Igrzyska polityczne w Polsce AD 2016

Rok 2016 zapisał się w naszej historii jako okres jałowych, ale zarazem wyniszczających Polskę konfliktów między partią rządzącą i opozycją. Wszystkie, zarówno ten pierwszy, który dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, jak i ostatni, wywołany ograniczeniem praw dziennikarzy w sejmie oraz niezgodnym z procedurą głosowania w polskim parlamencie uchwaleniem budżetu na rok 2017 można było w krótkim czasie rozwiązać – przy odrobinie dobrej woli walczących między sobą stron.

Strony te bowiem niejeden raz zgodnie głosowały w sprawach dla Polski najistotniejszych – m.in. na rzecz neobanderowskiej Ukrainy czy baz NATO w Polsce – zgodnie popierały i popierają antyrosyjską politykę Warszawy, permanentną – obejmującą ludobójstwo chrześcijan – wojnę USA-UE-Izraela-NATO na Bliskim Wschodzie. Zgodnie też – ratyfikowały w 2009 roku – gdy zasiadał w sejmie nie tylko PiS, ale również trzon obecnej opozycji – podpisany przez Lecha Kaczyńskiego antychrześcijański Traktat Lizboński.

Zabrakło nie tylko dobrej woli, ale również mediatora. Kościół, którego do takiej roli predestynowały zarówno zasługi historyczne, jak i autorytet moralny oraz społeczny, stanął po jednej stronie konfliktu – w dodatku posiadającej pełnię władzy, z mediami „narodowymi” i katolickimi włącznie. Proste do rozwiązania konflikty przerodziły się w siłę anarchizującą Polskę.

W tym kontekście przeciętnemu obywatelowi jawi się jako normalne zarządzanie Polską przez prezesa partii posiadającej władzę. Nikt nawet nie zastanawia się głośno, jak to się dzieje, że osoba, która nie ma konstytucyjnej legitymacji, aby być „naczelnikiem” państwa, bez żadnych przeszkód decyduje o losach milionów Polaków.

I nie jest to żadna putinizacja Polski – co zarzucają Jarosławowi Kaczyńskiemu przeciwnicy z opozycji – gdyż Władimirowi Putinowi pełnię władzy zapewnia konstytucja Federacji Rosyjskiej i jej zapisy dotyczące władzy prezydenta. Polska konstytucja nie daje żadnej osobie w państwie takiej władzy, jaką uzurpuje sobie prezes zwycięskiej partii, który decyduje nie tylko o posunięciach prezydenta RP i rządu, ale również o obradach sejmu.

Feralne posiedzenie tego gremium 16 grudnia 2016 roku z woli posła Jarosława Kaczyńskiego zakończyło się nowym kryzysem – tym razem parlamentarnym, rokującym poważne problemy w roku 2017. Występując w roli „naczelnika”, poseł ten chce nawet uporządkować opozycję parlamentarną – zapowiedział, że jest możliwość podjęcia z nią rozmów, jeśli wyłoni swego lidera. To zaś oznacza, że „naczelnik” chce osobiście utworzyć jeden parlamentarny blok opozycyjny – koncesjonowany, do usług partii rządzącej. Istny Orwell – na żywo, na naszych oczach.

Zdemolowany wcześniej Trybunał Konstytucyjny nie ukróci permanentnego łamania Ustawy Zasadniczej w Polsce, gdyż przestał być wiarygodny. Jego obecna zależność od partii rządzącej może skutkować jedynie jeszcze większą anarchią bądź orzeczeniami sankcjonującymi dyktaturę jednej partii i rządy autokratyczne. Takie zaś rządy mogą się spodobać tylko niewielkiej części Polaków, w dodatku nie na długo.

Większość nie lubi bowiem zamordyzmu i odgórnego reglamentowania tzw. sprawiedliwości społecznej. Jest ukierunkowana nie tylko wolnościowo, ale również solidarystycznie i chciałaby współdecydować o losach naszego państwa – m.in. poprzez zasady demokracji partycypacyjnej. Tej większości pisowska władza nie przekupi nawet spotęgowanym programem 500+.

Promotor idei wojny

W minionym roku Polska wyróżniała się jako państwo promujące ideę wojny z Rosją. Rozbudowała w tym celu aparat propagandowy i podjęła wszelkie starania, aby zmobilizować członków NATO do stworzenia flanki wschodniej sojuszu. Wzięła również udział w natowskim „wyścigu zbrojeń”, przeznaczając jako pierwsza – nie licząc USA – 2 % budżetu na armię pod dyktando Waszyngtonu, z korzyścią dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Najważniejszym jednak prowojennym działaniem obecnych władz było rozpoczęcie budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie i zgoda na obecność natowskich baz oraz żołnierzy Pentagonu w Polsce.

W tym zaś kontekście uzasadnione i konieczne nakłady na budowę naszego potencjału obronnego mogą budzić wątpliwości. Jednakże najbardziej zadziwiający w tym wszystkim jest fakt, iż prowojenna zgodność partii rządzącej i opozycji nie spotkała się z żadnym sprzeciwem – wyłączywszy pojedyncze głosy prawicowych patriotów – ze strony polskiego społeczeństwa.

Świadczy to o totalnym jego zniewoleniu ideą wojny i antyrosyjską propagandą, w którą włączyły się również katolickie media. Wsparcie nie tylko polityczne, ale również finansowe dla przedłużającego walkę z Donbasem kijowskiego reżimu, wysłanie samolotów F-16 i 150 „specjalistów” na Bliski Wschód dla militarnych działań USA i NATO w tym rejonie czy przedłużenie „stabilizacyjnego” pobytu naszych żołnierzy w Afganistanie było jedynie rutynowym zachowaniem, zapoczątkowanym przez nasz udział w wojnie z Irakiem. Podobnie rutynowe były nasze działania w trwającej od 2014 roku wojnie gospodarczej z Rosją poprzez nakładanie na nią sankcji.

Nowością był natomiast pełen przekłamań antyrosyjski raport w sprawie propagandy Kremla na terenie UE, przygotowany dla unijnego parlamentu przez europosłankę PiS Annę Fotygę. Zarówno w tym wypadku, jak i we wszystkich innych prowojennych działaniach skierowanych przeciwko Rosji polskie władze zachowują się irracjonalnie – wbrew logice, faktom, a nade wszystko polskim interesom. Powołują się przy tym na zdyskredytowaną – m.in. przez wrogą wobec mniejszości polskiej na Litwie polityką tamtejszych władz czy powrót do antypolskiej ideologii banderyzmu na Ukrainie – koncepcję Międzymorza, wpisującą się wręcz idealnie w amerykańską politykę okrążania Rosji.

Już pobieżna analiza prowojennej polityki Polski pozwala sformułować konkluzję, iż nie ma ona nic wspólnego z bezpieczeństwem naszego kraju. Przeciwnie, określa go jako miejsce „zgniotu”, obszar globalnego konfliktu militarnego, z góry skazany na unicestwienie w przypadku użycia broni atomowej przez Rosję – w obronie własnej, zgodnie z jej doktryna wojskową. Jednocześnie polityka ta uwidacznia brak polskiej doktryny obronnej.

Ta bowiem, którą po rozpadzie Układu Warszawskiego wyznaje polski establishment polityczny i opiniotwórczy, jest doktryną amerykańsko-natowską. Jej podporządkowany jest kierunek rozwoju i uzbrojenia polskiej armii oraz budowa bezpieczeństwo Polski. Przyjazd do naszego kraju 4 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy mieliby nas bronić w starciu z Rosją, jest nie tylko szyderstwem z polskiego narodu, ale również znakiem zredukowania naszej suwerenności.

Wystarczy przypomnieć w tym miejscu Syrię, gdzie USA i NATO, wspierając rebeliantów, poniosły spektakularną klęskę w starciu z Rosją walczącą po stronie prezydenta Asada. Z tej perspektywy tylko w zdefektowanym umyśle może zrodzić się próba uzasadnienia obecności natowskich baz i obcych wojsk w Polsce patriotyczną troską o jej bezpieczeństwo. Jest to o wiele cięższe przestępstwo aniżeli starania o unijną kontrolę demokracji w Polsce i inspekcję Komisji Weneckiej.

Jak je określić, jeśli te ostatnie są nazwane przez obóz PiS – nie tylko partię J. Kaczyńskiego, ale również jej zaplecze – Targowicą, Konieczna jest albo reinterpretacja samej Targowicy, albo jej stopniowanie. Póki co, Targowica jest wszędzie tam, gdzie zapadały w minionym roku decyzje w działaniach ograniczających naszą suwerenność, a więc zarówno we szeregach PiS, jak i opozycji.

Dryfowanie na obrzeżach UE

Podporządkowanie Polski amerykańskiej polityce międzynarodowej z góry determinuje jej rolę w UE jako reprezentanta interesów USA. Tak też jesteśmy postrzegani w Brukseli – śmieszni gracze pozbawieni własnego potencjału w podstawowych sferach polityki: społecznej, gospodarcze, militarnej. Szafowanie natomiast rzekomym potencjałem Grupy Wyszehradzkiej – co stało się w ostatnim roku nawykiem polskiego prezydenta i polskiego rządu – jest nadużyciem.

Więcej jest bowiem w tym gremium interesów rozbieżnych – m.in. w odniesieniu do Rosji – aniżeli wspólnych. Czechy, Słowacja i Węgry nie chcą konfrontacji z Moskwą i coraz bardziej ociągają się z dalszym nakładaniem na nią sankcji. W ostatniej rundzie tej walki Polska jako jedyna domagała się ich przedłużenia na rok – i przegrała, nie uzyskawszy poparcia Grupy.

Sankcje, z dużą świadomością ich szkodliwości dla UE – przedłużono tylko na sześć miesięcy. Grupa Wyszehradzka nie zapewniła też Polsce większego poparcia Europarlamentu dla antyrosyjskiego raportu A. Fotygi. Wyniki głosowania nad jego przyjęciem były marne: za: 304, przeciw: 179, wstrzymujący: 208. Licząc te wyniki poprawnie – wstrzymujące jako brak akceptacji – raportu nie poparła większość głosujących. Mimo tego w Polsce nie tylko PiS, ale również opozycja odtrąbiły sukces na antyrosyjskim froncie.

Również próba blokowania przez Polskę budowy drugiej nitki Gazociągu Północnego nie przynosi oczekiwanych skutków. Wszystko wskazuje na to, że polscy politycy, kierując się rusofobia i ideą międzymorza, oderwali się od unijnej rzeczywistości na dobre. W niej liczą się bowiem nade wszystko bieżące – ale także dalekosiężne – interesy, nie zaś polityka historyczna czy anachroniczne doktryny, na których Warszawa buduje swoją politykę gospodarczą i relacje z Rosją.

One też były inspiracją do wykreowania Polski w roli lidera Partnerstwa Wschodniego, a jednocześnie do zaangażowania w przeprowadzenie „majdanu” w Kijowie i wsparcia dla reżimu Petro Poroszenki w wojnie z Donbasem. Działania te z góry były skazane na klęskę, której nie przewidział establishment polityczny w Warszawie, zaślepiony wiarą w przebrzmiałe idee Jerzego Giedroycia. Ta klęska stała się dodatkową – oprócz prowojennej polityki wobec Rosji – przyczyną zmarginalizowania Polski w UE. Do jego utrwalenia przyczyniło się fiasko Ukrainy poniesione w jej staraniach o członkostwo w Unii oraz zniesienie unijnych wiz. Polska jako promotor tych starań poniosła jeszcze większe fiasko.

Trzeba podkreślić: zasłużone. Jako jedyna w UE miała nie tylko prawo, ale również moralny obowiązek postawić Ukrainie warunek: nie poprzemy was, dopóki nie odetniecie się od zbrodniczej ideologii banderyzmu i nie rozliczycie z dokonanych w jej imię zbrodni ludobójstwa na polskich obywatelach. Nie tylko nie poprzemy was, ale będziemy ostrzegać Europę przed nowym pokoleniem wyznawców tej ideologii.

Z powodu uwikłania w amerykańską politykę wobec Ukrainy Polska utraciła historyczną szansę w osądzeniu banderyzmu na forum międzynarodowym, udając że nic nie wie o jego odrodzeniu i rozkwitającym kulcie jego twórcy. Póki co, Ukrainę w jej marszu do Unii powstrzymała – aczkolwiek z innych powodów – Holandia. Polski „sen o potędze” u boku wielkiej Ukrainy, skończył się bolesnym przebudzeniem – na peryferiach Unii.

Nikt nam nie pomoże w odzyskaniu pozycji sprzed rewolty ukraińskiej – ani Grupa Wyszehradzka, ani sama Unia, rządzona przez Niemcy usatysfakcjonowane naszą sytuacją. Co więcej, Bruksela dołoży starań, aby nam jeszcze zaszkodzić. Niezadowolona z wyników kontroli „zagrożenia demokracji” w Polsce, postara się nas odpowiednio ukarać. Wprawdzie nie ma instrumentów prawnych, aby nas obłożyć sankcjami, ale ma soft power, dzięki której utrwali – nade wszystko w sferze propagandy – nasz wizerunek jako czarnej owcy w unijnym gronie.

My zaś pod wodzą PiS będziemy nadal dryfować na obrzeżach. Na wyjście z Unii nikt nie ma bowiem ani ochoty, ani programu. Etatowy jej krytyk, J. Kaczyński, modli się o jej przetrwane, gdyż rozpad Unii bądź polexit oznaczałyby dla jego partii koniec. Nikt bowiem nie da jego wiejskiemu wyborcy tylu dopłat, ile daje Bruksela.

Epigoni antykomunizmu i kapłani KOR

Brak własnych koncepcji obrony przed zagrożeniami ze strony megatrendów politycznych i cywilizacyjnych – antynarodowego globalizmu i antychrześcijańskich wartości w sferze polityki, kultury i życia społecznego – zastąpiono anachronicznym jej substytutem – ideologią antykomunizmu, który zupełnie bezpodstawnie przypisano rewizjonistycznemu KOR. Ona też odegrała ważną rolę w działaniach politycznych partii rządzącej – przy akceptacji opozycji. Ideologia antykomunizmu i „dziedzictwo” KOR stały się podstawą sztandarowych – obok programu 500+ - posunięć władzy, które zainicjował IPN opanowany przez PiS – przejęciem archiwum wdowy po generale Czesławie Kiszczaku i ujawnieniem materiałów o agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy.

Kontynuacją tych działań było uchwalenie ustawy regulującej dekomunizację w Polsce i nakazującej m.in. usunięcie z przestrzeni publicznej symboli komunizmu. Stała się ona prawnym orężem do walki z pomnikami upamiętniającymi żołnierzy Armii Czerwonej, którzy ponieśli śmierć na polskiej ziemi w walce z nazistowskimi Niemcami.

Wojna pomnikowa z Rosją nie została jeszcze zamknięta i przejdzie do historii jako świadectwo anachronicznych idei rządzących polską polityką w momencie, gdy we współczesnym świecie największym zagrożeniem stały się procesy towarzyszące neoliberalnej hegemonii USA oraz zrodzony w jej ramach światowy terroryzm. Na pytanie: gdzie są w Polsce komuniści? PiS odpowiada: na emeryturze i uchwala tzw. ustawę deuzbekizacyjną zmniejszającą ich świadczenia emerytalne, a także ich wdowom i dzieciom. Zapowiada ponadto ustami Antoniego Macierewicza – kapłana KOR – pośmiertną degradację generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka, poprzez pozbawienie ich stopni generalskich.

Tak oto walka antykomunistów z utopią komunizmu przekształciła się w utopię walki – z wdowami i zmarłymi funkcjonariuszami aparatu władzy PRL oraz żołnierzami radzieckimi, których setki tysięcy zginęły na polskiej ziemi w walce z Hitlerem. Jej zwolennicy mogą przejść do historii tylko jako frustraci, którzy z antykomunizmu uczynili ideę fix w momencie, gdy znalazł się on na śmietniku historii.

W tym kontekście spory w ramach panującego układu mają charakter igrzysk politycznych, odcinających Polskę od głównych procesów europejskich, a to sprawia, że jesteśmy – już tradycyjnie – zdani na totalną improwizację, gdy przyjdzie się z nimi zderzyć. Czyli nic się nie zmieniło od czasów Mickiewicza, który opisując zaścianek w „Pan u Tadeuszu” i jego gotowość do uczestniczenia w wojnach napoleońskich, świetne ją ujął w wypowiedzi Sędziego: „Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele i – jakoś to będzie”.

Jedyna możliwość zmiany

Aby uzdrowić sytuację Polski i odrzucić odwieczną improwizację jako stałą daną naszej mentalności wraz z dziedziczonymi z pokolenia na pokolenie skłonnościami do uzależnień od mocniejszych graczy politycznych wbrew naszym interesom, konieczne jest całkowita transformacja sceny politycznej, nie zaś zmiana opozycji na partię rządzącą i następnie na odwrót.

Wymiana elit musi się dokonać z założeniem, że całkowicie nowa władza przyjmie za cel swej działalności banalne prawdy o polskiej racji stanu: o pierwszeństwie celów żywotnych dla naszych interesów narodowych, związanych z naszą tożsamością narodową i funkcjonowaniem naszego państwa – interesów nienegocjowalnych z podmiotami zagranicznymi, osiąganych w procesie współdziałania wszystkich konstytucyjnych organów władzy.

Anna Raźny

Profesor, rusycystka, politolog i polityk, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.142855
Ogólna ocena: 4.1 (głosów: 14)

Tematy: 

Dyskusja

oto Iwan

Wplywowi politycy wUSA pra do wojny z Rosja

The rising hysteria about Russia is best understood as fulfilling two needs for Official Washington: the Military Industrial Complex’s transitioning from the “war on terror” to a more lucrative “new cold war” – and blunting the threat that a President Trump poses to the neoconservative/liberal-interventionist foreign-policy establishment.

http://www.thedailysheeple.com/very-powerful-peopl...

oto Johnny

Rosja uważa sprzęt pancerny USA w Polsce za zagrożenie

Jest reakcja Rosji na rozmieszczenie w Polsce amerykańskich czołgów i transporterów opancerzonych. - To zagrożenie dla naszych interesów i naszego bezpieczeństwa - stwierdził Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla. Wiceszef rosyjskiego MSZ zapowiedział, że sprawa zostanie poruszona podczas posiedzenia Rady Rosja-NATO.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Kreml-Rosja...

oto Czesław

W sprawie wojska

Ciągle dziwi mnie i śmieszy ten zarzut, że Polska się zbroi co jest jakimś strasznym zjawiskiem, to proszę do końca sformułować ten postulat żeby w ogóle wojsko zlikwidować, coś na wzór Polski przedrozbiorowej. Zwracam też uwagę że oprócz przyjaznej nam Rosji to z drugiej strony mamy przyjazne nam Niemcy. Rosja się zbroi a Niemcy to nawet protestują przeciwko wojskom amerykańskim w Polsce ale nie przeciwstawiają się wojskom amerykańskim w Niemczech. Taka mała śmieszność.

oto Eowina

Powiedzy zacznie się konflikt z Rosją, powiedzmy

z mniejszośćią rosyjską, która będzie chciała autonomii, to co Polska powinna zrobić?

Ciągle dziwi mnie i śmieszy ten zarzut, że Polska się zbroi co jest jakimś strasznym zjawiskiem, to proszę do końca sformułować ten postulat żeby w ogóle wojsko zlikwidować,

Wojska likwidować nie należy, bo po pierwsze, jest potrzebne dla NATO w Iraku, Libii, Ukrainie, a wkrótce być morze na Morzu Południowo-chińskim. Po drugie będzie potrzebne do łamania zatorów lodowych na Wiśle.

A co do zacieśniania handlu w CETA, to polecam wycieraczkę pod drzwi w kolorach narodowych, bardzo praktyczna i patriotyczna. ;)
https://www.amazon.ca/Poland-Door-Mat-Floor-inches...

oto adam_54

Ciekawość...

Powiedzy zacznie się konflikt z Rosją, powiedzmy z mniejszośćią rosyjską, która będzie chciała autonomii, to co Polska powinna zrobić?

A ile jej jest.. tej "mniejszości rosyjskiej" i jaki region Polski zamieszkuje ?

Pozdrawiam zaciekawiony

oto Krzych Adam

Przed laty znałem w Warszawie dwoje czy troje.

Mniejszościów znaczy, rosyjskich, płci obojga. Poznałem ich w pracy bo na zlecone czasem robili nam przekłady np. korespondencji z klientami sowieckimi, a byli tłumaczami przysięgłymi. No i jeszcze wcześniej miałem szkolnego kolegę którego babcia jako młode dziewczę bywala na balach i rautach w Petersburgu, nawet z udziałem cara (choć to ostatnie to może tylko przechwałki mojego kolegi). Potem wyszła za mąż i oboje z mężem wkrótce potem stali się "białymi emigrantami". Myśli Pan, że zimny czekista Putin zastanawia się czy by nie zażądać przyłączenia Warszawy do Rosji z powodu tych osób?

oto Eowina

I co będzie dalej, jeżeli zimny czekista zażąda?

Co zrobią Polacy, co powinni zrobić?

Myśli Pan, że zimny czekista Putin zastanawia się czy by nie zażądać przyłączenia Warszawy do Rosji z powodu tych osób?

oto Paulina Kaufmann

Problem w tym, że Polska się...

...NIE zbroi tylko kupuje nieprzydatne uzbrojenie.
To tak jakby kupić sobie pięć bomb atomowych ale nie posiadać samolotów do ich przenoszenia albo kupić samoloty nie kupując bomb (żeby nie być gołosłowną dodam, że zapasy uzbrojenia do F-16 nie pozwalają na DWUKROTNE uzbrojenie tych samolotów).

oto Robercik

dodam, że zapasy uzbrojenia

dodam, że zapasy uzbrojenia do F-16 nie pozwalają na DWUKROTNE uzbrojenie tych samolotów

Może im przypadnie zaszczyt przełamywania rosyjskiej OP? NATO ma 5000 samolotów i 500 pocisków manewrujących, Rosja 500 i 300. (tak plus minus).

oto adam_54

E..tam...

Własnym ciałem?

Drzwiami od stodoły.. podobno polscy piloci też na tym potrafią latać :-D

oto Robercik

@Paulina Kafmann

"Czym polskie F-16 miałyby przełamywać rosyjską OPL?"

50 sztuk F16 z rakietami powietrze-ziemia o zasięgu kilkuset kilometrów może zniszczyć jakiś ważny radar, lotnisko albo stoczyć walkę z myśliwcami na granicy rosyjskiej. W najgorszym razie weźmie na siebie kilkaset rakiet obrony PLOT, a takich rakiet lokalnie może Rosjanom zabraknąć. W systemie obrony powstaje dziura a przez nią wlewają się kolejne samoloty, pociski samosterujące itd. bo przecież to nie Polacy polecą samodzielnie, ale cały "sojusz obronny", jak to miało miejsce nad Jugosławią. Kolejne punkty obrony plot eliminowane są dzięki ogromniej przewadze ilościowej.

Duet JASSM + F16 nadaje się WYŁĄCZNIE do atakowania celów położonych głęboko na terenie wroga.
Nieustające brednie o "powstrzymywaniu" Rosji wygłaszane nie tylko przez Macierewicza ale i przez np. Brytyjczyków, coraz głupsze zarzuty wobec Rosji o hakowanie demokracji w USA, Niemczech, Szwecji - to wszystko wygłaszane przez NATO mające dziesięć razy większe lotnictwo od rosyjskiego i znacznie łatywiejszy dostęp do terytorium rosyjskiego niż Rosja ma do Europy Zachodniej, nie mówiąc o USA. Po co?

oto Krzysztof M

bo przecież to nie Polacy

bo przecież to nie Polacy polecą samodzielnie, ale cały "sojusz obronny", jak to miało miejsce nad Jugosławią

Wtedy Rosjanie odpalają swoje zabawki z łodzi podwodnych wokół USA. Parę "Sarmatów", parę "Topoli" i obawiam się, że może być pozamiatane.

Niech pan napisze coś bardziej prawdopodobnego.

oto Paulina Kaufmann

50 sztuk F16 z rakietami

50 sztuk F16 z rakietami powietrze-ziemia o zasięgu kilkuset kilometrów może zniszczyć jakiś ważny radar, lotnisko albo stoczyć walkę z myśliwcami na granicy rosyjskiej. W najgorszym razie weźmie na siebie kilkaset rakiet obrony PLOT, a takich rakiet lokalnie może Rosjanom zabraknąć. W systemie obrony powstaje dziura a przez nią wlewają się kolejne samoloty, pociski samosterujące itd. bo przecież to nie Polacy polecą samodzielnie, ale cały "sojusz obronny", jak to miało miejsce nad Jugosławią. Kolejne punkty obrony plot eliminowane są dzięki ogromniej przewadze ilościowej.

Pan wykłada w Akademi Sztuki Wojennej im. Wielkiego Kanclerza Gildii Strategów Antoniego von Tworki?
Tak przynajmniej brzmi ten tekst...
Szkoda howoryty...

oto Robercik

Średnio mnie obchodzi

Średnio mnie obchodzi brzmienie mojego tekstu w uszach trolla. Więc sorry, ale na tym poziomie nie będziemy gadać.

oto Robercik

PS.

PS.

przy sobotnim piwku oglądam takie rzeczy

te filmiki są z przymrużeniem oka, więc przy piwku. Nie wierzę, że np. tzw. tarcza antyrakietowa powstaje spontanicznie i "sama" albo dla samego wyciągania pieniędzy. Dla wyciągania pieniędzy można ją było budować na terenie USA, a nie przy granicach Rosji i Chin.
Myślę (polecam to Pani) i wyciągam wnioski.
Mam wrażenie, że w temacie przełamywanie obrony plot moje piwko oznacza więcej niż Pani kawa.

oto Robercik

gdyż Władimirowi Putinowi

gdyż Władimirowi Putinowi pełnię władzy zapewnia konstytucja Federacji Rosyjskiej i jej zapisy dotyczące władzy prezydenta.

Władza ograniczona konstytucją nie jest pełna. Siła Putina płynie z KGB, a jest ograniczana układami z odziedziczonymi po Jelcynie oligarchami i światowym ładem finansowym który uczynił rosyjski bank centralny "niezależnym". Przypuszczam, że skok Putina na "niezależność" rosyjskiego banku centralnego zakończyłby się jakimś spektakularnym atakiem ze strony USA. Krym to pikuś przy tym.
Cesarz w Rzymie sam decydował o fałszowaniu monety. Mógł też zgwałcić dowolną kobietę, a konia uczynić konsulem.

Zgadzam się natomiast, że pisowskiego karzełka nie ma sensu porównywać do Putina. Karzeł (chodzi o duszę) nie ma charakteru władcy. To drugorzędny politruk, bez inicjatywy, mlaskający slogany wykute w innych stolicach. Polityczne zero. Karzeł jest jak żółw posadzony na gałęzi. Sam tam nie wszedł.

oto alvis

Trafna uwaga

" Karzeł jest jak żółw posadzony na gałęzi. Sam tam nie wszedł."

oto Marek

Pani profesor trafnie, moim

Pani profesor trafnie, moim zdaniem, oceniła intencje PiS stojące za ustawą tzw. "dezubekizacyjną", natomiast pomyliła się nieco co do jej adresatów. To nie wdowy stanowić będą lwią część pokrzywdzonych, będą to policjanci i (wkrótce) żołnierze, którzy większość służby odbyli za III RP - im dłużej, tym więcej emerytury stracą. Wygląda na to, że ludzi tych PiS bez skrupułów poświęcił dla osiągnięcia propagandowego efektu, co świadczy o tym, że gotów jest poświęcić i innych.

oto chłop jag

konieczne jest całkowita

konieczne jest całkowita transformacja sceny politycznej, nie zaś zmiana opozycji na partię rządzącą i następnie na odwrót.

Ależ transformacja już nastąpiła po 1989 - jednak w odwrotnym kierunku - tołażysze - i pod okiem kosmopolitycznych pupili szatana.
Wniosek?
Polskę zamordowano w ubiegłym wieku - natomiast to co po niej jeszcze pozostało likwiduje się już innymi metodami. Niezbitym dowodem na powyższe - jest wskrzeszenie banderlandu - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.