Narodowy Bank Polski dotuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Narodowy Bank Polski przedłużył umowę pożyczki dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 6,27 mld euro na kolejne lata - te środki mogą zostać przeznaczone na ratowanie Grecji.  

Narodowy Bank Polski nie odnosi żadnych korzyści finansowych z utrzymywania umowy pożyczkowej dla MFW. Dopiero w sytuacji skorzystania przez MFW ze środków w ramach umowy, wykorzystana przez Fundusz kwota podlega oprocentowaniu według stopy SDR (obecnie wynoszącej 0,36%).

Od 2009 roku Polska korzysta w Międzynarodowym Funduszu Walutowym z dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej (FCL). To instrument bardzo podobny do dwustronnej umowy pożyczki dla MFW. Tym razem to nie Polska pomaga Funduszowi, tylko MFW zapewnia bezpieczeństwo nam.

W styczniu tego roku umowa na dostęp do linii kredytowej w Funduszu została przedłużona o kolejne dwa lata. Polska w razie wystąpienia na rynkach finansowych ewentualnych kryzysów i wstrząsów będzie mogła skorzystać z 8,24 mld euro (6,5 mld SDR) dostępnych w ramach linii kredytowej w MFW. Do dziś Polska nie skorzystała z tych środków.

Za sam fakt posiadania dostępu przez Polskę do FCL w Funduszu nasz kraj płaci co rok olbrzymie środki. Od 2009 roku Polska za samo utrzymanie gotowości MFW do udzielenia nam pomocy finansowej zapłaciła 2,04 mld zł.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.