Ksiądz Chrostowski poleca nowe wydanie Kazań Sejmowych księdza Piotra Skargi

Wieczorem w piątek 8 lutego, w Domu Pielgrzyma Amicus przy warszawskim kościele świętego Stanisława Kostki, odbyła się promocja nowego wydania, opublikowanych przez wydawnictwo Biały Kruk, „Kazań Sejmowych” księdza Piotra Skargi.

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski w swoim wykładzie, przybliżającym gościom promocji postać księdza Piotra Skargi, zwrócił uwagę, że Piotr Skarga postulował zjednoczenie się katolicyzmu z prawosławiem w walce z protestantyzmem. Podobnie dziś katolicyzm powinien razem z prawosławiem walczyć z laicyzacją.

Zdaniem księdza Chrostowskiego, Piotr Skarga nauczając, pełnił rolę biblijnych proroków, oceniał z punktu widzenia teologii teraźniejszość i przeszłość, w celu kształtowania przyszłości. Za swego życia ksiądz Skarga znany był elitom, po upowszechnieniu druku jego nauczanie się upowszechniło. Renesans księdza Skargi nastąpił w XIX wieku kiedy poeci romantyczni, a szczególnie Adam Mickiewicz, zachwycali się trafnością jego ostrzeżeń.

Piotr Skarga z domu Pawęski lub Powęski) urodził się 2 lutego 1536 w podwarszawskim Grójcu. Od 1552 do 1555 studiował w Akademii Krakowskiej. Po uzyskaniu stopnia bakałarza był w latach 1555-1557 rektorem szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie. Od 1557 do 1562 zajmował się edukacją synów kasztelana krakowskiego. W 1564 roku przyjął święcenia kapłańskie. We Lwowie został kanonikiem katedralnym. Zasłynął wtedy swoim talentem kaznodziejskim. Od 1566 był w Gorliczyna koło Przeworska przewodnikiem duchowym dla Jana Krzysztofa Tarnowskiego. W 1568 roku ksiądz Skarga wyjechał do Rzymu. W Rzymie w 1569 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Ukończył studia teologiczne na późniejszym Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1571 do 1572 był kaznodzieją i nauczycielem w Pułtusku. Od 1574 do 1584 posługiwał w Wilnie, gdzie przez pięć lat był rektorem Akademii Wileńskiej. Organizował równocześnie kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Od 1584 roku był przełożonym domu przy kościele świętej Barbary. Od 1588 roku przez 24 lata był w Krakowie i Warszawie kaznodzieją króla Zygmunta III. Zmarł w Krakowie 27 września 1612 roku.

Ksiądz Piotr Skarga pozostawił po sobie wiele pism. Najbardziej znanymi są: „Pro sanctissima Eucharistia”, „O rządzie i jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu”, „Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu, wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych”, „Proces konfederacji”, „Kazania sejmowe”, „Synod Brzeski”, „Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”, „Wzywanie do jednej zbawiennej wiary”.

Pisma księdza Skargi są wielkim wezwaniem do patriotyzmu. Zdaniem księdza Skargi sprawy społeczne i polityczne, stanowienie prawa i rządzenie, winny być oparte na korzystaniu z daru bożego jakim jest rozum. W swoim patriotycznym nauczaniu ksiądz Skarga doskonale łączył talent oratorski, wiedzę teologiczną, znajomość Pisma Świętego i nauczania ojców Kościoła. Do patologii niszczących Polskę ksiądz Skarga zaliczał : internacjonalizm, pieniactwo, ekumenizm, słabość władzy, szkodliwe przepisy, liberalną politykę karną. Zdaniem księdza Piotra Skargi pomyślność Polski zbudować można tylko na: patriotyzmie, solidaryzmie, dominacji katolicyzmu, silnej władzy, polityce zera tolerancji dla przestępczości, sprawiedliwości, likwidacji przywilejów klasowych, sprawnym sądownictwie, wsparciu dla zmarginalizowanych grup społecznych.

Ksiądz Piotr Skarga był jedną z najważniejszych postaci w historii pomocy organizacji pozarządowych dla potrzebujących. Był prekursorem pomocy dla osób realnie potrzebujących pomocy, a nie dla osób cynicznie wykorzystujących dobre serce innych. Uważał że pomoc należy się tylko osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji: chorym, niesprawnym, sierotom. Kaznodzieja był założycielem wielu organizacji charytatywnych.

Jan Bodakowski
tekst na ten temat ukazał się pierwotnie na portalu Prawy.pl http://www.prawy.pl/


Głosów: 0


Tagi: