Nowy prezes IPN antysemitą?

Gazeta Wyborcza oprotestowuje wybór nowego prezesa IPN - Jarosława Szarka.

Jarosław Szarek przed komisją sejmową mówił o mordzie na Żydach w Jedwabnem w 1941 r., że wykonawcą byli Niemcy, którzy wykorzystali grupę Polaków.

Gazeta uważa to za sprzeczne z ustaleniami dochodzenia IPN z 2003 r., gdy śledczy ustalili, że Żydów zamordowali ich polscy sąsiedzi.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto Czesław

IPN i Kwaśniewski

IPN stwierdził, prezydent Kwaśniewski przeprosił. A.Kwaśniewski stwierdził też, że posiada dyplom mgr. Chociaż ten skrót mgr można różnie rozwijać, jedni rozwijają to jako magister a inni jako magazynier.

oto MSzach

Co IPN niegdyś ustalił niech

Co IPN niegdyś ustalił niech nikt nie waży się podważać?!

oto good why pay sutty

Zachęcam do lektury "polemiki

Zachęcam do lektury "polemiki", jaka rozgorzała pod tym komentarzem:
http://www.prawica.net/comment/59010#comment-59010

zwłaszcza zaś linków zawartych w moich wpisach.

W Jedwabnem Żydów (jak się okazuje, maksymalnie dwustu) zamordowali Niemcy pod dowództwem haupsturmfuehrera Hermanna Schapera, którzy pod lufami karabinów zagonili ok. 40 polskich mieszkańców Jedwabnego do pilnowania Żydów, a potem (część) do grzebania zwłok.

oto Jan Saski

Wściekły atak Grupińskiego na nowego szefa IPN

"Pan Jarosław Szarek zanegował zbrodnię w Jedwabnem. Co więcej, kandydując na prezesa IPN, zanegował wieloletnie śledztwo Instytutu, którego skutkiem było uznanie, że bezpośrednimi sprawcami zbrodni byli Polacy. Próba podważania w imię jakichś narodowych interesów, zeznań 111 świadków może prowadzić państwa w radosnych oklaskach tylko do jednego, że w następnym etapie każecie państwo spalić te książki, które mówią o rzeczach niewygodnych dla polskiej historii"

http://wpolityce.pl/polityka/301572-wsciekly-atak-...

oto good why pay sutty

Pan Grupiński, to

Pan Grupiński, to prawdopodobnie przedstawiciel szlachty jerozolimskiej. Pomijam już jego wymowną fizjonomię. Chodzi mi o bardziej o tego rodzaju wybryki:
https://prawda2.info/viewtopic.php?p=264871#264871
To tłumaczyłoby jego absurdalne zachowanie w związku ze wspomnianą wypowiedzią nowo mianowanego szefa IPN.

Grossowsko-IPN-owska wersja wydarzeń w Jedwabnem (zwł. zaś kwestia sprawców mordu) to już, jak widać na załączonym obrazku, święta krowa (złoty cielec?), aksjomat nietykalny niczym święta liczba sześciu milionów. Gross/IPN locuta, causa finita - chciałoby się rzec.
Stąd obrazoburcze słowa pana Szarka poczytywane są w pewnych kręgach za świętokradztwo.

Jak łaskaw był napisać niedawno jeden z czytelników "Prawicy":

"Nie znamy wszystkich szczegółów tego co się stało w Jedwabnem, jednak nie ma najmniejszych wątpliwości, że w zamordowaniu (mniejsza o to ilu) Żydów brali udział (licznie) polscy mieszkańcy Jedwabnego i okolic".
http://www.prawica.net/comment/59382#comment-59382

Przypadek pana Aleja jest niestety symptomatyczny dla wielu polskich (w ich mniemaniu) patriotów/narodowców. Charakterystyczna dla tej grupy aberracja umysłowa widoczna w przytoczonym fragmencie streszczałaby się w formule: "co prawda nie znamy jeszcze szczegółów, a ekshumacji poniechano, wszak mordercami z całą pewnością musieli być Polacy, bo tak twierdzi J. T. Gross i jacyś rabini".

Ad vocem słów p. Grupińskiego:
"Próba podważania w imię jakichś narodowych interesów, zeznań 111 świadków może prowadzić państwa w radosnych oklaskach tylko do jednego, że w następnym etapie każecie państwo spalić te książki, które mówią o rzeczach niewygodnych dla polskiej historii"
- p. Grupiński zdaje się nie zauważać, że w przemożnej większości przypadków owe zeznania okazały się być funta kłaków niewarte, bowiem Gross (a za nim IPN) za kryterium prawdziwości zeznań przyjął pochodzenie etniczne świadków. Cytuję za Piotrem Gontarczykiem:

"Gross uważa, że Holocaust był w historii wydarzeniem tak wyjątkowym, że wymaga od nas zupełnie nowych metod badania historii: "Jeśli chodzi o warsztat historyka epoki pieców oznacza to, w moim mniemaniu, konieczność radykalnej zmiany podejścia do źródeł. Nasza postawa wyjściowa powinna zmienić się z wątpiącej w afirmującą. Po prostu dlatego, że przyjmując do wiadomości, iż to, co podane w tekście takiego przekazu, rzeczywiście się wydarzyło, i że gotowi jesteśmy uznać błąd takiej oceny dopiero wtedy, kiedy znajdziemy przekonywające dowody - oszczędzimy sobie znacznie więcej błędów niż te, które popełniliśmy zajmując postawę odwrotną". (s. 94)

Tak więc mamy do czynienia z odrzuceniem klasycznych zasad historycznego warsztatu, które autor nazywa wręcz "niedociągnięciem" (s. 95). Wedle jego propozycji winniśmy, niejako z góry, przesądzać o tym, że treść relacji osób ocalałych z Zagłady jest prawdziwa. Oznacza to de facto wprowadzenie etnicznych kryteriów klasyfikacji źródeł i ich etniczne uprzywilejowanie".
https://web.archive.org/web/20101127114411/http://...

To by było na tyle, jeśli chodzi o wynurzenia Rafała Grupińskiego. Nie zwykłem co prawda polemizować z takimi tuzami (Grupiński co prawda jest historykiem, ale zdaje się... mediewistą), lecz poziom absurdu jego wypowiedzi zmusił mnie do popełnienia polemicznego komentarza. Nie mam pojęcia jakież to "niewygodne dla polskiej historii" rzeczy miał na myśli p. Grupiński, ale jedno jest pewne: Jedwabne do nich nie należy. Za to wiele rzeczy niewygodnych dla historii pewnego narodu (strzelam, że to nacja p. Grupińskiego) można przeczytać choćby w książkach prof. Jerzego Roberta Nowaka prostujących antynaukowe wywody oraz wprost antypolskie łgarstwa J. T. Grossa et consortes:
https://web.archive.org/web/20140726181900/http://...

oto Krzysztof M

Gross uważa, że Holocaust był

Gross uważa, że Holocaust był w historii wydarzeniem tak wyjątkowym, że wymaga od nas zupełnie nowych metod badania historii

Historycy poważni traktują Grossa jak "Dodę elektrodę". :-) Powiedział to jeden z nich przed kamerą. :-)

oto tyg

Bzdury Grosowe

JaN Tomasz GroSS to wyjątkowy szkodnik, unniewinniajacy Niemcow od zbrodni w Jedwabnem.

oto Eliza

INTRYGI PRZECIW POLAKOM

Żyją jeszcze świadkowie, były prowadzone badanie gdzie znaleziono naboje Niemców a badanie natychmiast przerwano, bo nie pasowały już do teorii spiskowej przeciw Polakom, pasożyty wykorzystują nas od wieków..Tylko prawda nas wyzwoli, Historyk Pani Ewa Kurek trafnie ocenia te sytuacje i tę nację..

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.