Dlaczego może upaść cywilizacja

Cel: wyjaśnienie dlaczego może upaść cywilizacja.

Prosta historia o rasach

Gatunek ludzki dzieli się na rasy. Mówiąc ogólnikowo mamy kilka (kilkanaście) ras ludzkich. Dla uproszenia użyję podziału z początku wieku XIX, podziału na rasę białą, żółtą, czarną. Ludzie różnią się z powodu warunków w których żyją. Ludzie o czarnej skórze są przystosowani do życia w warunkach dużego nasłonecznienia, czarni są najlepszymi biegaczami wśród ludzi. Biali ludzie dzięki jasnej skórze mogą łatwiej przyswajać witaminę D przy mniejszym nasłonecznieniu, są najlepszymi pływakami. Żółci mają największe korpusy w stosunku do reszty ciała, przez co najlepiej utrzymują ciepło. Dzięki mniejszym ciałom są równiej bardziej odporni na urazy.

Warunki życia

Homo sapiens sapiens pojawił się w Afryce. Ludzie rozprzestrzenili się po innych kontynentach. Warunki życia na innych kontynentach różniły się od tych w Afryce. Dobór naturalny spowodował że tylko cześć osobników przetrwała w nowych warunkach. Osobniki które przetrwały różniły się od tych które pozostały w Afryce. Wpływ nie manifestował się tylko przez wygląd fizyczny, ale również przez charakter/zdolność przewidywania przyszłości. Kilkanaście tysięcy lat temu ludzie odkryli, że można wziąć ziarno zboża, włożyć je w ziemię, po czym po kilku miesiącach wyrośnie z nich roślina z owoców której można urządzić pożywienie. Ten proces trwał długo, lecz w końcu to rolnictwo stało się podstawą z której otrzymywano pożywienie.

Pierwsze cywilizacje powstały na terenach żyznego półksiężyca. Rzeki Tygrys i Eufrat wylewają okresowo. Ludzie aby efektywnie uzyskiwać żywność musieli planować na kilka miesięcy naprzód w czasie. Wynalazek rolnictwa stał się powszechny wśród większości ludów. Populacja ludzka powiększyła się. Pojawiła się specjalizacja. Część ludzi nie musiała uprawiać roli, ani polować na zwierzęta. Mogła zająć się sztuką, czy też wytwarzaniem rzeczy sprawiających życie mniej męczącym. I tak stało się wśród ludów zwanych dziś białymi lub żółtymi. Ludzie w czarnej Afryce jednak dalej trudzili się polowaniami/zbieractwem i prymitywnym rolnictwem.

Tymczasem na terenie w znacznym stopniu się zmieniającym (Nil wylewa okresowo), ludzie zaczęli używać pisma. Pojawiła się astronomia, wynaleziono koło, udomowiono konia. Powodem dla którego te wynalazki nie zostały odkryte w czarnej Afryce są warunki środowiskowe, które przekładają się na preferencje czasową mieszkańców. Wygląda na to, że różnica między porą sucha a deszczową w Afryce nie jest wystarczającym bodźcem do rozwinięcia skromnych wiosek w większe ośrodki. W Afryce nie występuje zima, która skutecznie zabija wszystkich tych, którzy na nią się nie przygotują.

Strategia reprodukcyjna

Występują generalnie dwie strategie reprodukcyjne. Pierwsza nastawiona na dużą ilość potomstwa, druga na małą ilość. W pierwszej strategii (zwanej R) samiec może pokryć wiele samic, i nie przejmuje się co się stanie dalej. W warunkach braku zimy i relatywnie dużej ilości pożywienia, samica będzie w stanie wyżywić młode, nawet jeśli sporo ich umrze (np. przez drapieżniki), to populacja nie zniknie.

W strategii drugiej (zwanej K), samiec i samica muszę współpracować, ponieważ w ciężkich czasach sama samica nie podoła zadaniu wykarmienia i ochrony młodych. Wśród ludów które doszły do znacznego rozwoju, możemy zauważyć (na przestrzeni wieków) że z grubsza to strategia K była preferowana. Ma to swoje głęboko idące komplikacje. Oznacza to bowiem wzmocnienie nacisku na dłuższą preferencje czasową populacji. Rodzina staje się poważną instytucją w społeczeństwie.

Czasy współczesne

Minęło wiele wieków od czasu gdy pojawiły się nadwyżki w rolnictwie. Ludy które je wypracowały nie poświęcały ich na bieżącą konsumpcję, lecz przeznaczały na specjalistów. Po tysiącach lat, komfort życia w wielu krajach podniósł się do tego stopnia że przestały wybuchać klęski głodu. Populacje rosły i rosły. Naturalni wrogowie tacy jak wilki czy niedźwiedzie, zostały zabite lub zamknięte w rezerwatach. I nie było już nic co mogłoby powstrzymać homo sapiens sapiens, oprócz innego homo sapiens sapiens. Za sama energia która podniosła człowieka, również go niszczy.

Do tej pory zjawiska takie jak: zmienność pór roku, niedobory żywności, i naturalni wrogowie były bodźcami które powodowały, że aby przetrwać należało planować. W obecnych warunkach te determinanty uległy daleko idącemu osłabieniu. W zimie mamy ogrzewanie, w lecie klimatyzację, zdobycie żywności nie wiąże się z ciężką pracą, lub zagrożeniem życia. Osobniki za głupie aby pracować, mogą liczyć na pomoc państwa (czy to w postaci pomocy socjalnej, czy żywności wydawanej w zakładach karnych i psychiatrycznych). Osobniki wysoce ułomne są leczone i mogą mnożyć się dalej. Warunki życia stały się lepsze niż w czarnej Afryce. To pociągnęło za sobą daleko idące konsekwencje.

Osłabieniu uległa presja na preferowanie strategii reprodukcyjnej K. Na polu polityki, po umożliwieniu kobietom głosowania, partie polityczne zaczęły zabiegać o ich głosy. Partie polityczne zaczęły (kosztem państwa) oferować kobietom opiekę. Głowa rodziny, tradycyjnie ojciec przestał być potrzebny. Kobieta może teraz parzyć się z wieloma partnerami, i doskonale wyżywić i ochronić potomstwo - bez pomocy mężczyzny. Oznacza to że rodzina może przybrać kształt rodziny niepełnej.

Zmiany jakie zaszły w rodzinie dobrze ilustruje przykład amerykański. A dokładniej zmiany w rodzinie tzw. Afro-amerykanów. Po wprowadzeniu polityki socjalnej, zwiększyła się liczba rodzin niepełnych. Wprowadzenie płacy minimalnej spowodowało że obniżył się wskaźnik zatrudnienia młodych murzynów. Przed wprowadzeniem przepisu młodzi murzyni byli (w stosunku do białych) bardziej pracowici. Oliwy do ognia dorzuciło rozpoczęcie wojny z narkotykami, przez co handel środkami odurzającymi stał się wysoce dochodowy. Niemniej jednak, przy odpowiedniej polityce, murzynów da się wkomponować w rozwinięte społeczeństwo (jak to powoli się działo przed wprowadzeniem polityki socjalnej).

Przyszłość

Na dzień dzisiejszy, 1 rok 699 olimpiady, nie są wyraźnie widoczne negatywne aspekty programu socjalnego, wprowadzonego przez współczesny rząd Rzeczypospolitej (choć pracownicy pomocy socjalnej mogą mieć inne zdanie). Polacy są co prawda inteligentniejsi niż murzyni, jednak stworzenie cieplarnianych warunków (właściwie to szklarni w szklarni) zakończy się najpewniej obniżeniem średniej inteligencji.

I na tym tle widać, że imigranci w Europie Zachodniej nie są odpowiedzialni za masowe zidiocenie. W końcu to rządy otworzyły dla nich granice i przyjęły, oraz dały pieniądze i mieszkania. Kolejnym etapem może być przejęcie władzy przez przybyszy, gdyż nie są oni tak wyczerpani nihilizmem, jak społeczeństwa europejskie.

Ta historia już się powtórzyła, ponad 1500 lat temu. Imperium Rzymskie zostało najechane i podbite. Pośrednią przyczyną była słabość wewnętrzna. Na przykład: chrześcijanie odmawiali służby wojskowej, i nie stawiali oporu, dlatego też po pewnym czasie, barbarzyńcy przestali ich atakować (sami chrześcijanie odebrali to jako czuwającą bożą opatrzność), tym bardziej że chrześcijanie byli raczej biedni. Postawa zachodnich społeczeństw jest podobna do tej reprezentowanej przez wczesnych chrześcijan w stosunku do najeźdźców. Z tym że dzisiejsi ,,chrześcijanie'' są bogaci.

Zasadnicza różnica polega też na sile militarnej. Zachód może w ciągu 24 godzin niemal kompletnie zniszczyć bazę najeźdźców. I możliwe że to ten fakt wpływa na otwarte postawy rządów. W końcu przybysze wydają się być tacy słabi. Tymczasem metodą gotowania żaby zyskują wpływy. Możliwe że przybysze nie pozwolą upaść gospodarkom, ale i możliwe jest że nie będą wiedzieli jak naprawić generatory w elektrowniach (uogólniając), przez co gdy te się popsują, światło zgaśnie.

W końcu nadejdzie zima, zabije wszystkich którzy na nią się nie przygotowali. Ci o jaśniejszej skórze będą bardziej dostosowani do życia w zastanych warunkach. Po wielu pokoleniach nastąpi odrodzenie. I tak historia zatoczy koło.

A może popadniemy w technologiczną osobliwość?

Roman B. imperialista

Studiowałem mechanikę i budowę maszyn w Zamościu.

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
2.81818
Ogólna ocena: 2.8 (głosów: 11)
System i zaufanie 6-10-2016

Tematy: 

Dyskusja

oto JJerzy

Widzę, że ...

... PN wchodzi w fazę publikowania ... esejów na zaliczenie ...

oto Natalia Julia Nowak

Gdyby nie barbarzyńcy,

to współczesna Europa Zachodnia nigdy by nie powstała. Kraje takie, jak Niemcy czy Francja, zostały założone przez niszczycieli starożytnego Rzymu. A zatem broni Pan Europy barbarzyńców. :)

oto JJerzy

Nie widzi pani ...

... sprzeczności w swoim komentarzu?
A co do tej ... współczesnej Europy ... Pod rozwagę poddaję geograficzne położenie krajów Europy ... cywilizowanej i tej, która przez wieki cywilizację goniła.

oto Natalia Julia Nowak

JJerzy

A kto niby gonił cywilizację? Europa Wschodnia? Nie, proszę Pana, ona ma własną cywilizację. I ta cywilizacja ma przyszłość oraz rację bytu, w przeciwieństwie do zdegenerowanej cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

oto JJerzy

Pani Natalio,

naprawdę proszę nieco wyhamować. Pani ma przedziwną skłonność atakować tam, gdzie nie trzeba.
To o czym pisałem jest do dziś widoczne gołym, nieuzbrojonym okiem i wcale nie trzeba tego wartościować, ale przyjąć do wiadomości. Ja wiem, że pani to humanistka, ale cywilizacja to też osiągnięcia techniczne. Niektóre narody współczesnej Europy miały to szczęście, mniej lub bardziej udolnie, odziedziczyć infrastrukturę po Rzymie, a inne musiały zaczynać od zera niemal. Tylko tyle.
Naprawdę, wypadałoby, aby dziennikarz patentowany czytał ze zrozumieniem :)

oto Natalia Julia Nowak

JJerzy

Swego czasu najlepiej rozwiniętą - również pod względem technicznym - cywilizacją była cywilizacja chińska. W starożytności i średniowieczu Chińczycy mieli wynalazki, o jakich Europejczykom nawet się nie śniło (papier, druk, proch, porcelana, gazy bojowe). W czasach nowożytnych Europejczycy - pod wpływem filozofii gloryfikującej rozum - stworzyli nauki ścisłe, wywołali rewolucję przemysłową i chwilowo przewyższyli Azjatów. Szanuję to, jednak obecnie w dziedzinie wysokich technologii znów przodują skośnoocy. Gdy Europa zostanie zrównana z ziemią i zaorana przez imigrantów z krajów MENA, żółci będą latać w Kosmos wraz ze swoimi robotami. To tyle w kwestii technicznych osiągnięć ludzkości.

oto JJerzy

Pani Natalio,

Zakończmy tę wymianę zdań, bo będę musiał być nieuprzejmy, a to zwłaszcza wobec damy, nawet tak młodej, w moim przypadku duży dyskomfort.

oto Natalia Julia Nowak

JJerzy

Przecież ja nie jestem damą.

oto JJerzy

A to ...

... już pani problem.

oto Krzych Adam

Absolutnie.

A to ...
... już pani problem.

oto BTadeusz

No.. no....-:)))

(Wykładałem mechanikę i budowę maszyn w Politechnice Gdańskiej) -:))).

oto jonke 17 sierpnia

Cywilizacja, a co to

Juz państwa Ameryki Południowej i nie tylko, przekonały się o "cywilizacji" zachodu, więc może ciszej nad ta trumna.

oto Qba

Mam wrażenie, że to ten

Mam wrażenie, że to ten rodzaj tekstów, nie do końca przemyślanych, gdzie autor zamieszcza luźne myśli bez odpowiedniego rozwinięcia i konkluzji. W efekcie tekst wychodzi "rozkraczony" pomiędzy komentarzem, a szerszym artykułem.
Na przyszłość lepiej posortować myśli i wybrać odpowiednią formę, by uniknąć chaotycznego tekstu. Cele ustanawiać mniej rozległe chyba, że to część jakiegoś cyklu artykułów. Tutaj lepszy byłby już zwięźlejszy komentarz dot. określonego aspektu danego problemu.
Natomiast co do afrykańskiego pochodzenia homo sapiens, to już zdezaktualizowana teoria w świetle tegorocznych odkryć archeologicznych.
O cyklu rozwoju i upadku cywilizacji warto jednak dyskutować, więc chociaż za to plusik dla autora.

oto MSzach

Opieka państwa jestesmy

Opieką państwa jestesmy demoralizowani na masową skalę. To musi mieć negatywne konsekwencje w przyszłości...

oto wzl

Dlaczego może

Dlaczego może upaść cywilizacja? Równie dobrze można by zadać pytanie: czy cywilizacja może nie upaść? Czy może trwać wiecznie? Mnie się wydaje, że oprócz idei Lenina, które są wiecznie żywe, nic innego nie jest wieczne.

Benoit Mandelbrot (urodzony w Polsce) odkrył w zbiorach liczb zjawisko fraktalności. Szybko jednak okazało się, że to zjawisko jest powszechne w naturze. Obecne jest m. in. w drzewie ze swym systemem rozgałęzień, w pasmach górskich, sieci rzecznej, układzie nerwowym i krwionośnym.

Natura jest fraktalna. Fraktalność oznacza nieskończoną powtarzalność formy lub zasady, w różnych skalach tego samego zjawiska. Powtarzalne formy i zasady konfigurują się w ciągi, których elementy, nieskończenie powiększane lub pomniejszane, wykazują cechy tzw. samopodobieństwa. Przykład układu słonecznego i atomu niejako sam się narzuca.

Co to jednak ma wspólnego z upadkami cywilizacji? Skoro ludzie są śmiertelni i ich życie jest ograniczone, to może także cywilizacje, które oni tworzą, również muszą być ograniczone.

To są bardzo ciekawe problemy, ale jeśli mam być szczery, szczery do bólu, to mnie one dziś nic a nic nie obchodzą. Mnie dziś interesuje inny "fraktal". Czy Legia może dziś przegrać mecz z Szeryfem? Szeryf to brzmi poważnie i zarazem groźnie. Jednak schemat (fraktal?) jest taki: polskie kluby kończą eliminacje do gry w rozgrywkach grupowych w sierpniu. Czy tym razem będzie podobnie? Wobec takich problemów wszelkie rozważania na temat upadku cywilizacji są tak błahe, że nie warto o nich wspominać.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.