Jeśli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, ważniejsze jest:

Dyskusja

oto Krzych Adam

To wszystko zależy od tego na jakiej platformie to rozpatrujemy.

Bo jeśli jest ona np. obywatelska lub nowoczesna to zarówno prawo jak i sprawiedliwość są nie do przyjęcia, nawet kiedy są w konflikcie, jak na przykład teraz, w związku ze sprawą ustaw o sądach.

oto chłop jag

Jeśli prawo i sprawiedliwość

Jeśli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, ważniejsze jest:

Jest dużo gorzej - tołażysze - ponieważ tzw. demokratura oparta na fundamencie antyfrancuskiej rewolucji - to wymysł samozwańczych nadczłowieków (pupili szatana) - aby łatwiej im było traktować ludzi bez wyjątku - jako to bydło - tołażysze.
Wniosek?
Wobec powyższego samozwańcze nadczłowieki traktują prawo jako bat na w/w bydło - a sprawiedliwość jako ten drut pod napięciem na pastwisku - aby bydło nie narobiło pupilom szatana - szkody - tołażysze.
Na koniec - to nie człowiek stworzony przez Boga czyni sobie Ziemię poddaną - tołażysze.

oto adam_54

Wyjątkowo naiwna ankieta

Rzecz w tym... że większość rzeczowników zakończona -ść, to rzeczowniki z desygnatem subiektywnym , czyli niby podobnie a jednocześnie co innego znaczą dla każdego osobnika.
A prawo ... zespół norm nakazujących , bądź zakazujących określonego zachowania się , procedura rozstrzygania sporu.....

Czy jakaś norma może być w konflikcie z czymś subiektywnym ? - paranoja nie pytanie - to tak jakby spytać .. co ważniejsze - prawo czy miłość....
Eeeeehh... :-((((

oto pietrzelaj

Prawo, prawo nade wszystko

Może mój umysł jest za ciasny, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić Sprawiedliwości bez Prawa.
Można te dwie rzeczy rozważać i roztrząsać na różne sposoby i na różnych płaszczyznach od filozoficznych przez prawdy Biblijne do sposobu zarządzania (krajami lub narodami), ale we wszystkich aspektach prawo ma wartość nadrzędną.
Realizowanie Sprawiedliwości bez udziału Prawa wydaje mi się niemożliwe.

oto AnnaP

A jak uzyskać sprawiedliwość,

jeśli prawo napisali najeźdźcy. A żeby wygnać najeźdźców trzeba ominąć prawo by nastała sprawiedliwość. Sprawiedliwość opiera się o prawo naturalne, opinię społeczną i jest nadrzędne względem prawa. Prawo powinno służyć sprawiedliwości.

oto Krzysztof M

akoś nie mogę sobie wyobrazić

akoś nie mogę sobie wyobrazić Sprawiedliwości bez Prawa.

A gdzie pan wyczytał taką propozycję?

oto chłop jag

Realizowanie Sprawiedliwości

Realizowanie Sprawiedliwości bez udziału Prawa wydaje mi się niemożliwe.

Prawo boskie się kłania.
Wniosek?
Tak, tak - nie, nie a wszystko poza tym od Szatana pochodzi - tołażysze. Nie wolno zapominać, że ludzkość żyje w wykolejonej przez pupili szatana cywilizacji - tołażysze.

oto Mar.Jan

Porównianie trochę bez sensu:

Prawo jest pojęciem ogólnym, obejmującym również sferę wymiaru sprawiedliwości. Jednak wymiar sprawiedliwości nie jest sprawiedliwością.
Poczucie sprawiedliwości jest stanem indywidualnym: to co dla jednego może być sprawiedliwą satysfakcją, przez jego przeciwnika może być autentycznie odbierane jako niesprawiedliwość.
Obiektywna i ogólna sprawiedliwość po prostu nie istnieje! To tylko stan ducha, czyli wewnetrzne przekonanie.
Tym bardziej nie istnieje w zadnej mierze sprawiedliwość ludowa, historyczna czy jakakolwiek inna zbiorowa sprawiedliwość.
Jeśłi ktoś pisze, że zaistniała "dziejowa" czy "historyczna" sprawiedliwośc, to tylko mętne określenie na satysfakcję z jakiejś zemsty, czy reakcji na jakies zbiorowe wczesniejsze działania.

oto Ireneusz

Istnieje

Poczucie sprawiedliwości jest stanem indywidualnym: to co dla jednego może być sprawiedliwą satysfakcją, przez jego przeciwnika może być autentycznie odbierane jako niesprawiedliwość.
Obiektywna i ogólna sprawiedliwość po prostu nie istnieje! To tylko stan ducha, czyli wewnetrzne przekonanie.

Pierwsze zdanie jest jak najbardziej autentyczne. Tyle, że brane są tu pod uwagę jedynie obie zwaśnione strony. I stąd wziął się błędny wniosek zdań następnych.
Należy wziąć bowiem jeszcze pod uwagę świadków, a więc społeczność przyglądającą się pewnej niesprawiedliwości. I za tą niesprawiedliwość musi być wzięty odwet celem przywrócenia obiektywnego stanu sprawiedliwości. A ogół albo przytaknie - OK, wyrok jest sprawiedliwy. Albo nie przytaknie - wyrok wtedy nie będzie sprawiedliwy.
Pan też nie bierze pod uwagę zadośćuczynienia oraz przebaczenia. Jeśli nieprawiedliwość zostanie zadośćuczyniona, można wtedy występek wybaczyć. To również będzie sprawiedliwość.
Obiektywna i ogólna sprawiedliwość istnieje jak najbardziej. Jest oparta o społeczne odczucie sprawiedliwości oraz o transcedentne rozumienie sumienia człowieka i sumienia całej społeczności.

oto pietrzelaj

Obiektywna i ogólna

Obiektywna i ogólna sprawiedliwość istnieje jak najbardziej. Jest oparta o społeczne odczucie sprawiedliwości oraz o transcedentne rozumienie sumienia człowieka i sumienia całej społeczności.

Musi Pan jeszcze uściślić jakiej społeczności to dotyczy (mojej wioski, mojego miasta, mojego kraju , naszego kontynentu czy też ogółu ludności naszej planety). No i należałoby znaleźć sposób lub najlepiej wzór matematyczny na "średnie" odczucie sprawiedliwości społecznej.
No i jeszcze wyjaśnić czym się różni Sprawiedliwość od Sprawiedliwości Społecznej.

oto Ireneusz

Jakiej społeczności

Zdrowej i normalnej. Nie musi być jednej wiary, ale powinna to być społeczność jednej kultury. Jakże tu określić rzecz wynaturzenia, w dodatku matematycznie? Każdy potrafi porozumieć się z Panem Bogiem we własnej duszy i wie, co JEST normalne i co jest słuszne.
Nie będę więc niczego psychologizował lub umatematyczniał. Nie da się.

No i jeszcze wyjaśnić czym się różni Sprawiedliwość od Sprawiedliwości Społecznej.

Sprawiedliwość bezprzymiotnikowa to sprawiedliwość oparta na obiektywnym moralnym i historycznym fundamencie. Społeczna zaś nie musi być z nią najprawdopodobniej zgodna. Społeczna bowiem jako podmiot ustawia społeczeństwo, a nie indywidualną personę. Co jest dobre dla społęczności, czasem nie będzie sprawiedliwym dla indywidualnego człowieka. Bóg sprowadził potop na ludzkość, a ilu niewinnych musiało wtedy utonąć? To mniej więcej taka sama różnica.

oto gość

Jeśli za każde niewyjaśnione

Jeśli za każde niewyjaśnione morderstwo skazywać przypadkową osobę, ale tak, aby nikt poza skazanym, skazującymi i rzeczywistym mordercą nie wiedział, że skazuje się niewinnych, to będzie to "sprawiedliwe społecznie", choć za sprawiedliwością nic wspólnego mieć nie będzie.

oto Ireneusz

Będzie, ale na krótko

Tutaj mielibyśmy do czynienia z atrapą organów ścigania i chyba nikt nie sądzi, że coś takiego ukryłoby się przed społecznością? Błędy się zdarzają, ale rutynowe postępowanie wypaczyłoby momentalnie cały aparat sprawiedliwości, alienując go od społeczności. Powstaje rozdźwięk. Taki identyczny rozdźwięk obserwujemy dzisiaj.

oto Krzych Adam

Z podziwem czytam górnolotne rozważania.

Na temat tak prostego pytania jak to zadane w ankiecie. Jak to sformułował w doskonale znanej paremii Ulpian Domicjusz:

Sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu, co mu się należy.

Istnieje jeszcze inna paremia podchodząca do zagadnienia z nieco innego punktu:

Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.

Zadane pytanie dotyczy sytuacji, w której postulaty, którymi są zasady prawa rzymskiego, bo przecież nie są to kodeksowe ustalenia, nie są przestrzegane.

Bo co wtedy, gdy prawo wcale nie chce nam oddać, co nam się należy, a wręcz przeciwnie odmawia nam tego? Albo, prawo mówi: żyłeś uczciwie, drugiemu nie szkodziłeś, każdemu oddawałeś co mu się należy, ale nie chciałeś oddać komuś tego co mu się nie należało i teraz zabieramy ci wszystko za tę krnąbrność? Co będzie wtedy ważniejsze dla nas? Prawo, czy sprawiedliwość?

oto Natalia Julia Nowak

Krzysztof M

Funkcjonariusze komunistycznej bezpieki i nazistowscy zbrodniarze wojenni zawsze tłumaczyli/tłumaczą się słowami: "My tylko wykonywaliśmy rozkazy". Stalinowscy sędziowie i prokuratorzy, oskarżani o udział w mordach sądowych, uparcie powtarzali/powtarzają: "Działaliśmy zgodnie z literą ówczesnego prawa". A zatem Sprawiedliwość jest ważniejsza niż Prawo (przynajmniej w sprawach poważnych). Z drugiej strony, nie można popadać w mentalność typu "Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie". Przestrzegam również przed kibolskim hasłem "J***ć policję! Tylko Bóg może nas sądzić!".

oto Ireneusz

Coś w tym jest :-)

Prawo ma służyć społeczeństwu, a więc sprawiedliwości społecznej. Nie zaś sprawiedliwości bezprzymiotnikowej. Wezwania do trzymania się prawa naturalnego sa więc ze wszech miar słuszne, bowiem prawo naturalne ma na celu wzmagać pozytywne interakcje indywiduów celem tworzenia zdrowej społecznosci. Taki Dekalog jest właśnie zapisem poprawnej, a więc pozytywnej międzyludzkiej interakcji.
Sprawiedliwość bezprzymiotnikowa jest w rękach Boga. Sprawiedliwość społeczna powinna być motywem dla Prawa. Gorzej, jeśli Prawo mija się ze sprawiedliwością społeczną. U nas taki rozdźwięk powiększa się nieustannie. Prawo jest wynaturzone, przygotowane luki są dla ochrony elity przed społeczeństwem.

oto Krzysztof M

prawo naturalne ma na celu

prawo naturalne ma na celu wzmagać pozytywne interakcje

Prawo naturalne niczego nie ma na celu. :-) Prawo naturalne, to tak, jak np. prawo powszechnego ciążenia. Co na na celu prawo powszechnego ciążenia? - Prawda, że to niezbyt mądre pytanie? :-)

Prawo naturalne nie ma celu. Ono JEST. Tak jak Słońce nie ma celu...

oto Ireneusz

Panie Misiu Pysiu

Prawo ciążenia też ma swój cel. Albowiem inaczej to byśmy polecieli w przestrzeń.
Radzę uruchomić komórki. Szare :-)

oto Krzysztof M

Prawo ciążenia też ma swój

Prawo ciążenia też ma swój cel.

Poważnie?

Radzę uruchomić komórki. Szare

Moja rada dla pana jest odwrotna. :-)

oto Krzysztof M

Zgodnie z wynikami sondy,

Zgodnie z wynikami sondy, można zaapelować do PIS, żeby zmieniło nazwę na SiP. Zgodnie z wolą ludu. Sprawiedliwość ma być na pierwszym miejscu. :-)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.