Sukces projektu „Mama, Tata i Dzieci” – przed nami ważna decyzja KE

Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych UE chroni autonomię państw członkowskich w obszarze prawa małżeńskiego i rodzinnego. Jednak już od dłuższego czasu, Unia przyjmuje coraz większą liczbę aktów prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny, które mają istotny wpływ na sposób ich rozumienia. Wiele wpływowych grup usiłuje wykorzystać tę aktywność UE zmierzając do prawnego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa. (źródło: http://www.mamatataidzieci.pl/)

Niedawny sukces inicjatywy jest nie do przecenienia. Po pierwsze, aby inicjatywa ruszyła Komisja Europejska musiała uznać,że istnieje konieczność przyjęcia definicji małżeństwa i rodziny. Inicjatywa definiuje i doprecyzowuje definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, i definicję rodziny opartej na małżeństwie i/lub pokrewieństwie. Po drugie w wyznaczonym terminie wymagane było zebranie ponad miliona podpisów, i wreszcie po trzecie minimalny próg głosów musiało przekroczyć przynajmniej 11 unijnych państw.

Z ponad miliona podpisów jedna trzecia została zebrana w Polsce. To oczywiście bardzo cieszy. To pokazuje, że Polska jest obecnie liderem. Polska myśli i żyje i wypowiada się na ważne dla siebie tematy dużo mocniej niż pozostałe kraje Europy. Polska to kraj, w którym ludziom nie jest obojętne jak będzie się definować rodzinę.

mama tata

Łyżka dziegciu, ponieważ moim zdaniem ten sukces posiada także swoja drugą stronę wartą uwagi.

• Ani Hiszpania (co dziś właściwie nie dziwi !), ani Włochy (co może być zaskoczeniem) nie przekroczyły minimalnej liczby głosów.
• Niemcy oraz Francja - dopiero zliczenie głosów w formie papierowej pozwoliły na dołączenie tych krajów do zwycięskiej 14.
• 300 – 350 tysięcy podpisów zebranych w Polsce – czy to oznacza, że swój głos wyraziła co 25 -30 uczęszczająca do kościoła osoba ? To tak jakby po każdej Mszy Świętej przy pełnym kościele, zbierano 10 – 15 podpisów spośród wychodzących paruset osób. Jak wygląda taki odsetek w Niemczech czy Francji, Włoszech czy Hiszpanii ?
• Czy Komisja Europejska w ogóle zajmie się tą inicjatywą, pomimo zebrania tak dużej ilości podpisów w tak wielu krajach jest jeszcze dużą niewiadomą – przykładem może być inicjatywa „Jeden z nas” – jej dalsze losy tutaj.

Pedagogika liberalna działa. W Europie rodzina czy też małżeństwo mogą przecież być w akceptowanej świadomości społecznej i homo-, i hetero-, i patchworkowe (okropny wyraz, ale obowiązujący w przestrzeni publicznej), a może i nawet, bądźmy „postępowi” kilkupłciowe. „Nie możemy przecież zabronić komuś wyrażania siebie”, „katolicy powinni siedzieć w swoich kościołach i nie wtrącać się w sprawy światopoglądowe”, „trzeba walczyć z tą ciemnotą” – to nie pojedyncze hasła, to cały system wyuczonych zachowań, którego celem jest wyrugowanie wartości chrześcijańskich z przestrzeni publicznej.

Katolicy budzą się, organizują, wiedzą, że mają wpływ na rzeczywistość. Oby ta inicjatywa była pierwszym dużym sukcesem, który da nadzieję na dalsze zmiany w UE.

- - -
Źródła:
www.ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/sukces-inicj...
www.mamatataidzieci.pl/
www.mumdadandkids.eu/
http://telewizjarepublika.pl/ponad-milion-podpisow...
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/ini...

Tomasz Fabiańczyk

Chrześcijańska Demokracja w jej pierwotnej wersji związanej z nauczaniem Kościoła jest odpowiedzią dla współczesnego świata. Myśli konserwatywnej wraz z etyką chrześcijańską - tak. Człowiekowi i rodzinie - tak. Aktywności społecznej i lokalnym wspólnotom - tak.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
1
Ogólna ocena: 1 (1 głos)

Tematy: 

Dyskusja

oto adam_54

Inicjatywa niekumatych naiwniaków z wypranymi szarymi komurkami

xxx

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

W czym rzecz.....rangę każdego zapisu prawa, stopniuje się w następującej kolejności....
1. Konstytucja
2. Ratyfikowana umowa międzynarodowa
3. Ustawa.
A znaczy to tyle, że ... nigdy zapis ustawy nie może naruszać zapisu umowy międzynarodowej,
podobnie... umowa międzynarodowa nie może naruszać zapisu konstytucji.
A konstytucja wyraźnie stanowi (definiuje) że....

Art 18..
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny...

.. tak więc , jeśli umowa międzynarodowa, bądź instytucje przez nią stworzone , próbują twierdzić że jest inaczej.. tym samym naruszają konstytucję - a tego robić nie może!!!
W przypadku stwierdzenia że coś takiego ma miejsce... "umowa", bądź instytucja przez nią stworzona, powinna być upomniana że dąży do zerwania umowy a w przypadku nie zaprzestania tegoż procederu ... umowie , bądź instytucji przez nią stworzonych .... winien być wytoczony proces przed trybunałem międzynarodowym.
A nie bawić się jakieś zbieranie podpisów, by następnie " z podpisami" do "umowy" po prośbie.

oto Tomasz Fabiańczyk

Ciekawy głos, ale nie mogę się zgodzić

Rozumiem, że mamy sytuację, w której definicja inicjatywy jest zgodna z polską Konstytucją.
Co z pozostałymi krajami UE i ich prawnymi zapisami? Co zrobić z faktem, gdy w UE nie ma jednolitej definicji rodziny, lub są zmieniane na przykład na mocy "tylko" ustawy ? Myślę, że jednak warto.

oto Paulina Kaufmann

Co z pozostałymi krajami UE i

Co z pozostałymi krajami UE i ich prawnymi zapisami?

Może zostawmy to parlamentom innych państw?

Co zrobić z faktem, gdy w UE nie ma jednolitej definicji rodziny, lub są zmieniane na przykład na mocy "tylko" ustawy ?

A na jakiej podstawie mają być zmieniane jeśli:
a/ kraj nie posiada konstytucji
b/posiada konstytucję ale owa nie zawiera zapisu definiującego małżeństwo?

oto Tomasz Fabiańczyk

Podkreślę może jeszcze raz sens tej inicjatywy

Inicjatywa jest obroną przed próbami narzucania przez Unię Europejską innych rozwiązań prawnych lub też innych definicji rodziny na jej terenie. Na to właśnie wiele środowisk lewicowych ma właśnie ochotę, a nie trzeba przecież dodawać, że UE jest zdominowana przez myśl lewicową. Myśl lewicowa mówi - nie musi to być wcale mężczyzna i kobieta, może być inny dowolny układ osób o kilkunastu (?) różnych płciach. To jest coś, czemu warto przeciwstawić prawdziwą definicję rodziny, jako związku mężczyzny, kobiety i dzieci.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.