Już raz Warszawa oskarżyła o Wołyń Sowietów

Historia się powtarza, najpierw półgębkiem a teraz głośno i z przytupem prominentni politycy PiS obwieścili, że za ludobójstwo na Wołyniu odpowiada… „państwo sowieckie” (w domyśle Rosja). Podczas debaty w Sejmie jasno zadeklarował to, jak się wydaje oficjalne stanowisko PiS, Jarosław Sellin:

„My uważamy, że z punktu widzenia długofalowej polityki i racji stanu ten symboliczny dzień męczeństwa nie powinien być wyznaczany na 11 lipca, bo to był mord ludobójczy, jeden z najbardziej tragicznych epizodów dotyczących męczeństwa Polaków na Wschodzie. Ale by go nie było, gdyby nam państwa nie rozebrali hitlerowscy Niemcy i Sowieci. Uważamy, że główny nacisk, jeśli chodzi o to, kto jest winny, jeśli chodzi o męczeństwo Polaków na Wschodzie, powinien być skierowany na Sowietów. A przyczynkiem do tego, co zrobili, jest straszliwy mord nacjonalistyczny, ukraiński, ludobójczy na Wołyniu. Dlatego ten dzień męczeństwa powinien palcem wskazywać głównego winowajcę, jakim było państwo sowieckie”.

Swego czasu takie „tezy” stawiali także Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, mówiąc wprost o „przebranych za upowców enkawudzistach”, a w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” (24.07.2008) mówił to samo co dzisiaj politycy PiS:

„Próbę ustanowienia dnia Kresowiaka w rocznicę tragedii wołyńskiej uważam za usiłowanie przeniesienia odpowiedzialności na Ukraińców. Nie mogę tego zaakceptować. Dniem pamięci o Kresach jest 17 września, czyli rocznica inwazji sowieckiej z 1939 roku. Próba przeniesienia odpowiedzialności z Sowietów na Ukraińców skłania mnie do zastanowienia, czy nie mamy do czynienia z długimi rękoma Rosji. Mordy na Wołyniu są fragmentem zdarzeń po 17 września 1939 roku”.

Głosił to także prominentny Ukrainiec w Polsce Mirosław Czech w artykule pod wymownym tytułem: „Jak Moskwa rozpytała piekło na Wołyniu” („Gazeta Świąteczna”, 9-10.03.2013).

Widać wyraźnie, że w tej kwestii istnieje zadziwiająca jedność pomiędzy PO i PiS, a Komorowski jest za pan brat z Kaczyńskim.

Problem w tym, że historycy, i to nawet ci uchodzący za sprzyjający stronie ukraińskiej odrzucają tezę o „sowieckiej prowokacji” jako całkowicie nieuprawnioną. Chodzi tu np. o Ryszarda Torzeckiego, Andrzeja L. Sowę oraz Grzegorza Motykę. Nawet Ukrainiec Wołodymyr Wiatrowycz, czołowy wybielacz UPA, mówi tylko o „konflikcie polsko-ukraińskim” i o „wymknięciu się wydarzeń spod kontroli”.

Więcej, w 1943 roku, o czym pisałem obszernie w artykule „Partyzantka sowiecka wobec zagłady ludności polskiej na Wołyniu w 1943” („Niepodległość i Pamięć”, nr 3-4/2013, ss.183-212), to oddziały tej partyzantki były jedyną realna siłą, która stanęła w obronie ludności polskiej. Jak się szacuje uratowała ona sześć polskich samoobron, w tym największą – Przebraże, razem ok. 20.000 ludzi. Prawda o tym w ogóle nie przebija się do polskiej świadomości.

Na koniec zacytuję fragment mojego artykułu dotyczący sytuacji, która po ponad 70 latach powtarza się – chodzi o próby „wyjaśnienia” tragedii poprzez szukanie odpowiedzialnego za zbrodnię w „tym trzecim”, czyli w Sowietach. Już raz to przerabialiśmy i zakończyło się śmiercią dziesiątków tysięcy Polaków. Historia, jak widać, niektórych niczego nie an uczyła. Oto stosowny fragment:

* * *

„Współpraca samoobron polskich z partyzantką sowiecką odbywała się wbrew oficjalnym dyrektywom Delegatury Rządu RP i dowództwa Armii Krajowej. Od samego początku służby informacyjne Komendy Głównej AK oskarżały partyzantkę sowiecką o inspirowanie i prowokowanie konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu.

W „Biuletynie Informacyjnym” pisano:

„Rola banderowskiego odłamu OUN w tych tragicznych zajściach nie jest mocno udowodniona. Wiele faktów wskazuje natomiast na to, że właściwymi inspiratorami haniebnego pogromu, w czasie którego wymordowano setki rodzin polskich byli agenci sowieccy. W chwili sporu o Ziemie Wschodnie Moskwa za wszelką cenę dąży do wywołania konfliktu ukraińskiego na tle zadrażnień narodowościowych, aby mieć argument, że ukraińska ludność kresowa nie życzy sobie powrotu państwa polskiego na te ziemie. Ta sama Moskwa jednocześnie dla zatarcia śladów kazała wystąpić swym własnym »dywersantom« przeciwko bandom ukraińskim spod znaku »Tarasa Bulby«. Cele tej podwójnej gry są aż nadto jasne. Oto za jednym zamachem wyniszcza się żywioł polski na kresach i kompromituje wobec świata nacjonalistów ukraińskich”.

Podobne oceny były zawarte w Sprawozdaniu Delegata Rządu na Województwo Wołyńskie Kazimierza Banacha, reprezentującego Stronnictwo Ludowe:

„Bolszewicy mają swoje jaczejki wśród społeczeństwa ukraińskiego i wśród band. Usiłują opanować kierownictwo bandami, a już i obecnie wiele band jest pod ich komendą. Stwarzają pozory, że ludność polską chcą brać w obronę. Wszędzie jednak tam, gdzie ludność zmuszona była z ich opieki korzystać, zmierzają tylko do tego, by z młodzieży polskiej stworzyć komunistyczne oddziały partyzanckie. Jeden z takich oddziałów jest już zorganizowany i przybrał nazwę oddziału im. Tadeusza Kościuszki. W kilku wypadkach stwierdzono, że wśród atakujących ludność polską byli i bolszewicy, którzy przedtem ludności polskiej proponowali pomoc. Wydaje się być prawie pewnym udział inspiracji sowieckiej w akcji mordowania ludności polskiej. Pojawiły się również na Wołyniu liczne oddziały partyzantki sowieckiej. Oddziały te żadnej akcji zaczepnej w stosunku do Niemców nie prowadzą. Wygląda na to, że jest to gromadzenie sił dla akcji w przyszłości. Oddziały te zaopatrywane są z powietrza w broń, amunicję, ludzi, materiały instrukcyjne i propagandowe. Wołyń traktują jako ziemię sowiecką. W tej chwili stanowią one już poważną siłę”.

Ta ocena, odbiegająca od rzeczywistej sytuacji na Wołyniu, owocowała popełnianiem dalszych błędów i zaniechań. Komenda Główna AK zlekceważyła informacje o zagrożeniu ludności polskiej na Wołyniu przez nacjonalistów ukraińskich, które napływały do Warszawy jeszcze w 1942 roku. Pomimo stanowiska Delegata Rządu na Wołyniu Kazimierza Banacha, który domagał się uzbrojenia oddziałów AK i skierowania ich do obrony ludności polskiej na Wołyniu – dowództwo w Warszawie odmówiło. Płk Jan Rzepecki „Prezes” z KG AK argumentował, że „udostępnienie broni na Kresach roznieciłoby ogień walki do niewyobrażalnych rozmiarów, a opinia światowa uzyskałaby argument, że walka o wschodnią granicę była błędem politycznym”.

Stąd, w decydującym momencie, na Wołyniu praktycznie nie było większych oddziałów AK, wszystkie przygotowania koncentrowały się wokół Akcji „Burza”, która miała pokazać nadchodzącej Armii Czerwonej i władzom w Moskwie, że tereny wschodnie są nadal polskie. Tragizm sytuacji polegał na tym, że w przypadku Wołynia jedynym co można było zrobić, to uratować życie dziesiątków tysięcy ludzi.

Chociaż stanowisko Kazimierza Banacha było bardziej realistyczne, to w praktyce też nie był on w stanie niczego zrobić. Łudził się, że należy prowadzić rozmowy z nacjonalistami ukraińskimi, apelować do nich, by w imię jedności państwa (polskie władze podtrzymywały iluzję istnienia RP na tych terenach, traktując Ukraińców, także nacjonalistów, jako obywateli tego państwa) zaprzestali rzezi. Jednocześnie wydał on, w chwili największego natężenia terroru UPA, w dniu 28 lipca 1943 roku, odezwę do „Obywateli Rzeczypospolitej”. Apelował o przeciwstawienie się rzezi i wzywał do tworzenia samoobrony. Jednocześnie zakazywał wstępowania do policji w służbie niemieckiej oraz dodawał: „Współdziałanie z bolszewikami jest takim samym przestępstwem, jak współdziałanie z Niemcami”.

Ta groźba odnosiła się do w dużej mierze do tych Polaków, którzy wstępowali w szeregi partyzantki sowieckiej, ale ogólny wydźwięk tego dokumentu jest przygnębiający. W czasie, kiedy dziesiątki tysięcy Polaków, pozbawianych oparcia struktur podziemnych Państwa Polskiego, walczyło o życie, Delegat Okręgowy Rządu zakazuje współpracy z siłą, która jest dla wielu polskich wsi jedynym sojusznikiem. Dobrze, że Delegat Okręgowy nie traktował swoich gróźb zbyt dosłownie, zadając sobie sprawę z realnej sytuacji. Bardzo często zaprzysiężeni członkowie AK współpracowali z partyzantka sowiecką, oczywiście ukrywając swoją przynależność organizacyjną. W takie sytuacji był np. Henryk Cybulski z Przebraża.

Wracając jeszcze do kwestii błędnej oceny dokonanej przez władze cywilne wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego, należy dodać, że miały one jedynie mgliste wyobrażenie o tym, co się dzieje. Jak pisze Władysław Filar:

„Uważano, że napływające informacje o rzeziach są przesadzone, nie wierzono, że w XX wieku może powtórzyć się scenariusz z okresu buntów i powstań kozackich chłopskich”.

Powagę sytuacji dostrzegały tylko struktury podziemne działające na Kresach, choć także z pewnym opóźnieniem. Raport Obszaru Lwowskiego AK w sprawie mordów wołyńskich zawiera smutny wniosek, że „ludność polska czuje się opuszczona przez czynniki rządowe”. Stwierdzano też, że polskie czynniki rządowe zrzucają winę za to, co się stało na Wołyniu „na wszystkich, z wyjątkiem oczywistych głównych sprawców: nacjonalistów ukraińskich z OUN na czele”.

Jan Engelgard

polski historyk, publicysta i samorządowiec.
Redaktor "Myśli Polskiej" www.mysl-polska.pl

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
4.56
Ogólna ocena: 4.6 (głosów: 25)

Tematy: 

Dyskusja

oto Eowina

A tyle jest gadania o polskiej niezależnej polityce...

My uważamy, że z punktu widzenia długofalowej polityki i racji stanu

Wobec tego z racji stanu, czekamy na nazwy ulic w Kijowie im. Rzezi Wołyńskiej, a w Warszawie im. Stepana Bandery. Bo przecież to i tak winni Ruscy i Putin.

oto Eowina

A są ulice które czczą bitwy. To czemu nie można rzezi?

A ulica Poległych pod Smoleńskiem może być? Nie gdziekolwiek, w Kijowie! Na złość Ruskim i Putinowi!

Ma Pan rację! Postawić jest lepiej pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej , cementujący przyjaźn polsko-ukraińską na pohybel Rosji.

oto Alej

Panie kochany, zapomniał Pan o swoich szarych komórkach

(albo one o Panu).
Inaczej zauważył by Pan, że co innego Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej, a co innego kuriozalny, głupawy (bo mam nadzieję iż nie szyderczy, ale kto tam to wie) pomysł ulicy im. Rzezi Wołyńskiej.

oto Czesław

A mamy pretensję

Mamy pretensję do Żydów, Niemców, Amerykanów, że oskarżają nas o Holokaust a sami robimy podobnie, oskarżając Sowietów o rzeż wołyńską. Jak tak dalej pójdziemy w absurdy, to chyba dożyję tych czasów, że za Holokaust oskarżymy "Ruskich". Oczywiście robią to nasze władze ale odium tej głupoty spada na cały naród i słusznie, bo cały naród wybierał i wybiera te kolejne władze "z własnej i nieprzymusowej woli".

oto elvis

Coś jednak jest na rzeczy...

Oczywiście uwzględniając źródła i siły aktywne w tym rejonie w tamtym czasie. Mimo gremialnego poparcia Rosjan dla CCCP, nie mieli oni znaczącego wpływu na decyzje polityczne. Warto sobie przypomnieć co pisał o tamtejszym kotle i konfliktach R. Dmowski już w r. 1930., Trzeba też pamiętać, że "duch komunizmu wojennego" hasał po Ukrainie od XVI wieku, na długo przed Stalinem.

oto chłop jag

Dobry artykuł - jednak

nie mówi wszystkiego - tołażysze. Otóż tak Stalin jak i Hitler a potem UPA to tylko narzędzia w łapach pupili szatana służące im do mordowania Polaków. Oczywiście narzędzie w postaci UPA poświęcił sam Belzebub. Jak to możliwe aby tak duże, podziemne państwo zwane AK pozwoliło na mordy wołyńskie. Jak to możliwe, że owa AK była "tolerowana" przez Hitlera?
Wniosek?
Dopóki nie dowiemy się kto tak naprawdę sterował metodycznym mordowaniem Polaków za pomocą hitlerowskich Niemiec, stalinowskiej Rosji i banderowców - dopóty będzie przerzucana odpowiedzialność za wspomniane mordy a to raz na Niemców a to raz na Rosjan aby w końcu - mordowanie samych siebie przypisać Polakom - tołażysze. Ewenementem jest jednak to, że grandziarze zza wielkiej wody sterując II WŚ i potem tzw. ładem powojennym w Europie - ciągle są postrzegani przez większość Polaków jako ten dobry wuj - tołażysze. Słowem - bez czynnego udziału Szatana - byłoby to niemożliwe.

oto KubaG

Smutne to wszystko. Dzień

Smutne to wszystko. Dzień przed zmianą nazw ulic polski sejm celebruje Sawczenko. W dniu zmiany nazw ulic polski sejm nie podejmuje tematu ustawy/uchwały w sprawie święta 11 lipca a 2 dni po "polscy" politycy będą się prześcigać w poklepywaniu po plecach Poroszenki.
Odrobinę logiki wystarczy żeby postawić tezę, że PiS nie jest żadną tam polską partią polityczną a amerykańską agenturą realizującą długofalowe cele geopolityki USA. Ale rządzącym udało się wyłączyć logikę w narodzie za skromne 500 złotych miesięcznie. Do tego medialna nawalanka o Trybunał i kwestia naszego miejsca na mapie świata w najbliższej przyszłości nikogo nie interesuje.

oto alde

rządzącym udało się wyłączyć logikę w narodzie za skromne 500 zł

- bardzo dobra ocena stanu istniejącego. Smutne ponadto jest to zaś, iż inteligentniejsza część tego narodu akceptuje zasadę demokracji socjalistycznej (PRL): czynne prawo wyborcze - tak, od biernego - won.

oto Alej

Całe szczęście, że PN to portal raczej niszowy

Bez większego wpływu na zbiorową świadomość Polaków i na polską politykę zagraniczną.
Strach pomyśleć co by było gdyby było inaczej.

Toż z jednej strony jest sprawą oczywistą iż w 1943 (także wcześniej i później) Ukraińcy, w tym ich zbrojne organizacje (nie tylko UPA) dokonali potwornej, okrutnej, ludobójczej zbrodni na swoich sąsiadach, na mieszkających wśród nich (od wieków) Polakach.
Z drugiej jednak strony to co wygadują tu (i oczywiście nie tylko tu, przy czym gdzie indziej nie tylko wygadują) liczni propagandziści i ... nie wiem jak tych uczestników naszych dyskusji nazwać, wiem że działają w dobrej wierze ale niestety głupio, prowadzi do czegoś dokładnie odwrotnego niż sobie tego (przynajmniej formalnie) życzą.

Z jednej strony radykalność tych wypowiedzi i żądań z pewnością zniechęca Polaków do zajmowania się sprawą (wiem coś na ten temat), z drugiej zaś strony musi "nakręcać" antypolsko nawet życzliwych nam Ukraińców. O przejawach tego drugiego mówi się i tutaj. Pierwsze jest dość oczywiste - Polacy to ludzie łagodni, nie lubią awanturnictwa.

Zwraca uwagę posługiwanie się (tzw. "czynem ciągłym") przeinaczeniami i wprost kłamstwami.
Zaczynając od tytułowego "oskarżania przez Warszawę o Wołyń Sowietów". Przecież, gdy stawiać to tak jak pan Engelgard, jest to jawna nieprawda.

Prawdą jest to o czym NAPRAWDĘ (i trafnie) mówią prez. Komorowski i min. Sellin. To iż akurat Niemcy i ZSRR są odpowiedzialne za wojnę.
Co by nie mówić, jak by nie kombinować przed 1 września 1939 Polacy na Wołyniu byli bezpieczni, a do "1 września" by nie doszło bez "28 sierpnia", gdyby zaś nawet doszło to bez "17 września" Polska doczekała by się wsparcia sojuszników i wojna by się skończyła w 1939 (rzecz jasna tylko "gdybam", nigdy się nie dowiemy jak by było bo stało się zupełnie inaczej, "28 sierpnia" i "17 września" się zdarzyły).

oto Coś Pan

My tu nie roztrząsamy "kto w ogóle zaplanował i rozpoczął II WŚ"

Mowa jest o tym, kto wymordował Polaków na Wołyniu (i nie tylko). A tym, którzy starają się przekonywać, że banderowcy na Ukrainie to tylko "nic nie znacząca, hałaśliwa grupka", polecam informację:

"Jak podaje kresy.pl, Prospekt Moskiewski to jedna z najważniejszych ulic ukraińskiej stolicy. Decyzją radnych ulica będzia nazywać się Prospekt Stefana Bandery.

Swojej radości z decyzji miejskich władz nie ukrywał p. Włodzimierz Wiatrowycz, szef ukraińskiego IPN, który zapowiedział, że wkrótce swoją ulicę będzie mieć inny zbrodniarz, Roman Szuchewycz."

Kolejna ciekawostka: "Była kiełbasa Moskiewska, jest banderowska"
http://dnr-news.com/dnr/33893-na-ukrainskom-myasok...

No i obejrzyjmy sobie "miłe początki" Wołynia doby obecnej:

oto Paulina Kaufmann

Panie Alej...

Z Pana taki historyk jak... Prawnik.
Czy mógłby Pan mnie oświecić, co oznacza data 28 sierpnia?
Przy okazji:

gdyby zaś nawet doszło to bez "17 września" Polska doczekała by się wsparcia sojuszników i wojna by się skończyła w 1939

Decyzja o nieudzieleniu Polsce pomocy zapadła 12 września w Abbeville-Saint-Lucien na posiedzeniu Najwyższej Rady Wojennej.
Wkroczenie Armi Czerwonej było wynikiem tej decyzji, naszej klęski w Bitwie nad Bzurą, ucieczki Naczelnego Wodza do Rumunii i szybkich postępów Wehrmachtu, którymi Stalin był zaskoczony.
Atak hitlerowskich Niemec na Polskę, niezależnie od Paktu Ribbentrop-Mołotow, był przesądzony.
Proszę się zapoznać z przemówieniem Hitlera z 22 sierpnia wygłoszonym w Obersalzberg na naradzie OKW, po której Hitler wyznaczył datę rozpoczęcia ataku na 26 sierpnia. III Rzesza była gotowa do wojny od zaraz.
Niemcy, i tylko Niemcy są odpowiedzialni za rozpoczęcie wojny.

oto baba jag

Nieprawda

Atak hitlerowskich Niemiec na Polskę, niezależnie od Paktu Ribbentrop-Mołotow, był przesądzony.

Atak Niemieckich jednostek jest planowany tylko do linii Bugu. Ktoś kto umie czytać mapy widzi jak planuje się atak. Niestety tych map jakoś w internecie polskim znaleźć nie mogę.operacja Fall Weiss
Pierścień do linii Bugu zamyka jeszcze armia Guderiana od północy i Kleista od południa. Żadne działania niemieckie nie były planowane dalej na wschód. Zresztą Niemcy były przygotowane na ca 16 dni prowadzenia wojny

oto Krzysztof M

Niemcy, i tylko Niemcy są

Niemcy, i tylko Niemcy są odpowiedzialni za rozpoczęcie wojny.

A nie ci, którzy wyłożyli na to kasę? :-)

oto Staruszek_Świat

SzP. Krzysztof M.

##.
Cyt " Niemcy, i tylko Niemcy są odpowiedzialni za rozpoczęcie wojny.

A nie ci, którzy wyłożyli na to kasę? :-) "
Otóż TO !!! - SzP. Krzysztofie.
NIE WOLNO Mówić głośno kto zafinansował Hitlera i jego czerwonych towarzyszy - bo to już się ociera o antysemityzm. A za takie gadanie nawet u współczesnych hitlerowców idzie się do paki.
Jeszcze troszkę a okaże się że to sami Polacy zafinasowali Hitlera, zbudowali w Europie wszystkie obozy zagłady w których Polacy mordowali tylko i wyłącznie Żydów a przedstawicieli innych narodów hołubili i mlekiem i miodem witali i na koniec wzbogacili się niezmiernie na II WŚ.
A Głupia bolszewicka Rosja na własne i nieprzymuszone przez nikogo życzenie dorzuciła do tej Polskiej hekatomby 25 milionów własnych żołnierzy i obywateli którzy niepotrzebnie bronili się przed hitlerowskimi i banderowskimi WYZWOLICIELAMI pod Stalingradem, Kurskiem, Lenino i w setkach innych miejsc swojego kraju.
Do takich wniosków można dojść obserwując m/in wypowiedzi SzP. Kaufman i innych podobnych tudzież forumowiczów.
To się nazywa DOPIERO HASBARA doprowadzona do szczytów perfekcji.
Reszta to tylko drobne szczególiki: ustawy sejmowe (lub ich brak wtedy gdy są niezbędne) itd. itp...... .
II WŚ z jaką Polska musiała się zmierzyć w latach 39-45 okazuje się niczym w porównaniu z tym zagrożeniem jakie fundują nam nasi dzisiejsi "przyjaciele i sprzymierzeńcy".
Wówczas jawnym wrogiem byli hitlerowcy i bolszewicy za plecami których ukryli się (TAK JAK TERAZ) ci którzy manipulując jednymi i drugimi za pomocą pieniądza i dla jeszcze większych pieniędzy z dala od swoich granic wywołali następną zawieruchę wojenną.
Teraz zaś chciwość na tablicę Mendelejewa jaka jest w Rosji znów odbiera im resztki rozumu i ponownie szykują Światu kolejną hekatombę licząc że ujdzie im to kolejny raz bezkarnie.
Straszna jest myśl : co się znów stanie gdy świat się wreszcie OBUDZI i pozna kto zacz ???.
Pozdrawiam Wszystkich.
M.

oto Krzych Adam

Jak widać z przytaczania dat poszczególnych zdarzeń.

Jak widać z przytaczania dat poszczególnych zdarzeń tuż przed niemieckim atakiem ma Pani temat dobrze obcykany. Nie ma zatem sensu by pani wykazywać, gdzie nie ma Pani racji. Pani sobie po prostu znając jak się wydaje nieźle historię w tym zakresie wybrała by nie mieć racji i już. No to niech będzie Pani na zdrowie z tym nieposiadaniem racji.

oto Krzych Adam

Och, ja nie czuję się skrępowany.

Po prostu nie widzę sensu by dyskutować z osobą zdolną do stwierdzenia podobnego nonsensu:

III Rzesza była gotowa do wojny od zaraz.
Niemcy, i tylko Niemcy są odpowiedzialni za rozpoczęcie wojny.

Drugą odsłonę II wojny trzydziestoletniej nie spowodował samodzielnie Hitler i jego III Rzesza. Choć był niewątpliwie wiodącym aktorem. Inni aktorzy starali się sami jak najdłużej pozostać za kulisami, co najwyżej popychając bliżej środka sceny takie miernoty aktorskie jak Józef Beck. To tyle mówiąc jedynie o aktorach. A byli wszak także znacznie od aktorów ważniejsi animatorzy.

oto Paulina Kaufmann

Pełna zgoda.

Dyskutowanie nad takimi nonsensami

Drugą odsłonę II wojny trzydziestoletniej nie spowodował samodzielnie Hitler i jego III Rzesza. Choć był niewątpliwie wiodącym aktorem. Inni aktorzy starali się sami jak najdłużej pozostać za kulisami, co najwyżej popychając bliżej środka sceny takie miernoty aktorskie jak Józef Beck. To tyle mówiąc jedynie o aktorach. A byli wszak także znacznie od aktorów ważniejsi animatorzy.

to strata czasu.
Spiskowa teoria dziejów mnie nie interesuje.
Koniec OT z mojej strony.

oto Krzych Adam

No właśnie!

Czyż nie jest to właśnie tym co stwierdziłem na samym początku? Że tu w ogóle nie ma o czym gadać?

oto Staruszek_Świat

SzP. Paulina Kaufman

##.
Cyt "Spiskowa teoria dziejów mnie nie interesuje."
I bardzo dobrze.
A Spiskowa historia dziejów - powinna Panią zainteresować.
Wszak ona się dzieje czy nam się to podoba czy nie.
Jej pierwszym wykonawcą był Mojżesz ze swoimi bandziorami który na polecenie pseudo bożka księżyca wywiedzionego z Egipskiego panteonu mordował wszystkie ludy "DO KOLEBKI".
Po nim tylko ocean przelanej krwi w imię chorej idei narodu wybranego który trwa aż po czasy dzisiejsze.
Nie przypadkowo półksiężyc jest w godle muslimów.
Wszak islam to podrzucony bękart przez żydowskich nacjonalistów zresztą ich przyrodnich braci.
Jeśli się mylę - proszę mi wykazać gdzie ???.
Pozdrawiam Wszystkich.
M.

oto baba jag

Bym polemizował

Wszak islam to podrzucony bękart przez żydowskich nacjonalistów zresztą ich przyrodnich braci

to są bracia rodzeni.W tym towarzystwie są jeszcze Fenicjanie i Asyryjczycy

oto baba jag

proponuję

Proszę wykazywać, ja chętnie podyskutuję. W oparciu o fakty.

nauczyć się czytać mapy.To trudne jest ,ale może się uda,chociaż wątpię.

Następnie należy prześledzić przepływy kasy i rady nadzorcze np IG Farben, czy GE D.
To trudne zadanie ,ale może się uda.

oto Alej

Pani Paulino Kaufman

Przykro mi ale niestety nie jestem nauczycielem nauczania początkowego.
Stąd nie udzielę Pani korepetycji z historii XX wieku (o które Pani i prosi i się prosi).
Nie chce mi się, a nie muszę.

Zdrowia życzę.

oto Paulina Kaufmann

Czyżby...

...strona ukraińska liczyła, że Prezydent RP A.Duda w ramach rewanżu złoży kwiaty i uklęknie pod pomnikiem Bandery?

oto indris

Wątpię

Prezydent RP A.Duda w ramach rewanżu złoży kwiaty i uklęknie pod pomnikiem Bandery?

Orzeł intelektualny to on nie jest, ale takiego głupstwa chyba by nie zrobił.

oto Alej

Odezwał się "orzeł", anonimowy dyskutant indris

Ludzie!
Po cholerę wam niszczenie portalu takim bałwańskim, skądinąd jawnie sprzecznym z regulaminem, uzewnętrznianiem jakowychś swoich frustracji?

Panią Paulinę Kaufmann jeszcze trochę rozumiem, ona czynem ciągłym uprawia antyrządową (nie tylko, ale mniejsza z tym) propagandę i nic więcej, co każdy widzi i wie z czym ma do czynienia.
Ale Pan? co by nie mówić, poważny (choć moim zdaniem z trochę zdefektowanym politycznym wzrokiem) dyskutant...
Eeee...

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.