Nowe porządki w UE

Przez wiele lat na naszych polityczno-medialnych salonach panowało przekonanie o nieuchronnym rozszerzeniu Unii Europejskiej na obszar całego kontynentu.

Do Unii przystępowały kolejne kraje, a wielcy mistrzowie europejskiej integracji, wytwarzając niezliczoną ilość przepisów i ograniczając suwerenność tworzących ją państw, budowali nowy Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Mówiąc o nieuchronności politycznego zjednoczenia naszego kontynentu, ówczesne elity próbowały przekonywać Polaków, że tylko ograniczając suwerenność swojego kraju, możemy zyskać… większy wpływ na losy całej Europy! Rządzący Polską prowadzili „dyplomację uśmiechów”, która w praktyce ograniczała się do entuzjastycznego popierania niemal wszystkich pomysłów płynących z Berlina i Brukseli.

Nasz rząd nie dawał się sprowokować do porzucenia swojej strategii działania nawet kosztowną dla Polski, unijną polityką klimatyczną czy wsparciem finansowym brukselskich biurokratów dla budowanego na dnie Bałtyku niemiecko-rosyjskiego gazociągu. W atmosferze integracyjnego wyścigu nasi przywódcy byli gotowi nawet do rezygnacji z prawa do posiadania własnej waluty („będą z tego tytułu same korzyści”). Autorytety medialne zgodnie popierały polską „dyplomację uśmiechów”. W ich opinii, Polska nie miała wtedy innego wyjścia, jeśli tylko nie chciała być uznawana za „kraj drugiej kategorii”.

Z wypowiedzi prezentowanych w ostatnich tygodniach (już po decyzji o Brexicie) przez postępowe media można wnioskować, że sensu prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej część polityków, komentatorów i ekspertów nie dostrzega do dziś. Centralizm demokratyczny pod niemiecko-francuskim przewodnictwem, biurokracja, genderyzm, multi-kulti… Czy w walce o ograniczenie tych zjawisk moglibyśmy liczyć na wsparcie ze strony krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Czy takie wsparcie wzmocniłoby pozycję Polski w pertraktacjach z zarządzającymi Unią? „Warszawa powinna szukać partnera w Berlinie, nie w Grupie Wyszehradzkiej” – sugerują sceptyczni wobec takich pomysłów eksperci, a postępowi politycy proponują powrót do debaty na temat przyjęcia euro i dodają, że próba obrony własnych interesów przez Polskę może doprowadzić do tego, że „nasz kraj stanie się krajem drugiej kategorii w UE”.

Teza, że poparcie szaleńczych idei wielkich mistrzów europejskiej demokracji byłoby lepszym pomysłem na wzmocnienie pozycji Polski niż obrona naszych interesów, wciąż czeka na uzasadnienie…

---
Tekst opublikowany w "Naszym Dzienniku"

Piotr Tomczyk

Publicysta, piszący w "Naszym Dzienniku"

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto Andrzej

pytanie: dla kogo lepszym?

dla Niemiec, Brukseli et consortes - oczywiście
dla polskich elit politycznych - również, bo "bardziej kochają Brukselę niż Pcim", są przez nią skorumpowani dotacjami unijnymi, no i zapatrzeni w Amerykę, która dąży do tego samego - globalnej wioski.

Dopóki nie będzie polityków polskich, tak mocno dbających o swój naród, jak np. Orban - to tak będzie: będą woleli europejskie poklepywanie po plecach niż trud walki z Brukselą dla dobra jakiegoś Pcimia.

oto Piotr Tomczyk

I to jest sedno sprawy:

I to jest sedno sprawy: Bruksela ma prawie nieograniczone możliwości korumpowania naszych polityków. W takiej rywalizacji Pcim nie ma szans.

oto Krzysztof M

Bruksela ma prawie

Bruksela ma prawie nieograniczone możliwości korumpowania naszych polityków. W takiej rywalizacji Pcim nie ma szans.

Założył pan, że każdego można skorumpować... Czy to jest słuszne założenie?

oto samograf

Nie da się ukryć

Czy to jest słuszne założenie?

Pana miodem smarować, a i tak... lepiej nie mówić.

oto Krzysztof M

ale to nie znaczy, że wszyscy

ale to nie znaczy, że wszyscy daliby się skorumpować.

Potrafi pan rozpoznać ludzi, których skorumpować się nie da?

oto wzl

Nowe porządki

Cała zabawa w unię będzie trwać dopóty, dopóki nie skończą się pieniądze. Obawiam się, że większość nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest Brexit.

But, in one sense, the Brexit will unquestionably spell disaster – not to Britain, as was claimed, but to Brussels.
Britain was never fully married to the EU; she was more a “woman on the side,” but in this case, it was the woman that was picking up the tab for the affair. In 2015 alone, the UK paid £13 billion into the EU budget, whilst EU spending on the UK was £4.5 billion. The UK's “net contribution” was therefore about £8.5 billion - a loss of 65% of its investment. Not money well-spent, considering the trade restrictions heaped on the UK by Brussels.
The £8.5 billion loss, of course, went to support the net-receiver members of the EU, such as the ever-unapologetic Greece.

Ale przynajmniej w jednym Brexit oznacza katastrofę – nie dla Wielkiej Brytanii, jak utrzymywano, ale dla Brukseli.

Wielka Brytania nigdy nie zjednoczyła się w pełni z EU; była bardziej „panną na wydaniu”, ale to ta panna finansowała całą tę zabawę. Tylko w 2015 roku WB wpłaciła do budżetu EU 13 miliardów funtów, podczas gdy dostała 4,5 miliarda. I dlatego wkład netto WB sięgnął 8,5 miliarda – 65% straty na inwestycji. Niezbyt dobrze wydane pieniądze, biorąc pod uwagę ograniczenia narzucone WB przez Brukselę.

Strata 8,5 miliarda funtów, została oczywiście przeznaczona na wsparcie tych członków EU, którzy więcej otrzymują niż wpłacają, takich jak choćby nie mająca skrupułów Grecja.

Podstawowym pytaniem jest to, kiedy WB przestanie płacić. Jak przestanie płacić, to zaczną się schody. Jak ktoś ciekawy, to cały artykuł może znaleźć tu.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.