W obronie Zygmunta Miernika

Warszawa dnia 17 września 2016 r.

Apel

Zgromadzeni pod Sądem Najwyższym działacze społeczni, protestujący przeciwko zemście sądowej i uwięzieniu Zygmunta Miernika ale także przeciwko powszechnemu bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości wzywamy wszystkich do poparcia projektu uzdrowienia polskich sądów przez:

1) Wprowadzenie do polskiego procesu sądowego ław przysięgłych na wzór rozwiązań jakie znamy z krajów anglosaskich.
2) Wprowadzenie instytucji „sędziego pokoju” – wybieranego przez mieszkańców gmin dla rozstrzygania prostych spraw.
3) Wprowadzenia wybieralności kandydatów na sędziów przez Wojewódzkie Rady Sądownictwa. Wojewódzkie Rady Sądownictwa pochodziłyby z powszechnych wyborów. Kandydaci na sędziów – z danego województwa byliby zatem wybierani przez „przedstawicieli Narodu” i wada konstytucyjna zostałaby usunięta. Dopiero kandydat na sędziego wybrany przez Wojewódzka Radę Sądownictwa byłby przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa do dokonania ostatecznego wyboru, zatwierdzanego następnie przez Prezydenta.
4) Wprowadzenie powszechnych wyborów 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
5) Utworzenie odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się także doprowadzenia do weryfikacji niesprawiedliwych wyroków zapadłych w ostatnich 26 latach

Są to propozycje posłów zrzeszonych w Poselskim Zespole na rzecz Nowej Konstytucji stanowiące treść petycji do Sejmu. Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i komitety do organizowania regionalnych komitetów, zbierania podpisów obywateli pod petycją i kierowania jej do Sejmu, Krajowej Rady Sądownictwa, Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji oraz do nas.

Zmiany w polskim prawie muszą uzyskać wsparcie obywateli i o to wsparcie do wszystkich się zwracamy. Żaden Sejm od 26 lat nie był zdolny do naprawy stanu polskiego bezprawia. Bez wspólnego i silnego nacisku obywatelskiego nikt ani politycy, ani sędziowie ani my nic nie jesteśmy w stanie zmienić.

Dlatego wzywamy wszystkich do działania! Tylko obywatele mogą naprawić nasze sądy i nasze państwo. Wspólnie tego dokonamy!

Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Janusz Sanocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, dziennikarz, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”, poseł na Sejm RP, Tel. 602-397-455, mail: Biuro.Sanocki@gmail.com ;
Biuro Poselskie Janusza Sanockiego ul. Prudnicka 3; 48-304 Nysa;
Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratury”, poseł na Sejm RP, tel. 504-105-220; mail: Posel.Jachnik@gmail.com;
Biuro Poselskie ul. Cechowa 3; 43-300 Bielsko-Biała;
Adam Słomka – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji, Tel. 601-646-080; mail: adamslomka1@wp.pl
Biuro Adama Słomki ul. Sienna 45/5, Warszawa.

Ważne wydarzenie?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Dyskusja

oto Zbrozło

Czy rzucenie tortem w posła

Czy rzucenie tortem w posła też wzbudzi takę reakcję i obronę rzucającego?
Może spróbujemy P. Posłowie?
O propozycjach zmiany ustroju sądów nawet się nie będę wypowiadał. Niewiele Panowie wiecie o realiach a jedynie szykujecie następny skok na stołki.

oto Robercik

Wypadałoby jeszcze dodać

Wypadałoby jeszcze dodać kontekst rzucenia tortem i wtedy Pańska uwaga przestaje być taka błyskotliwa.
Uważam, że Miernik i Piskorski to więźniowie polityczni III RP. No, ale skoro nawet Prawi i Sprawiedliwi ciągle w swoich przemówieniach powtarzają, że żyjemy w "wolnej Polsce", to zapewne sądy też są wolne. I niezawisłe.
Co znaczy niezawisły? Chyba tyle, że jedni mogą zawisnąć a inni nie. Kto o tym decyduje? Ano niezawiśli.

oto chłop jag

Tzw. Wymiar Sprawiedliwości należy zbudować

od nowa - ponieważ nie da się naprawić niczego co skaziła swoją obecnością czy wręcz nadreprezentacją - żydokomuna - tołażysze.
Wniosek?
Najpierw odzyskanie Polski przez Polaków a dopiero potem budowa od nowa tzw. Wymiaru Sprawiedliwości - tołażysze. Póki co - powyższe jest niemożliwe - więc przynajmniej nie puszczajmy ku uciesze żydokomuny - pary w gwizdek - tołażysze.

oto MSzach

Najpierw odzyskanie Polski

Najpierw odzyskanie Polski przez Polaków a dopiero potem budowa od nowa tzw. Wymiaru Sprawiedliwości - tołażysze.

Ale gdyby przypadkiem czy jakimś cudem odzyskać Polskę by się udało warto by wiedzieć wcześniej jak powinien wyglądać ten polski już wymiar sprawiedliwości.

oto Robercik

I po co te podchody? Prosta

I po co te podchody? Prosta rzecz. Wyrzucić z roboty "sędziów" z mafii, tzn, tych którzy nie chcą sądzić przestępców nawet gdy mają przed nosem stosowny paragraf. Skończyć ze sztucznym limitowaniem zawodów prawniczych.
Trudniejsze pytanie brzmi JAK.

oto MSzach

Pan to jest tradycjonalistą

Pan to jest tradycjonalistą czyli zwolennikiem poglądu, że wymiana kadr coś rozwiązuje. Z PRLu kilka takich 'reorganizacji' pamiętam.

oto MSzach

Zamiast optować za czystkami

Zamiast optować za czystkami czy wymyślać sposoby na odpowiedzialność urzędniczą (inna branża - problem podobny) lepiej spróbować skonfiskować sędziom czy urzędnikom źródło ich siły w kanalizowaniu społeczeństw.
Za pośrednictwem ŁP sędziom należy ograniczyć monopol na procesowe orzecznictwo, a biurwom zlikwidować prawo wydawania decyzji i byłoby niemal po problemie.

Co do mafii sędziowskiej wyżej wymienieni działacze społeczni zaproponowali to już w punkcie pierwszym o czym wielu tutaj na PN to mówiło.
Muszę przyznać ze osobiście bardzo mnie to ucieszyło. Ucieszyło mnie to że grono osób rozumiejących tą kwestie rośnie...

oto Krzych Adam

Tak, to mogłoby być skuteczne.

Za pośrednictwem ŁP sędziom należy ograniczyć monopol na procesowe orzecznictwo, a biurwom zlikwidować prawo wydawania decyzji i byłoby niemal po problemie.

Ława przysięgłych w większym stopniu skłonna byłaby wymierzać sprawiedliwość w ramach obowiązującego prawa. Niezawiśli sędziowie (niezawiśli od niczego, nawet przyzwoitości) mają tendencję do jedynie stosowania prawa, bez oglądania się na abstrakcyjne słowo "sprawiedliwość".

oto AnnaP

Zgadzam się z Panem.

Dodatkowo wymieniłabym prezesów sądów na nowych, zlustrowanych, którzy zrobią porządek z sędziami. Można się jeszcze pokusić o weryfikację skarg obywateli na wyroki sędziowskie i tych sędziów zlustrować. Trzeba odsiać zastraszonych od przekupionych.

oto Robercik

Mazowiecki nazywał to grubą kreską

Zamiast optować za czystkami...

Urzędnicy którzy osłaniają takie coś jak Amber Gold powinni po prostu SIEDZIEĆ. To nie jest "czystka", ale elementarna uczciwość i OBECNIE obowiązujące prawo. Domagam się egzekucji prawa. Zupełna podstawa.
Pan w ogóle ma pojęcie jak ten system działa?

oto MSzach

Różnica w podejściu

No właśnie. Dziś trzeba doraźnie organizować państwo by ścigać za przestępstwa urzędników tego państwa.
Ja natomiast nawołuję by ograniczyć tak bardzo rolę urzędników i co za tym idzie wpływ ich na gospodarkę by w ich działalności wykluczyc możliwość szkodzenia obywatelom.

PS No i jeszcze uprzejmie proszę by niekulturalnie przestał mnie pan pouczać

Pan w ogóle ma pojęcie jak ten system działa?

oto MSzach

Tak. Orzeka czy ktoś jest

Tak. Orzeka czy ktoś jest winny czy niewinny. O wysokości wyroku decyduje już sędzia ale tą sędziowską rolę może prawo łatwo stymulować.

Dodam że Ława Przysięgłych wypełnia elementarna ideę sprawiedliwości by 'być sądzonym przez równym sobie'. Ławnicy to nie prawnicy. Oceniają wg poczucia własnego sumienia, które wykuł dekalog dany nam od samego Boga.

oto Krzych Adam

@ p. Eowina.

Dziękuję, za to, że uświadomiła nam to Pani, że w kompetencjach ławy przysięgłych leży jedynie decyzja winny - niewinny. Miła Pani, my prostacy, cóżbyśmy wiedzieli bez Pani, nieboracy?

oto Krzych Adam

Rozumiem.

Tylko odmierzenie kary można Pani zdaniem określić terminem wymierzanie sprawiedliwości. Np.czy miesiąc aresztu czy dwa, grzywna 3 tys. zł., czy 4 tys. zł., itp. Orzeczenie winny - niewinny nie ma z procesem wymierzania sprawiedliwości (nie odmierzania winy lub kary) nic wspólnego. Można i tak, jeśli się ktoś uprze. Paroles, paroles.

oto Jacek Pawłowski

P. Miernik jest bez wątpienia więźniem politycznym

Wyrok wydany na p. Miernika jest w oczywisty sposobi niewspółmierny do czynu jakiego dokonał. Aby nie rozwinął się sport rzucania tortem w „ niezawisłych sędziów i sędzie” wystarczyła grzywna lub zatrzymanie na 48 godzin. Wyrok jaki otrzymał p. Miernik i sposób jego wykonania mógł być jedynie motywowany chęcią zademonstrowania całkowitej, nieskrepowanej dowolności „orzecznictwa sądowego” wobec Polaków. P. Miernik jest bez wątpienia więźniem politycznym.

Warto obejrzeć poniższy przekaz, aby nie zapomnieć o naturze otaczającej Polaków rzeczywistości:

https://youtu.be/1ui6USl95jo?t=693

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.