Proporcjonalne czy wolne wybory

W ostatnich dniach, tj. po 13 stycznia br.1), zniknął ze strony Państwowej Komisji Wyborczej dokument pn. „Opinia” nr 190/2002 z 23 maja 2003 roku, „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych”, tłumaczenie robocze. Autorem jest Europejska Komisja dla Demokracji przez Prawo tzw. Komisja Wenecka, a dokument powyższy został sporządzony dla Rady Europy. Wiemy, iż Polska nie ratyfikowała tego dokumentu 2).

Ten 36-stronicowy dokument akcentuje, jak już pisałem w moim poprzednim felietonie3), dwie fundamentalne zasady respektowane przez państwo, które chce się nazywać demokratycznym. Oto one:

1. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego, a są nimi: powszechne, równe, wolne, tajne i bezpośrednie prawo wyborcze.

Zatem wybory 5-przymiotnikowe, ale już bez określenia „proporcjonalne”, która to nazwa zapisana w Konstytucji z 1997 roku zabetonowuje pozycje wyjściowe przeciwko jakimkolwiek obywatelskim ruchom zmiany obecnej ordynacji.

Przymiotnik „wolne” – obok czterech innych – a nie „proporcjonalne” jest tym, któremu autorzy „Opinii” przypisują demokratyczny charakter.

Przypomnę, że „proporcjonalność” stanowi znak rozpoznawczy komunistycznej wizji Polski, którą 30 lipca 1945 roku w Poczdamie ujawnił, w rozmowie z pierwszym powojennym premierem Wielkiej Brytanii Clementem Attlee, delegat TRJN tow. Bolesław Bierut4). Dzisiaj powoli odsłaniane są kulisy powstawania III Rzeczypospolitej, w której to właśnie proporcjonalność, przejęta i kontynuowana w nowej rzeczywistości, została wystarczającym gwarantem nienaruszalności politycznej sceny zdominowanej przez partyjniactwo POPiS-owskie et consortes.

2. Zasada powszechnego prawa wyborczego. Oznacza, że wszyscy ludzie posiadają prawo: a) wybierania (czynne prawo) i b) kandydowania (bierne prawo) w wyborach. Uniemożliwienie polskiemu wyborcy kandydowania do sejmu, który to mankament wynika wprost z polskiego Kodeksu Wyborczego, narusza bierne prawo wyborcze wyartykułowane w ww. zewnętrznej „Opinii”.

W świetle powyższego uważam, że aby mówić w ogóle o demokracji trzeba najpierw urządzić Rzeczpospolitą wg demokratycznych zasad, które zawarte są w przedmiotowej „Opinii” Komisji Weneckiej.

Warunkiem niezbędnym do tego winno być uznanie i wdrożenie przez Polskę standardów dobrych praktyk w sprawach wyborczych zawartych w „Opinii”. Dopóki tego Polska nie zrealizuje, dopóty będziemy – my obywatele – dreptać w miejscu, a partyjni oligarchowie RP będą skutecznie zamącać w naszej głowie.

Tym bardziej, iż nadarza się niecodzienna okazja w związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską procedury nadzoru praworządności w Polsce. Niedługo opinię w tej sprawie wyda ta sama Komisja Wenecka, której wytyczne z 2003 roku polscy politycy i konstytucjonaliści mają w sempiternie. Jestem pewny, iż „Opinia” z 2016 roku będzie w „świetle reflektorów”.

Czy zatem nie powinniśmy upomnieć się o losy ostatnio zagubionej w PKW „Opinii” nr 190/2002?

wybory.jpg

- - -
1) W dniu 13 stycznia br. ściągnąłem dokument dla potrzeb felietonu „Wenecki KOD” ze strony:
http://pkw.gov.pl/g2/i/69/15/69153/Kodeks_Dobrej_P...
oryginał jest wirtualnie zabezpieczony tu:
https://bisnetus.files.wordpress.com/2016/03/kodek...
2) http://wpolityce.pl/polityka/219958-pkw-zmienila-k...
3) „Wenecki KOD”, http://www.prawica.net/3423
4) „Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999

alde

Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik później księgowy; uczestnik Ruchu na rzecz JOW prof. Jerzego Przystawy

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Dyskusja

oto Dubitacjusz

Jeżeli chcemy parlamentarnej reprezentacji prawicy,

musimy popierać ordynację jak najbardziej proporcjonalną.

Jeżeli ktoś chce zabetonowaniu duopolu PiS i anty-PiS powinien popierać JOWy. Dowodzą tego wyniku do Senatu.

oto HeS

Co czego dowodzi.

@Dubitacjusz:"Dowodzą tego wyniku do Senatu."

Nic nie dowodzą. Po prostu JOWy w dużych okręgach się nie sprawdzają, a takie są okręgi w wyborach do senatu (tylko 100 senatorów). W wyborach do sejmu już zaczynają się liczyć lokalne układy, bo posłów mamy 460.

oto Alej

Przypominam, że w JOW nie chodzi o to ile partii będzie w Sejmie

a o to by posłowie nie byli "żołnierzami" swoich partyjnych bossów lecz by byli reprezentantami swoich lokalnych wyborców w parlamencie.

Zaś tym elementem ordynacji który u nas "zabetonowuje" scenę polityczną wcale nie jest to, że ordynacja jest ordynacją proporcjonalną a to, że istnieją "progi".

Skądinąd są one ewidentnie, w sposób wręcz oczywisty sprzeczne z Konstytucją, bo jawnie i (co ważniejsze) celowo (!!) psują proporcjonalność reprezentacji parlamentarnej.

oto Dubitacjusz

@ p. HeS: teoretycznie prawda

Zmniejszenie okręgu ułatwia prowadzenie lokalnej kampanii.
Tym niemniej w polskich warunkach (brak lokalnych społeczności na poziomie ok. 100 tys.mieszkańców) silniejsze są

 • oddziaływanie mediów, istnieją dwa obozy mainstream i PiSstream
 • głosowanie negatywne (przeciw najgorszej PO, lub przeciw najgorszemu PiSowi)
 • mechanizm obawy przed "marnowaniem głosu"

W Polsce jest około 30 mln wyborców.

 • około 30 mln / 100 = około 300 tys.
 • około 30 mln / 460 = około 65 tys.

To wciąż realnie duże okręgi. Zresztą weźmy wybory do uzupełniające Senatu z Podlasia. Oddano 64881 głosów ważnych, czyli mniej więcej tyle ilu wyborców byłoby w "sejmowym" JOWie. Wyniki

 1. ANDERS Anna Maria Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wyższy urzędnik państwowy Warszawa nie należy do partii politycznej. 30661 47.26%
 2. BAGIŃSKI Mieczysław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Łomża członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe. 26618 41.03%
 3. ZĄBKIEWICZ Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców „Praca i Przyszłość” – Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu ekonomista Suwałki nie należy do partii politycznej. 4177 6.44%
 4. BARSZCZEWSKI Szczepan Kamil Komitet Wyborczy KORWiN radca prawny Białystok członek partii politycznej: KORWiN. 1992 3.07%
 5. GROMADZKI Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel rolnik Stare Rakowo nie należy do partii politycznej. 764 1.18%
 6. CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz Komitet Wyborczy Samoobrona prawnik Augustów członek partii politycznej: Samoobrona. 669 1.03%

Kandydaci PiSu i antyPiSu dostali w sumie 88% głosów. Niezależny kandydat z Suwałk był trzeci z 6% głosów.
W dodatku wygrała kandydatka przywieziona na Podlasie w teczce prezesa, nawet nie z Warszawy, tylko z zagranicy. Prezes skutecznie zmobilizował swój elektorat robiąc z wyborów nie sprawę lokalną, tylko plebiscyt "za" lub "przeciw" polityce PiSu.

oto HeS

Kostnienie układów politycznych

@Dubitacjusz:"Zabetonowanie sceny politycznej"

Tak mi przyszło do głowy, że powstawanie duopolu partii politycznych jest niezależne od ordynacji wyborczej. Czy to nie jest tak jak w ekonomii z wolnym rynkiem? Wiemy, że na wolnym rynku w naturalny sposób dochodzi do konsolidacji. Po prostu z czasem jakaś firma rozrasta się szybciej niż inne i połyka mniejszych konkurentów. Dochodzi do powstania oligopolu (lub monopolu). Czy czasem to samo nie dzieje się w polityce? Po prostu jak któraś z partii uzyskuje władzę polityczną to zaczyna zwalczać opozycję (kupuje polityków, cenzuruje przeciwne media), gmerać w ordynacji wyborczej lub podziale na okręgi by zapewnić sobie władzę na przyszłość. Nawet jak przegra wybory, to następcy robią to samo. To jest "lejek grawitacyjny". Jak raz się w niego wpadło, to nie ma łatwego wyjścia. Dla Polski JOWy są (na tym etapie) dobre, bo rozbijają "układy wodzowskie" ale czy z tego szybko powstanie duopol PO PiS? Wątpię. Raczej te dwie partie upadną. W/g mnie wyłoni się zupełnie inny podział sceny politycznej, który być może w przyszłości rzeczywiście zastygnie w postaci duopolu. Ale to pieśń dalekiej przyszłości.

oto Dubitacjusz

@ p. HeS: JOW wymusza lejek grawitacyjny, POW znacznie słabiej

czy z tego szybko powstanie duopol PO PiS? Wątpię. Raczej te dwie partie upadną.

Problem nie są same partie, ani ich wodzowie. Problemem jest utrzymywanie wyborców przy dwóch sposobach myślenia o Polsce: paneuropejskiego i romantyczno-etatystycznego.
Realistyczne pomysły są mniejszościowe i się nie przebiją w systemie większościowym.

oto Alej

Węgry też nie są zbyt reprezentatywne

Tam, tak naprawdę, mieli referendum a nie wybory.

Skądinąd i w Polsce wybory są ostatnio referendami.
W dodatku "moderowanym" przez "progi", które każą się powstrzymywać przed głosowaniem na ugrupowania nie mające szans na przekroczenie progu wyborczego, w obawie że przyniesie to sukces ugrupowaniu przeciwników politycznych.

Że tak może być boleśnie przekonali się ostatnio lewicowcy, którzy głosując na Razem dali PiS-owi bezwzględną większość sejmową.

"Normalnie" to u nas może będzie za 10, 20 lat.
Gwarancji na to nie daję.
Pytanie czy nie byłoby "normalnie" już teraz (po kilku kadencjach z przejściowym zamieszaniem), gdyby wiosną roku 1991 Sejm uchwalił ordynację z JOW.

oto alde

Panie Dubitacjuszu, kim Pan jest, że odmawia

mi prawa do mówienia o innym dla Polski mechanizmie wyborczym niż ten obowiązujący – mimo, iż felieton jest zasadniczo o „dyskretnym” usunięciu przez PKW dokumentu Komisji Weneckiej z 2003 roku tak hołubionej przez demokraturę polską. Czy tak trudno zauważyć, że moje i innych wojowników wysiłki są również w Pana interesie – pośrednio oczywiście, gdyż dobro Najjaśniejszej jest najważniejsze. Od wielu lat jestem wirtualnym obserwatorem prawica.net i wierz mi Pan, iż całe grono forumowiczów tej witryny, nie pomijając Pańskiej osoby, mogło by w każdej chwili zastąpić ałytorytety polityczno – medialne z prezesami włącznie. Nie ma Pan biernego – i pozostali wyborcy też - prawa wyborczego. Dlatego mamy dziadowską III RP. Żadną demokratyczną.

oto Dubitacjusz

@ p. Alde

kim Pan jest, że odmawia mi prawa do mówienia o innym dla Polski mechanizmie wyborczym niż ten obowiązujący

Nie odmawiam nikomu prawa. Jedynie komentuję niezgodność Pańskich oczekiwań z rzeczywistym działaniem JOWów.

JOW daje bierne prawo wyborcze tylko teoretycznie. Praktycznie wybieralni są przedstawiciele największych "franczyz", tudzież przedstawiciele skoncentrowanych terytorialnie mniejszości etnicznych (w UK Szkoci i Irlandczycy, w Kanadzie frankofoni).

Jedyną szansą dla mniejszościowej grupy wyborców o poglądach prawicowych na uzyskanie zbliżonych ideowo reprezentantów jest POW.

oto alde

P. Dubitacjuszu, chociaż w jednym jesteśmy zgodni:

błąd w imieniu poprawiłem, przepraszam. BTW: czy można spekulować jak będą zachowywać się więźniowie mechanizmu proporcjonalnego po opuszczeniu murów? Pan może pozostać na miejscu i nikt Panu tego nie zabrania. Po co jednak szerzyć defetyzm wśród rodaków. Nie lepiej nieść oświaty kaganek? Oni i tak niech wybiorą sobie mechanizm najlepszy. Wszak są wolnymi ludźmi a nadto winni być rozumni i Pana i moim wkładem.

oto Dubitacjusz

@ p. Alde: ponieważ jestem realistą i patrzę na prawdziwe skutki

działania JOW, a nie na ideologiczne zaklęcia. Żaden "defetyzm", tylko realizm.

A "kaganek oświaty" znacznie skutecznie nieść wchodząc do sejmu niż pozostając wyciętym przez mechanizm jednomandatowy.

oto alde

P. Dubitacjusz, być realistą

- jak się jest po właściwej stronie mocy - dużo nie kosztuje.

oto alde

P. Dubitacjusz – a propos „realizmu” cz.2

Ciągnąc w skrócie mój stosunek do „realizmu” to oprócz fundamentalnej negacji ziemskiej „interesowności” zasygnalizowanej prze Pana muszę dodać inny aspekt praktyczny. Nie zgadzam się bowiem zasadniczo z pańską maksymą „znacznie skutecznie nieść wchodząc do sejmu niż pozostając wyciętym przez mechanizm jednomandatowy”. Otóż w świetle komentarzy Krzch Adama w toczącej się obok dyskusji, z Pana udziałem „Orban wzmacnia państwo (4)” uważam, iż jeśli obywatele są podmiotem prawa w demokratycznym państwie - a częścią składową tego prawa jest prawo wyborcze - to nikt nie może im ograniczać tego prawa. Oto nad-obywatel mówi suwerenowi: prawo czynne tak a bierne już nie, jak jest obecnie. Jest to niedopuszczalna praktyka, jeśli mówimy poważnie o demokracji.

oto wzl

Szczegóły

Diabeł tkwi w szczegółach. Prawo można tak pisać, by pozostawiało wiele miejsca na swobodne ruchy tym, którzy tak naprawdę rządzą a zmiany pozostawały kosmetycznymi, przy zachowaniu pozorów gruntownej przebudowy systemu.

W tym Kodeksie "dobrej praktyki w sprawach wyborczych" zwrócił moją uwagę ten fragment:

c) Zamieszkanie:
1. wymóg zamieszkania może być nałożony,
2. zamieszkanie w tym wypadku oznacza zwyczajowe zamieszkanie
3. wymóg długości okresu czasu może być nałożony na krajowców jedynie w przypadku wyborów lokalnych lub regionalnych,
4. wymagany czas zamieszkania nie powinien przekraczać sześciu miesięcy; dłuższy czas zamieszkania może być wprowadzony tylko dla ochrony mniejszości narodowych,
5. prawo wybierania i kandydowania może być przyznane obywatelom zamieszkałym za granicą

Co to oznacza w praktyce? To, że "spadochroniarz" dalej będzie funkcjonował w praktyce wyborczej, i że mniejszości nadal mają wyjątkowe prawa. Nie ma wymogu czasu zamieszkania w przypadku wyborów ogólnokrajowych.

W Przypadku Ruchu JOW problem zamieszkania nie pojawia się. Naczelny ideolog Ruchu - Jerzy Gieysztor - w swoim artykule "Reguła JOW" nie porusza tego tematu. Regułę JOW sprowadza do 5 punktów:

1. Swoboda kandydowania
2. Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów
3. Jedna Tura głosowania
4. Finansowanie wyłącznie ze środków niepublicznych, z równym limitem dla każdego kandydata
5. Monitoring głosowania i liczenia głosów

Natomiast sam artykuł ma nagłówek "O co walczymy". "Niewtajemniczonych" informuję, że od tych właśnie słów rozpoczyna się Manifest PKWN. Czy to zbieg okoliczności, czy to ma być jakiś przekaz dla wtajemniczonych?

W komentarzu uzupełniającym do "Reguły JOW" Gieysztor pisze:

Główne efekty wprowadzenia zasad Reguły wyborczej JOW w wyborach do Sejmu RP to m.in.:
- w następstwie swobody kandydowania i podziału Polski na 460 JOW: decentralizacja życia politycznego, jego jawność i ożywienie, co sprzyja swobodnemu zawieraniu:
a) porozumień wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów, o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej.
b) porozumień międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych;
- zmiana charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie;
- utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych

Te dwa powyższe punkty "a" i "b" nie pozostawiają już wątpliwości: ordynacja większościowa w wydaniu Ruchu JOW i ordynacja proporcjonalna, to jeden....

oto HeS

Szczegóły

@wzl:"Diabeł tkwi w szczegółach. "

Nie bardzo rozumiem o czym Pan pisze.
Np: "wymóg zamieszkania może być nałożony"
Na kogo? Wyborcę? Kandydata? Obydwu?
Naprawdę tak jest napisane w tych "założeniach"?
Niestety pierwszy odsyłacz we wpisie nie działa.
Zgłasza "404 Not found" więc nie mogę sprawdzić o co chodzi.

oto wzl

Pierwszy odsyłacz

A drugi działa?

Wymóg zamieszkania dotyczy... niech Pan naciśnie drugi odsyłacz. Jeśli nadal to nie będzie dla Pana jasne, to będzie to tylko dowód na to, że "diabeł tkwi w szczegółach", a interpretacja i tak będzie zależeć od możnych tego świata. Bez względu na ordynację.

oto HeS

Zalecenia dla wszystkich

@wzl:"a interpretacja i tak będzie zależeć od możnych tego świata."

Hmm, znalazłem te fragmenty. To jest bełkot (albo tłumaczenie Google:) niewart czytania. Na szczęście nie tylko "możni tego świata" mogą to dowolnie interpretować. Ubodzy także.

oto alde

Panie WZL, nie ma Pan biernego prawa wyborczego

i do czego potrzebne są Panu szczegóły. Opinia tylko przypomina Panu, że to prawo jednak mieć Pan powinien mimo iż nie musi z niego korzystać. Opinię – jak sama nazwa wskazuje – państwa „demokratyczne” mogą mieć w 4-ch literach. I dlatego zniknęła ona z witryny PKW.
Co do ideologii to uważam, iż nazwa ta jest niewłaściwa i szukanie analogii z Manifestem jest mocno naciągane. No chyba, że chodzi o wiek niektórych wojowników (myślę np. o sobie).

oto wzl

Bierne prawo wyborcze

Co do ideologii to uważam, iż nazwa ta jest niewłaściwa i szukanie analogii z Manifestem jest mocno naciągane.

Ja nie pisałem o żadnej ideologii, tylko o nagłówku do artykułu "Reguła JOW". Gdybym ja chciał nadać jakiś nagłówek temu artykułowi, to napisałbym "Nasze cele".

Panu nie są potrzebne szczegóły, to pańska sprawa. Jeśli jednak jest napisane:

a) porozumień wewnątrz okręgowych, wyłaniających kandydatów, o największych szansach zdobycia mandatu, dla danej opcji politycznej.
b) porozumień międzyokręgowych, dla oddolnego tworzenia ugrupowań politycznych;
- zmiana charakteru partii politycznych, z wodzowskich na obywatelskie;
- utrudnienie dostępu do władzy dla ugrupowań skrajnych

Wyraźnie napisane jest o porozumieniach wewnątrz okręgowych i międzyokręgowych. Z tego wynika, że takie porozumienia zawiera się przed wyborami i w zaciszu gabinetów, i że nie są one widoczne dla wyborców. Jednym słowem tworzenie zakulisowych układów, mających doprowadzić do zwycięstwa tych a nie innych kandydatów. Ja czy ktoś inny może sobie zgłaszać własną kandydaturę, jeśli mamy taki kaprys, ale wygrają i tak namaszczeni. Czy oni będą namaszczeni przez wodza, czy w wyników zakulisowych układów, to nie ma znaczenia.

I tu wychodzi cała perfidia tej ordynacji. Najpierw dogadujemy się, kto gdzie ma wygrać, a później wszystko odbywa się przy otwartej kurtynie: głosowanie, liczenie głosów. To iście anglosaskie wyrafinowanie, stanowiące wyższy etap demokracji. W Europie kontynentalnej jest to trochę bardziej prymitywne, bo liczenie głosów odbywa się bez udziału osób postronnych. Można więc dopatrywać się w tym przypadku malwersacji przy liczeniu głosów. I takie zarzuty często padają. Jak widać Anglicy doskonale obeszli ten problem, nie zmieniając przy tym istoty demokracji.

I jeszcze jedno. Kto decyduje o tym czy dany kandydat reprezentuje ugrupowanie skrajne, czy - nie. Bo jeśli chce się to zrobić, to trzeba o tym pomyśleć przed wyborami. A więc już musi być jakaś zorganizowana siła, która podejmuje pewne decyzje: wytypowanie kandydatów o największej szansie zwycięstwa i sprecyzowanie, kto reprezentuje ugrupowanie skrajne. Trudno w takiej sytuacji mówić o autentycznych wyborach i wyłanianiu niezależnych elit, bo porozumienia wewnątrz okręgowe i międzyokręgowe nie mają z tym nic wspólnego.

oto chłop jag

Proporcjonalne czy wolne

Proporcjonalne czy wolne wybory

Ani jedne ani drugie nie są w stanie spowodować odesłania tzw. demokratury tam skąd przyszła - czyli do Piekła - tołażysze.
Wniosek?
To jak w cytacie - jest bez znaczenia - tołażysze.

oto Alej

*

oto wzl

Monarchia

Monarchia to bladztwo, bo monarchowie fałszowali pieniądze, okradając w ten sposób zwykłych ludzi. Demokracja to bladztwo do kwadratu, bo jej perfidia, wyrafinowanie i zakłamanie przekracza wszystko, co dotychczas wymyślono.

oto alde

Panie WZL, pozwolę sobie zauważyć

iż myśl Pana ujął troszeczkę krócej monarchista Charles Maurras „Najmniejsze zło (monarchia vs. demokracja), szansa na coś dobrego”.

oto Jerzy Gieysztor

Alde@ Najmniejsze zło, szansa na cos dobrego

Dzięki za cierpliwy konstruktywizm. Niezbędny, zwłaszcza gdy demokracją nazywa się partiokrację. Bo wtedy, od lat bijąca w oczy kompromitacja tej partiokracji, w świadomości społecznej, nagatywnie obciąża wszystko co pobrzmiewa demokracją. Z demokratycznymi zasadami wyborczymi włącznie. To tworzy grunt podatny na manipulacje, udające obiektywizm, a odbierające ducha. I utrudniające konstruktywną dyskusję o mechanizmach demokracji. Która chociaż nie jest przysłowiowym panaceum, to daje szanse na coś dobrego.

oto Krzych Adam

Doświadczenie dowodzi, że JOW nie pozwala na "burdel i serdel".

Bo w danej kadencji Sejmu będzie zaledwie dwie, maksimum trzy, liczące się partie. Parę kadencji potem mogą być to inne partie. Albo te same partie odmienne od siebie sprzed kilku kadencji.

Wielka Brytania ze swym starym, spetryfikowanym systemem nie jest jedynym przykładem. Znacznie młodszy system kanadyjski pokazuje, że wyborcy do śmietnika potrafią wyrzucić partię która ich zawiodła, a także, że jest możliwe stworzenie nowej partii i zawalczenie o znaczącą pozycję w parlamencie wkrótce potem.

oto Krzych Adam

A po cóż Panu takie porównanie?

Spektrum partyjne jest od prawicy po lewicę poprzez centrum i tu nic nie dają żadne alternatywne pomysły a nawet są one wręcz niemożliwe. Reform Party powstała, gdy wielu prawicowców miało już dość PC i postanowiło stworzyć im konkurencję na prawej stronie. Gdy wkrótce potem PC praktycznie znikła ze sceny na skutek swych błędów ta formuła dała im poważny sukces, ale stworzyła też coś jakby szklany sufit, niewidoczny, ale nie pozwalający na wyjście ponad pozycję lojalnej opozycji Jej Królewskiej Mości w Kanadzie. Wówczas przeformatowano partię na Alliance, a po dość krótkim czasie zjednoczono całą prawicę i zdobyto władzę.

BTW, gdy pisałem o tworzeniu nowych partii myślałem nie o konserwatystach, a o socjalistach. NDP nie powstała od zera w 1961 roku, ale jej poprzedniczki i to w kilku wcieleniach nigdy nie osiągnęły żadnych sukcesów, znaczy miały status niszowy. Czyli szybka droga z takiego statusu wzwyż jest możliwa dla partii, gdy znajdzie ona dla siebie elektorat.

oto Dubitacjusz

@ p. Krzych Adam. Proszę napisać coś konkretnego.

"stworzyć im konkurencję", "ta formuła", "coś jakby szklany sufit", "przeformatowano partię".
To wszystko jest mgliste i ogólnikowe. Pytam, na czym konkretnie polegała zmiana.

oto Krzych Adam

Nie opisałem zmian, a działania wpływające na wyborców.

Na ich postrzeganie partii. Co do zmian, w sensie programowym proszę zwrócić uwagę na to:

Spektrum partyjne jest od prawicy po lewicę poprzez centrum i tu nic nie dają żadne alternatywne pomysły a nawet są one wręcz niemożliwe.

Chodziło mi o to że alternatywnego konserwatyzmu nie wynalazł ani Preston Manning w swej Reform Party, ani Stephen Harper gdy objął przywództwo nad ponownie zjednoczonymi konserwatystami w Kanadzie. A obecnie, gdy po porażce w ostatnich wyborach konserwatyści spadli na pozycję drugiej partii w izbie niższej parlamentu, szukają znów jedynie nowej, nieco zmienionej formuły programowej, a nie alternatywnego konserwatyzmu.

W dalszym ciągu nie będę mówił o zmianach, a o różnicach. Chodzi wśród konserwatystów w latach między Mulroneyem a Harperem bowiem nie o zmiany w partii, a tworzenie innych choć z konieczności nie całkowicie odmiennych programowo tworów politycznych. W czasach Mulroneya PC zbliżyła się do centrum, pod wieloma względami przyjęła podobne do liberałów punkty programowe, we wszystkich dziedzinach, choć chyba najbardziej w części społecznej i obyczajowej. Reform Party była reakcją na to wśród bardziej konserwatywnego społecznie środowiska zachodniej Kanady. Przy okazji Reform Party wprowadziła elementy libertarianizmu do swego programu gospodarczego.

Nawet jednak w sytuacji całkowitego kolapsu PC, mającego miejsce wszędzie poza właściwie tylko prowincjami atlantyckimi, spowodowanego bardziej własnymi błędami niż rywalizacją o głosy na prawicy z Reform Party, centralna i wschodnia Kanada bardziej zliberalizowana niż Zachód nie przyjęły Reform Party z otwartymi rękami. To był ten szklany sufit. Wtedy miały miejsce trzy kadencje liberałów z Jeanem Chretienem.

Jedynym sposobem na powrót konserwatystów do rządzenia okazał się mariaż z resztkami PC i przyjęcie bardziej centrystycznego programu akceptowalnego dla centralnej i wschodniej Kanady, podobnego, choć nie identycznego ze starym programem PC być może najbardziej zbliżonego do programu z czasów przed Brianem Mulroney.

Stary wyga polityczny Jean Chretien ujrzał bystrze zagrożenie dla rządów swej partii mówiąc:

... present Conservative Party is not the Reform Party, nor it is the Progressive Conservative Party. Ideologically it's different than both. (... obecna Partia Konserwatywna nie jest tym samym co Partia Reform, ani też tym czym była Progresywna Konserwatywna Partia. Ideologicznie jest odmienna od obu.)

I miał rację. Po jego ustąpieniu, nie było w Partii Liberalnej wystarczająco siły by rywalizować z nowymi konserwatystami. Liberałowie spadli wkrótce nawet na trzecie miejsce w parlamencie.

To wszystko. Nie wiem czy o to Panu chodziło, ale różnic w poszczególnych programach tych różnych tworów politycznych nie będę omawiał w szczegółach. Wszystkie one były prawicowe, niektóre w poszukiwaniu elektoratu oddalały się nieco w prawo, inne w stronę centrum, ale jak to u konserwatystów rewolucji nie było.

oto wzl

Tłumaczenie

Progresywna Konserwatywna Partia

Generalnie w języku polskim obowiązuje zasada tłumaczenia z angielskiego od tyłu. Jeśli więc mamy "Progressive Conservative Party", to nie tłumaczymy tego na polski "Progresywna Konserwatywna Partia", tylko Partia Konserwatywno Postępowa.

oto Krzych Adam

Dziękuję. Być może ma Pan rację.

Jednakże gdy mówimy po angielsku, że Marysia ma małe jagnię to jedyna możliwa wersja to:

"Mary has a little lamb."

Zaś po polsku będzie zrozumiale, gdy przetłumaczymy to jako:

"Marysia ma małe jagnię"

ale także jako:

"Ma Marysia małe jagnię"

czy

"Małe jagnię ma Marysia"

Nawet możliwe jest zastąpienie określenia "małe jagnię" określeniem "mała owieczka". Po angielsku takiej możliwości nie ma bo "little sheep" oznacza owcę małych rozmiarów. Więc aż tak bardzo mymi niedoskonałościami tłumaczenia przejmował się nie będę.

oto Alej

Pominął Pan wersje:

Małe ma Marysia jagnię.

a także:

Ma małe Marysia jagnię.

i tak dalej, i tak dalej ...

Wydaje mi się iż istnieje tu aż 120 (5!) możliwości, wszystkie w języku polskim mniej więcej dopuszczalne, a już na pewno wszystkie dla słuchającego (czytającego) zrozumiałe.

Nie każda z tych wersji ale większość z nich nadaje wypowiedzi odmienny odcień znaczeniowy. Raz akcent kładziemy na to że chodzi właśnie o Marysię (a nie o kogo innego), to znowu na to iż jagnię jest małe, itd, itd..

Co skłania mnie do podejrzewania iż nie każda z tych wersji jest trafnym tłumaczeniem angielskiego "Mary has a little lamb."
Ba! wydaje mi się to wręcz niemożliwe.

Podobnie może być z nazwą partii.
Chociaż tu pewno chodzi raczej u uzus niż o składnę.

oto Krzych Adam

Moja odpowiedź miała być żartobliwa nieco.

Progressive Conservative Party nawiązywała swą nazwą do istniejącej od lat dwudziestych do początku czterdziestych Progressive Party, która dokonała kilku istotnych rzeczy w historii kanadyjskiego parlamentaryzmu. Co prawda nigdy nie zwyciężyła w wyborach i tylko raz zajęła drugie miejsce, ale jej obecność w parlamencie po raz pierwszy przełamała prawo Duvergera. W 1920 roku dwupartyjny system Kanady został roztrzaskany, gdy konserwatyści przegrali z liberałami i progresistami, stając się pierwszą w historii trzecią partią w parlamencie Kanady. Od tej pory Kanada miała zawsze w parlamencie co najmniej trzy, a czasem cztery i pięć partii.

Conservative Party wchłonęła ostatnich czynnych działaczy Progressive Party w 1942 roku i zmieniła swą nazwę na Progressive Conservative Party. Na pewno nie tłumaczyłbym tego jako Partia Konserwatywno Postępowa, pozostawiłbym raczej obydwa przymiotniki w mianowniku. Ale mniejsza z tym, tłumaczenie nazw partii jest czasem mocno zdradliwe. Nazwa Polskie Stronnictwo Ludowe jest najczęściej tłumaczona na angielski jako Polish Peasant Party, a w angielskim "peasant" ma odniesienia jedynie do okresu feudalnego, stąd nazwa sugeruje jakiś średniowieczny status społeczny polskich ludowców.

oto Alej

Przekonał mnie Pan

Skądinąd nie było trudno, toż kto tu ma wiedzieć co się za jaką nazwą w Kanadzie kryje jak nie Pan.

oto wzl

Precyzja

No cóż, nie wyraziłem się zbyt precyzyjnie. Ta zasada dotyczy sytuacji, gdy mamy z przodu dwa przymiotniki a na końcu rzeczownik. W żadnym wypadku nie jest to zasada ogólna. Pisałem już o tym kiedyś gdy "Anna z Kanady" pisała "wielka torontońska powierzchnia", mając na myśli "Greater Toronto Area. W tym przypadku nie da się tej zasady zastosować. Można to przetłumaczyć jako "Obszar Wielkiego Toronto" albo "Aglomeracja Toronto". Niestety, język żywy, to nie język informatyki czy logiki, w których wszystko jest uporządkowane.

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.