Mitologia paktu Ribbentrop-Mołotow

Przypuszczam, że w związku z pojawieniem się wojsk amerykańskich w Polsce postawiono przed tzw. mediami głównego nurtu zadanie podsycenia świętego ognia w świątyni nienawiści do Rosji. Tym też tłumaczę sobie to, że w artykule Konrada Kołodziejskiego pt. „Jak lewica z kłamstwa uczyniła narzędzie polityki” m.in. przypomniana została teza, iż

„Związek Sowiecki zapisał się w historii jako przeciwnik i pogromca Trzeciej Rzeszy, choć przecież wojna wybuchła dzięki wcześniejszemu sojuszowi obu totalitarnych państw”
(„Rzeczpospolita. Plus Minus”, www.rp.pl, 5.01.2017).

Teza o wybuchu drugiej wojny światowej dzięki „sojuszowi dwóch totalitarnych państw” stanowi klasykę indoktrynacji mającej na celu podtrzymanie nastrojów rusofobicznych w Polsce. W podtekście tej tezy jest też ukryte rozgrzeszenie Niemiec hitlerowskich za wywołanie wojny.

Druga wojna światowa nie wybuchła jednak wyłącznie dzięki „sojuszowi dwóch totalitaryzmów” – jak się potocznie określa pakt Ribbentrop-Mołotow. Jest to daleko idące uproszczenie. Hitler uparcie dążył do wojny i wybuchłaby ona i tak bez względu na to czy doszłoby do paktu Ribbentrop-Mołotow czy nie. Może pół roku, może rok później, ale wybuchłaby.

Wywołanie tej wojny zostało postawione jako cel polityki niemieckiej już z chwilą klęski Niemiec w pierwszej wojnie światowej w listopadzie 1918 roku przez te siły, które nie zgadzały się z tą klęską. Te siły to najogólniej rzecz biorąc niemieccy nacjonaliści – wyznawcy idei Wielkich Niemiec (wówczas w wersji Mitteleuropy, później w radykalnej wersji hitlerowskiej) oraz wielki kapitał powiązany z produkcją zbrojeniową, który został narażony na poważne straty finansowe w związku z drastycznymi ograniczeniami, jakie Traktat Wersalski nałożył na niemieckie siły zbrojne.

Hitler był najbardziej radykalnym wytworem tych sił i najbardziej szczerym wyrazicielem ich dążeń. Dla uzasadnienia zbrojnej rewizji rezultatów pierwszej wojny światowej stworzono w Niemczech mit o „zdradzieckim ciosie nożem w plecy” (chodziło rewolucję niemiecką z lat 1918-1919). Mit ten – co należy podkreślić – powstał na długo przed dojściem Hitlera do władzy, bo rewizja Traktatu Wersalskiego – o czym się zapomina – była nieoficjalnym celem politycznym także Republiki Weimarskiej.

Z chwilą dojścia Hitlera do władzy w 1933 roku gospodarka niemiecka została przestawiona na tory tzw. gospodarki wojennej, czyli gospodarki skoncentrowanej wyłącznie na produkcji zbrojeniowej. „Armaty zamiast masła” – to był hasło eksponowane wówczas na pierwszym miejscu przez propagandę III Rzeszy, wyrażające precyzyjniej niż jakakolwiek analiza naukowa istotę gospodarki wojennej. Hasło to należy odczytywać następująco: „produkcja zbrojeniowa zamiast konsumpcji”.

Mankamentem gospodarki wojennej jest to, że na dłuższą metę prowadzi ona do kryzysu spowodowanego tym, iż wszystkie rezerwy i większość dochodu narodowego idą na zbrojenia i spłatę kredytów zaciągniętych na ten cel. Wzrost produkcji zbrojeniowej odbywa się kosztem ograniczenia produkcji dóbr konsumpcyjnych, zwiększenia zadłużenia państwa oraz nadmiernego zwiększenia obciążeń fiskalnych i deficytu budżetowego.

Pole manewru jest niewielkie i sprowadza się do wyboru pomiędzy dalszym zadłużaniem państwa albo ograniczeniem dochodów i konsumpcji obywateli. A więc po pewnym czasie następuje stagnacja, a nawet spadek płac, stagnacja, a nawet spadek zatrudnienia, spadek podaży dóbr luksusowych, a nawet dóbr codziennego użytku, trudności w aprowizacji itd.

Symptomy tego kryzysu gospodarka niemiecka zaczęła objawiać w latach 1937-1938, a wedle poufnych prognoz ministra gospodarki Rzeszy Hjalmara Schachta w roku 1940 mógł nastąpić krach gospodarczy. Chociażby tylko z tego powodu – pomijając cel polityczny wytyczony przez pokonany imperializm niemiecki w 1918 roku oraz ruch nazistowski – Hitler musiał tę wojnę wywołać. Wielka grabież podbijanych krajów oraz przekształcenie ich obywateli w tanią, a właściwie niewolniczą siłę roboczą miały w pierwszej kolejności zniwelować negatywne skutki nazistowskiej gospodarki wojennej.

Ponadto w czasie wojny nie spłaca się kredytów, a faszerowana „patriotyczną” propagandą ludność nie zadaje pytań dlaczego są kartki na żywność, odzież i buty, dlaczego nie ma opału zimą itd. Wszak wszyscy muszą się poświęcić dla ojczyzny oraz realizacji wizji Wielkich Niemiec – narodowosocjalistycznego raju na ziemi dla niemieckiego „narodu panów”.

Hitler wywołał drugą wojnę światową, żeby zrealizować tę ideologiczną wizję i uciec od problemów wewnętrznych spowodowanych nadmiernie nakręconą gospodarką wojenną. Natomiast pakt Ribbentrop-Mołotow, a wcześniej traktat w Rapallo oraz współpraca wojskowa Republiki Weimarskiej i ZSRR, to były skutki niemieckiego dążenia do wojny, a nie jej przyczyny.

Nie dyskredytuję znaczenia tych faktów i polityki Stalina dla przyspieszenia wybuchu drugiej wojny światowej. Nie można jednak tracić z pola widzenia istoty rzeczy – czyli, że bez szalonego parcia Hitlera do wywołania tej wojny nie byłoby paktu Ribbentrop-Mołotow.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.454545
Ogólna ocena: 3.5 (głosów: 11)

Tematy: 

Dyskusja

oto baba jag

Niemcy zostali

Wywołanie tej wojny zostało postawione jako cel polityki niemieckiej już z chwilą klęski Niemiec w pierwszej wojnie światowej w listopadzie 1918 roku przez te siły, które nie zgadzały się z tą klęską

napompowani amerykańskimi pieniędzmi i bandyci amerykańscy finansowali partię Hitlera. Niemcy mogli sobie pogwizdać,ale dostali 800 milionów dolarów pożyczki według planu Dawesa i Younga.

pod przykrywką planów Dawesa i Younga , mających na celu pomoc gospodarce niemieckiej, aby uczynić ją wypłacalną, ludzie ci i ich kredyty napełniają kasy trzech głównych karteli przemysłowych Niemiec : "AEG", "I.G.-Farben" i "Vereinigte Stahlwerke". Inaczej mówiąc , wielkich konsorcjów elektryczności, chemii i stali, które za Hitlera wprowadzą w swą orbitę całą gospodarkę niemiecką i które zresztą od 1924 do 1933 finansowały Hitlera bez przerwy.
Jeszcze w 1925 roku amerykański kongresman Louis Mc Fadden, który w latach 1920-1930 pełnił funkcję szefa Komisji Bankowej i Walutowej, ostrzegał Kongres przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Dał on następującą syntezę przyczyn dramatu II wojny światowej, wykreowanej przez finansową oligarchię.

Po pierwszej wojnie światowej Niemcy wpadli w ręce niemieckich międzynarodowych bankierów. Bankierzy ci kupili Niemcy i teraz są ich właścicielami, żywią je, zaopatrują i kontrolują. Kupili ich przemysł, posiadają hipoteki na ich ziemię, kontrolują ich produkcję, kontrolują ich wszystkie zakłady użyteczności publicznej (...) Międzynarodowi niemieccy bankierzy opłacali obecny rząd niemiecki, a także dostarczali każdego dolara z pieniędzy, których Adolf Hitler użył w swojej rozpustnej kampanii budowy zagrożenia dla rządu Bruninga. Kiedy Bruning przestaje przestrzegać rozkazów niemieckich międzynarodowych bankierów, wychodzi na świat Hitler, żeby zmusić Niemców do uległości. (...) Poprzez kierownictwo Rezerwy Federalnej (...) ponad 30 miliardów dolarów amerykańskich zostało (...) wpompowanych w Niemcy (...) Słyszeliście wszyscy o wydatkach, jakie zostały poniesione w Niemczech na (...) nowoczesne mieszkania, wielkie planetaria, sale gimnastyczne, baseny, znakomite drogi publiczne, ich doskonałe fabryki. Wszystko to zostało zrobione za nasze pieniądze. Wszystko to Niemcy otrzymali przez dyrektorów Rezerwy Federalnej. Dyrektorzy Rezerwy Federalnej (...) wpompowali tyle miliardów dolarów w Niemcy, że nawet nie odważą się podać ich sumy."

Źródło:
A.C.Sutton - "Wall Street and the rise of Hitler" - Seal Beach 1976.

oto wzl

Pompowanie

Poprzez kierownictwo Rezerwy Federalnej (...) ponad 30 miliardów dolarów amerykańskich zostało (...) wpompowanych w Niemcy

Według dzisiejszych standardów należałoby chyba napisać - nadrukowanych. Skoro tyle pieniędzy "zainwestowano" w niemiecką gospodarkę, to wypada zapytać - po co? Po to, by wywołać wojnę? Ale po co? Wojna była w interesie Niemiec, które nie akceptowały Traktatu Wersalskiego. Ale jaki interes w wywoływaniu wojny mieli dyrektorzy Rezerwy Federalnej? I czy oni osiągnęli swoje cele?

Pytam, bo obecne zachowanie owych dyrektorów jest podobne i sytuacja wydaje się podobna, tyle że teraz napompowany jest cały świat, a nie Niemcy.

oto baba jag

Suttona

by się trzeba spytać. Rewolucja nazistowska i bolszewicka to dzieci tego samego miotu ,a więc jaki cel mieli ci sami ludzie w wywołaniu rewolucjo bolszewickiej?

oto wzl

Pytam, bo

Pytam, bo mam pewne wątpliwości, bo wprawdzie poniżej jasno wyłożono, ale klasyk - Clausewitz twierdził, że celem wojny nie jest zniszczenie przeciwnika, tylko jego podporządkowanie własnej woli. To, jak na mój gust, trzyma się kupy.

Samo podawanie faktów czy relacji ludzi z epoki, to są rzeczy niezbędne, to podstawa, ale to początek drogi. Jeśli jednak nie wiemy jaki jest cel, prawdziwy cel, to nie będziemy w stanie przeciwdziałać.

oto baba jag

KLausewitz i sun tzu

żyli jednak w innej rzeczywistości ekonomicznej. Obecnie IMHO celem każdej wojny amerykańskiej jest utrzymanie dolara jako waluty rezerwowej i może surowce. Ale co jest w Afganistanie? Ja teoretycznie wiem,ale czy to prawda? Czy w historii nowożytnej rozszerzonej o średniowiecze ktoś słyszał o walucie rezerwowej i eksporcie inflacji?

oto Krzysztof M

Rewolucja nazistowska i

Rewolucja nazistowska i bolszewicka to dzieci tego samego miotu ,a więc jaki cel mieli ci sami ludzie w wywołaniu rewolucjo bolszewickiej?

Stworzenie nowego człowieka. Dostali od swoich wolną rękę i zaczęli hulać. A że z hulanek nigdy nic dobrego się nie urodziło, to i tam skończyło się to mizernie.

Rosji carskiej szło zbyt dobrze. Rosję należało zatrzymać. I to zostało wykonane. Polacy mimo józkowej dyktatury też rozwijali się zbyt szybko. Należało to zatrzymać. Gospodarczo i politycznie przejęto władzę nas Słowianami. Stalin coś tam próbował zrobić, ale co wyszło - wiadomo. To już więcej zrobił Żukow. :-)

Należało zatrzymać Słowian. Rewolucja i wojna temu służyły. Przy okazji przetrzebiono populację gojów, a może także i o to chodziło?

oto Robercik

Znaczne przepływy kapitałów i

Znaczne przepływy kapitałów i technologii są nie do ukrycia, ale można je przemilczeć. Natomiast Pańskie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Odnoszę wrażenie, że globaliści wówczas kierowali się tak samo pokrętną logiką jak dziś.
Po co sponsorować chaos w Iraku?
Po co podważać zaufanie obywateli do władz UE sprowadzając muzułmanów i czarnych? Przecież to szkodzi naczelnemu celowi - integracji.

Przypuszczam, że ktoś ma jakąś wizję, coś w rodzaju "wykuwania się nowego świata w ogniu" albo rzecz równie pokrętną i ją po prostu realizuje z mniejszym lub lepszym powodzeniem.
Czasem można się natknąć na jakieś przesłanki albo ploteczki. Czytałem, że Niemcy w czasie I Wojny były namawiane na pomoc w założeniu Izraela. Niemcy mając sojusznika w Turcji odmówiły, a wówczas USA weszły otwarcie do wojny przeciw Niemcom.
Czasem jakiś agent zrywa się ze smyczy i trzeba go usuwać za pomocą wojny. Większość targów dzieje się za zamkniętymi drzwiami.
My możemy łączyć tylko kropki za pomocą wypisanego długopisu. Tak jak to odbieram.

oto chłop jag

Hitler wywołał drugą wojnę

Hitler wywołał drugą wojnę światową, żeby zrealizować tę ideologiczną wizję i uciec od problemów wewnętrznych spowodowanych nadmiernie nakręconą gospodarką wojenną.

To pupile szatana wywołali II WŚ Hitlerem w celu zdziesiątkowania Europy i rzuceniu jej potem Szatanowi pod jego kopyta - tolażysze.
Wniosek?
II WŚ to ustawka pupili szatan - gdzie owi pupile w planie "B" rozpoczęliby II WŚ Stalinem - tołażysze. Jednak rozpoczęto ją Hitlerem - ponieważ w głównej mierze chodziło o zdziesiątkowanie Europy Wschodniej. Po wojnie dalej wyniszczano Europe Wschodnią komunizmem moskiewskim - tołażysze.
Słowem - bez II WŚ nie byłoby dzisiaj brukselskiego eurokolchozu - który powstał tylko po to aby - aby łatwiej było raz na zawsze zlikwidować Białą Europę - tołażysze.

oto norwid

"bestie końca czasów"

To pupile szatana wywołali II WŚ Hitlerem w celu zdziesiątkowania Europy i rzuceniu jej potem Szatanowi pod jego kopyta

cel 1: likwidacja kontynentalnej chrześcijańskiej arystokracji jako potencjalnego zagrożenia dla polityki judaizacji/islamizacji europy.
cel 2: mechanizacja/socjalizacja ludzkości w celu autoanihilacji. Eksperyment Calhouna potwierdzeniem.

Wojna de facto jest prodemograficzna. Kontrolowana wojna może jednak dokonywać selektywnych czystek i taki był rzeczywisty cel 2WS. Resztki niemieckich elit chrześcijańskich mordowano jeszcze w latach 70tych XXw.

oto Jan Saski

Red Braun ujawnia nieznane fakty o zbrojeniowej produkcji w ZSRR

Warto na tym miejscu przypomniec Autorowi ciekawy wyklad Red. Grzegorza Brauna pt.
"Transformacja - od Lenina do Putina" w ktorym ujawnia ukrywane fakty o przygotowaniach sowietow
do zalania zachodniej Europy pancernymi wojskami. Korzystajac z amerykanskich pieniedzy
i technologii w ZSRR budowano olbrzymie zaklady maetalurgiczne. Oficjalnie mowilo sie, ze
zajmujna sie one produkcja na cele cywilne (jak traktory dla rolnictwa). W rzeczywistosci
ta produkcja stanowila okolo 10 procent. 90% to byla produkcja zbrojeniowa.
Chyba warto o tym pamietac, zamiast robic glupkow z Czytelnilow prawica.net

oto utu1

Pan Bohdan Piętka promuje teoryjke

ktora wymyslil brytyjski historyk marksista Timothy Mason w poznych 1980-tych, ze to ekonomia pchnela Niemcy do wojny. Te teoryjke dawno obalono. Ekonomia Niemiec miala sie swietnie, choc faktycznie byla ciut przegrzana, czyli bylo az za dobrze. Niemcom w ostatnich latach pokoju nigdy sie nie powodzilo tak dobrze jak wtedy. Decyzja aby rozpoczac wojne byla li tylko ideologiczna. Oczywiscie byly konsekwencje ekonomiczne ale to nie ekonomia zadecydowala. Gdyby nie wojna to Niemcy by sie dalej rozwijaly nawet jesli by kontynuowaly nastepne plany czteroletnie dozbrojenia.

Osiagniecia Niemiec w sferze ekonomii poprzez pojscie droga przeciwna niz anglo-amerykanske ekonomie nie sa pamietane z wielu przyczyn. Gdyby nie wojna prowadzenie ekonomii panstwowych "metoda niemiecka" stworzyloby konkurencje dla globalnego systemu bankierskiego anglo-sasow. Osiagniecia i zaslugi Niemcow byly ogromne. Niestety wojna zaprzepascila wszystko.

oto Dariusz Gałat

Oczywiste jest, że Hitler parł do wojny

tyle że to dzięki okresowej współpracy z ZSRR osiągnął aż takie sukcesy w jej początkowych latach. Gdyby zamiast ZSRR istniała "biała" Rosja związana sojuszem z krajami zachodnimi, tak jak przed I Wojną Światową, to nie doszłoby do jej powtórki. Co najwyżej Niemcy wywołałyby lokalny konflikt z Polską lub Czechosłowacją, który prędko by przegrały. Nie byłaby to jednak II Wojna Światowa.

oto Jacek Konieczny

Pan Bohdan Piętka jako

Pan Bohdan Piętka jako skrajny rusofil nie jest wstanie przełknąć tej prostej prawdy, dlatego obwinia tylko jednego łotra, drugi ZSRR jest dobrym łotrem bo słowiańskim, rosyjskim, wschodnim. Dlatego zawsze będzie mówił o dobrym komunizmie, dobrym Fidelu (przyjaciel ZSRR), dobrym Stalinie, dobrym Chavezie (komunista przeciwnik USA), i oczywiście złym imperializmie amerykańskim. Natomiast imperializm ZSRR już był w porządku bo słowiński, rosyjski, wschodni etc., etc.

oto watazka

Hitler nie parl do wojny!

Hitler nie parl do wojny! Najlepszym dowodem byla Dunkierka. Ale nie tylko.
Wszystkim polcam przemowienai Hitlera. Wyszly wszystkie juz dawno w nakladzie ksiazkowym. Sa tez i inne dokumenty i listy polskiego ambasadora w USA, ktory ostrzegal przed wojna ale nie wywolana przez Niemcy.

oto watazka

Spokojnie wyjasniam:

Spokojnie wyjasniam:
Przemowienia Hitlera byly gloszone publicznie. Zawieraja duzo wyjasnien i stanowisko rzadu.
Nauczylismy sie zwlaszcza w posolidarnosciowej Polsce traktowac przemowienia jako pustoslowie, slogany i glupoty bez pokrycia. Nawet nie zawsze chodzi o to, co w takich przemowieniach JEST. Czesto chodzi o to, czego w przemowieniach NIE MA a co nam od lata wmawiano. Przemowienia Hitlera zawieraja duzo informacji.
Dlatego nie ma nawet co porownywac np. przemowienia Gomulki z wystapieniami np. Dudy . Dudowe gadania nie zawieraja zadnej rzetelnej informacji o polityce rzadu. Komorowski byl rownie pusty i wiecowy. No jeszcze mielismy pana Stolzmana, i kompletne durnoty Walesy pt. "Tymi oto recami sam zwalczylem komunizm w Polsce i w ZSRR".
Dlatego polecam przemowienie (Nie mylic z Mein Kampf - jak to juz niektorzy zrobili) zawieraja program partii i stanowisko rzadu wobec zdarzen.
Jestem ostatnia osoba, ktora zechce bronic Hitlera. Ale nalezy sie prawda o morderstwie w Paryzu i nalezy sie pelna informacja o Traktacie Wersalskim. Jak rowniez stanowisko na przyklad rzadu londynskiego i amerykanskie prowokacje - potwierdzone w dokumentach.
Jak juz bardzo nie chcemy czytac pamietnikow Hitlera - przeciez nie ma przymusu- to polecam cykl filmow dokumentalnych, pokazywanych na History Chanel, o II wojnie swiatowej znanego amerykanskiego filmowca Olivera Stone'a.

oto Jan Saski

Media w USA przedstawialy ZSRR jako mlode, demokratyczne panstwo

Warto przypomniec artykul pt. "Przemilczane i niewygodne fakty związane z wybuchem II Wojny Światowej"

Znany i wiarygodny brytyjski historyk wojskowości, generał-major JFC Fuller cytuje słowa, jakie J. Potocki zawarł w swoim Raporcie ze stycznia 1939 do MSZ na temat amerykańskiej opinii publicznej: “Przede wszystkim cała propaganda znajduje się w żydowskich rekach”. Mówiąc o niesłychanej skuteczności ich propagandy, zwraca uwagę na ignorancję przeciętnego obywatela, który nie ma pojęcia, co na prawdę dzieje się w Europie. Zaskakuje go fakt, że “w całej tej starannie przygotowanej kampanii propagandowej na ogół nie wspomina się o Związku Radzieckim, a jeżeli już, to w przyjaznym tonie, tak że przeciętny czytelnik sądzi, że mamy do czynienia z jakimś przyjaznym, demokratycznym państwem. Żydzi nie tylko że utworzyli swoje niebezpieczne centrum w Nowym Świecie, które rozsiewa wrogość i nienawiść, ale rowniez podzielili świat na dwa wrogie obozy. Prezydent Roosevelt otrzymał olbrzymie środki na gromadzenie zapasów broni dla przyszłej wojny, do której Żydzi prą z całych sil.” (Fuller, JFC: The decisive Battles of the Western World, vol. 3, pp 372-374)

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/08/prz...

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.