucaniu błotem i niszczeniu autorytetów, takich jak Lech Wałęsa, czy byli prezesi TK.
10. Protestuję przeciwko nadmiernej centralizacji państwa i zmianom prawa dotyczącego samorządów i organizacji pozarządowych zgodnie z doraźnymi potrzebami politycznymi rządzącej partii.
11. Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych i innych LGBT, muzułmanów i innych.
12. Protestuję przeciwko całkowitemu ubezwłasnowolnieniu telewizji publicznej i niemal całego radia i robieniu z nich tub propagandowych władzy. Szczególnie boli mnie niszczenie (na szczęście jeszcze nie całkowite) Trójki - radia, którego słucham od czasów młodości.
13. Protestuję przeciwko wykorzystywaniu służb specjalnych, policji i prokuratury do realizacji swoich własnych (partyjnych bądź prywatnych) celów.
14. Protestuję przeciwko nieprzemyślanej, niekonsultowanej i nieprzygotowanej reformie oświaty.
15. Protestuję przeciwko ignorowaniu ogromnych protestów służby zdrowia.
Protestów pod adresom obecnych władz mógłbym sformułować dużo więcej, ale skoncentrowałem się na tych. które są najbardziej istotne, godzące w istnienie i funkcjonowanie całego państwa i społeczeństwa.
Nie kieruję żadnych wezwań pod adresom obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało. Wiele osób mądrzejszych i bardziej znanych ode mnie, podobnie jak wiele instytucji polskich i europejskich wzywało już tę władzę do różnych działań i niezmiennie te apele były ignorowane, a wzywający obrzucani błotom. Najpewniej i ja za to, co zrobiłem też takim błotem zostanę obrzucony. Ale przynajmniej będę w dobrym towarzystwie.
Natomiast chciałbym, aby prezes PiS i PiS-owska nomenklatura przyjęła do wiadomości, że moja śmierć bezpośrednio ich obciąża, i że mają moją krew na swoich rękach.
Wezwanie swoje kieruję do wszystkich Polek i Polaków, tych którzy decydują o tym kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję. I nie dajcie się zwieść temu, że co jakiś czas działalność władz uspokaja się i daje pozór normalności (jak choćby ostatnio) - za kilka dni czy tygodni znowu będą kontynuować ofensywę, znowu będą łamać prawo. I nigdy nie cofną się i nie oddadzą tego co już raz zdobyli.

Tak sobie myślę....

.. że jeśli ma się chęć "podłożyć pod coś" , decydując się na ewentualne samobójstwo... to wyłącznie metodą Breivika na Nowogrodzkiej 84 i Wiejskiej 12 .... "zamiatania pod dywan" na pewno by nie było.

Pozbawić partie osobowości prawnej!!

Jest 2017-10-21 g. 20:27

Wiejska 12, Nowogrodzka 84, TVP i PR 1,2,3 etc nadal milczą. Mija 3 dzień i medialna cisza trwa. Jak i zamiatanie. Pan gładko przeszedł już do przeszłości pisząc "niczego nie było". PN- owski agent wpływu?

Ależ fakt i wynikający z niego problem jest. To, że Pan i PiS wymiatacie go z własnego psyche rzeczywistości nie zaczaruje.

https://i.imgflip.com/14xbe.jpg

Są tacy co częścią tej siły, która wiecznie dobra pragnąc, wiecznie zło czyni.

Ot news z 20 października:

Mężczyzna przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, ma poparzone 60 proc. powierzchni ciała. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia prowadzi stołeczna policja

Temat spalił na panewce, tematu brak. Facet się poparzył. Nie trafił w czasie.

Gdyby zrobił to 60 lat temu w akcie protestu przeciwko władzy zapewne przez tzw. patriotów zostałby obwołany "wyklętym niezłomnym" a przez Kościół "męczennikiem za sprawę".

Tak leży na oparzeniówce. Ch.. wie, czy mu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Wątpię.

Są tacy co częścią tej siły, która wiecznie dobra pragnąc, wiecznie zło czyni.

Piotr S. zmarł w niedzielę w szpitalu.

.

Są tacy co częścią tej siły, która wiecznie dobra pragnąc, wiecznie zło czyni.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.