Partia a nie pojedynczy kandydat jest podmiotem prawa

Przeglądając internet natknąłem się na link do publikacji Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu z 2008 roku pod tytułem Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego.

Tytuł był dość konkretny i zachęcał do jego przeczytania. Pobieżny ogląd jego 10-cio stronicowej zawartości sygnalizował specyficzne podejście do tematu. Charakteryzowało się ono tym, że Autor tekstu nie usiłował wyłożyć po męsku wad i zalet systemu wyborczego, a zajął się pospolitym opisem systemu proporcjonalnego. W ogóle w teksie brak – oprócz samego tytułu – nazw: „zalety” i „wady”. Niedokładność ta jest drobnostką wobec niezwykle trafnego spostrzeżenia o następującej treści:

„W istocie pewne elementy zasady proporcjonalności są bezsporne i determinują konieczność wprowadzenia rozwiązań mających realizować następujące cele:

pkt. 2) partia, a nie pojedynczy kandydat jest podmiotem prawa, któremu gwarantowana jest reprezentacja proporcjonalna;”.

Tak naprawdę to nie wiadomo, czy Autor - profesor uniwersytecki, a od niedawna sędzia Trybunału Stanu – uważa swoją obserwację, dotyczącą podmiotowości partii w sprawach wyborczych, za zaletę czy wadę. Wskazuje ona bowiem na bezsporną podmiotowość, jaką jest partia – identycznie jak to było za nieboszczki komuny – wyjaśniając mniej zorientowanym obywatelom III RP zdeterminowaną dialektyczną konieczność postsocjalistycznej polskiej sceny politycznej. Sceny charakteryzującej się tym, że i w czasach PRL, i po 1989 roku została zabetonowana przed pojedynczym kandydatem.

Zbiór obserwacji opisujących proporcjonalny system wyborczy, który został wyłożony w powyższym wykładzie spokojnie możemy przymierzać do mechanizmu wyborczego, jaki panował w demokracji socjalistycznej. Tym bardziej, że Autor zaraz na pierwszej stronie zasugerował – domyślnie - bliźniaczość obu mechanizmów na odcinku niejako samego „jądra” demokracji a la polacca. Jest nim identyczny stosunek do zasady, że to partia, a nie pojedynczy kandydat jest podmiotem prawa.

Szukanie prawdy dotyczącej ustalenia kto powinien być podmiotem prawa wyborczego w demokratycznym państwie prawa, jakim jest III RP nie jest jednak łatwe. Prawdopodobnie dlatego Autor w 2016 roku został nominowany przez rząd Beaty Szydło przedstawicielem Polski w tzw. Komisji Weneckiej.

Jak wiemy Komisja ta, na zlecenie Rady Europy opracowała i opublikowała w 2003 roku „Kodeks dobrych praktyk w sprawach wyborczych”. Z Kodeksu tego dowiadujemy się, że podmiotem prawa wyborczego są „all human” (ang. „wszyscy ludzie”), a nazwa partia jest niejako w tle tego dokumentu. Co jest zrozumiałe jako, że organizacja ta grupuje niektórych tylko osobników z owych „all human” w celu realizacji celów politycznych.

Lektura wymienionej na wstępie naukowej publikacji zdejmuje zasłonę dymną z mechanizmu wyborczego zafundowanego Polakom po 1989 roku. Ile trzeba zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Komuna przeminęła z wiatrem a na odcinku obywatelskich praw wyborczych ostała się silnie ukorzeniona zasada, że „partia jest przewodnią siłą narodu polskiego”.

ani-polska-ani-zjednoczona-sowiniec-com.jpg

- - -
*) www.csw.umk.pl/pobierz.php?id=98

alde

Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik później księgowy; uczestnik Ruchu na rzecz JOW prof. Jerzego Przystawy

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
5
Ogólna ocena: 5 (głosów: 2)

Tematy: 

Dyskusja

oto Aleksy

Homogenizacja mózgów

Pożyteczny idiotyzm ma się dobrze, przeżyliśmy homogenizację przemysłu ("bo małe jest piękne a komunistyczne to złe"), handlu i usług, widocznie spustoszenie jest zbyt małe (tylko 3 mln.emigracja), czas na cios ostateczny - obsadzenie najważniejszych stanowisk w państwie ludźmi bez zdolności socjalizacyjnych, bez obycia politycznego bez czytelnego i realnego zaplecza.Nikt o zdrowych zmysłach nie robi eksperymentów i nie wyprzęga na środku rzeki koni pociągowych z karety na rzecz jucznych osłów.Autor nie mówi że partie polityczne w Polsce osiągnęły szczyt swoich możliwości,problem w tym że nie osiągnęły.

oto AnnaK

Ile trzeba zmienić, żeby

Ile trzeba zmienić, żeby wszystko zostało po staremu

No chyba nie wszystko? Czasami coś się zmienia. Takie pytanie mialoby sens w kontekście wyborów we Francji. Ale rozumiem, że stanowiłoby pewien problem dla zwolennikow jow

oto alde

p. AnnaK – gdyby spojrzeć na „stare”

pod katem praw obywatelskich to nic się nie zmieniło – tzn. jak mieliśmy demokrację socjalistyczną (lub zamiennie ludową) tak ją mamy nadal choć obecnie przymiotnik jest nie fotogeniczny i bywa skrzętnie opuszczany*). Cechą rozpoznawczą jest pytanie: kto jest podmiotem prawa wyborczego? Nawet Komisja Wenecka – cokolwiek by o niej nie mówić – nie może twierdzić swoimi dokumentami nic, co przeczy międzynarodowym aktom wypracowanym po II WŚ w sprawie praw obywateli.
Resztę życia obywateli obejmuje Pani trafna uwaga, że

Czasami coś się zmienia

Nie rozumiem aluzji o wyborach we Francji i problemu z tym związanego - np. dla koryfeuszy panującego mechanizmu proporcjonalnego. Po co od razu sięgać do zwolenników jow. Wszak oni proponują zmianę tego co jest a mechanizm francuski im nie przeszkadza.
*) z pełnym szacunkiem do zwolenników ww. demokracji, jeśli oczywiście nie kryją swoich zapatrywań. Ordynacja proporcjonalna w każdej wersji jest jej kręgosłupem, nawet jeśli mądrzej lub nowocześniej ją nazwać.

oto kaktusnadłoni

Transformacja ustrojowa była, a ustrój się nie zmienił.

partia, a nie pojedynczy kandydat jest podmiotem prawa, któremu gwarantowana jest reprezentacja proporcjonalna

Pełna zgoda z tym naszym narodowym nieszczęściem.
Ja, być może oczy mam nadal zaprószone węglem, ale nie widzę różnicy ustrojowej pomiędzy III/IV RP a PRL. Obojętnie, czy rządziła PZPR czy PO-PiS, obywatele są przedmiotem w partyjniackim zarządzaniu. Ale niestety, zbyt wielu ludzi jeszcze wierzy, że mamy demokrację (ludową czy przedstawicielską), że mamy trójpodział władz... Mamy to, ale niestety wmówione.

Lektura wymienionej na wstępie naukowej publikacji zdejmuje zasłonę dymną z mechanizmu wyborczego zafundowanego Polakom po 1989 roku

Ta zasłona dymna była taka sama i przed 1989 r. i po. Towarzysze neoPZPR [PO-PiS-SLD-PSL i przeróżne mutacje] dbają, chuchają i dmuchają by łuski z oczu Polakom nikt nie zdjął.

oto BTadeusz

Równolegle toczy się pianę o źródła prawa.

Praktycznie źródłem prawa jest respektowany przez większość obyczaj. Jeśli skodyfikowane normy prawne zanadto odbiegają od obyczaju - pojawia się i nasila sie zjawisko samosądów.
Do pewnego stopnia wolę większości można ignorować, ale jeśli system prawny przegnie cierpliwość "ludu" - to wywoła różne niesławne niepokoje społeczne.

Jedną ze skuteczniejszych technik obniżania temperatury gniewu ludu - wobec władzy - jest zasada "dziel i rządź", czyli skłócania frakcji ludu - przeciw sobie. W łagodniejszej egzemplifikacji przyjmuje (ta zasada) formę "małej Madzi", "reformy edukacji", czy "smoleńskiego zamachu".

Nasza klasa polityczna (ta po matce Magdalence) - opanowała te instrumenty perfekcyjnie.
Tyle lat upłynęło, a udało się uniknąć zmian w naszej galaretowato- bryndzowatej konstytucji.

Teraz już ściśle merytorycznie:
Jedną z technik skutecznej dominacji nikłej mniejszości nad znaczną większością jest "technologia" wyłaniania "reprezentantów", czy "przedstawicieli" ludu - dla wytworzenia iluzji - że to właśnie ta większość - stanowi prawo i realizuje swą suwerenną hegemonię.
Oczywiście bardzo skutecznym bezpiecznikiem gwarantującym mniejszości dominację nad większością - jest permanentny spór o ordynację wyborczą.

Choć nie trzeba chyba nawet matury (wystarczy dobra podstawówka) - by zauważyć, że ordynacja byłaby nic nie znaczącym "kwiatkiem u kożucha" - gdyby art, 104. ust 1 miał brzmienie:
"Posłowie stanowią prawo zgodnie z wolą większości obywateli"

oto alde

p. BTadeusz - wchodzimy na dwa obszary rozważań

1. Idealizowanie dokumentu „konstytucja”. Wg mnie duch tej ustawy zasadniczej zastał przejęty z PRL do III RP. Duchem tym jest, jak to precyzyjnie wyłożył ww. Profesor: „partia /…/ jest podmiotem prawa”.
Jeśli „partia” to mamy czysty PRL z jego zasadniczą cechą „nie obywatelskości”. Dzisiaj możemy tą cechę ustrojową zdefiniować jako „nie demokratyczną”. O tym, że Kodeks Wyborczy jest niezgodny z Konstytucją pisze wielu. KW (ustawa niższej rangi niż K.) realizuje w praktyce ww. „ducha”. Od 2003 roku (a i wcześniej wydawano akty międzynarodowe dot. praw człowieka) wiemy, że zasada tzw. wyborów 5-cio przymiotnikowych – funkcjonująca od zarania PRL i skopiowana do III RP – jest wypaczona: świat przyjął „wolność” a nie „proporcjonalność” jako swoją wytyczną.
2)

spór o ordynację wyborczą

- jest to spór fundamentalny dla danej zbiorowości bo dotyczącym naturalnego (normalnego i tp.) współfunkcjonowania (ogół vs. jego wybrańcy: w PRL i dzisiaj to MY vs. ONI) sceny zwanej polityczną. Permanentny – w warunkach oczywiście nie zakneblowanych tj. równoprawnych w wyrażaniu sądów - może być wtedy, gdy coś stale nie gra.
BTW: nie absolutyzował bym „woli większości” czy w ogóle „większości” tak, gdzie nie potrzeba. Gmin mówi: lepiej zgubić z mądrą mniejszością niźli znaleźć z głupią większością. Ordynacja wg FPTP gwarantuje wybór mądrzejszego w możliwie najmniejszym okręgu wyborczym – zakładam awersję do masochizmu tych co wybierają.

oto kaktusnadłoni

Dwie sprawy Panie BTadeuszu:

Chciałbym się odnieść do komentarza: http://www.prawica.net/comment/reply/7264/93465

=1=

Tyle lat upłynęło, a udało się uniknąć zmian w naszej galaretowato- bryndzowatej konstytucji.

Myślę że nie całkiem się udało uniknąć zmian. Art. 54 ma inne brzmienie od pierwotnej wersji po tym, jak jakiś urzędnik amerykańskiej ambasady nakrzyczał na jakiegoś polskiego polityka to posłowi biegusiem a bez rozgłosu, dostosowali polską konstytucję do wymagań hegemona.

=2=

Choć nie trzeba chyba nawet matury (wystarczy dobra podstawówka) - by zauważyć, że ordynacja byłaby nic nie znaczącym "kwiatkiem u kożucha" - gdyby art, 104. ust 1 miał brzmienie:
"Posłowie stanowią prawo zgodnie z wolą większości obywateli"

Wydaje mi się że ten zapis byłby dobry i logiczny, gdyby go wzmocnić innym zapisem: art. 104 ust 4:
„Poseł jest zależny mandatem od wyborców w okręgu”
Bo dla mnie jest niejasne, co to jest „większość obywateli”

oto Paulina Kaufmann

"Posłowie stanowią prawo

"Posłowie stanowią prawo zgodnie z wolą większości obywateli"

„Poseł jest zależny mandatem od wyborców w okręgu”

Większość obywateli wyraża wolę zarabiania po 10.000 miesięcznie, najchętniej za pracę lekką, łatwą i przyjemną. Albo za sam fakt istnienia na Ziemi...
Proszę to przełożyć na jakieś prawo stanowione.
Konstytucja nie jest zbiorem pobożnych życzeń.

Art. 54 ma inne brzmienie od pierwotnej wersji po tym, jak jakiś urzędnik amerykańskiej ambasady nakrzyczał na jakiegoś polskiego polityka to posłowi biegusiem a bez rozgłosu, dostosowali polską konstytucję do wymagań hegemona.

Może Pan podać jakieś konkrety? Czy to wiadomość "z magla" na rogu?

oto kaktusnadłoni

Pani taka oczytana, a nie wie?

Może Pan podać jakieś konkrety? Czy to wiadomość "z magla" na rogu?

Obecnie, art. 55 Konstytucji ma brzmienie:

Art. 55.
1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.

2. Ekstradycja obywatela polskiego może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:
1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

3.Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji.

4. Ekstradycja jest zakazana, jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela.
5. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

A Naród zatwierdził w referendum w dniu 25 maja 1997 roku, takie brzmienie:

Art. 55.

1.Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

2.Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

3.W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

A co do pierwszego wątku Pani komentarza, to zgadzam się z Panią że każdy by chciał być piękny, młody, zdrowy i bogaty.

Ale chęć, by mandatariusz był zależny od wyborców w okręgu wydaje mi się racjonalna, aczkolwiek sprzeczna z wolą „naszych okupantów”.

oto Paulina Kaufmann

Wymienił Pan art. 54.

To po pierwsze.
Po drugie, jak rozumiem wydrukowano po uchwaleniu i po zatwierdzeniu w referendum inna wersję Konstytucji. I, nikt nie zwrócił uwagi...
Przecież to o czym Pan napisał odbyło się w drodze zmiany brzmienia Art.55 po 10 latach. Długo ten urzędnik z ambasady musiał krzyczeć...
Uważa Pan, że kazda nowela powinna być poddana pod referendum?

oto kaktusnadłoni

Co Pani próbuje motać?

Po drugie, jak rozumiem wydrukowano po uchwaleniu i po zatwierdzeniu w referendum inna wersję Konstytucji. I, nikt nie zwrócił uwagi..

.

Pani tak poważnie, czy z czystej naiwności? Jeżeli poważnie, ze świadomością – to życzę miłego dnia.

Gdyby jednak z czystej naiwności, to powiem, że wyczytałem o tym w Tygodniku Przegląd nr 9/2015, gdzie Leszek Konarski w artykule pt. „Sprawiedliwość z amerykańskiej ambasady” opisuje, jak to dzięki portalowi WikiLeaks wiemy, dlaczego Polaków zaczęto wydawać Stanom Zjednoczonym. Tam jest opisany krótki proces zmiany brzmienia tego nieszczęsnego artykułu.

Uważa Pan, że kazda nowela powinna być poddana pod referendum?

Tak. Tak uważam o ile ma być to Konstytucja Obywatelska. Obecną – partyjniacką – konstytucję zmieniają towarzysze według uznania centrali partyjnej.

oto BTadeusz

Pani komentarz jest

GENIALNY
Nikt go nie podważy.
Po co?!

oto BTadeusz

-:) Śpieszyłem się...

Powinno być precyzyjnie:
"zgodnie z wolą większości wyborców okręgu, z którego zdobył mandat".

oto chłop jag

Partia a nie pojedynczy

Partia a nie pojedynczy kandydat jest podmiotem prawa

Problemem jest tzw. demokratura - tołazysze.
Wniosek
Tzw. demokreatura to szambo - wiec nie jest istotne czy w sambie jest więcej g**na czy też szczyn - tołazysze.
Na koniec - to tzw. demokratury ugruntowane - znajdują się bliżej piekielnego zatracenia i dlatego to tylko kwestia czasu - kiedy owo zatracenie przełoży się na tzw. stopę życiową czy bezpieczeństwo egzystencji w ogóle - tołażysze.
Słowem - diablisko przybrało postać tzw. demokeratyry - natomiast jego ogon - to tzw. Konstytucja - i ogonem tym okłada tzw. suwerena po głowie - bez żadnej litości - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.