Mafijne karuzele VAT

Straty budżetu państwa spowodowane wyłudzeniami podatku VAT wzrastały od kilku lat. W 2012 r. odnotowano tylko jeden podmiot gospodarczy biorący udział w „karuzeli VAT-owskiej”. W 2016 r. było ich już 1208. Ministerstwo Finansów szacuje, że wartość strat budżetu państwa z tego tytułu może mieścić się w przedziale pomiędzy 40 a 50 mld złotych, czyli… jest porównywalna do całkowitej wartości przychodów budżetowych z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanego przez wszystkich mieszkańców naszego kraju!

Na potężną skalę fikcyjnego obrotu wykazywanego przez grupy przestępcze wskazywać mogą np. zmiany wartości eksportu niektórych artykułów elektronicznych. W połowie 2015 r. Polska była „światową potęgą” w eksporcie telefonów komórkowych. Jego miesięczna wartość przekraczała pół miliarda złotych! Jednak natychmiast po wprowadzeniu zasady, że za wpłacanie podatku VAT do urzędu skarbowego odpowiada nie tylko sprzedawca, ale także firma kupująca towar, obrót telefonami komórkowymi znacząco się zmniejszył, a ich eksport spadł o 75 proc.

Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów poinformowało o znaczącym sukcesie w walce z wyłudzeniami podatku VAT. Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT. Przestępcza działalność prowadzona była z dużym rozmachem, w sposób charakterystyczny dla tego typu grup. Karuzelę VAT tworzyło kilka firm, które miały hurtowo handlować m.in. produktami spożywczymi. Kontrole podatkowe wykazały, że w każdej z prób wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty zarejestrowane na terenie różnych krajów Unii Europejskiej, m.in. Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Przestępcza grupa, która próbowała wyłudzić zwroty podatku VAT, dokumentowała obrót towarami krążącymi między firmami. W łańcuchu tych transakcji brakowało jednak ostatecznego odbiorcy.

Fikcyjny obrót

Mimo deklarowania transakcji pomiędzy wieloma podmiotami z krajów Unii Europejskiej faktycznie towary były przemieszczane wyłącznie między dwoma magazynami znajdującymi się na terenie Polski i Czech. Transakcje pomiędzy pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw były potwierdzane tylko „papierowo”. Szczegółowe specyfikacje poszczególnych dostaw dotyczyły zawsze towarów tego samego rodzaju, w tych samych ilościach, wycenionych na taką samą kwotę.

Kontrahenci płacili za towary, wykazując ogromne obroty na rachunkach bankowych mimo posiadania niewielkich środków finansowych, które nie były wystarczające do opłacenia faktury jednym poleceniem przelewu. W celu uniknięcia opóźnień w księgowaniu zlecanych przelewów wszystkie podmioty (również zagraniczne) korzystały z usług tego samego polskiego banku. Wykorzystując wyżej opisany schemat działania firmy, deklarowały miesięczne obroty liczone w setkach milionów złotych.

Znikający podatnicy

Kontrolowane spółki pełniły rolę tzw. brokera. Przedsiębiorstwa te dokumentowały zakupy od podmiotu krajowego opodatkowane stawką 23 proc. VAT. Po czym wykazywały sprzedaż do innych krajów Unii Europejskiej, która jest opodatkowana stawką 0 proc. VAT. W ten sposób „broker” nabywał prawo do odzyskania podatku naliczonego wykazanego na fakturach krajowych. Dokumenty takie otrzymywał od „znikającego podatnika”, który albo nie składał deklaracji podatkowych, albo składał deklaracje podatkowe niezgodne z prawdą. W rezultacie podatek, o którego zwrot występowały firmy tworzące karuzelę podatkową, nigdy nie został odprowadzony do budżetu państwa.

Towar, którym fikcyjnie obracają mafie VAT-owskie, może być dowolny – od telefonów komórkowych po sztabki złota. Ale niektóre branże są szczególnie narażone na ryzyko działania karuzel, jak elektroniczna czy paliwowa.

Schemat działania

Firmy uczestniczące w karuzeli najczęściej rejestrowane są na podstawione osoby (słupy), np. bezdomnych otrzymujących od organizatorów tego procederu niewielkie kwoty za możliwość wykorzystania ich danych osobowych. Słupy nie mają jednak żadnego majątku i nawet w przypadku szybkiego wykrycia karuzeli przez aparat skarbowy nie są w stanie spłacić zobowiązań wobec państwa.

Przestępczy proceder rozpoczyna się od fikcyjnego importu towaru do Polski. Zagraniczna firma A wystawia fakturę firmie B. Zgodnie z dokumentacją towar powinien przekroczyć granicę w ramach Unii Europejskiej, w związku z czym podatek VAT wynosi 0 proc. Następnie firma B wystawia fakturę firmie C, doliczając do wartości towaru 23 proc. VAT. Jednak pobrany przez firmę B podatek nigdy nie trafia do urzędu skarbowego! Firma B („znikający podatnik”) pełni tu rolę tzw. słupa. Po dokonaniu fikcyjnej sprzedaży jest najczęściej likwidowana, zanim dojdzie w niej do kontroli skarbowej. „Bufor”, czyli firma C, podaje „towar” dalej. Po zapłacie „znikającemu podatnikowi” wystawia fakturę firmie D, czyli „brokerowi”, który eksportuje fikcyjny towar za granicę. Przy eksporcie towarów obowiązująca stawka VAT to 0 proc. Dokonując tej „transakcji”, firma D nie musi płacić podatku VAT do urzędu skarbowego i otrzymuje zwrot podatku naliczonego na wcześniejszych etapach obrotu. W efekcie całego procederu żadna z firm biorących w nim udział nie odprowadza ani grosza do budżetu państwa, a na konto „eksportującej” towar firmy D wpływają wielomilionowe kwoty z tytułu zwrotu podatku VAT. Przestępcza operacja tego rodzaju może być wielokrotnie powtarzana…

Jeszcze w 2012 r. problem karuzel VAT był niemal niedostrzegalny. Za to wzrost liczby firm, które zostały odnotowane jako uczestnicy karuzel VAT w kolejnych latach, wydaje się wręcz niewiarygodny – od jednej firmy w 2012 r. do 1208 w roku 2016.

VAT-owskie gangi

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach rozbili grupę przestępczą, która prowadziła fikcyjną sprzedaż srebra i złota. Jej działalność naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 140 mln złotych. O wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT oskarżonych zostało 41 osób w wieku od 24 do 56 lat. Kolejne dwie osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję, sprawcy wyszukiwali najczęściej młode, bezrobotne osoby, zwykle w trudnej sytuacji życiowej. Przy ich pomocy założyli około 60 fikcyjnych firm. Przestępczy proceder działalności gospodarczej na tzw. słupa polegał na wystawianiu faktur i fikcyjnym obrocie granulatem srebra i złota oraz kilkukilogramowymi figurkami wykonanymi ze złota. Wyroby z metali szlachetnych trafiały do krajów członkowskich UE. W ten sposób uzyskiwano możliwość zwrotu podatku VAT ze względu na różnice w stawkach tego podatku.

Na Mazowszu oraz w woj. kujawsko-pomorskim policjanci CBŚP zatrzymali siedem osób zaangażowanych w organizację karuzeli VAT. Zatrzymanym postawiono zarzuty wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwami. Grupę rozpracowali śledczy z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku we współpracy ze służbami skarbowymi.

Przestępczy gang działał od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. Sprawcy ze Słowacji, Chorwacji i Wielkiej Brytanii sprowadzali duże ilości paliwa. Nie płacili VAT, a towar przepuszczali przez sieć firm-słupów.

Firmy kupujące paliwo za granicą (tzw. znikający podatnicy) działały trzy miesiące i w tym czasie nie składały deklaracji podatkowych i nie odprowadzały podatku VAT po sprzedaży importowanego paliwa. Pomiędzy nimi a kolejnymi firmami odbywał się fikcyjny obrót. W rzeczywistości towar trafiał bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy. W tym przypadku straty budżetu państwa wyniosły ok. 700 mln zł.

Wyższe kary

Bardziej aktywne działania służb skarbowych to nie jedyny sposób ograniczenia liczby przestępstw. Już 1 marca br. weszły w życie zmiany w Kodeksie karnym, które przewidują wyższe kary za wyłudzanie VAT z fikcyjnych faktur.

Podrabianie, przerabianie faktury w celu jej użycia jako autentycznej oraz używanie takiej faktury podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (wypadek mniejszej wagi będzie karany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Wystawianie fikcyjnej faktury lub faktury zawierającej kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, a także używanie takiej faktury podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat jest zagrożone fałszowanie faktur o wartości przekraczającej 5 mln zł. Za fałszowanie faktur VAT, których wartość przekracza 10 mln zł, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

___
Tekst opublikowany w dodatku ekonomicznym "Naszego Dziennika"

Piotr Tomczyk

Publicysta, piszący w "Naszym Dzienniku"

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
5
Ogólna ocena: 5 (głosów: 2)

Dyskusja

oto Czesław

Jednak można

Nawet jak się nie lubi PiS-u to jakiś element przyzwoitości powinien zobowiązać "totalną opozycję" do pochwalenia konkurencji, chociaż by za ten ukrócony proceder z wyłudzaniem podatku VAT. Czy już w tej Polsce ludzie "gorszego sortu" w ogóle wstydu nie mają, tylko wrzeszczą chodząc po ulicach lub oczerniają własny naród u obcych możnowładców, robiąc z siebie żałosnych błaznów.

oto Mar.Jan

Konstrukcja vat zacheca do wyludzen. Wiec jak to socjalizmie

Zamiast zmienic konstrukcje podaku na inną, wladza tworzy specjalne komplikacje zwiekszajace zakres niezbednej kontroli oraz uprawnienia urzedników, tworzy dodatkowe prawo i instytucje. Czyli walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju niz socjalistyczny

oto Mar.Jan

Podsunę ministrowi finansów lepsze rozwiązanie:

podatek obrotowy.
Stare i sprawdzone rozwiązanie, nie dające możliwości zadnych wyłudzeń. Jest obrót - jest podatek. Wysokośc własciwa dla danego rodzaju działalności można wyznaczyć doświadczalnie. I odpada 90% sprawozdawczości. Można przesunąc połowe urzędników ze skarbówki do bardziej pozytecznych zadań.

oto adam_54

A z czego by "unia" żyła ?

Przecie 1% vat-u idzie prosto do "unii".
Więc jak pan widzi "Stare i sprawdzone rozwiązanie" jest w unijnych warunkach , nie do zastosowania :-)

oto Piotr Tomczyk

no i...

no i... po co nam proste jeśli skomplikowane też działa ;)

oto adam_54

vat i nóż.....

Widzisz pan... vat nie jest wcale takim głupim i skomplikowanym rozwiązaniem... gdyby państwa trzymały się założeń tego żabojada co vat projektował.
A zgodnie z założeniami - vat miał być jedynym i wyłącznym podatkiem jaki istnieje, inne miały zniknąć!!
Niestety, żadne państwo tych założeń się nie trzyma....a skutek tego to tak jakby, nóż zamiast do krojenia chleba , wykorzystać do mordowania :-)

oto Mar.Jan

Nie na tym polega problem z VAT

Problem z VAT polega na tym, że w całym łańcuchu drogi produktu od pierwszego wywtorcy produktów cząstkowych do końcowego konsumenta może wystąpić kiikadziesiąt procesów naliczania i odliczania VAT, z uwzględnieniem przyrastającej wartości. Prześledzenie całej drogi tych operacji, które moga być rozłożone na setki producentów, sprzedawców i pośredników jest koszmarnie skomplikowane i wymusza odpowiednio skomplikowane procedury sprawozdawczości od firm oraz nader skomplikowanych narzedzi do kontroli tego po stronie fiskusa.
Cały ten proceder wynika wprost z konstrukcji podatku, a wskutek nieprecyzyjnych i zawikłanych przepisów umożliwia równie skomplikowane procedery "wyłudzania" zwrotów VAT. Piszę w cudzysłowie, bo tak naprawde to jest głównie kwestia INTERPRETACJi co kiedy komu wolno odliczyć.
A dopiero po tym pojawiaja się jakieś grupy przestępcze, które projektują działania oszukańcze wobec swoich kontrahentów i urzędu skarbowego, który zanim się zorientuje, to po takiej mafii już można szukać tylko wiatru w polu, więc dlatego wprowadzono pojęcie współodpowiedzialności kontrahentów, którzy - mimo, ze jak fiskus padli ofiara przestępstwa, sa zmuszani do pokrywania strat Skarbu Państwa.
Po prostu bandyckie rozwiązania "prawne" w odpowiedzi na dzialania bandytów, czyli bandyckie państwo. Najpierw hoduje mafie wskutek wprowadzenia błednego prawa, a potem samo staje się mafią wymuszająca haracze!

oto Ireneusz

Straty w wyniku wyłudzeń VAT

A kto liczy koszty nadzorowania tegoż VAT i kontrolowania przepływów towarów i finansów? Nie przekroczyły one już czasem progu oplacalności ściągania VAT?
Rzymscy poborcy podatkowi w którymś momencie byli tak drodzy, że do kasy cesarstwa przestały wpływać jakiekolwiej pieniądze, a Rzym najechali Dzicy. Dzicy już stoją u naszych bram. Pukać nie będą.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.