Wiadomości dobre, czy złe, ale w miarȩ prawdziwe (3)

SOS (save our souls) czyli "Ratujcie nasze dusze"

W ten sposób zostało utrwalone w polskim jȩzyku tłumaczenie morskiego alarmu ratunkowego, wysyłanego w dawnych czasach, łatwym do zapamiȩtania, systemem alfabetu Morse'a drogą radiową: trzy kropki trzy kreski trzy kropki, bądź sygnałem akustycznym lub impulsami świetlnymi.

W czasie trwającej od lat afrykańskiej inwazji kontynentu europejskiego, a dokładnie południowych terytoriów włoskich, afrykańscy inwazorzy sygnałami o ratunek, nie muszą wołać, ponieważ włoska straż przybrzeżna "Guardia Costiera" wypatruje morską dal, kogo by tu przyholować do włoskiego brzegu.

Wydawć by siȩ mogło, że włoska flota wojenna oraz wspomniana morska straż graniczna powinny chronić włoską ziemiȩ od afrykańskich intruzów. Jednak jest inaczej, a to w wyniku unijnej dyrektywy, nakazującej doprowadzać wszystkich pływających chȩtnych, do stałego lądu europejskiego. Ponadto, odpowiednie unijne gremium podjȩło kolejną uchwałȩ, tym rzaem w Hamburgu, zabraniającą wydalenia przybyłych "gości" do kraju ich pochodzenia.

W ten sposób, na przestrzeni bez mała dwudziestu lat przybyła do Europy, ale głównie do Włoch, populacja afrykańska oraz bliskowschodnia, o rozmiarach, można powiedzieć, zatrważających.

23 kwietnia tego roku, prestiżowy kanadyjski dziennik "The Globe and Mail", o ogólnokrajowym zasiȩgu, omawiając ostatni morski wypadek afrykańskich imigrantów na morzu Śródziemnym, zamieścił informacjȩ o stu tysiącach (!) uratowanych na przestrzeni lat.

W końcu mininego tysiąclecia (ładnie to brzmi i wzniośle) takich nielegalnych wyznawców Mahometa, włoska straż graniczna przyciągała do brzegu nie tak czȩsto i w nie takiej liczbie jak to ma miejsce w ostatnich latach roku dwutysiȩcznego. W roku 2014 do włoskiego brzegu przyholowano, czyli uratowano, 24 tysiące głównie islamiskich imigrantów. W tym roku, do czasu głośnej katastrofy w kwietniu, przyjȩto już 18 tysiȩcy.

Włoska wyspa Lampeduza została dotkniȩta katastrofą humanitarną. Ze wzglȩdu na swoje południowe położenie, znalazła siȩ na pierwszej linii przyjȩć uratowanych z morza. Jak wygląda wyspa, nie trudno sobie wyobrazić. Przybyszów jest na wyspie wiȩcej niż rdzennej ludności. Włosi mówią, że wyspa została nie tylko zasrana, ale mieszkańcy czują siȩ terroryzowani takim nadmiarem przybyszów.

Z niejasnego powodu, morscy imigranci, lądujący np. na Malcie, przesyłani są do brzegu włoskiego. Prawdopodobnie, wysoka komisja eurokołchozu przydzieliła słonecznej Italii ten zaszczyt humanitarnego przyjȩcia wszystkich chȩtnych przepływających z różnym skutkiem włoskie "Mare Nostrum".

Zaszczyt, zaszczytem, ale przybywający, nie dość, że w postȩpie niemal geometrycznym, to rozkapryszeni komfortem, o jakim nigdy wcześniej nie mieli pojȩcia, zaczynają zwiȩkszać swoje wymagania oraz objawiać niezadowolenie.

Pewien procent dawniej przybyłych opuścił słoneczną Italiȩ, udając siȩ do unijnych krajów, wprawdzie z nie tak ciepłym klimatem, ale z lepszymi warunkami socjalnymi, jednak wiȩkszość upodobała sobie ziemiȩ włoską.

Wysokie gremium UE rozważa sposób rozładowania imigracyjnego tłoku we Włoszech opracowując unijny rozdzielnik przyjȩć. Oficjalnie niczego jeszcze nie wiadomo, ale coś gotuje siȩ w unijnym "kotle" ponieważ premier wȩgierski premier V.Orban, profilaktycznie zastrzegł, że Wȩgry imigrantów nie potrzebują.

Można przyjąć za pewnik, że namiestnictwo nad polskim krajem rozdzielnik przyjmie z szacunkiem i posłuszeństwem.

Brukselski "eurokołchołchoz" wykazuje szereg podobieństw do moskiewskiego, ale spośród niewątpliwie istniejących różnic, jedna jest widoczna: z moskiewskiego trudno było siȩ wydostać, brukselski, gromadzi niechcianych imigrantów. nie pozwalając odesłać ich tam, skąd przypłynȩli.

Ratujmy nasze dusze i ciała.

oto alvis alvis

Wiesław Kwaśniewski - "alvis" także "wtk", jest w grupie autorów "prawicy.net"
emerytowany inżynier, projektant w zespołach opracowujących kompleksowe obiekty ochrony wód (oczyszczalnie ścieków) w Polsce oraz w Libii. Od lat 80-tych zamieszkały w Kanadzie, pracując tam jako kontraktor. Od...

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto alvis

W niedzielȩ, 3 maja wyładowano 3690 nowych przybyszów

Wszystko przebiega zgodnie z planem. W niedzielȩ, 3 maja, na włoskim brzegu wyładowano 3690 nowych przybyszów z afrykańskiego lądu, dokładnie z libijskiego wybrzeża.

Prawdopodobnie załadunek desantowej flotylii nastąpił w Trypolisie oraz w Benghazi. 10 zwłok zostało wyłowione przez włoską marynarkȩ. Tych dziesiȩciu wypadło z transportu blisko włoskiego brzegu.

Zamordowanie Kaddafiego w 2011 roku, w konsekwencji totalny chaos i wojna w Libii, wydaje siȩ być jak na zamówienie, dla realizacji planu afrykanizacji Europy.

Wprawdzie afrykańska inwazja ma swój początek daleko wcześniej, w okresie władzy Kaddafiego, lecz nigdy na taką skalȩ i nigdy tak czȩsto jak to ma miejsce na przestrzeni ostatnich lat.
Wiadomo kto jest odpowiedzialny za zniszczenie Libii.

Kto organizuje afrykańską inwazjȩ i islamizacjȩ Europy?

Dlaczego na polskim terytorium ma zostać osiedlonych 10 tysiȩcy afrykańskich inwazorów?

oto ratiofides

dlaczego na polskim terytorium?

Niedawno ktoś z polityków w TV wyjaśniał: skoro oczekujemy od Europy zrozumienia dla naszej(!) polityki wschodniej, to musimy okazać zrozumienie dla krajów południa UE i ich problemów... tak to mniej więcej zostało sformułowane.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.