Trendy - jak stoi Rosja

Rosja to państwo mało mi znane, ale staram się choć trochę śledzić jego wskaźniki. Uderza mnie rozbieżność między tymi wskaźnikami, a tonem publikacji na temat Rosji w naszych wiodących mediach.

We wrześniu pisałem już o Rosji w artykule "Czy Rosję można zagłodzić?". Wiodące media sugerowały wówczas, że wprowadzeniem blokady na import żywności z państw UE, USA etc. Rosja strzeliła sobie w kolano, bo Rosjanom zajrzy przez to w oczy głód. Tymczasem z danych FAO wynika, że w latach 2010-2012 Rosja praktycznie osiągnęła samowystarczalność żywnościową. Przedstawiłem to na wykresach. Poniżej wykres dla mięsa. Trzeba być ślepym na oboje oczu, by nie odczytać z niego tej mięsnej samowystarczalności.

Podczas przeglądania danych Eurostatu trafiłem na inną ciekawą tabelę. Informowała ona, jak z biegiem lat zmieniały się udziały poszczególnych państw grupy G-20 w PKB PSN całej tej grupy. Kluczowe dane z materiału Eurostatu zamieściłem w tabeli poniżej:

G20.jpg

Kolorem niebieskim zaznaczyłem te państwa, których udział w PKB całej G-20 wzrósł w latach 2000-2010. Jest wśród nich Rosja, i to jako druga po Chinach. Kolorem czerwonym zaznaczyłem państwa, które się obsunęły, a kolorem żółtym te, których udział nie zmienił się. Czy ta tabela daje jakieś powody do niepokoju o gospodarkę Rosji? Moim zdaniem nie.

Kto chce sprawdzić liczby przytoczone przeze mnie w ślad za Eurostatem, może zajrzeć do materiału źródłowego (tabela 1 na stronie 5).

Piotr Badura

(1953) Ślązak z dziada pradziada, ducha polskiego, z wielką sympatią do Niemiec. W latach 1989-2014 wydawał i redagował lokalne czasopismo "Beczka" (działalność non-profit) we wsi Brynica w gminie Łubniany
Autor miesiąca Prawicy.net w marcu 2012.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto Donald Knuth

Za mało danych

Tylko dlatego, że w 2012 roku Rosja powróciła z poziomem produkcji mięsa do tego z roku 1992 (a i to nie w pełni - choć też pewnie i ludzi jej ubyło w tym czasie...), jeszcze nie znaczy, że jest syta. Wszak w 1992 też mogła być głodna. Nie twierdzę przy tym, że była - raczej zwracam uwagę na niedostateczną informację.

Nadto nie tylko mięso Rosjanie jedzą (oby! bo chyba jednak byłoby im tego za mała nawet mimo wzrostu!). Nie wiemy jednak jak wygląda pozostała produkcja żywności. (W sensie: Pan nie przytoczył.)

Wreszcie uwzględnić należy również eksport. Można powiedzieć, że wobec tego miast eksportować będą sami zjadać. Ale wtedy albo zaczną robić deficyt w handlu (źle) albo zrezygnują z importowania czegoś innego (więc jednak czegoś im zabraknie). No chyba, że Rosja ma nieznaczący eksport żywności, co jednak jakoś mało prawdopodobne się wydaje.

oto Piotr Badura

"Rosja to państwo mało mi znane"

Szanowny Panie Donaldzie Knuth'cie
Na wstępie swego tekstu zaznaczyłem wyraźnie, że "Rosja to państwo mało mi znane". Nie ma zatem podstaw, by oczekiwać ode mnie szczegółowych analiz na jej temat. Celem mojego tekstu było zwrócenie uwagi na rażącą rozbieżność między tym, co sugerują w sprawach stanu Rosji nasze wiodące media, a tym, co przekazują statystycy (Faostat i Eurostat).

W przypadku większości państw (choć nie wszystkich!) uproszczonej oceny wyżywienia możemy dokonać na podstawie samej tylko konsumpcji mięsa, a samowystarczalności żywnościowej na podstawie samej tylko produkcji mięsa. Mój wykres pokazywał, że w okolicy 2000 roku nastąpił ostry zwrot w prowadzonej przez Rosję polityce. Rosja poszła w kierunku samowystarczalności żywnościowej. Dane FAO sięgają 2012 roku, ale w tekście, który linkowałem, podałem dane rosyjskie dla 2013 roku. W 2013 produkcja mięsa wzrosła w Rosji do ponad 8,5 mln ton (8.544,2 tys. ton), czyli do poziomu 1992 roku. Spodziewam się, że w 2014 nastąpił dalszy silny wzrost, czyli dziś produkcja mięsa w Rosji byłaby najwyższa w jej dziejach, choć liczba ludności nie jest najwyższa w jej dziejach.

Tabela odnosi się z kolei do najbardziej globalnego wskaźnika, jakim jest PKB. Z danych Eurostatu widać wyraźnie, że w latach 2000-2010 nastąpiło niebywałe wręcz umocnienie się gospodarki Rosji i jednoczesne potężne osłabienie gospodarek tzw. Zachodu. Po 2010 proces ten biegł zapewne nadal w tym samym kierunku. Czy taki obraz przekazują nasze wiodące media? Czy informują, że gospodarki tzw. Zachodu walą się w gruzy a gospodarka Rosji potężnieje? Chyba nie! I na to właśnie zwracałem uwagę.

Pozdrawiam serdecznie

oto Bronowic

Na miejscu EU martwiłbym się

Na miejscu EU martwiłbym się raczej czerwonymi wpisami w drugiej tabelce. One oznaczają marginalizację Europy. Rosja nie takie głody już przetrwała, ale upadek twierdzy Europa będzie czymś nowym i niestety dramatycznym.

oto Krzysztof M

Rosja nie takie głody już

Rosja nie takie głody już przetrwała, ale upadek twierdzy Europa będzie czymś nowym i niestety dramatycznym.

Dramatyczna będzie klęska cudaków, specjalistów od prostowania bananów i parad gołych tyłków? :-)

Po prostu trzeba się na taki przypadek zabezpieczyć!

oto Bolpasz

Rosję, jak też Polskę już zagładzano...!

Na początku lat 30-tych XX wieku, wielki sowiecki uczony, prof. Malcew, po powrocie ze stażu w Stanach Zjednoczonych, zainicjował wprowadzenie w życie w sowieckim rolnictwie rewolucyjnej metody amerykańskiej, prowadzącej do poważnego zwiększenia plonowania ziemi uprawnej poprzez zastosowanie "głębokiej orki". Miało to gwarantować wysoce znaczący wzrost urodzajności gleb w ciągu kilku lat z racji zwiększenia grubości warstwy biologicznie aktywnej.
Naukową teorię wprowadzono totalnie pod nadzorem Partii i NKWD w życie już w latach 30-tych w całym sowieckim rolnictwie.
W rzeczywistości wywalono na wierzch martwicę i wydajność zbóż spadła poniżej 5q/ha. Jedynie na ukraińskich czarnoziemach wydajność utrzymała się na względnie normalnym poziomie.
Z racji przylegania rodzinnych włości bezpośrednio do pasa granicznego, oddzielającego od obszaru gruntów rolnych uprawianych "kolektywnie" i efektów postrzeganych gołym okiem, dziadek, stojąc na pasie granicznym stwierdził: - Jeżeli ty kiedykolwiek naszą polską ziemię zaorzesz w ten sposób, to będziesz miał moje przekleństwo zza grobu.
W 1954 roku, w PRL wyszło zarządzenie o obowiązku stosowania "pogłębionej orki" we wszystkich gospodarstwach rolnych. Zaalarmowany został prof. Kanafojski (?), dyrektor Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W szybkim tempie opracowano usprawnienie teorii orki pogłębionej z zastosowaniem "podpłużka". W rzeczywistości wzruszającego podglebie bez wywalania martwicy na wierzch. Ponadto włączanego i wyłączanego linką przez traktorzystę. Kontrole partyjno – ministerialne (społeczne) głębokość orki (wzruszenia gleby) oceniały zawsze pozytywnie.
Gomułka i s-ka "pogłębione orki" definitywnie zlikwidowali.
W Rosji w obecnych czasach ziemie orne są uzdatniane, wszelkimi metodami z intensywną eksploatacją torfowisk włącznie. Instrumentarium polityki imperialnej jest nieograniczone…. Niestety.

oto Bronowic

Mała uwaga na marginesie.

Mała uwaga na marginesie. Głęboka orka niszczy bezpowrotnie stanowiska archeologiczne znajdujące się w ziemi. Jeśli ktoś z Państwa rozważa wprowadzenie głębokiej orki w swoim gospodarstwie, proszę zrezygnować w imię zachowania dziedzictwa kulturowego. Nigdy nie wiadomo co w Pani/Pana polu jest ukryte.

oto Krzysztof M

A ja się boję, że to my

A ja się boję, że to my padniemy ofiarą a cudaki uciekną za ocean.

Nie ma takiego dołka, z którego nie można byłoby wyjść. To raz. A dwa: jeżeli cudaki za ocean uciekną, to jest szansa, że nie wrócą. I to jest ta dobra wiadomość.

oto chłop jag

"Czy Rosję można zagłodzić? Z

"Czy Rosję można zagłodzić?

Z Rosją można zrobić wszystko vide - niegdysiejszy gang Lenina.
Wniosek?
Rosji wciąż nie pozwala się stanąć na nogi - ale to może się zmienić - gdyby Azji odbiło i zaczęłaby wierzgać pupilom - tołażysze.

oto Krzysztof M

Z Rosją można zrobić wszystko

Z Rosją można zrobić wszystko vide - niegdysiejszy gang Lenina.

Można BYŁO zrobić wszystko. Dziś to jest raczej niemożliwe.

oto adam_54

Może będzie to niepopularne co powiem, ale...

Unijna technika subwencjonowania rolnictwa , poprzez tzw "dopłaty bezpośrednie" to jest wyjątkowo bezczelną techniką wywoływania głodu w krajach które subwencjonowania rolnictwa nie stosują.

I znakomicie to widać na wykresie produkcji mięsa przedstawionego wyżej.... pełne otwarcie rosyjskiego rynku spożywczego za Jelcyna powodowało zapaść produkcji własnego rolnictwa... ale gdy Rosjanie się połapali w czym rzecz i zaczęli stosować sztuczki "fitosanitarne" by blokować import "taniej" europejskiej żywności, rosyjskie rolnictwo zaczęło być opłacalne, więc i własna produkcja zaczęła wzrastać .

Wiodące media sugerowały wówczas, że wprowadzeniem blokady na import żywności z państw UE, USA etc. Rosja strzeliła sobie w kolano, bo Rosjanom zajrzy przez to w oczy głód.

To tylko sugestie EU mediów chcących ukryć powyższy mechanizm - Rzeczywistość rosyjska jest taka że blokada importu "taniej żywności" z EU spowoduje lekki wzrost cen żywności na wewnętrznym rosyjskim rynku a co przeobrazi się na zwiększoną dochodowość rosyjskiego rolnictwa. A wzrost dochodowości to dalszy rozwój rosyjskiego rolnictwa.... i to byłoby tyle w temacie rolnictwa.

oto Piotr Badura

Nie demonizowałbym UE

Szanowny Panie Adamie_54
Trudno uwierzyć, że UE mogłaby dążyć do wywołania głodu w jakimś państwie dla samego tylko głodzenia ludzi. Mógłbym uwierzyć, co najwyżej, że ten wywoływany głód miałby być środkiem do celu, który to cel uświęcałby nawet głód. Podejrzewam jednak, że sytuacja może wyglądać inaczej.

Mocno upraszczając, można powiedzieć, że państwa tzw. Zachodu już dawno temu narzuciły światu taki system cen, by to, co one per saldo importują, było nienormalnie tanie, a to, co per saldo eksportują, było nienormalnie drogie. Słabszym państwom trudno było się przed tym bronić. Słabsze państwa często miały na eksport głównie produkty rolne. Tzw. Zachód dążył więc do zaniżenia cen produktów rolnych poprzez subwencje, dzięki czemu kupował je taniej.

Wspomniany system będzie korzystny dla tzw. Zachodu tylko tak długo, dopóki tzw. Zachód będzie per saldo importerem produktów rolnych. Gdyby stał się per saldo eksporterem, to będzie tracił na subwencjach do eksportu. Będzie np. eksportować do Chin dotowaną wieprzowinę, a na wypłacenie swym hodowcom dotacji będzie pożyczać pieniądze od Chin. To paranoja, ale tzw. Zachód chyba już nie potrafi wydostać się z tej pułapki. Dlatego obawiam się, że tzw. Zachód zmierza ku upadkowi.

Pozdrawiam serdecznie

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.