Tak, zupełnie przy okazji "reformy(?) sądownictwa" pojawił się taki rodzynek:

Art. 175 par.1:
§ 1. Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, przyznać Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne, zwanego dalej „programem komputerowym”, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań sądów.
i par. 2:
§ 2. Decyzja, o której mowa w § 1, może zostać wydana, jeżeli zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego lub systemu teleinformatycznego wykorzystującego program komputerowy, lub jeżeli zapewnienia ich sprawności działania lub ciągłości funkcjonowania wymaga ważny interes państwa lub dobro wymiaru sprawiedliwości, a porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, napotyka przeszkody.
Więcej tutaj:
https://www.pb.pl/panstwo-wywlaszczy-informatykow-...
Polecam zwłaszcza komentarz prawnika.

Paulina Kaufmann

Wysoka.
Ruda.
Drapieżna.
Zamężna.
Bezdzietna.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.75
Ogólna ocena: 4.8 (głosów: 4)

Dyskusja

oto adam_54

Bez okazji.....

Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, przyznać Skarbowi Państwa uprawnienia......

A jak można coś przyznać wymyślonej przez prawników fikcji prawnej..... wymyślonej po to by były możliwe relacje ekonomiczne pomiędzy państwem a innymi osobami w sytuacji już prawie 100-letniego istnienia zapisu konstytucyjnego ( dzisiejszy art Art. 174. konstytucji) to uniemożliwiającego ??
Paranoja do kwadratu!!!
Ale czy można inaczej w sytuacji gdy prawo w państwie oparte jest na fikcjach?

ps. a co do informatyków.... jako że....

Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

... słusznie zarobią ... jako że rzadko się zdarza by programista przekazał swój kod źródłowy bez zaimplementowanych błędów :-)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.