Trzy biografie, druga Anatol Radziwonik "Olech"

na podst. rozmowy z prof. Rafałem Wnukiem, historykiem KUL i Muzeum II w.ś.

Anatol Radziwonik- Podporucznik WP, po wojnie w latach 45-49 walczył na Kresach, ziemiach już wcielonych do ZSRR (obecna Białoruś) w byłych powiatach Szczuczyńskim, Lidzkim, części Grodzieńszczyzny w ramach obwodu AK Szczuczyn- Lida. Był wyznania prawosławnego jednak o tożsamości polskiej.

Pogłoski o jego przejściu na katolicyzm nie mają odzwierciedlenia w źródłach historycznych

(prof. R.W).

Był "Polakiem litewskim w rozumieniu mickiewiczowskim" (j.w.)

Potomek Wielkiego Księstwa, dla którego polskość nie wiążę się ani z katolicyzmem, ani z prawosławiem ani z czysto nacyjnym kluczem.
Tak też miał zorganizowany swój oddział. Wielu podkomendnych było prawosławnymi. Co ciekawe miał u siebie Rosjan, dezerterów z Armii Czerwonej. Dowódcą jednego z pododdziałów był Peter Fic- mieszkaniec Alzacji, który zdezerterował z Wehrmachtu (zginął w 1949 na Kresach).

Była to grupa wielonarodościowa i wielowyznaniowa, którą łączyła niezgoda na kolektywizację, komunizację, na przeoranie Europy Środkowej co robił Stalin. Do oddziału dołączali też chłopi buntujący się przeciwko wielkiej akcji kolektywizacyjnej na ziemiach wschodnich w latach 1948-1949. Chłopi nie bogaci, ale uważający że ziemia to świętość i nie wolno jej odbierać. Obok walki z komunizmem, walki o polskość, dochodzi niezwykle ważny czynnik walki o nie odbieranie ziemi, gdyż "jest to działalność przeciwko, człowiekowi, Bogu i naturalnemu porządkowi".

http://p7.naszdziennik.pl/z/450,253,f6d59c73256f30b6039001b3ed3a57831c95dc92.jpg

W 1949 r. oddział został otoczony (na skutek działań agentury). "Olech" zginął w wieku 33 lat w iście filmowej scenie pojedynku na pistolety z oficerem NKWD.

cała rozmowa: TOK FM, "Światopodgląd", Agnieszka Lichnerowicz, gościnnie prof. Rafał Wnuk KUL, Muzeum II w.ś.

Link do archiwum jest symbolicznie płatny, nie wklejam, kto chce znajdzie.

cdn.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.