Wenecki KOD

Hasło demokracja na stałe zagościło w naszych domach. Obecny rząd, ustami Pani Premier, przypomniał niedawno o istnieniu Komisji Weneckiej, a dokładniej Europejskiej Komisji dla Demokracji przez Prawo. Wymieniona Komisja jest organem doradczym Rady Europy, nie będąc instytucją Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy a także inne kraje, m.in. Rosyjska Federacja – razem 47 państw oraz 6 państw o statusie obserwatora jak np. USA.

W 2003 roku Rada Europy opublikowała dokument (opinię nr 190/2002), którego autorem jest wspomniana wyżej Komisja. Nosi on nazwę „Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych” (KDP). Publicysta Andrzej Potocki pisze na portalu wPolityce.pl iż „Polska choć jest członkiem Rady Europy, do tej pory nie ratyfikowała tego dokumentu. Nie wiedzieć czemu?” 1). Przypomnę, iż w grudniu ub.r. 1-szą wice przewodniczącą Komisji została Pani Hanna Suchocka.

W przedmiotowym Kodeksie Komisja stwierdza iż:

„Obok praw człowieka i rządów prawa, demokracja jest jednym z trzech filarów europejskiego dziedzictwa wyborczego, jak również Rady Europy. Demokracja jest nie do przyjęcia bez wyborów, przeprowadzanych zgodnie z pewnymi zasadami które nadają im demokratyczny charakter.

Zasady te są specyficznym przejawem europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego, które mają prawo być określone jako „europejskie dziedzictwo wyborcze”. Dziedzictwo to obejmuje dwa aspekty- pierwszy, stanowiący jądro, jakim są konstytucyjne zasady prawa wyborczego, takie jak powszechne, równe, wolne, tajne i bezpośrednie prawo wyborcze – i drugi aspekt, że prawdziwie demokratyczne wybory można przeprowadzić wówczas, gdy są spełnione pewne podstawowe warunki demokratycznego państwa, opartego na rządach prawa, takie jak: podstawowe prawa, stałość prawa wyborczego i skuteczne gwarancje proceduralne” 2).

Od niedawna istnieje w Polsce ruch społeczny pn. Komitet Obrony Demokracji. Misją KOD-u jest – jak głoszą jego koryfeusze – skupienie wszystkich, którym ważne są wartości demokratyczne i równość wobec prawa. Tylko czy III RP jest państwem demokratycznym wg ww. standardów europejskich?

Wypunktuję niektóre zalecane przez przedmiotową Komisję standardy, które jawnie nie są respektowane w III RP nie siląc się wcale na zamkniętą ich klasyfikację. W części pierwszej Kodeksu, pn. Wytyczne, mamy napisane:

1. „Powszechne prawo wyborcze oznacza w zasadzie, że wszyscy ludzie posiadają prawo wybierania i kandydowania w wyborach.” (pkt.1.1).

- w III RP żaden obywatel nie posiada prawa indywidualnego kandydowania w rozumieniu KDP. Więcej informacji znajdziemy u blogera „bisnetus” w artykule pt. „Oszustwo wyborcze w Polsce” 3).

2. „Równość możliwości winna być zapewniona partiom politycznym i kandydatom. Obejmuje to neutralny stosunek władz państwa, w szczególności do: (…) publicznego finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych.” (pkt.2.3.a3).

– casus ruchu „Kukiz’15”, który pozbawiony jest dotowania przez budżet państwa ponieważ nie jest partią polityczną.

3. „Organ odwoławczy musi mieć władzę unieważnienia wyborów, jeżeli nieprawidłowości naruszyły ich wynik. (…) W przypadku unieważnienia muszą być zarządzone na danym obszarze nowe wybory.” (pkt.3.3.e).

- casus KW Nowy Ekran, wyeliminowanego z wyborów w 2011 roku czy problemy z rejestracją list we wszystkich okręgach w wyborach w 2011 r. przez KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego.

Ponieważ wypunktowane wytyczne naruszają bezpośrednio interesy krajowych partii politycznych dlatego żadna z nich nie kwapi się do uruchomienia procedury zgodności Kodeksu Wyborczego z demokratycznymi zasadami wyborczymi. W następstwie czego standardy KDP leżą sobie u głównych zarządców III RP ad Kalendas Graecas. Fakt, iż Pani Premier niedawno utworzyła etat pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania – likwidując pełnomocnika ds. równego traktowania – może być tylko jedną jaskółką, która wiosny nie uczyni.

Już w 2011 roku, po uchwaleniu Kodeksu Wyborczego, prof. Jerzy Przystawa w swoim wystąpieniu na Konferencji Samorządowej "Obywatel w świetle Kodeksu Wyborczego"4) mówił:

„Kodeks Wyborczy, jako kontynuacja dotychczasowej praktyki wyborczej, odbierając nam wszystkim prawo kandydowania do ciał przedstawicielskich (z wyjątkiem Senatu i gmin mniejszych od miast na prawach powiatu) deklasuje obywateli Rzeczypospolitej i sprowadza nas do statusu, który można porównywać ze statusem pańszczyźnianego chłopstwa w czasach I Rzeczypospolitej.”

- - -

1) http://wpolityce.pl/polityka/219958-pkw-zmienila-k...
2) http://pkw.gov.pl/g2/i/69/15/69153/Kodeks_Dobrej_P...
3) https://bisnetus.wordpress.com/2014/08/22/oszustwo...
4) http://jerzyprzystawa.salon24.pl/314330,obywatel-a...

alde

Wojciech M., absolwent Politechniki Poznańskiej, mechanik później księgowy; uczestnik Ruchu na rzecz JOW prof. Jerzego Przystawy

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.