Pierwsze pozwy Kresowian gotowe

Pierwsze cztery pozwy spadkobierców majątków pozostawionych na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej są gotowe do złożenia w sądach obwodowych na Ukrainie.

Różne wartości roszczeń, różne życiorysy dawnych właścicieli, każde z innego województwa II – a nawet... I Rzeczypospolitej. Różne nawet oczekiwania – od wypłaty samego odszkodowania, odszkodowania i rekompensaty za zabrane i (przeważnie) zniszczone środki produkcji, aż po zwrot ojcowizny. Łącznie w bazie danych Powiernictwa Kresowego w ciągu roku działalności organizacji zebranych jest już ponad 1.600 wstępnie zweryfikowanych i opisanych wniosków – teczek z aktami, zawierających zebraną, często cudem uratowaną z Rzezi Wołyńskiej, przechowaną na zsyłce w Kazachstanie dokumentację potwierdzającą ciągłość własności - często sięgającej setek lat wstecz.

Nie chodzi jednak tylko o wzruszające opowieści, tylko o konkret sądowy – podkreślają organizatorzy Powiernictwa Kresowego. Z czterech pierwszych wyselekcjonowanych pozwów dwa pierwsze podlegają jurysdykcji sądu w Łucku, jeden w Tarnopolu, jeden zaś odnosi się do majątków położnych w Kijowie i Charkowie i zagrabionych wraz z przejęciem kontroli nad Kresami przez Ukrainę bolszewicką. - Nie chodziło nam bynajmniej o celowe tak duże zróżnicowanie roszczeń pod względem geograficznym, czy samej ich wartości, faktycznie jednak akurat te osoby spośród zgłaszających się do nas miały szczególnie dobrze zachowaną dokumentacją, która w „normalnym kraju” wystarczyłaby praktycznie np. żeby zgłosić się po odbiór zaległych czynszów z przedmiotowych nieruchomości – opowiada Konrad Rękas, prezes Powiernictwa Kresowego.

Wśród majątków, za które odszkodowań ubiegają się Kresowianie są m.in. dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarskimi i 12 ha użytków rolnych w miejscowości Duninów Mielnica Podolska, powiat borszczowski, województwo tarnopolskie (szacunkowa wartość ok. 60 tysięcy dolarów), dom mieszkalno-użytkowy o pow. 63 m.kw z warsztatem ślusarsko-blacharskim, na działce budowlanej 1.200 m.kw. w Maciejowie, powiat kowelski, województwo wołyńskie (wartość szacunkowa ok 78 tys. dolarów plus rekompensata). Jeszcze ciekawiej zapowiadają się też procesy o zwrot majątków – dawnej gospodarki 13,44 ha (w tym 6 ha gruntów ornych, 4 ha łąk i 3,44 ha innych użytków ornych) w Równem, powiat lubomelski, województwo wołyńskie (wartość szacunkowa ok 67 tys. dolarów) oraz dwóch kamienic w Kijowie (wraz z odszkodowaniem i rekompensatą za zagrabioną przez Ukrainę bolszewicką, a następnie wyeksploatowaną kopalnię miedzi w rejonie charkowskim) – mających obecnie wartość rynkową około 1,5 miliona dolarów.

Skąd biorą się kwoty zawarte w pozwach, skoro do końca roku formalnie obowiązuje embargo na obrót ziemią, zaś ceny pozostają czysto spekulacyjne – w oczekiwaniu na jeszcze większe zaangażowanie zachodnich koncernów, w tym przemysłowo-spożywczych oraz właśnie na... restytucję (której konieczność przyznaje coraz liczniejsze grono ukraińskich polityków)? - Nasi eksperci i prawnicy opierają się na analizie porównawczej analogicznych majątków w sąsiednich krajów, danych z czarnego rynku ziemi, jak i szacunkach ekspertów zachodnich i ukraińskich na temat przewidywanego skoku cen po ustaniu moratorium i oczekiwanym przez Komisję Europejską zniesieniu ograniczeń w posiadaniu ziemi przez cudzoziemców – tłumaczy K. Rękas. Np wg danych Związku Ziemskiego Ukrainy – uwolnienie obrotu ziemią może spowodować ustabilizowanie jej cen w widełkach 5-10 tys. dolarów za hektar (w zależności od położenia).

Ważne wydarzenie?: 

Twoja ocena: brak
3.32
Ogólna ocena: 3.3 (głosów: 25)

Tematy: 

Dyskusja

oto Marek

Jeśli Ukraina jest państwem

Jeśli Ukraina jest państwem choć trochę poważnym, to zrobi wszystko, by pozwy te oddalić, tak samo jak powinny być, przez polskie sądy, bezwzględnie oddalane pozwy byłych, niemieckich mieszkańców naszych Ziem Zachodnich. Słuszne roszczenia przesiedleńców ze wschodu powinny były zostać zaspokojone z majątku poniemieckiego i nadal mogą, biorąc pod uwagę znaczną wartość niesprywatyzowanego majątku na tych terenach. W większości przypadków wystarczy po prostu przekazać ludziom własność zajmowanego przez nich domu, mieszkania, gospodarstwa, lub zmienić użytkowanie wieczyste na własność.
Jeśli natomiast przesiedleńcy wnioskują o odzyskanie mienia na Kresach, uprzednio otrzymawszy rekompensatę od państwa polskiego, to jest po prostu próba wyłudzenia.
A tak na marginesie, Ukraińcy są jak najdalsi od spełniania jakichkolwiek polskich oczekiwań, trudno zatem być dobrej myśli co do postawy ich sądów w tym temacie.

oto Tomasz Dalecki

@Taras

Jeśli Polska jest państwem choć trochę poważnym

Niestety, Polska nie jest krajem ani trochę poważnym.
Za to jest krajem zbudowanym na złodziejstwie i paserstwie. Więc generalnie nie odda, choć pewnie nielicznym uda się coś odzyskać.
Szanse mają ci, którym przez opieszałość władzy nie zmieniono zapisów w księgach wieczystych.

oto Vatnik

Dziwny jesteś, Polacy ...

Dziwny jesteś, Polacy ...

Dlaczego po prostu nie rozpoczęcia procedury wypowiedzenia paktu Ribbentrop-Mołotow? A jeszcze lepiej - do uznania jej prawnie nieważne.

I zażądał, aby powrócić wszystkie granicę do stanu pierwotnego. )

oto sir Galahad

Czyżby? Sejm Rzeczpospolitej

Czyżby? Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził zabory a król abdykował i złożył koronę w ręce Katarzyny II. To ostatnie nie było przewidziane przez nasze prawo. Obecne granice wschodnie zostały oficjalnie uznane przez RP, potem PRL i znowu RP natomiast Pakt Ribbentrop-Mołotow został uznany za nieważny przez ZSRR. A poza tym, Białorusinów to chętnie bym zobaczył w granicach nowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów z Łukaszenką włącznie. Ale czy ktoś ma ochotę na banderowców w Polsce? Ja osobiście dziękuję bardzo.

oto Krzych Adam

Nie rozumiem powodu wysyłania takich postów.

Jak ten i na przykład ten drugi: http://www.prawica.net/comment/73998#comment-73998 Są one całkowicie niezrozumiałe. Bo nie są napisane w standardzie żadnego języka.

Sądzę, że moderatorzy powinni taki niezrozumiały bełkot kasować.

oto Ireneusz

Ba

Jest to wręcz potwierdzeniem, że ani ruskie, ani ukraińskie tym bardziej trole nigdy nie pojawiły się na stronach polskojęzycznych wykorzystywanych przez Polaków.
A te wszystkie strachy to jedynie na Lachy. cbdu

oto chłop jag

Pierwsze pozwy Kresowian

Pierwsze pozwy Kresowian gotowe

Czyli co - mamy do czynienia z jakimś zalegalizowaniem banderowców na odwiecznych ziemiach polskich przez Kresowian - tolażysze?
Wniosek?
Kto i w jaki sposób zrobił tych Kresowian od pozwów - w konia - tołażysze?

oto Paulina Kaufmann

Jak rozumiem...

...popiera Pan roszczenia zakonu misjonarzy wobec państwa polskiego na kwotę (o ile pamiętam) 230 milionów złotych za utracone tereny w centrum Warszawy. Chodzi między innymi o tereny Uniwersytetu odebrane ukazem carskim.

oto Dubitacjusz

"Samu brać, innym nie dawać" świetna zasada, ale

nie sprawdza się, gdy chodzi o branie i dawanie "w mordę".

Nic nie dostaniemy, za to otwieramy kolejne pole konfliktu z Ukrainą. Jakby mało było kwestii rozliczenia banderyzmu z ludobójstwa.

A najlepsze jest to, że Pan Redaktor dobrze o tym wie, a Pan Były Rzecznik robi za użytecznego ... kapitalistę-idealistę.

oto Tomasz Dalecki

Jak dla mnie, to jest nie

Jak dla mnie, to jest nie lepiej, aby nie rozpocząć, utrzymanie status quo. Należy pamiętać, że istnieje Vybzhezhe, Kholm, Podlasie, Nadsyannya i inne terytoria na które mogą pojawić się nagle właścicieli w Niemczech, Izraelu, Ukrainie

Google translator to nie jest najlepsze narzędzie.
Nie wiem, co autor posta miał na myśli - ale z pewnością tej mysli nie przekazał. Wyszedł bełkot bez sensu.

oto Krzych Adam

Grożenie wojną za składanie pozwów sądowych jest mądre?

Poznawanie poglądów i myśli kogoś takiego bardzo interesujące nie jest. Nie świadczy to właściwie nic o tym jacy są ludzie na wschodzie w tym zakresie który Pani podniosła, bo to jest tylko jeden głos. Jednakże jeśli Pani o to chodzi, to wyrażę swą opinię. Osoba ta, jak uważam, do mądrych nie należy.

oto Krzych Adam

Jak mi się zdaje p. Dalecki prosił o przetłumaczenie.

W języku polskim nie pamiętam takiego rozróżnienia, ale np w angielskim jest pojęcie "translator" i "interpreter". Translacja polega na dokładnym tłumaczeniu obcojęzycznego tekstu, znaczy tłumaczenia wyrazu po wyrazie każdego zdania i budowie odpowiadającego mu zdania z uwzględnieniem różnic gramatycznych i semantycznych obu języków, interpretacja to tłumaczenie sensu wypowiedzi.

Dear madam Interpreter, w tym przypadku należało dokonać translacji, a nie interpretacji. Oryginalny tekst nic nie mówił o szukaniu zaczepki, to jedynie Pani interpretacja.

Wojna
Coś nudno się stało na świecie. Znów wojna jest potrzebna? Uspokójcie się, Polacy.

oto Tomasz Dalecki

To Pan w imieniu p.

To Pan w imieniu p. Daleckiego to pisze?

i bardzo dobrze, że pisze, bo faktycznie prosiłem o przetłumaczenie (co Pani sama zresztą zaoferowała).
Nie znam języka sowieckiego i ani sowieckich liter,skąd więc miałbym wiedziec, czy i na ile wiernie i/lub poprawnie to pani przetłumaczyła.

oto Krzych Adam

Nie, w swoim własnym.

Wyraźnie to wynika z kontekstu i z podpisu dodawanego automatycznie poniżej postu. Stąd na przykład, gdy widzę Pani nick, to wiem, że pisze to Pani w swym imieniu, a nie jakiejś innej osoby.

oto Tomasz Dalecki

@Krzych Adam

Dziękuję.

Ubolewam, że nie znam tego języka, mimo, że 8 lat był w szkole.
W dorosłości też próbowałem się uczyć - nie wyszło. Nie wiem dlaczego, greckich liter nauczyłem się bardzo szybko, z arabskimi też jakoś poszło -a ruskich nie jakoś nie mogę. Może jeszcze kiedyś spróbuję...

oto Krzych Adam

To było po ludzku, panie Dalecki.

Dokładniej w jednym z ludzkich języków, a mianowicie w języku rosyjskim. Nie było napisane mądrze, ale na pewno po ludzku.

oto Krzych Adam

Jest to błąd interpretacyjny.

Obydwaj pisarze pisali o systemie nie o ludziach. Gdy to było o ludziach dotyczyło jedynie tych czy to wchłoniętych przez system czy też zmiażdżonych przezeń. A ludzie generalnie mogą być w naszych oczach sympatyczni lub nie, ale wszelkie ludzkie cechy mają na pewno.

Nie jestem fanem kultury rosyjskiej. Kultury w sensie cywilizacyjnym, jako najbliżej nam znanego wykwitu cywilizacji turańskiej, a nie w sensie poziomu np literatury czy sztuki. Co do tego drugiego to znaczne obszary sztuki, a szczególnie literatury u nich uważam za przewyższające znacznie nasze osiągnięcia. Ostatnio także np w zakresie nauk politycznych obserwować można znaczne ożywienie intelektualne. Co daje niesłychanie ciekawe efekty w dyskursie publicznym. Czym odróżniają się od nas na plus. Nie mówię, że te efekty winny nam się zawsze podobać, bo tak nie jest, ale zastoju tam nie ma.

oto Marek Bekier

Zareagowałem na obcy język na

Zareagowałem na obcy język na polskim portalu i obraźliwe słowo napisane w tym języku. Treści merytorycznej się nie dopatrzyłem. Pani pytanie jest sensowne ale nie w tym kontekście więc myślę, że nie obrazi się Pani jeśli na nie nie odpowiem. Domyślam się nawet, że to co napisałem w zupełności Panią zadowoli.

oto Paulina Kaufmann

Coż...

Pojawiają się tutaj teksty w języku angielskim, także;)
A, wulgaryzmy?
Jak powiedział jeden Amerykanin (pochodzenia włoskiego, wychowany w katolickiej rodzinie):
"Nie ma czegoś takiego jak brzydkie słowa. To bzdura rozpowszechniana przez religijnych fanatyków i polityków, aby podtrzymać w narodzie głupotę. Słowa są po to, żeby coś wyrazić. Jeśli chcesz komuś powiedzieć, żeby się odp***dolił, to jest właśnie najlepszy możliwy sposób, żeby to powiedzieć." :)

oto Putin Chujło

Kacapska propaganda))

Kacapska propaganda))

wtorek, 22 listopad 2016 19:55

Restytucja Kresów jako kolejna zagrywka rosyjskiej propagandy

Potencjalne roszczenia majątkowe kresowian stały się narzędziem politycznych manipulacji.

Informacje o rzekomo gotowych pozwach sądowych odnośnie restytucji polskich majątków przygotowanych przez organizację Powiernictwo Kresowe zamieszczonych przez serwis prawica.pl wyzwały szeroki rezonans wśród mediów oraz użytkowników sieci społecznościowych tak w Polsce jak i na Ukrainie.

Przypomnijmy, że w sieci pojawiły się informacje o gotowych do złożenia w ukraińskich sądach pozwach restytucyjnych odnośnie polskich majątków. Przygotowaniem wniosków oraz koordynacją procesu zajmuje się organizacja Powiernictwo Kresowe, która twierdzi, że dzięki akcesyjnemu procesowi do UE zapoczątkowanemu przez Ukrainę, zwrot utraconego mienia stanie się prawnie możliwy.

Użytkownicy sieci społecznościowych wskazują, że wspomniana organizacja oraz osoby za nią stojące mają dość kontrowersyjną opinię wśród polskich działaczy i polityków, którzy uważają że jest ona powiązana z machiną propagandową Federacji Rosyjskiej. Należy zaznaczyć, że rosyjskie media dość entuzjastycznie odniosły się do idei propagowanych przez Powiernictwo Kresowe, zamieszczając na swych łamach odpowiednie informacje i materiały. Reakcja rosyjskich mediów może wskazywać na celowe działanie skłócenia Polaków z Ukraińcami.

Jak zaznaczają w swoich komentarzach użytkownicy, brak podstaw prawnych do przeprowadzania tego rodzaju procesów, polityczne tło i medialność rozpowszechnianych komunikatów stawia przekazywane informacje pod dużą wątpliwość a także kontrowersyjnaą intencjonalność podobnych informacji.

Warto zauważyć, że prezesem organizacji koordynującej działalność restytucyjną jest Konrad Rękas, który piastuje obecnie stanowisko wiceszefa proputinowskiej partii Zmiana, wcześniej skazany za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami.

Restytucja Kresów jako kolejna zagrywka rosyjskiej propagandy - Wschodnik : Portal Informacyjny

wschodnik.pl/

oto vova

А як щодо виселених з

А як щодо виселених з території Лемківщини,Підляшшя,Холмщини чи Німецьких земель , якщо вони висунуть позови до Польші. Невже ви забули як в 1939 Гітлер та Сталін поділили Польшу, як після другої світової війни Польша була під впливом Росії, чи думаєте , що випадково розбивсь літак під Смоленськом. Забули як Російські (Совєцкі) спецслужби натравлювали поляків і українців між собою , як провокували польських та українських націоналістів , як списували свої злочини на міжнаціональну різню. Поляки та Українці жили на одних землях доки у політиків не виникало бажання поділити ці землі. Сьогодні знову різними способами хочуть натравити Поляків та Українців одні на одних , а в цей час завойовувати нові території ,так само як вже завоювали Крим, Донбас, Луганськ , Кавказькі народи та багато інших. Не піддавайтесь на ці провокації , суспільство хоче мирного життя.
Прошу вибачення ,що не можу писати польською мовою , проте добре розумію та читаю.

oto Eowina

Ja pochodzę z Podlasia. W mojej rodzinie byli i są

Białorusini i Polacy, katolicy i prawosławni, jest tak niemożebnie pomieszane, że czasami trudno się rozebrać. Chodzą równo do kościoła i do cerkwi, w zależności kogo odwiedzają, gdzie i jak wypada. Moja rodzina począwszy mieszka na terenach od Lidy poprzez Grodno do Białegostoku. Nikt nikogo nigdy nie zarżnął. A historia też była taka sama jak u Ukraińców i w 1939 i w 1945 i żadne specsłużby nikogo nie podpuściły aby z siekierą na sąsiada szedł.
Proszę nie zwalać wszystkiego na Putina. W Donbasie pierwszy zaczął strzelać Turczynow, nie rozmawiając, nie pytając, zaczął strzelać do Ukraińców, do rodaków.

A ten film zrobili Amerykanie.

oto Jasiek

Też trochę zrozumiałem

W szkole średniej byłem na wycieczce w Hajnówce. Od tej pory mam słabość do cerkwi, ikonostasów i "słowiańskiej duszy". Zachwyciło mnie jak ludzie tam zgodnie żyją. Jedno dziecko ochrzczone w kościele, drugie w cerkwi... W wojsku miałem wielu kolegów z tamtych stron. Wspaniali ludzie.
Przed wojną Białorusini mieli swoją opozycję wspieraną oczywiście przez Czechosłowację (jak ukraińska). To była "aksamitna" opozycja, nikomu nie robiła krzywdy, a jedynie upominała się o swoje prawa. Po 17 września 1939 Sowieci uprawiali propagandę skierowaną przeciwko "polskim panom". Trafiła w próżnię.
Odróżniam rząd od zwykłych ludzi i bardzo lubię Ukraińców. Z ich strony spotkałem się z życzliwością i gościnnością, i tym samym odpłacam. Ale dzieli nas historia. Nasza wersja jest może i cukierkowa, ale ta ukraińska jest przerażająca. Jeżeli Ukraińcy tego nie zrozumieją źle się to dla ich kraju skończy.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.