Cerkiew Prawosławna apeluje o całkowity zakaz aborcji

Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl złożył podpis pod apelem obywateli w sprawie zakazu aborcji.
(...)
Tekst apelu, który został uzgodniony z Komisją Patriarchalną w Kwestiach Rodziny, Ochrony Macierzyństwa i Dzieciństwa, mówi:

"My, obywatele Federacji Rosyjskiej, występujemy na rzecz zaprzestania istniejącej w naszym kraju praktyki legalnego zabijania dzieci przed urodzeniem i żądamy dokonania zmian w przepisach mających na celu:

 • Przyznanie dziecku poczętemu statusu ludzkiej istoty, życie, zdrowie i dobre samopoczucie której powinny być chronione przez prawo.
 • Zakaz chirurgicznego i farmakologicznego przerywania ciąży.
 • Zakaz stosowania środków antykoncepcyjnych o poronnym działaniu.
 • Zakaz wspomaganego rozrodu, który jest integralną częścią poniżenia godności ludzkiej i zabijania dzieci we wczesnych etapach rozwoju embrionalnego.
 • Pomoc materialną z budżetu federalnego dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi na poziomie nie niższym niż wynikający z płacy minimalnej".

Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl podziękował uczestnikom akcji za ich trud i pobłogosławił im.

Dyskusja na temat aborcji w Rosji

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Jacek Pawłowski

Nawet FSB

nawet FSB zaczyna rozumieć, że od wyroków prawa naturalnego nie ma ucieczki. Karą za grzech jest śmierć. Rosjanie wymierają. Polacy też.

oto Maciej Markisz

'... zaczyna rozumieć, że od

'... zaczyna rozumieć, że od wyroków prawa naturalnego nie ma ucieczki...' - Prawo naturalne - na które pan się tutaj z nie wiadomego dla mnie powodu powołuje - to natura, przyroda i biologia i funkcjonowanie świata z poziomu prostego działania najprostszych mechanizmów. Wedle prawa naturalnego: najsłabszy w przyrodzie ginie.

To prawo karne, prawo obyczajowe i pielęgnowana etyka - w swoiście rozwiniętej społeczności - może pewne funkcje spełniać.

A więc zupełnie nie rozumiem tej totalnie dla mnie nielogicznej wypowiedzi.

'Karą za grzech jest śmierć.' - Ostre, bardzo.

'Rosjanie wymierają. Polacy też.' - Jeszcze bardziej ostre.

'Polacy też.' - Zobaczymy za 20 lat, czy pana prognoza się sprawdzi.

oto Krzysztof M

Wedle prawa naturalnego:

Wedle prawa naturalnego: najsłabszy w przyrodzie ginie.

Panu się myli prawo naturalne z prawem buszu. :-))

oto Maciej Markisz

Określenie 'prawo buszu' to

Określenie 'prawo buszu' to tylko uwypuklenie i podkreślenie tego, jak funkcjonuje generalnie natura. Prawo naturalne nie popiera słabych. Nie popiera nawet nieco słabszych.

oto Eowina

Nie mylić prawa naturalnego z prawem natury.

Brzmi podobnie, a znaczy co innego.
1. Prawo naturalne jest to wrodzone oczekiwanie niezbędne do tego aby żyć, np. prawo do czystego powietrza i wody, do opieki rodzicielskiej przez nowonarodzone potomstwo, itp. Czyli jest to instynktowna potrzeba naturalna niezbędna do życia.
2. Prawo natury ilustruje dobrze darwinizm.

oto Maciej Markisz

'Brzmi podobnie, a znaczy co

'Brzmi podobnie, a znaczy co innego.' - Ale kto myli? Ja napisałem o PRAWACH NATURALNYCH i użyłem wyrażenia: 'tak generalnie funkcjonuje natura'. Więc; co komu i gdzie Pani wytyka?

To, co napisałem, o prawach naturalnych - to nie jest mój wymysł. To tylko cytowanie z publikacji naukowych i filozoficznych.

'Prawo natury ilustruje dobrze darwinizm.' - Jeśli Pani tak uważa, to Pani rzecz.

oto Eowina

Z jakich?

To, co napisałem, o prawach naturalnych - to nie jest mój wymysł. To tylko cytowanie z publikacji naukowych i filozoficznych.

Wedle prawa naturalnego: najsłabszy w przyrodzie ginie.

W starożytności koncepcje prawa naturalnego rozwijano odwołując się bądź to do pojęcia natury ludzkiej w ujęciu Arystotelesa bądź do Natury w pojmowaniu stoików, tzn. do Rozumu, który włada światem. W dziejach europejskiej kultury ważną rolę w upowszechnianiu poglądu o nadrzędności prawa naturalnego odegrała filozofia chrześcijańska w wykładni Tomasza z Akwinu. Twierdził on, że imperatyw prawa naturalnego wywodzi się z Prawa Wiecznego, będącego planem stworzenia świata. Bóg jako stwórca świata jest także stwórcą człowieka, którego ukształtował tak, że jego skłonności naturalne znajdują się na linii regulującej funkcjonowanie wszystkiego co istnieje. To założenie stanowi u Tomasza podstawę rozumowania następującego: prawo naturalne obowiązuje jako nadrzędne dlatego, że wywodzi się z Prawa Wiecznego, to zaś prawo jest uniwersalne ponieważ nadane zostało przez Boga. Za konkretne nakazy prawa naturalnego uważał Tomasz m.in. chronienie życia ludzkiego, prokreację i opiekę nad dziećmi, poznawanie prawdy o Bogu, życie w pokoju.

oto Maciej Markisz

Z takich, które poznałem.

A podpieranie się szybkimi cytatami z Gógli; co wniesie? Spojrzenie Tomasza z Akwinu - wielkiego chrześcijanina?

'prawo naturalne obowiązuje jako nadrzędne dlatego, że wywodzi się z Prawa Wiecznego, to zaś prawo jest uniwersalne ponieważ nadane zostało przez Boga.' - Przez Boga.

Podpiera się Pani szkołą filozoficzną Tomasza z Akwinu, wskazując na cyt. 'prawo wieczne' - prawo naturalne - tu przyjmujemy tylko zgadzając się z myślą jako katolicy i chrześcijanie - wywodzi się z prawa wiecznego - tu już trzeba być co najmniej wierzącym, głęboko wierzącym.

Nurt filozoficzny Tomasza to przecież jeden z wielu.

'bądź do Natury w pojmowaniu stoików, tzn. do Rozumu, który włada światem.' - Różnie to można interpretować, też jeden z wielu nurtów.

Sama Pani wstawia cytaty i słowa: ,,chrześcijańska'' i np. ,,rozwijano, odwołując się''.

- Czy my się rozumiemy?

Może tu Pani przytoczyć wielu myślicieli z różnymi spojrzeniami, wie Pani o tym?

oto Maciej Markisz

Proszę; cytat za cytat - na

Proszę; cytat za cytat - na szybko:

,,Z tego poglądu wynika arystotelesowskie poparcie dla niewolnictwa, jako instytucji zgodnej z prawem naturalnym.''

oto Eowina

Ja nie bardzo rozumiem o co Panu chodzi.

Jak ktoś ma prawo jazdy na samochód, to ma prawo jeździć samochodem. Jak ktoś się urodził i żyje, to ma prawo oddychać czystym powietrzem, bo takie warunki życie ustanowił Bóg, Natura, w co kto wierzy. Pan pisze, że z zgodnie z prawem naturalnym najsłabszy ginie. W jaki sposób? Nie ma takiego prawa.

oto Maciej Markisz

'W jaki sposób?' - Zasady

'W jaki sposób?' - Zasady funkcjonują, czy Pani mi w coś uwierzy, czy nie, czy pani uwierzy (nie mi) ogólnie, czy nie.

- Bóg

- natura

- czyli nawet prywatnie już Pani wskazuje 2 stanowiska.

'Pan pisze, że z zgodnie z prawem naturalnym najsłabszy ginie. W jaki sposób? Nie ma takiego prawa.' - Rodzi się Pani dziecko. Nie zaopiekuje się nim Pani i zespół wyszkolonych w tym celu ludzi - dziecko bez reakcji - ginie, dziecko bez opieki - jest wysoce narażone na śmierć lub pogorszenie stanu.

Dalej; coś, co wyczuwamy jako ludzie (natura, świat to nie tylko ludzie), wprowadzamy czynnik ludzki, to elementarne pojęcie dobra i zła. Albo pojęcia opieki nad jednostką i pojęcie dobra narodu (ogółu społecznego) i powiązania tych tematów.

Poprzez wiarę w Boga na ogół wykształcamy systemy pielęgnowania i popierania idei natury moralnej - wierzymy w dobro i zło, wierzymy w dobrego Boga. Głównie opiera się to na INTUICJI. Intuicji ludzkiej.

Nadajemy z wyboru pewnym prawom znaczenia niekoniecznie pewne we wszechświecie, świecie, ale chcemy z wielu powodów popierać stanowiska: ,,lepsze''.

Rdzenie i biorąc podstawy - nie chronilibyśmy zbiorami ludzkich praw najsłabszych, poszkodowanych, nie bronilibyśmy praw, które szybko, by zostały stracone, gdyby nie były one tak łatwe do zburzenia. Gdybyśmy sobie doskonale nie zdawali sprawy z ich kruchości. W sposób SPECJALNY chronimy zakonnice (gwałt zakonnicy, a nie gwałt 2 -metrowego ochroniarza), małe dzieci i kobiety w ciąży - przed wieloma zagrożeniami - bo zdajemy sobie sprawę z działania prawa naturalnego.

By - wedle np. przyjętej oceny - społeczeństwo funkcjonowało ,,dobrze'' i szczęśliwie wykształcamy niejednokrotnie coraz efektywniejsze sposoby zaprzeczenia. Chcemy, by prawo było dobre, a dlaczego tak jest... to już bardzo długo by mówić. Ale czy prawo uznawane za nas jest dobre?

(Wierzy Pani w Boga?)

oto Eowina

Chyba się nie rozumiemy.

1. Prawo naturalne jest częścią składową człowieka, zwierzęcia czy rośliny.( To nie ma nic wspólnego z tym co ja zrobię z dzieckiem.) To prawo wynika z wrodzonych naturalnych instynktów: prawo do zycia, prawo do macierzyńskiej opieki, dziecko ma prawo do ssania piersi.
To prawo jest u każdego stworzenia, nawet u roślin, w zależności od jego natury.

2. Orócz prawa naturalnego jest prawo stanowe (państwowe, Kodeks) To prawo pokrywa się częściowo z prawem naturalnym, np. prawo do samoobrony, ochrona dzieci, zakonnic i ciężarnych, itp.

Prawo naturalne istnieje od zarania istnienia życia na ziemi, prawo stanowe ustanowiono w momencie organizacji społecznej.

3. Prawo Natury, (całej Natury, a nie pojedynczego żyjątaka) jest takie, że silniejszy musi jeść i zabija słabszego.

Prawem naturalnym wilka jest potrzeba jedzenia, ale Natura (Bóg) wyposażyła zająca w szybkie nogi i czujne uszy aby mogł się bronić ucieczką przed wilkiem. Bo zając ma prawo naturalne do obrony.

Pojęcie dobra i zła, wiąże się z prawem moralnym, to zupełnie inna sprawa. Oczywiście wszystkie prawa występują jednocześnie, ale rożni ich nie tylko z tego skąd się wzięły, ale np. prawo moralne dotyczy tylko ludzi, bo tylko człowiek ma (lub powinien mieć ) sumienie.

oto Maciej Markisz

,,Prawem naturalnym wilka

,,Prawem naturalnym wilka jest potrzeba jedzenia, ale Natura (Bóg) wyposażyła zająca w szybkie nogi i czujne uszy aby mogł się bronić ucieczką przed wilkiem. Bo zając ma prawo naturalne do obrony.'' -

- ,,Bawiąc się w szermierkę dyskusyjną... - to zdaje się Pani poczyniła mi ,,zarzut'' słowami swoimi, ażeby nie łączyć tematów: prawo natury i prawo naturalne i używać odmiennie tych pojęć, definicji. Przykład z zającem to raczej odnośnik do natury, a pisze Pani o - cytuję - ,,Prawem naturalnym'', ,,ma prawo naturalne'' - to jak w końcu?

Warto dodać, że ponad wilkiem i ponad zającem stoi myśliwy. Człowiek jak nikt potrafi się użalać nad sobą i człowieczeństwem, ale już zwierzęciu - innej żywej i czującej istocie - z premedytacją zadaje ból i bez litości (w większości przypadków) eksterminuje masowo, a raczej globalnie.

,,Pojęcie dobra i zła, wiąże się z prawem moralnym, to zupełnie inna sprawa.'' - Nie zupełnie inna sprawa, tylko wypowiedziałem się ściśle w nagle przytoczonym kawałku, cytacie Tomasza z Akwinu - myśliciela i teologa chrześcijańskiego.

A więc na podsumowanie powyższej wypowiedzi: chce Pani rozmawiać o moralności i chrześcijańskich teologach czy o prawach natury; ściślej przyrody, świata bez ingerencji/bytności/umiejscowienia w dyskusji człowieka?

,,( To nie ma nic wspólnego z tym co ja zrobię z dzieckiem.)'' - Wolno mieć Pani takie zdanie, ale ja mam inne, zupełnie się z tą myślą nie zgadzam.

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.