Działania rządu PiS groźne dla dzieci i rodziny

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań rządu PiS naruszających podstawowe prawa rodziny i dzieci

Wbrew swoim obietnicom wyborczym rząd nie wypowiedział Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która w rzeczywistości sankcjonuje przemoc wobec psychiki dzieci i naruszanie wolności rodziny. Akt ten wzywa na przykład do 'wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji, kultury, religii, „honoru” opartych na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn'. W tym celu nakazuje wprowadzenie programowej indoktrynacji na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach, klubach i w przestrzeni społecznej, zmierzającej do zastąpienia tożsamości płciowej męskiej i żeńskiej płynną tożsamością gender. Ogranicza też inne wolności i prawa obywatelskie.

Realizując zobowiązania narzucone przez Konwencję, rząd PiS podejmuje kolejne groźne dla dzieci i rodziny akty prawne.

 • W czerwcu 2016 r. rząd PiS w imieniu Polski zobowiązał się wykonywać Listę działań Komisji Europejskiej na rzecz przyśpieszenia równości LGBTI. Na skutek poparcia obecnego rządu po raz pierwszy wszystkie państwa UE przyjęły jednolitą politykę wspierającą postulaty środowiska lesbijek, gejów, bi-, trans- i interseksualistów.
 • W grudniu 2016 r. Polska zgodziła się na powołanie Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na orientację seksualną i „tożsamość genderową”. W ten sposób po raz pierwszy w historii agenda LGBTQ stała się celem Narodów Zjednoczonych. Nowy ekspert już oświadczył, że wolności LGBTQ są ważniejsze niż wolność religijna i wolność słowa, co jego zdaniem uzasadnia ograniczanie tych ostatnich. Zamierza on też egzekwować wprowadzenie w państwach edukacji seksualnej z naciskiem na tzw. „przeciwdziałanie dyskryminacji”.
 • 23 marca 2017 r. na posiedzeniu ONZ, Komisji ds. Statusu Kobiet, Rząd PiS w imieniu Polski ma dokonać kolejnego ideologicznego kroku polegającego na uznaniu, nieznanych prawu międzynarodowemu, „praw reprodukcyjnych i zdrowia seksualnego”. Jeśli rząd nie wycofa się z poparcia dla poprawek państw Unii Europejskiej do dokumentu końcowego 61. Posiedzenia Komisji ds. Kobiet ONZ, może to doprowadzić m.in. do uznania aborcji za prawo człowieka, co byłoby jawnym pogwałceniem prawa do życia.
 • Uchwalone przez rząd PiS prawo oświatowe zobowiązuje szkoły do prowadzenia tzw. działań antydyskryminacyjnych. Przykładami takich działań z czasu rządów PiS są akcje: „Tęczowy piątek” Kompanii Przeciwko Homofobii, „16 dni przeciwko dyskryminacji” Fundacji Autonomia, czy „Kodeksy Równego Traktowania” oraz zwykłe zajęcia seksedukatorów.
 • Aktualnie w Polsce rząd wprowadza do szkół kolejną edukację seksualną. Mowa o programie prokreacyjnym Narodowego Programu Zdrowia. Seks-edukatorzy, zwani tutorami, mają prowadzić zajęcia z dziećmi bez nadzoru pedagogicznego. Oznacza to, że według zamierzeń rządu PiS już nie tylko nauczyciele mają wyręczać rodziców, będących naturalnymi wychowawcami dzieci, we wprowadzeniu ich w tak delikatne sfery jak płciowość i prokreacja.
 • Równolegle od początku urzędowania rząd PiS podejmował działania utrudniające prowadzenie edukacji domowej. Konsekwencja ww. działań rządu PiS pozwala uznać, że nie są one przypadkowe, ale stanowią realizację deklaracji, jakie złożył na forum międzynarodowym. Działania te pozostają jednak w rażącej sprzeczności z porządkiem naturalnym i Konstytucją RP oraz samym prawem międzynarodowym. Zarówno polskie, jak i międzynarodowe prawo uznaje bowiem prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci i prawa dzieci do tożsamości, wzrastania w naturalnej rodzinie oraz do ochrony przed demoralizacją.

Żądamy, aby rząd PiS prowadził jawną dla polskich obywateli, zgodną z polskim prawem politykę dotyczącą rodziny, opowiedział się za prawami rodziców i powstrzymał działania prowadzące do deprawacji dzieci.

Żądamy wycofania się z zamiaru wprowadzania kolejnej seks-edukacji do szkół. Sprzeciwiamy się próbom zastępowania rodziców w ich naturalnej i konstytucyjnie gwarantowanej roli wychowawczej.

Żądamy wycofania się przez rząd z poparcia dla poprawek proponowanych przez Unię Europejską na forum ONZ, zmierzających do potwierdzenia tzw. „praw reprodukcyjnych”.

Domagamy się spełnienia zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci
Warszawa, 14 marca 2017 r.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Natalia Julia Nowak

Nie ma nic gorszego

niż edukacja seksualna typu "B". Ten system zabija w dzieciach niewinność zanim uświadomią sobie, że w ogóle istnieje taka wartość, jak czystość. ONZ chce, żeby czterolatki uczyły się o masturbacji, a dziewięciolatki - o antykoncepcji. W wielu krajach już teraz tak jest. Szwedzkie dzieciaki nie oglądają kreskówek o krasnoludkach, tylko o śpiewających penisach i waginach. W Niemczech rodzice, którzy sprzeciwiają się takiej demoralizacji, są prześladowani przez państwo. Jak nietrudno odgadnąć, lekcje "wychowania do życia w rodzinie" są przymusowe.

Wolałabym zostać wyabortowana niż trafić w ręce pedofilów nazywających siebie "nauczycielami". Wolałabym umrzeć jeszcze przed urodzeniem niż się urodzić w tak przerażającym świecie. Edukacja seksualna - tak, ale tylko typu "A", tylko dla młodzieży i tylko nieobowiązkowa. Ja w drugiej klasie gimnazjum poprosiłam Mamę, żeby mnie wypisała z zajęć WDŻ. Tak też się stało. Bo to był ludzki system.

Ale zasady gry powinny być jeszcze bardziej liberalne. Uczeń sam powinien mieć prawo wypisać się z takich zajęć, jeśli tylko stwierdzi, że są one dla niego nieodpowiednie. Nie każdy ma tolerancyjnych, wyrozumiałych rodziców. Ktoś może być dzieckiem rewolucjonistów obyczajowych. I co wtedy? Samobójstwo?

oto Pomorzanin

"działania rządu PiS" dla

"działania rządu PiS" dla mnie to brzmi enigmatycznie, kto konkretnie z imienia i nazwiska? Tak, jak teraz wiadomo,że za torpedowaniem projektu ustawy penalizującej banderyzm i podważanie ludobójstwa na Wołyniu stoi marszałek Stanisław Karczewski, tak chciałbym wiedzieć kto konkretnie z PiS stoi za działaniami wymienionymi wyżej?

oto Jasiek

Będą i gorsze rzeczy

Jak się ma katedry gender studies na UJ i UW to trzeba też mieć cyt. „tożsamość genderową” :-(

oto Paulina Kaufmann

Ech...

Trzeba zbierać punkty wynikające z cytowań na "liście filadelfijskiej". To się przekłada na pieniądze.
Za cytowanie w Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography można dostac 30 punktów:)
Swoją drogą na w/w liście jest np. Journal of Parapsychology. :P I, co gorsze, ministerstwo za umieszcenie cytowań tamże kiedyś przyznawało punkty:)

oto chłop jag

Logika jest prosta - kogo dopuszcza się

do sprawowania zewnętrznych znamion władzy w atrapie Polski - ten służy tylko i wyłącznie pupilom szatana - tołażysze.
Wniosek?
W/w temat - to odcinek frontu na jednostronnej wojnie pupili szatana z ludzkością - tołażysze - natomiast wojna - to nie są żarty.

oto Mar.Jan

W pełni popieram i mam nadzieję, że nikt nie ma juz wątpliwosci

że państwo polskie pod rządami PiS jest to kolejna wersja "socjalizmu z ludzką(?) twarzą?
Jedynym oczekiwanym efektem tego typu rządów bedzie kolejna odsłona rewolucji społecznej, po której kolejna wersja socjalizmu z (nie)ludzka twarzą zostanie ogłoszona zbawieniem ludzkosci!
Ludzie! Tylko wolnorynkowy kapitalizm z minimalistycznym państwem ograniczonym do 4 podstawowych rodzajów aktywności!

oto Robercik

Amerykańscy eliciarze mieli

Amerykańscy eliciarze mieli kryptonim na małą dziewczynkę. W mejlach padały zdania "pizza z ostatniej imprezy przetrwała". Aż strach myśleć o co chodziło. Po pizza-gate zaczął się amok walki z "fake news". No bo media milczą, a lud o tej pizzy szemrze. Kohn Beditt nawet się przechwalał swoimi pedofilskimi wyczynami.

Fajnych idoli ma Rydzyk, PiS i spółka. Fajne mają "źródełko" mądrości. Zboczeńcy, obrzydliwi zboczeńcy i degeneraci.

oto Equatore

@p. Robercik

Amerykańscy eliciarze mieli kryptonim na małą dziewczynkę. W mejlach padały zdania "pizza z ostatniej imprezy przetrwała". Aż strach myśleć o co chodziło.

Serio myśli pan, że robi coś dobrego przekazując dalej informacje, których pan sam nie sprawdził?

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.