Problem aborcji w Rosji


Apel patriarchy Cyryla i dyskusja

Wieczorem, 27 września, pojawił się na stronie internetowej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej apel podpisany przez patriarchę Cyryla, domagający się całkowitego zakazu aborcji w Rosji. Pomimo faktu, że dokument ten nie był skierowany do nikogo specjalnie i nie ma mocy prawnej, sam motyw wywołał gorącą dyskusję. Politycy, działacze społeczni i przywódcy religijni zaczęli wypowiadać się za zakazem aborcji lub wskazywać na bezsens takiego podejścia. "Lenta.ru" zebrała opinie "za" i "przeciw".

Działacze społeczni:

Anita Sobolewa, szef Komisji Praw Społecznych Rady Praw Człowieka przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej:
Mam zdecydowanie negatywny stosunek do tej inicjatywy, tym bardziej, że jak wspomniano w petycji konieczne jest wzmocnienie wsparcia dla rodzin z dziećmi, jednakże najpierw proponuje się wprowadzenie zakazu aborcji, a następnie zwiększenie wsparcia. Zapewnić warunki zwiększenia dzietności kobiet nikt się nie wybiera. Pomoc dla dzieci jest dziś minimalna, jak na szyderstwo, co nie tylko rodziny z dziećmi stwierdzają. I zamiast pomagać dzieciom i przysposabiać sieroty (do adopcji) proponowane jest wprowadzenie zakazu aborcji ze względów religijnych w państwie świeckim. Dlatego praktyka ta została odrzucona, bo znacznie zwiększa liczbę "przebiśniegów", dzieci wyrzucanych do śmieci, które pojawiają się, gdy śnieg topnieje. Jest to jedyny wynik, jaki się pojawi, nie należy zwiększać liczby dzieci, ale poprawiać jakość życia tych, które już się urodziły.

Aleksander Niewzorow, publicysta:
Niechaj Gundiajew (rosyjski patriarcha - red. "Lenta.ru") zwróci się do swego zgromadzenia i powie, że jego przedstawicielom zakazane ma być przeprowadzanie aborcji, a wszystkim innym ma być dozwolone. Niech będzie jasne rozróżnienie. Świadkowie Jehowy mają zakaz transfuzji krwi. Zamężne kobiety z plemienia Mursi noszą talerze w dolnej wardze. Są tacy, którzy zaszywają dziewczynkom wargi sromowe. Niechaj dla prawosławnych aborcja będzie zakazana, a wszystkich innych niewierzących ten zakaz niech nie dotyka.

Anna Kuzniecowa, Rzecznik Praw Dziecka:
Cały cywilizowany świat nie pierwszy już rok występuje przeciwko takiemu zjawisku jakim są aborcje i popieramy to stanowisko, przy czym oczywiście uważając, że sprawa wymaga systematycznego podejścia. W kraju otwarto około 900 specjalnych biur doradczych, w ubiegłym roku ponad 266,5 tysięcy kobiet zwróciło się (do nich) w celu uzyskania porady i pomocy, a 67 tysięcy udało się odwieść od aborcji.

Siergiej Riachowskij, członek Komisji Wsparcia Rodziny, Dzieci i Macierzyństwa Izby Społecznej Rosji:
Zapewne ustawodawca podejdzie do rozpatrzenia (tego projektu) z uwzględnieniem faktu, że nasze państwo jest nadal świeckie. Ale chyba pewne zmiany w podejściu do tego problemu będą miały miejsce.

Politycy:

Władimir Żyrinowski, lider Liberalno-Demokratycznej Partii:
Jeśli kobieta zechce sprzeciwić się zakazowi - nie damy rady jej przekonać. Jeśli zakażemy aborcji - aborcje będą tajne, zarabiać na nich będzie mafia lekarska. Lepiej byłoby przekonać ją do rodzenia z zapewnieniem gwarancji, że zajmiemy się dzieckiem. Postanowiła - nie możemy mieć wpływu na decyzję. Jej wolę winniśmy wypełniać, matka decyduje, że to jest jej wola. Może ojciec to kawał drania, może nie jest gotowa jeszcze fizycznie. Więc trzeba odebrać dziecko, a potem, być może, ona dojrzeje i stanie się matką tego dziecka.

Jarosław Nilov, szef Komitetu Dumy do Spraw Stowarzyszeń Społecznych i Organizacji Religijnych:
Podzielając troskę prymasa rosyjskiej Cerkwi i jego stanowisko w odniesieniu do faktu, że embrion - to ludzkie życie i z moralnego punktu widzenia, nikt nie ma prawa go tknąć, jednocześnie musimy spojrzeć na rzeczywistą sytuację w społeczeństwie i zrozumieć, że jeśli aborcja byłaby zakazana, doprowadzi to do wzrostu nielegalnych aborcji, w tej liczbie w domu lub w różnych placówkach podziemnych. W tej sytuacji kobiety, które zechcą dokonać aborcji, będą podróżować do krajów sąsiednich oraz używać różnych rodzajów aborcyjnych farmaceutyków zakupionych nielegalnie. W rezultacie, konieczne jest, aby spojrzeć na konsekwencje. I w takim przypadku jeśli kobieta zachowa życie dziecka ale nie zechce dziecka zatrzymać powinna otrzymać świadczenia socjalne. Zaś dziecko byłoby przeniesione do żłobka. Wtedy i aborcja nie jest dokonana, zdrowie kobiety jest chronione, a demograficzny problem jest rozwiązany.

Urzędnicy (czynownicy):

Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji:
Pragnę nie artykułować żadnej opinii, ponieważ jest prowadzona debata publiczna, a żadna decyzja nie została podjęta. Istnieją diametralnie przeciwstawne poglądy, wystarczająco uzasadnione. Kreml nie uczestniczy w tej dyskusji... Rosyjska Cerkiew Prawosławna to jeden z uczestników tej dyskusji... Jeszcze raz powtarzam: istnieją różne punkty widzenia, ktoś zgadza się z poglądami RCP, ktoś nie, ale ta sprawa dziś nie jest przedmiotem rządowej agendy.

Weronika Skworcowa, Minister Zdrowia:
Istnieją pewne niuanse, związane z możliwością przejścia aborcji w “szarą strefę”, zwłaszcza dla tych, którzy mają niskie dochody, młodych, niedojrzałych dziewcząt, które znajdą się w takiej sytuacji. Naszym wyzwaniem jest by wprowadzenie pewnych ograniczeń nie prowadziło do wzrostu śmiertelności matek i niemowląt, nie doprowadziło do wzrostu liczby nielegalnych aborcji. Historia naszego kraju to już znała, ja chcę przypomnieć, że w okresie ostrego zakazu aborcji w czasach sowieckich śmiertelność matek przekroczyła 320 na 100 tysięcy mieszkańców. A teraz mamy 10, a w bieżącym roku - jeszcze mniej.

Olga Gołodiec, wicepremier:
Oczywiście, zmniejszenie liczby aborcji - ogromny plus dla naszej demografii, ale decyzja ta powinna być zrównoważona, rozsądna i nie powinna prowadzić do poważnych konsekwencji takich jak wyżej.

Przywódcy religijni:

Berel Lazar, Naczelny Rabin Rosji:
Obecna sytuacja, w której prawie jedna na trzy ciąże kończy się aborcją jest całkowicie nieprawidłowa. Oczywiście, konieczne jest zrobienie czegoś w tej sprawie: o tym, nawiasem mówiąc, wypowiadają się nie tylko duchowni, ale także politycy, lekarze i członkowie społeczeństwa... Jeden zakaz tu nie rozwiąże problemu: jeśli czegoś ludziom się zabrania, a oni nie rozumieją dlaczego - będą mieć ochotę na ominięcie zakazu. Albo jeszcze, nie daj Boże, aby zrobić na złość. Niezbędna jest ogromna ilość pracy wychowawczej. Jest konieczną rzeczą spowodowanie, by ludzie sami z siebie zabraniali nieprawidłowe działania. Oczywiste jest, że żadni rodzice, nawet jeśli mają najtrudniejszą sytuację finansową, nie zgodzą się, by zabić jedne ze swoich dzieci! Jeśli zrozumieją, że płód - to też ich dziecko, oni sami sobie zakażą aborcji. A problem zostanie rozwiązany. Tutaj wierzący, nasze tradycyjne religie mogą odgrywać bardzo ważną, jeśli nie główną rolę. Jeśli państwo nam pomoże - za pośrednictwem mediów, poprzez edukację, poprzez działania społeczne - dochodzące do każdego domu, do każdej rodziny, to moim zdaniem, damy radę uchronić wiele kobiet od aborcji i ocalić setki tysięcy żyć ludzkich.

Igor Kowalewski, Sekretarz Generalny Rosyjskiej Konferencji Episkopatu, ksiądz:
Kościół katolicki nie popiera aborcji. Co więcej, kobieta, która dokonała aborcji, a także wszyscy którzy brali bezpośredni udział w tym lub wywierał na nią presję fizyczną albo psychiczną, automatycznie podlegają odłączeniu - tzw ex communicatio. Rosja jest obecnie jednym z krajów, w których przepisy dotyczące aborcji są bardzo liberalne. Nawet w krajach posiadających świecki system praw, na przykład w Ameryce Południowej i Europie Zachodniej, dokonywanie aborcji jest znacznie trudniejsze niż w Rosji.

Talgat Tajuddin, Naczelny Mufti Rosji, szef Centralnej Duchowej Administracji Muzułmanów:
Jest to zabójstwo dzieci, o tym samym wygłaszałem świąteczne kazanie na święto Eid.

Lekarze

Lubow Jerofiejewa, położnik ginekolog-Dyrektor Generalny Rosyjskiego Stowarzyszenia "Populacji i Rozwoju", członek Prezydium Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji i Zdrowia Reprodukcyjnego: To jest absolutnie bezużyteczna inicjatywa. Można zakazać aborcji, ale jej potrzeba pozostanie. Istnieją sporadyczne kontakty, bywają gwałty, istnieje wiele aspektów, które zapędzają kobiety w trudną sytuację, gdy nie jest ona gotowa, aby dać początek nowemu dziecku. Głównie aborcji dziś dokonują kobiety z jednym lub dwojgiem dzieci.

Nasze kobiety, niestety, wolą nieefektywne metody antykoncepcji. Około 15 procent w ogóle ich nie stosuje. Ponad połowa z nich stosuje jedynie stosunek przerywany i prezerwatywę. Według naszych szacunków, niezaspokojone zapotrzebowanie na nowoczesne metody antykoncepcji wynosi 57-60 proc. Oznacza to, że w teorii one chciałyby, ale w praktyce nie mogą. Główne przyczyny to niewypłacalność finansowa. Leki te są drogie. A także nasi ludzie nie lubią chodzić do lekarzy. Ponieważ najczęściej to oznacza czekanie w kolejce. A wiele po prostu nie ma możliwości kilka godzin czekać na odbiór. A lekarze z kolei nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości czasu na doradzanie pacjentom.

Również Rosjanie mają elementarny brak wiedzy. My to jedyny kraj w WNP, gdzie nie ma programów edukacji seksualnej w szkole. Rosja porusza się w trendzie krajów Europy Zachodniej, a wiek pojawienia się pierworodnego w rodzinie wzrósł do 26-27 lat. W czasach sowieckich, dziewczęta wychodziły za mąż wystarczająco wcześnie, aby w wieku 21-22 lat pojawiło się pierwsze dziecko. Jeżeli w wieku 17 lat rozpoczyna się życie seksualne, a w wieku 27 lat pierwsze dziecko rodzi się, to przez te 10 lat kobieta musi się chronić przed ciążą. Bez specjalistycznych programów w szkołach, na uczelniach, instytutach jest to niemożliwe.

Zwolennicy zakazu twierdzą, że aborcja nie jest dostępna w wielu krajach. W Europie jest obecnie zakazana przez prawo w Irlandii, Polsce, Monako i Watykanie. A w Polsce, wskaźnik urodzeń jest niższy niż w Federacji Rosyjskiej, gdzie aborcja jest legalna. Rozrodczości zakaz nie podniesie, a tylko skomplikuje życie kobiet i spowoduje protesty społeczne. I jest też duże ryzyko korupcji lekarzy. Pojawi się szary rynek klinik aborcyjnych.

Paul Brand, doktor nauk medycznych, Dyrektor Medyczny kliniki "Rodzinna":: Aborcja to był zawsze bardzo śliski temat. Z jednej strony, zabijanie nienarodzonego dziecka, z drugiej - prawo kobiety do kontrolowania własnego ciała na własną rękę. I tak źle i tak niedobrze. Wszelkie zakazy są szkodliwe dla społeczności, ale pewne ograniczenia są możliwe pod pewnymi warunkami.

W odniesieniu do aborcji, warunki te są proste i jasne. Niezbędne jest aktywnie, na poziomie państwa, wprowadzać specjalne programy przeciwdziałania aborcji, edukować, w tym z udziałem organizacji religijnych, a nie jedynie zakazać. Rozwinąć wsparcie dla młodych rodzin. Prowadzić programy edukacyjne, w tym lekcje seksualnego wychowania w szkołach. Pamiętać, aby zapewnić swobodny dostęp i szerokie rozpowszechnianie środków antykoncepcyjnych (typu bariery) dla ubogich i młodzieży. Wszędzie rozpowszechnić baby-boxes. Jest to długi i kosztowny proces, ale w ciągu 10-12 lat pozwoli wywieść aborcję z systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, że nie będzie ona już zjawiskiem masowym.

Wtedy nastąpi okres przejściowy, kiedy szczególną wagę nabędą wiarygodne badania statystyczne. Jeśli liczba aborcji spadnie przy stosunkowo niskich cenach, a przy tym nie zwiększy się liczba nielegalnych aborcji, będzie można myśleć o stopniowym, w ciągu kilku lat, zakazie aborcji na życzenie. Aborcja ze wskazania medycznego, w tym w wyniku gwałtu, nie znikną. Optymalny jest system, w którym istnieje zakaz aborcji, ale aborcja nie jest kryminalizowana. To jest tak, że kobieta zdecydowana na aborcję może oficjalnie zwrócić się się do konkretnej przychodni, na przykład, jedynej w mieście lub regionie, a po zakończeniu wszystkich niezbędnych środków zapobiegawczych (wywiad z psychologiem, lekarzem, przedstawicielem organizacji religijnej) dokonać aborcji, ale zapłacić dużą opłatę na rzecz państwa. Wszelkie zakazy bez spełnienia tych warunków mogą doprowadzić do katastrofalnych skutków, co zostało już wielokrotnie potwierdzone.

Należy pamiętać, że odrębnym zagadnieniem jest wezwanie do zniszczenia jednego z najbardziej postępowych trendów medycyny rosyjskiej - zapłodnienia in vitro. W tej dziedzinie naprawdę osiągnęła ona znaczący sukces i osiągnęła poziom międzynarodowy. Wychowano naprawdę poważnych profesjonałów. Teraz proponowane jest to wszystko zniszczyc na chwałę archaicznych średniowiecznych przekonań. Jednym ruchem zwiększyć liczbę niepłodnych i pozbawić ich jedynej szansy na narodziny swoich dzieci – to ciężki wysiłek.

I tak, nie zapominajmy, że (jeszcze) żyjemy w państwie świeckim, a więc organizacje religijne mają jedynie głos doradczy.

Aleksiej Żywow, docent katedry urologii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytety Medyczno-Dentystycznego, główny lekarz "Szpitala Eliasza (szpitala ilińskiego)":
Takiego rozkwitu obskurantyzmu nie pamiętam z czasów sowieckich, na które się załapałem (lata 70 i 80-te ubiegłego wieku). Co do tego mają medyczne wskazania? Są też inne powody dla aborcji. Inną rzeczą jest to, że tak, aborcji powinno być nie tak wiele i że nie jest to wiodąca metoda "kontroli urodzeń". Ale ta redukcja nie zostanie osiągnięta poprzez wprowadzenie zakazu aborcji.

patriarch.jpg

Text artykułu w Lenta.ru.

PS. Przetłumaczyłem też (z pewnym opóźnieniem) treść samego komunikatu.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.5
Ogólna ocena: 4.5 (głosów: 10)

Tematy: 

Dyskusja

oto Marek Bekier

Natychmiast po przeczytaniu

Natychmiast po przeczytaniu dałem maksymalną ocenę. Bardzo rzadko oceniam jakiekolwiek wypowiedzi na prawica.net. Tym razem to zrobiłem bo subiektywnie uznałem, że napisał Pan wzorcową informację: przeglądowy wybór różnorodnych opinii na jeden konkretny temat będący zarazem tematem głównym całej notatki. Byłbym bardzo zdziwiony gdyby się pojawiły oceny negatywne.

oto Krzych Adam

Panie Marku.

Dziękuję za pochwałę, ale to jedynie tłumaczenie. Całą robotę zrobił portal Lenta.ru. Był to jednak i tak kawał roboty, robiłem to na chybcika, od rana z przerwami na życie rodzinne (ze względu na różnicę czasu dla Was to było już popołudnie). Teraz ostatnio poprawiłem literówki i część chropowatości tłumaczenia.

Temat jest aktualny w Polsce też, więc uważałem przedstawienie głosów Rosjan w tym ważnym i dla nich temacie za istotny wkład w dyskusję.

oto Dariusz Gałat

Nigdy nie zrozumiem postawy zwolenników aborcji na życzenie

Gdybym był kobietą w niechcianej ciąży, to po prostu zostawiłbym dziecko po urodzeniu w szpitalu. Po jaką cholerę poddawać się zabiegowi, który w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do trwałej bezpłodności i jeszcze za to płacić? To chore że w czasach gdy nie było żadnych osłon socjalnych aborcja była powszechnie potępiona i zakazana, a dzisiaj, gdy mamy nowoczesną opiekę lekarską, rozbudowany system opieki społecznej, domy dziecka, rodziny zastępcze i wiele par chętnych na adopcję, jest powszechnie legalna i uważana wręcz za jedno z praw człowieka.

oto AnnaP

popieram

pozdrawiam

oto Marek Bekier

Trafny komentarz więc go

Trafny komentarz więc go popieram.
Przy okazji przyszło mi do głowy pociągnięcie tej myśli w nieco inną stronę z punktu widzenia mężczyzny.
Wyobraź sobie męski czytelniku, że masz dziewczynę, z którą planujesz ślub. Niestety, została ona zgwałcona. Decyduje się urodzić dziecko. Jakie wrażenie robi ta decyzja na tobie jako przyszłym mężu i ojcu następnych dzieci tej dziewczyny?
Za siebie mogę odpowiedzieć, że taką decyzję bym uszanował, ślub potwierdził i podjął starania o przejęcie praw rodzicielskich nad dzieckiem wraz z pozbawieniem ich gwałciciela.
Tyle tylko, że mi jest łatwo tak odpowiedzieć bo, ze względu na wiek, pytanie mnie nie dotyczy. Ciekaw jestem jednak wypowiedzi młodszych mężczyzn.

oto Paulina Kaufmann

Pytanie jest teoretyczne bo jak Pan sam zastrzegł...

ze względu na wiek, pytanie mnie nie dotyczy.

Ciekawam pańskiej reakcji gdyby ta zgwałcona narzeczona podjęła decyzje o usunieciu ciąży pochodzącej z gwałtu co mogłaby uczynic w zgodzie z prawem.
Zerwałby Pan zaręczyny?

oto Marek Bekier

Pani jest świetna w zadawaniu

Pani jest świetna w zadawaniu trudnych pytań. Doceniam to ale od odpowiedzi się uchylam. Tak naprawdę nie chciałem też odpowiadać na swoje własne pytanie z powodów, które przedstawiłem i Pani je zauważyła. Przeważyła jednak chęć wywołania dyskusji. Być może do tego wrócę gdy uda mi się wywołać dyskusję mężczyzn.

oto AnnaP

Bez sensu roztrząsać sytuacje marginalne.

Jako kobieta mogę tylko powiedzieć, że takie dziecko z gwałtu trudno kochać. Gwałt trudno zapomnieć, a dziecko utrwala przeżytą traumę i ma cechy gwałciciela (psychopaty). Jeśli kobieta ma siłę niech urodzi dziecko i odda do adopcji. Jeśli nie ma siły, ma prawo do aborcji.

oto chłop jag

Problem leży w zaplanowanym wyniszczaniu

ludzkości a niektóre państwa wyniszcza się już od dawna - i to ze szczególną zajadłością - tołażysze. Bardzo ważny czynnik w tym procederze odgrywa totalna, obligatoryjna i niejako z urzędu - demoralizacja - tołażysze. Skutkuje to tym, że pijane matki rodzą pijane dzieci i nie maja pojęcia - kto jest ojcem tego czy innego - pijanego co dopiero urodzonego dziecka - tołażysze.
Wniosek?
Dopóki na poszczególne państw będą mieć wpływ rezydujące tam V kolumny pupili szatana - temat aborcji będzie tylko tematem zastępczym - tołażysze.
Na koniec - zakazu aborcji nie wprowadzi się - nie dlatego, że jest to wbrew prawu boskiemu, wbrew człowieczeństwu - tylko dlatego, że zakaz taki mógłby na pewnym odcinku życia społecznego - zahamować wspomnianą wyżej demoralizację - tołażysze.

oto Zbrozło

Dobry tekst.

Zastanawiam się czy Rosja nie wchodzi w okres kłopotów i dlatego odpalili temat aborcji. Tylko czy u nich będzie to tak nośne dla polityki jak u nas?

oto Tomasz Dalecki

Zastanawiam się czy Rosja nie

Zastanawiam się czy Rosja nie wchodzi w okres kłopotów i dlatego odpalili temat aborcji.

Myślę, że nie o to chodzi.
Sądzę, że Cerkiew pomyliła kolejność dziobania i za dużo jej się wydaje. Zapomniała, gdzie jej miejsce w systemie.

oto Krzych Adam

Pan Zbrozło zainicjował ciekawy wątek.

W świetle wypowiedzi Dmitrija Pieskowa, rzecznika prezydenta Rosji, a także wypowiedzi minister Skworcowej i wicepremiera RF pani Gołodiec nie jest w pełni jasne, czy to jest gra rozpisana na głosy, czy też zakłócenie przez patriarchę porządku dziobania. Jeśli to drugie to byłby to pierwszy taki przypadek od czasów Iwana IV Groźnego, którego wysłannik na negocjacje z Rzymem źle pojął intencje cara i w jego imieniu za daleko poszedł w tych negocjacjach oferując jakieś formy unii dwóch odłamów kościoła powszechnego. Dokładniej cara bardziej obeszło to, że hierarcha próbował trzymać się tych uzgodnień po powrocie do kraju.

oto Krzych Adam

Takie jest właśnie moje zdanie.

Kilkadziesiąt lat totalnego nihilizmu moralnego i egzystencjalnego w tej kwestii pozostawiło ogromne ślady w świadomości społeczności rosyjskiej. Istnieje potrzeba ostrożnego postępowania. Stąd zakładałbym, że to nie zakłócenie porządku dziobania przez patriarchę, a element długofalowej taktyki ze scenariuszem rozpisanym na głosy. Dopiero po akcji Cerkwi i grup społecznościowych oraz dokładnym przygotowaniu przez nie pola do walki o zmianę nastawienia Rosjan do tej sprawy widziałbym zdecydowane wystąpienie elit politycznych i rządu.

BTW, skąd się biorą mikrocefale nie rozumiejące ani słowa najwyraźniej bo klikające "źle gada" bez najmniejszego sensu? Bo i cóż złego jest w zastanawianiu się co powoduje Patriarchą Moskwy i Wszechrusi, że uczynił ten właściwy krok?

PS
O, i tu się od razu pojawił jakiś mikrocefal.

oto Eowina

Wiemy skąd w Rosji nihilizm moralny itp.

Kilkadziesiąt lat totalnego nihilizmu moralnego i egzystencjalnego w tej kwestii pozostawiło ogromne ślady w świadomości społeczności rosyjskiej.

Tylko skąd wzięły problemy moralno-egzystencjalne w innych państwach?
Bierze Pan do analizy problemy społeczne Rosji i buduje teorię do założonej tezy, że tak musi być jak to sobie Pan wykombinował.
A ja uważam, że jest tylko dyskusja różnych środowisk bez żadnych ukrytych podtekstów w "dziobaniu" między carem, Cerkwią i kim tam jeszcze.

oto Krzych Adam

Cieszę się że ma Pani swój pogląd.

Że jest odmienny od mojego mi nie przeszkadza. Możemy wszak mieć różne poglądy.

Zaś to:

Tylko skąd wzięły problemy moralno-egzystencjalne w innych państwach?

здесь совсем не при чём.

Proszę przeczytać pierwsze słowa powieści Lwa Tołstoja "Anna Karenina".

Wszystkie szczęśliwe rodziny podobne są do siebie, każda zaś nieszczęśliwa jest nieszczęśliwą po swojemu.

To jest czasem nazywane "Anna Karenina principle". Chodzi o to, że aby były problemy w rodzinie Obłońskich przyczyny mogły być różne. Mógł Obłoński zdradzać żonę, mogła ona jego, mógł przepadać za życiem wiejskim i polowaniami na kaczki, a ona za rautami w Petersburgu i teatrem. Przyczyny mogły być różne niezgody między nimi. A rodzina i tak i tak byłaby nieszczęśliwa.

Zaś z faktu iż inne kraje nie miały przez ponad 70 lat władzy komunistów nie ma podstaw wyciągać wniosków, że w tych krajach nie występował nihilizm moralny i egzystencjalny. A oczekiwanie ode mnie wyjaśnień czym konkretnie ten nihilizm może w innych niż komunistyczne warunki być spowodowany też nie ma podstaw. Co to, ja jakimś profesorem przyczyn nihilizmu mam być, czy jak?

oto Dariusz Gałat

Dzietność na poziomie

1,7 to nie jest jakaś gigantyczna różnica w porównaniu z naszym 1,3. Nawiasem, ta mapa jeszcze raz pokazuje bezsens obecnej "polityki prorodzinnej". W żadnym kraju Europy dzietność nie przebija poziomu 2.0.

oto Equatore

Istnieje pewna korelacja

Na tej mapie istnieje pewna korelacja pomiędzy poziomem dzietności a ilością ludności muzułmańskiej w państwie. Inaczej mówiąc - nie spieszmy się z brawami dla "najlepszych".

oto Krzych Adam

Niewątpliwie.

Jednakże wracając do tematu,którym jest Rosja i jej problemy demograficzne - sami Rosjanie stanowią około 80% ludności Federacji Rosyjskiej, zaś muzułmanów jest około 10%, z czego połowa to Tatarzy.

oto Eowina

Oto, to, tam są muzułmanie to dzieci się rodzą,

a w Polsce sami katolicy, to dzieci się nie rodzą.

Francja jest w Europie ostoją socjalizmu wypracowanego przez potężne związki zawodowe. Tam są benefity, obecnie skutecznie likwidowane przez rząd.

Dzieci się nie rodzą, bo młodzi się nie żenią, a się nie żenią, bo nie mają stałej pracy, stałych zarobków na kupno mieszkania i zaspokojenia innych potrzeb.

oto TBM

o!

Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji:

Pragnę nie artykułować żadnej opinii, ponieważ jest prowadzona debata publiczna, a żadna decyzja nie została podjęta.

No i skończyło się katechonowanie.

oto Jacek Pawłowski

Nawet FSB

nawet FSB zaczyna rozumieć, że od wyroków prawa naturalnego nie ma ucieczki. Karą za grzech jest śmierć. Rosjanie wymierają. Polacy też.

oto Jacek Pawłowski

Ciekawe

ciekawe, że Panie wypowiadające się powyżej uważają gwałt jako przeżycie nadzwyczaj traumatyczne dla kobiety, natomiast aborcję własnego dziecka za przeżycie emocjonalnie obojętne, jeśli nie rutynowe.

Czy też może aborcja dziecka poczętego w wyniku gwałtu jest pojmowana jako satysfakcjonująca zemsta na gwałcicielu?

oto Jacek Pawłowski

Odnośnie AnnaP

„ Jako kobieta mogę tylko powiedzieć, że takie dziecko z gwałtu trudno kochać. Gwałt trudno zapomnieć, a dziecko utrwala przeżytą traumę i ma cechy gwałciciela (psychopaty). Jeśli kobieta ma siłę niech urodzi dziecko i odda do adopcji. Jeśli nie ma siły, ma prawo do aborcji. „

Jest to przedziwna wypowiedź. Zacznijmy od:

„ Jako kobieta mogę tylko powiedzieć, że takie dziecko z gwałtu trudno kochać.”

„Jako kobieta” - czy to znaczy, że wypowiedź ta ma być reprezentatywna w stosunku do kobiet „jako takich” („a jako nie takich to jakich i dlaczego”) ?

„ mogę tylko powiedzieć, że takie dziecko z gwałtu trudno kochać” - czy to znaczy, że wypowiadająca się kobieta rzeczywiście poczęła dziecko w wyniku gwałtu i je urodziła, a zatem wie z własnego doświadczenia, że takie dziecko „trudno pokochać”, czy też tylko „tak sobie wyobraża jak to by było”?

Czy „nie kochane” dzieci „należy” lub „można” mordować? A co z „nie kochanym” mężem, ojcem, matką, bratem, siostrą, itd.

„dziecko .. i ma cechy gwałciciela (psychopaty)” co to są za cechy, czy chłopcy poczęci z gwałtu z reguły stają gwałcicielami? A kim stają się tak poczęte dziewczynki?

„dziecko utrwala przeżytą traumę” - skąd to wiadomo, czy macierzyństwo nie przywraca równowagi psychicznej? Czy aborcja, a więc zamordowanie własnego dziecka nie przynosi ze sobą nowej traumy?

„ Jeśli kobieta ma siłę niech urodzi dziecko” - czy to znaczy „jeżeli kobieta jest wystarczająco zdrowa aby urodzić dziecko” to ma je urodzić? Czy też znaczy to „jeżeli kobieta „czuje”, iż powinna urodzić dziecko” to nich je urodzi?

„Jeżeli nie ma siły, ma prawo do aborcji” - czy zgwałcona kobieta „ma prawo” do zamordowania swego gwałciciela? Czy może „ma prawo” do zamordowania jego dziecka? Skąd więc „ma prawo” do zamordowania dziecka gwałciciela jeżeli to jest również jej dziecko?

Jak wiadomo z codziennego doświadczenia kogo kobieta „kocha” a kogo nie i na co „ma siłę” a na co nie są to kwestie trudne do pojęcia dla samej kobiety i dosyć zmienne, często nawet w skali godzin jeśli nie minut. Dlatego uzależnianie spraw poważnych, a takimi są bez wątpienia sprawy życia i śmierci, od kobiecego „kochania” czy „sił” nie służy nikomu, a w szczególności kobietom, i czyni kontynuację życia ludzkiego niemożliwą. W takiej właśnie sytuacji znajdują się sprostytuowane „kraje cywilizacji zachodniej” na czele z „katolicką” Polską ( poziom reprodukcji mówi sam za siebie).

Życie ludzkie nie polega na zaspokajaniu emocjonalnych zachcianek ale na dotrzymywaniu ludzkich obowiązków. To z dotrzymywania ludzkich obowiązków wynikają zdrowe ludzkie emocje. Wszelkie inne emocje nie są w istocie swej ludzkie.

oto Krzych Adam

Myślę że źle Pani widzi.

Pani z reguły formułuje swe myśli punktowo i tak też postąpiła i tym razem. Brak było szczegółowych wyjaśnień. Została Pani bardziej poproszona o wyjaśnienia niż zaatakowane zostało Pani stanowisko, choć na pewno pewne elementy jego krytyki miały miejsce.

oto Jacek Pawłowski

Odnośnie AnnaP

Oczywiście - jej obowiązkiem jest urodzić dziecko. Obowiązkiem każdej kobiety, która poczęła dziecko jest je urodzić. Zasadniczym celem życia kobiet jest rodzenie dzieci. To jest oczywiste, dla każdego kto nie postradał rozumu.

oto AnnaP

urodzenie dziecka z gwałtu nie jest celem życiowym

żadnej kobiety
nie ma pan pojęcia co to jest ciąża i urodzenie dziecka dla kobiety oraz czym jest gwałt, jak zrujnowana jest psychika po takim zajściu
obecna ustawa zostawia kobiecie wybór i to jest ok
osobiście wzięłabym zapobiegawczo pigułkę wczesnoporonną

oto Jacek Pawłowski

Odnośnie AnnaP

PS co to znaczy „decydować za kobiety”? Ja piszę o oczywistej rzeczywistości, która nie zależy od tego jak kobiety „chcą decydować”. Napisałem „chcą decydować” ponieważ w rzeczywistości „chęć” (tzn wola) i „decyzja” (osąd) wymagają świadomości i zrozumienia skutków „chęci”. A wygląda na to, że zarówno tej świadomości jak tego zrozumienia kobiety obecnie per saldo nie mają (tak zostały przysposobione przez „państwo” spełniające rolę alfonsa czy jak kto woli burdelmamy) . To, że wymieramy i to szybko nie ulega wątpliwości, jak i to, że kobiety „nie chcą” rodzić dzieci. Stają się przez to bezużyteczne. W istocie zostały sprostytuowane przez „państwo”.

Żeby Pani smutno nie było „jako uciskanej kobiecie”: mężczyźni również mają swoje obowiązki, które nie zależą od ich „chęci” i wykonywanie tych obowiązków wymaga od nich narażania zdrowia i życia dla zapewniania kobietom warunków do rodzenia i odchowania dzieci. Na codzień każdy mąż jest zobowiązany poświęcać owoce swojej pracy, a więc i życia, na utrzymanie żony i dzieci.

Jeżeli kobiety tego per saldo nie rozumieją i nie potrafią z tego wyciągnąć właściwych wniosków, to muszą być przywołane do porządku, inaczej czeka Polaków zagłada w de facto burdelu.

Stwierdzenie „widzę,że chce Pan decydować za kobiety” jest wyrazem tragicznej moralnej deprawacji pod którą niestety Pani się podpisuje, mam nadzieje, że nie wie Pani co Pani czyni.

oto Marek Bekier

Podoba mi się to co Pan

Podoba mi się to co Pan napisał w tym wątku. Ciekaw jestem rozwinięcia tego fragmentu:

mężczyźni również mają swoje obowiązki, które nie zależą od ich „chęci”

oczywiście w kontekście niedopuszczalności aborcji i zapaści demograficznej. Spróbuje pan?

oto Paulina Kaufmann

Ja piszę o oczywistej

Ja piszę o oczywistej rzeczywistości, która nie zależy od tego jak kobiety „chcą decydować”. Napisałem „chcą decydować” ponieważ w rzeczywistości „chęć” (tzn wola) i „decyzja” (osąd) wymagają świadomości i zrozumienia skutków „chęci”. A wygląda na to, że zarówno tej świadomości jak tego zrozumienia kobiety obecnie per saldo nie mają (tak zostały przysposobione przez „państwo” spełniające rolę alfonsa czy jak kto woli burdelmamy) . To, że wymieramy i to szybko nie ulega wątpliwości, jak i to, że kobiety „nie chcą” rodzić dzieci. Stają się przez to bezużyteczne. W istocie zostały sprostytuowane przez „państwo”.

I kilku panom od razu się spodobało...

oto Krzych Adam

Trafiłem na takie kuriozum w sieci.

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,janda-...

Zasadniczo interesuje mnie problem w stanie czystym, tzn nie chcę dyskutować konkretnych ustaw, czy ich projektów, a raczej stronę moralną zagadnienia i to jak dojść do zgodności prawa stanowionego z prawem naturalnym, w którym mordowanie ludzkiej istoty jest niedozwolone. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne zadanie i doprowadzenie do takiego stanu prawnego może być odbierane przez wiele osób jako wyrządzanie im krzywdy. Interesuje mnie więc co robić by tego uniknąć.

W przypadku tego doniesienia prasowego jednak chciałbym się dowiedzieć, czy ta kobieta mówi prawdę i procedowany projekt mógłby doprowadzić do sytuacji zmuszającej lekarzy do biernego oczekiwania na śmierć ciężarnej, czy też manipuluje ona jeszcze gorzej niż to robi czasem tutaj p. Palimpsest.

oto Marek Bekier

Nie jestem w stanie

Nie jestem w stanie dyskutować z treścią całej wypowiedzi p. Jandy bo zwyczajnie jest ona niejasna: nie wiadomo o jakie zagrożenie życia chodziło i co złego działo się w trakcie tych dwóch ciąż ani na czym konkretnie polegała pomoc lekarzy. Mogę jednak wskazać na poważne wątpliwości w kwestiach wypowiedzianych wprost.
Wypowiedź p. Jandy skupia się na wymyślonym "fakcie", że w dyskusji o aborcji całkowicie pominięto kobiety. Jest to jawny fałsz ponieważ to m.in. kobiety są współautorkami zarówno tego projektu, który przeszedł do dalszych prac (np. p. Kaja Godek) jak i odrzuconego. W ogóle mam wrażenie, że we wszystkich dyskusjach, które widziałem lub czytałem jest lekka przewaga kobiet.
Inną kwestią poruszoną przez p. Jandę jest brak solidarność kobiet w obronie siebie samych. Nie zdziwiłbym się gdyby kobiety były solidarne w obronie życia, wszak około połowy zabijanych przez aborcję dzieci to kobiety, ale solidarność kobiet przeciw życiu jest najzwyczajniej nielogiczna.
Co do pomocy lekarzy to nic nie mogę napisać o przypadkach wspomnianych przez p. Jandę z powodów wyłuszczonych wyżej ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że wnioski ze spraw, które znam z bliska są dokładnie odwrotne niż sugerowane przez p. Jandę. Streszczają się one stwierdzeniem, że zdrowie i życie kobiety-matki jest zawsze ściśle powiązane ze zdrowiem i życiem dziecka chwilowo zamieszkującego w jej ciele.

oto Krzych Adam

Tak, p. Krystyna Janda mówiła dość chaotycznie.

Jednakże da się z tego co mówiła wyekstrahować kilka jej pewnych w sposób niepodważalny tez i stwierdzeń. Stwierdziła ona, że obecnie procedowany projekt zabroniłby lekarzom działania, jeśliby stał się prawem, tak jak to zdarzyło się z nią około roku 1980, gdy tylko natychmiastowa interwencja lekarska (jak rozumiem w efekcie powodująca przerwanie ciąży) uratowała jej życie. Inaczej mówiąc, według niej, ten projekt nakazuje lekarzom czekanie z założonymi rękami na śmierć ciężarnej kobiety w określonych sytuacjach, gdy ciąża zagraża jej życiu. Podała też nieco szczegółów: "już było rozlanie, zatrucie", wskazujących na konieczność natychmiastowej radykalnej interwencji, sytuację absolutnie jednoznaczną. Bardzo chciałbym wiedzieć, czy stwierdzała prawdę na temat projektu ustawy, czy też prawdy w tych stwierdzeniach nie ma. Oczywiście sam spróbuję to sprawdzić, gdy będę miał nieco więcej czasu (może dziś późnym wieczorem), ale chciałbym także poznać opinie innych osób.

oto Marek Bekier

Sprawdzić oczywiście trzeba

Sprawdzić oczywiście trzeba choćby po to by wiedzieć za czym lub przeciw czemu głosują nasi wybrańcy, żeby im w razie potrzeby podpowiedzieć przez biuro poselskie lub dowolną inną metodą. Podobnie jak Pan z pewnością to sprawdzę gdy tylko będzie już wiadomo jaki konkretnie projekt ma być głosowany. Póki co polegam na tym co usłyszałem lub przeczytałem u ludzi zaangażowanych w projekt ustawy o ochronie życia (mam na myśli co najmniej trzy osoby: p. Mariusza Dzierżawskiego, p. Marka Jurka i p. Kaję Godek). Wyszło mi na to, że za aborcję uważają oni świadome działanie, którego głównym celem jest zabicie dziecka. Natomiast lekarze nie są nijak zwolnieni z obowiązku ochrony życia i zdrowia matki nawet jeśli skutkiem ubocznym mogłaby być śmierć dziecka. Nie zauważam tu żadnej racji po stronie p. Jandy. Oczywiście nie piszę tego po to by Pana w jakikolwiek sposób uspokoić i zniechęcić do samodzielnego zbadania sprawy bo i sam tak zrobię.
PS
Odszukałem projekt zmian w ustawie Fundacji PRO.
Proszę zwrócić uwagę na zmianę w Art. 157 § 3. Moim zdaniem nie pozostawia on żadnych niedomówień, które by potwierdzały obawy p. Jandy.

oto Krzych Adam

Dziękuję bardzo uprzejmie.

Zabieram się do przeanalizowania proponowanych zmian porównując z tekstem obecnie obowiązującej ustawy.

oto Krzych Adam

Mam teraz pełną jasność co do sprawy.

W pełni zgadzam się z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Jeśli zostanie przyjęty przyczyni się do zgodności prawa stanowionego z prawem naturalnym zabraniającym mordowania istot ludzkich.

Zmiana nie uczyni też prawa nadmiernie represywnym. W przypadku sytuacji gdy zagrożone jest zdrowie lub życie matki wg projektu nie ma podstaw do kryminalizowania interwencji medycznej nawet powodującej śmierć dziecka nienarodzonego. Projektowane zmiany w Kodeksie Karnym nie przewidują drakońskiego (nadmiernie surowego) karania za złamanie prawa.

oto Marek Bekier

Ja jeszcze nie

Ja jeszcze nie przeanalizowałem tego projektu wystarczająco dokładnie ale wiele wskazuje, że dojdę do takich samych wniosków. Gdyby było inaczej to wrócę do wątku.

oto Jacek Pawłowski

Odnośnie AnnaP

Proszę Pani, po co ta histeria? Kto deklaruje, że „urodzenie dziecka z gwałtu” jest „celem życiowym” którejkolwiek kobiety. A czy „celem życiowym” kobiety jest zostać zgwałconą?

Czy celem życiowym kogokolwiek jest ulegnięcie poważnemu wypadkowi? Ale jednak ludzie wypadkom ulegają i dlatego mają obowiązek unikać sytuacji w których mogą ulec wypadkowi, a jeżeli już do wypadku dojdzie to mają obowiązek zachować się po ludzku (tzn sprawiedliwie) w stosunku do wszystkich , których skutki tego wypadku dotykają. To samo dotyczy zgwałconej kobiety, i jej postępowania względem dziecka poczętego w wyniku gwałtu.

Po co te bzdury:

„nie ma pan pojęcia co to jest ciąża i urodzenie dziecka dla kobiety”

mam pojęcie bo mam dzieci i widziałem niejedna ciążę. Może to dla Pani jest zdumiewające, ale ciąże i rodzenie dzieci to sprawy naturalne w życiu kobiet. Kropka, koniec bajdurzenia.

„oraz czym jest gwałt „

mężczyźni również ulegają przemocy a ich poczucie integralności osobistej rozciąga się znacznie silniej niż u kobiet na członków rodziny, w ten sposób są przysposobieni do obrony rodziny i narodu, w tym oczywiście obrony kobiet, z narażeniem życia. Stąd też maja silne poczucie honoru, obecnie praktycznie niespotykane u kobiet.

„obecna ustawa zostawia kobiecie wybór i to jest ok „

nie jest „ok” ponieważ pozostawienie tego „wyboru” podważa samą podstawę prawa. Przyzwala na mordowanie ludzi.

„osobiście wzięłabym zapobiegawczo pigułkę wczesnoporonną”

morderstwo w ukryciu pozostaje morderstwem.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.