Wzrost demograficzny na dwa silniki

Liczba ludności Białorusi rośnie już od kilku lat, ale dotychczas działo się to dzięki migracjom zagranicznym, których saldo przewyższało ujemny przyrost naturalny. Obecnie (pierwsze trzy kwartały 2016 roku) po raz pierwszy od 1992 roku Białoruś odnotowała dodatni przyrost naturalny. Liczba ludności Białorusi rośnie więc teraz dzięki dwóm silnikom: przyrostowi naturalnemu i dodatniemu saldu migracji zagranicznych.

W okresie I-IX 2016 na Białorusi urodziło się 89.434 dzieci. Zmarło w tym okresie 88.916 osób, co dało przyrost naturalny 518 osób. Saldo migracji zagranicznych w omawianym okresie wyniosło 6.281 osób (na korzyść Białorusi). Całkowity wzrost liczby ludności w pierwszych trzech kwartałach osiągnął więc 6.799 osób. Polityka ludnościowa Białorusi nakierowana jest na to, by głównym silnikiem wzrostu demograficznego stał się w przyszłości przyrost naturalny, a nie dodatnie saldo migracji.

Liczba mieszkańców Białorusi na koniec III kwartału 2016 roku wynosi 9,5052 mln. Najniższą liczbę mieszkańców na koniec roku (licząc od 1992) miała Białoruś w 2012 roku - 9,4638 mln. Od tego czasu trwa tam systematyczny wzrost liczby ludności.

Państwo białoruskie wspiera szczególnie mocno rodziny wielodzietne (3+). Buduje też ich wysoki prestiż. Daje to zamierzony skutek. Rodzin wielodzietnych jest przybywa.

Warto pamiętać, że odsetek dzieci z rodzin wielodzietnych jest automatycznie wyższy niż odsetek rodzin wielodzietnych. Gdyby dzieci z rodzin wielodzietnych miały statystycznie większą skłonność do wielodzietności, niż dzieci z rodzin małodzietnych, to rosnąca dziś wielodzietność stanowiłaby też fundament pod większą wielodzietność w następnym pokoleniu.

oto Piotr Badura Piotr Badura

(1953) Ślązak z dziada pradziada, ducha polskiego, z wielką sympatią do Niemiec. W latach 1989-2014 wydawał i redagował lokalne czasopismo "Beczka" (działalność non-profit) we wsi Brynica w gminie Łubniany
Autor miesiąca Prawicy.net w marcu 2012.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
3.857145
Ogólna ocena: 3.9 (głosów: 7)

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.