Wielka manipulacja wokół Ojca Krąpca (1)

Wybitny amerykański filozof Peter A. Redpath stwierdził, iż Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec był przez całe życie otoczony przez wrogów intelektualnych i wrogów politycznych. Po śmierci Ojca Krąpca (8 maja 2008 roku) ilość wrogów w stosunku do jego osoby i jego dzieła rośnie, czego dowodem są niedawno opublikowane dwie książki Dariusza Rosiaka.

Pierwsza – "Człowiek o twardym karku" poświęcona księdzu Romualdowi Jakubowi Wekslerowi-Waszkinelowi i druga – "Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista" – rzecz dotyczy: Edwarda Kotowskiego funkcjonariusza wywiadu PRL, Janusza Krupskiego – dyrektora lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (zginął w katastrofie smoleńskiej) oraz Ojca Mieczysława Alberta Krąpca, wieloletniego (1970-1983) Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dariusz Rosiak w swojej książce stwierdza, iż Ojciec Krąpiec był agentem SB w PRL-u i jako rektor KUL-u de facto wykonywał polecenia SB. Dla jasności podkreśla, że przed dojściem do urzędu Rektora Ojciec Krąpiec już wiele lat współpracował z SB. Pan Rosiak Ojcem Krąpcem zajął się już wcześniej. Mianowicie w książce o księdzu Romualdzie Jakubie Wekslerze-Waszkinelu. Tutaj próbował na wszystkie możliwe sposoby uczynić z Ojca Krąpca antysemitę. Prym w rzucaniu oszczerstw i pomówień wiódł uczeń Ojca Krąpca właśnie ksiądz R.J. Weksler-Waszkinel, którego postawą i wyczynami zajmiemy się w dalszej części artykułu.

Oprócz rzekomego antysemityzmu podkreślano, że Ojciec Krąpiec to był taki sobie filozof. Ksiądz prof. dr hab. Alfred Wierzbicki mówi wprost: „Ale potem reputacja naukowa Wydziału Filozofii KUL runęła. Krąpiec i jego ludzie uprawiali coś w rodzaju imperializmu filozoficznego…” [1]. No cóż, mój Boże, Ojciec Krąpiec twórcą „imperializmu filozoficznego”, trudno o bardziej oryginalne stwierdzenie. Jedno jest pewne, tym zdaniem ks. prof. dr hab. A. Wierzbicki zapewnił sobie na stałe miejsce w dziejach głupoty w Polsce.

Nie udało się zrobić z Ojca Krąpca antysemity, nie ma możliwości zakwestionowania dorobku filozoficznego i naukowego, wobec tego trzeba było uczynić z Ojca Krapca agenta SB. Pomówienia, różnego rodzaju gry, towarzyszyły Ojcu Krąpcowi w zasadzie przez całe życie. W książce Porzucić świat absurdów ksiądz Jan Sochoń pisze

„Nie omijały Ojca Profesora intrygi i pomówienia. W memoriale ustnie przedstawionym Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w listopadzie 1961 roku Profesor Świeżawski wspomniał, że Krąpca otaczała atmosfera ataków, podejrzeń, plotek, zawiści i pomówień. Ta atmosfera była wręcz inkwizytorska” [2].

Nasuwa się pytanie – dlaczego to wszystko miało, ma miejsce do dzisiaj, skąd taka, powiedzmy wprost, nienawiść do osoby i dzieła Ojca M.A. Krąpca?

Wydaje się, iż wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, nie dał się nabrać i nie służył fałszywym bożkom takim jak (dawniejszym) socjalizm, komunizm, (współczesnym) postęp, globalizm, liberalizm czy też ekumenizm. A pamiętajmy, że w dzisiejszym świecie w polityce, kulturze, nauce władzę sprawują wyznawcy różnych niebezpiecznych bożków zwalczających chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm. Po drugie, będąc uczniem gimnazjum klasycznego w Tarnopolu związał się z ruchem narodowym doskonale znając program i myśl Romana Dmowskiego oraz innych polityków i teoretyków formacji narodowych. Rozumiał realne problemy i mechanizmy polityki europejskiej i światowej, wiedział na czym polega faktyczny a nie wydumany interes Polski. Za zaangażowanie się i działalność w ruchu narodowym ówczesne władze postanowiły nie dopuścić Krąpca do zdawania matury. Dyrektor tarnopolskiego gimnazjum poprosił do siebie Krąpca i mówi: „Patrz Mietek, idzie wojna, bardzo poważna sprawa, a mnie kazano Ciebie nie dopuścić do matury. To durnie”.

Na całe szczęście Dyrektor gimnazjum w przeciwieństwie do władz sanacyjnych używał rozumu i Krąpca do matury dopuścił. W 1939 roku jako osiemnastoletni chłopak będąc już w zakonie dominikańskim zobaczył i doświadczył co się stało z II Rzeczpospolitą, jaki był finał polityki J. Piłsudskiego i jego następców. W latach okupacji codziennie stykał się z „rajem” niemieckiego faszyzmu. W 1944 dochodzi kolejna masakra i hekatomba narodu polskiego Powstanie Warszawskie.

W 1945 roku i wcześniej zostaje zawarta umowa pomiędzy Związkiem Sowieckim, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. W wyniku tego porozumienia Polska została po raz kolejny przehandlowana i znalazła się w strefie wpływów sowieckich. Do Polski dotarło wydanie „raju” tym razem komunistycznego.

Pokolenie Ojca Krąpca, ci którzy przeżyli (z Jego klasy maturalnej wojnę przeżyły tylko cztery osoby) w błyskawicznym tempie przerabiali lekcję historii. Trzeba było przyjąć jakąś postawę wobec nowej politycznej rzeczywistości. Dla Ojca Krąpca było jasne, iż trzeba bronić chrześcijańskiej kultury, tradycji i katolickiego dziedzictwa Polski. Dla komunistów Kościół był wrogiem numer jeden, którego należało zniszczyć, unicestwić, a przynajmniej maksymalnie ograniczyć jego wpływy w polskiej kulturze. Jednak nie tylko dla komunistów Kościół był wrogiem, Ojciec Krąpiec mówi wprost:

„Nie bądźmy naiwni. To międzynarodowa masoneria. W 1948 roku odwiedził nasz kraj wielki mistrz loży masońskiej, zalecając wyrwać Polskę z kręgu kultury chrześcijańskiej. Trzeba – sugerował – zrobić wszystko, aby kultura chrześcijańska i Kościół utraciły swe wpływy i to jest realizowane” [3].

Po 1989 roku w Polsce te zadania realizują liczne i wpływowe środowiska w polityce, w biznesie, w mediach i na uczelniach. Cel jest ten sam – zniszczyć osoby i środowiska, które nawiązując do historii i tradycji Polski twórczo rozwijają kulturę chrześcijańską.

Ojciec Krąpiec swoje dzieło na KUL-u rozpoczął w 1951 roku w okresie rządów dyktatury stalinowskiej i rosnących wpływów komunistycznych w różnych częściach świata. Politycy oraz ideologowie komunistyczni głosili niebywałe zwycięstwo i panowanie komunizmu na całym świecie. Chrześcijaństwo, katolicyzm, to wszystko, zdaniem ideologów komunistycznych jest skończone, jeszcze chwila i nastanie „nowy wspaniały świat”. Na uczelniach dominowała jedynie słuszna filozofia marksistowska, największymi filozofami w zasadzie jedynymi byli F. Engels, Wł. Lenin, K. Marks i J. Stalin. Z wydziałów filozofii usuwano wybitnych profesorów (I. Dąmbska, T. Czeżowski, R. Ingarden, T. Kotarbiński, W. Tatarkiewicz), którzy nie akceptowali marksistowskich idiotyzmów. Trwał terror polityczny i terror ideowy. W takich oto warunkach polityczno-społecznych, w takiej atmosferze studenci, pracownicy i naukowcy musieli pracować, tworzyć na KUL-u – jedynej, niezależnej uczelni w państwach komunistycznych. Dzisiaj się o tym albo nie wie albo zapomina, a szkoda.

Po doświadczeniach drugiej wojny światowej, zbrodniach niemieckiego faszyzmu i komunizmu, Ojciec Krąpiec zadaje pytanie – dlaczego to wszystko miało i ma miejsce? Dlaczego w kulturze europejskiej i nie tylko w europejskiej pojawiły się totalitaryzmy? Skąd taka pogarda dla człowieka? Aby na te pytania odpowiedzieć trzeba sięgnąć do filozofii, do jej początków.

Zdaniem Ojca Krąpca należy prześledzić całą historię filozofii, aby wyłapać błędy, które w kulturze europejskiej doprowadziły do barbarzyństwa i ludobójstwa na niespotykaną skalę. Ponadto znajomość historii filozofii jest potrzebna po to, aby nie otwierać już dawno otwartych drzwi, aby nie powielać tych samych błędów. Współcześnie nieznajomość historii filozofii jest podniesiona do rangi dogmatu, im większa nieznajomość filozofii tym bardziej się jest „filozofem”, jest się kreatywnym. Dzisiaj zdanie byle idioty wygłoszone w mediach ma większą wartość aniżeli dzieła Platona czy też Arystotelesa .

Jak mawiał Ojciec Krąpiec „rozum padł na kolana przed absurdem”. Ojciec Krapiec sięga do Parmenidesa, Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, myślicieli średniowiecznych – D. Szkota, Awicenny, W. Ockhama, a głównie św. Tomasza z Akwinu. Doskonale znał filozofię współczesną począwszy od Kartezjusza poprzez empirystów angielskich – J. Locke, D. Hume, T. Hobbs do filozofów niemieckich – I. Kant, J.G. Fitche, G.W.F. Hegel. Stawia podstawowe, odwieczne pytania co tojest rzeczywistość? Co decyduje o tym, iż byt jest bytem? Dlaczego coś istnieje? Jaki w rzeczywistości jest status człowieka? Na te pytania Ojciec Krąpiec odpowiada w swoich artykułach, książkach. W polskiej filozofii rodzi się gwiazda. Profesor W. Stróżewski opisuje to tak:

„To było 7 marca, w dniu świętego Tomaszu 1953 roku. Przyjechał z Krakowa z odczytem, który wygłosił w ówczesnej auli. Pamiętam tytuł: Mózg i Dusza. Rewelacyjny, świetnie wygłoszony. Wysoki chłop, świetnie prezentujący się i jeszcze taki szczegół: dominikanie nosili wtedy czerwony pas na pamiątkę ich braci dominikanów męczenników i on w tym habicie dominikańskim z czerwonym pasem – posągowa postać, to robiło ogromne wrażenie, choć jego wygląd oczywiście nie był najważniejszy, najważniejsze było, co mówił i jak mówił. Niezwykle żywo precyzyjnie, pamiętam jedno doskonałe porównanie, którego użył. Mówiąc o duszy i mózgu, że są jak fortepian i pianista – dwie odrębne rzeczy, ale jeśli ma zabrzmieć muzyka, to obie są niezbędne, jedna bez drugiej nie istnieje. Zrobił na mnie wtedy niesamowite wrażenie, my wiedzieliśmy już, że to jest ciekawa postać – szły plotki od dominikanów z Krakowa, gdzie wtedy mieszkał i wykładał, że to wschodząca gwiazda polskiej filozofii i to się wszystko potwierdziło. Moim zdaniem w tym okresie Krąpiec nie miał sobie równych” [4].

Z kolei E. Wolicka ocenia to w sposób następujący:

„Kiedy Mieczysław Krąpiec został profesorem KUL-u, ta uczelnia była jedynym ośrodkiem rzetelnej filozofii w Polsce. Na pozostałych obowiązywał szlaban marksizmu, za który nie wolno było przejść nikomu kto chciał uczestniczyć w debacie publicznej. Żywą filozofię uprawiano wyłącznie na KUL-u” [5].

We współpracy z profesorami J. Kalinowskim, St. Kamińskim, ks. M. Kurdziałkiem, St. Świerzawskim, kardynałem Wojtyłą tworzy się oryginalna, odpowiedzialna, na najwyższym poziomie lubelska szkoła filozofii chrześcijańskiej. Ojciec Krąpiec sukcesywnie publikuje artykuły i książki, wśród których można wymienić między innymi Metafizykę - jedyny tego typu podręcznik z filozofii realistycznej (innej zresztą nie ma), który ukazał się w XX wieku. W Metafizyce, podstawie filozofii, Ojciec Krąpiec twórczo nawiązuje do św. Tomasza zwracając uwagę na to, iż to, co konstytuuje byt to akt istnienia. Profesor M. Markowski podkreśla

„W tak pojętej przez M.A. Krąpca filozofii jako mądrości, akt istnienia (esse) jest najdoskonalszym aktem bytu i jego podstawową racją jest zapewnienie realizmu i obiektywizmu. Akt ten zajmuje centralne miejsce w realistycznej metafizyce ogólnej, pojętej oczywiście jako egzystencjalna filozofia bytu realnego, który konstytuuje materia pierwsza i forma substencjalna. Przy pomocy nowej metody tzw. metafizycznej segregacji jako sposobu wyodrębnienia przedmiotu metafizyki bytu jako bytu, dociekania Ojca M.A. Krąpca nad bliższym ujęciem bytu wypada uznać za punkt szczytowy, jaki w swoich dziejach zdołała osiągnąć myśl ludzka w rozumieniu i w ostatecznym wyjaśnieniu całej rzeczywistości” [6].

Ponadto Ojciec Krąpiec wielokrotnie podkreślał, iż Tomasz z Akwinu był jedynym filozofem, który „wyłapał”(że się tak wyrażę) rolę aktu istnienia w konstytuowaniu bytu. To odkrycie dokonane przez Akwinatę jest tożsame z biblijnym określeniem Boga, tzn. „Bóg jest tym, czym Bóg jest, a nie tym co posiada. Stąd sam siebie objawił jako ten, który jest – Rzekł Bóg do Mojżesza: >>Jam jest, który jest

Ojciec Krąpiec nieustannie powtarza, iż bez znajomości metafizyki uprawianie filozofii jest nieporozumieniem. W swojej kolejnej pracy Teoria analogii bytu pokazuje, że bez zrozumienia analogii nie sposób poprawnie odczytać rzeczywistość, dlatego, że rzeczywistość nie jest ani jednoznaczna ani wieloznaczna. Rzeczywistość jest analogiczna. Od czasu Arystotelesa to właśnie Ojciec Krąpiec najbardziej rozbudował teorię analogii. W. Stróżewski ocenia…

” Krąpiec rozwinął wiele dodatkowo bardzo ważnych zagadnień, na przykład problem analogii czy partycypacji” [8].

Następny oryginalny wkład Ojca Krąpca w filozofii, to zwrócenie uwagi i opracowanie teorii sądu egzystencjalnego, przy pomocy którego ujmujemy istnienie rzeczywistości. Na początku XX wieku w książce Dlaczego zło Ojciec Krąpiec zmierzył się z problemem zła. Pytanie o zło we wszystkich religiach, systemach filozoficznych, różnych kulturach należy do zagadnień o charakterze podstawowym. Ojciec Krąpiec nawiązując do rozumienia zła jako braku dobra, podkreśla, iż istnienie zła jest tajemnicą, dlatego też w odpowiedzi na pytanie: dlaczego zło? – filozofii w sukurs przychodzi religia.

W następnych latach opracował antropologię filozoficzną, w 1974 roku ukazała się książka „Ja człowiek” tłumaczona między innymi na język chiński. Zwraca uwagę, iż człowiek jako osoba, tj. jaźń natury rozumnej jest szczytową formą bytu, która w swoich aktach, decyzjach transcenduje, przekracza i przyrodę i każdą wspólnotę. Człowiek jako osoba wyraża się w aktach poznania, miłości, tworzenia. Każda decyzja człowieka jest moralna, a moralność jest jedna dla wszystkich ludzi zawierająca się w maksymie „czyń dobro – unikaj zła”.

Zawsze podkreślał, iż etyk jest wiele: takie, siakie, owakie, swego czasu popularna była etyka socjalistyczna – daj Panie Boże zdrowie! Natomiast moralność – powtórzy raz jeszcze – jest jedna. Człowiek ponosi jakby podwójną odpowiedzialność za i wobec, za swoje czyny wobec Boga i innych. Bardzo interesujące są analizy dotyczące śmierci. To właśnie w momencie śmierci człowiek podejmuje swoją ostateczną decyzję.

Problematykę przedstawioną w publikacji „Ja człowiek” Ojciec Krąpiec kontynuował w pracy „Człowiek, prawo naturalne”, gdzie odpowiada na pytania o podstawy prawa. Prawo jest reakcją bytowa nacechowaną koniecznością działania lub zaniechania działania ze względu na dobro człowieka. Wobec powyższego każde prawo stanowione lex musi być zakorzenione w prawie naturalnym ius. To z prawa naturalnego wynikają trzy podstawowe prawa człowieka: prawo do życia, prawo do przekazywania życia, prawo do rozwoju osobowego w pokojowo zorganizowanym społeczeństwie.

Są to uprawnienia naturalne każdego człowieka. Niestety we współczesnym świecie dominuje rozumienie praw jako lex; kwestionuje się, odrzuca rozumienie prawa jako ius. Jest to odrzucenie racjonalnej koncepcji prawa na rzecz woluntaryzmu prawnego, którego istotę ujął rzymski prawnik Ulpian – „Prawem jest to, co się władzy podoba”. W dwudziestym wieku takie rozumienie prawa znalazło zastosowanie w totalitaryzmie komunistycznym i nazistowskim. W pierwszym przypadku prawem była wola sekretarza i Biura Politycznego Partii Komunistycznej, w drugim wypadku wola Führera. Doprowadziło to do ludobójstwa na niespotykaną dotąd skalę. I dopiero gdy doświadczono zbrodni i barbarzyństwa wynikającego z odrzucenia naturalnego porządku i naturalnego prawa ONZ na posiedzeniu ogólnym 10 grudnia 1948 roku uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

Ojciec Krąpiec uważał, iż od czasów Ewangelii, Deklaracja jest jednym z najważniejszych dokumentów w historii. Zwracał uwagę, że jest to Deklaracja a nie Konwencja. Deklaracja jest poprawnym odczytaniem rzeczywistości, wynika ona z prawa naturalnego. Konwencje są natomiast wynikiem umowy, arbitralnych rozstrzygnięć. Współcześnie odchodzi się od Deklaracji Praw Człowieka na rzecz różnego rodzaju konwencji, które występują przeciwko podstawowym prawom człowieka i narodu. Dzisiaj w zakresie tworzenia i stosowania prawa czy raczej tzw. prawa doświadczamy w Polsce i Unii Europejskiej kolejnego szaleństwa.

Nawiązując z jednej strony do Hansa Kelsena twórcy pozytywizmu i normatywizmu prawnego, według którego realne jest tylko prawo stanowione – lex, z drugiej strony do takich myślicieli jak Hugo Grotius, Samuel Pufendorf czy też Christian Thomasius, według których przy pomocy prawa stanowionego można regulować wszystkie dziedziny życia, co jest niewykonalne (były tworzone np. kodeksy żebraka), uchwala się i wydaje tysiące, dziesiątki tysięcy ustaw, uchwał, zarządzeń, rozporządzeń, okólników, instrukcji, wytycznych i Bóg wie czego jeszcze. Ściśle z prawem związana jest polityka.

Historii i rozumienia polityki Ojciec Krąpiec poświęcił kolejną swą publikację „O ludzką politykę”, która ukazała się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wraca do klasycznej koncepcji, w myśl której polityka jest to roztropne realizowanie dobra wspólnego. Przez całe wieki polityka była rozumiana jako działalność człowieka we wspólnocie, w której chodzi o realizację dobra wspólnego. To dopiero Niccolo Machiavelli, sekretarz księcia Florencji, uznał politykę za rodzaj twórczości, wytwórczości człowieka, w której nie chodzi o dobro wspólne, lecz o zdobycie i utrzymanie władzy. Swą koncepcję wyłożył i opisał w Księciu. Następuje niejako ubóstwienie władzy i państwa, co szczególnie widać w filozofii niemieckiej. Ojciec Krąpiec podkreśla, iż w tzw. rewolucji francuskiej jako narzędzie polityki po raz pierwszy zastosowano terror na masową skalę.

W dodatku nawiązując do błędnych rozstrzygnięć filozoficznych niemieccy generałowie (C. von Clausewitz i E. Ludendorff) zdefiniowali politykę następująco: „wojna i polityka służą zapewnieniu życia narodu , a wojna jest najwyższym wysiłkiem narodu. Dlatego polityka musi służyć wojnie” [9]. To było później zastosowane i w faszyzmie i w komunizmie.

Współcześnie rozumienie i stosowanie polityki to niekończący się „makiawelizm”, gdy tymczasem jak Ojciec Krąpiec zauważa:

„Historia powtarza się nie w jednostkowych wydarzeniach, lecz w zjawiskach kulturowo – cywilizacyjnych, które do pewnego stopnia są konieczną formą społecznego działania, mogące się analogicznie powtórzyć, gdy zaistnieją podobne warunki. Mając pamięć przeszłości (odpuszczane są nawet zbrodnie, ale nie wolno o nich zapominać, gdyż to jest złem, głupotą), można w planowym działaniu, kierowanym roztropnością, odsunąć np. niebezpieczeństwo wojny” [10].

A. Maryniarczyk zauważa, że Ojciec Krąpiec „opracowując na nowo szczegółowe problemy filozoficzne zbudował współczesną wersję autonomicznej filozofii realistycznej” [11]. Taka filozofia próbuje wyjaśnić całą rzeczywistość zadając pytanie: dlaczego? Odpowiadając na podstawowe pytanie Ojciec Krąpiec pokazał i uzasadnił to, iż jesteśmy w stanie poprawnie odczytać rzeczywistość, którą konstytuuje akt istnienia. I w ten sposób dochodzimy do uznania osobowego Boga, który jest stwórcą świata i człowieka (świat sam siebie nie stworzył).

W czasach negowania, usuwania Boga z życia człowieka i wspólnot, gdy ogłoszono „śmierć Boga” i wprowadza się do wszystkich dziedzin życia ateizm, filozofia Ojca Krąpca, zdaniem ideologów tzw. autorytetów, wolnomyślicieli jest skandaliczna, ale zarazem bardzo niebezpieczna. Tym bardziej, iż Ojciec Krąpiec stwierdza wprost za „śmiercią Boga” idzie śmierć człowieka, odrzucając Boga wybieramy absurd, uderzamy w rozumność człowieka i de facto idziemy prostą drogą ku barbarzyństwu. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt, dla wszelkiej maści ateistów, modernistów, postmodernistów czy też postępowców, katolicyzm a szczególnie katolicyzm polski to ciemnogród, obskurantyzm, który należy zwalczać na wszelkie możliwe sposoby.

I oto w tym ciemnogrodzie Ojciec Krąpiec tworzy dzieła na najwyższym poziomie stojąc w jednym szeregu z najwybitniejszymi filozofami w historii. Dla postępowców i tzw. autorytetów jest to coś strasznego, tym bardziej, iż Ojciec Krąpiec wytyka im nieuctwo, brak znajomości podstaw klasycznej filozofii, uprawianie ideologii, mitologii. Ojciec Krąpiec doskonale wiedział, że „mały błąd na początku rodzi koszmarny na końcu”, dlatego też piętnował ewidentne głupoty bez względu na to kto był ich autorem. Nie miało znaczenia stanowisko, funkcja. Postępował w myśl zasady „nie ważne kto, nie ważne jak, ważne co”. To mu przysporzyło wielu wrogów, którzy nie mając żadnych szans w merytorycznej debacie non stop przeciwko niemu knuli, intrygowali, a obecnie przystąpili do zdeprecjonowania osoby i dorobku Ojca Krąpca.

Kolejny „skandal”, którego zdaniem wrogów dopuścił się Ojciec Krąpiec to Katolicki Uniwersytet Lubelski gdzie dwukrotnie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filozofii (1959-1961 oraz 1969-1970) a w latach 1970-1983 był Rektorem uczelni. Siostra Zofia J. Zdybicka pisze:

„Nade wszystko nadludzkim wprost wysiłkiem, dziś trudnym do zrozumienia, walczył o samo istnienie uniwersytetu. Władze państwowe i samorządowe czyniły wszystko by KUL ta „wyspa wolności” i „kuźnia prawdy niezależnej” przestały istnieć. Państwo przecież już otworzyło w Lublinie uniwersytet państwowy, który miał zastąpić KUL, przygotowane były mapy Lublina bez KUL-u” [12].

Otóż to – KUL-u miało nie być, a jeśli już to ot taka sobie szkółka niedzielna.

Ojciec Krąpiec, gdy został rektorem KUL był w bardzo trudnej sytuacji, nie było pieniędzy, zajęta była hipoteka z tytułu podatków nałożonych przez komunistyczne władze ”… Budynki uniwersyteckie były wycenione na ówczesne osiem milionów złotych, a dług hipoteczny należny państwu na dziesięć milionów”. Tak więc w każdej chwili można było uczelnię zamknąć, zlikwidować. Co w tej sytuacji robi Ojciec Krąpiec?

„Dostrzegłem, że istnieje wśród sfer rządowych zamierzenie likwidacji KUL! Miało się to zrealizować przez stworzenie jednego tzw. katolickiego uniwersytetu. Chciano połączyć Akademię Teologii Katolickiej i KUL. Tworzono na ATK te same wydziały, te same sekcje, które już istniały na naszej uczelni. Próbowano też odepchnąć katolickie uczelnie od kontaktu ze współczesną myślą naukową. Wiedziałem, że będziemy zdani tylko na siebie, tak jak do tej pory.

Rozmyślałem jak uratować Uniwersytet. I wpadłem na pomysł, że należy zakotwiczyć go w Polonii i w zagranicznych wielkich uniwersytetach, dlatego skontaktowałem się z Towarzystwem Polonii, aby nawiązać kontakt z Polakami w Stanach Zjednoczonych, Niemczech Zachodnich, Kanadzie i Belgii. Zacząłem składać wizyty poszczególnym ambasadorom i – jak to tylko było możliwe – tłumaczyć wszędzie, kim jesteśmy, jakie są zadania KUL, jaką rolę spełniamy, co robimy. Podczas tych podróży znowu tłumaczyłem – czy to w Belgii, czy w Kanadzie – o konieczności zwrócenia uwagi na KUL, który był wtedy jedynym niezależnym uniwersytetem na obszarze od Berlina do Seulu” [13].

„Zorganizowane żebractwo”, tak Ojciec Krąpiec określił swoje trzynastoletnie rektorowanie. Jeździł, spotykał się, rozmawiał, tłumaczył a przede wszystkim prosił o wsparcie, o pomoc dla KUL-u. zwracał uwagę na wyjątkową rolę KUL-u nie tylko w kulturze polskiej. W ciągu każdego roku przyjmował kilkuset profesorów, polityków i innych gości z zagranicy.

Podczas całonocnej rozmowy z Franciszkiem Szlachcicem, ówczesnym członkiem Biura Politycznego KC PZPR załatwił zamazanie hipoteki a tym samym anulowanie długu KUL – rzecz bez precedensu – w wyniku tego odsunął groźbę zamknięcia uczelni. Poprosił kardynała Rubina, z którym uczęszczał do gimnazjum w Tarnopolu, o utworzenie specjalnego konta dla KUL w Watykanie. Na to konto wpływały pieniądze od Polonii i innych zagranicznych podmiotów; „po tzw. reformie Balcerowicza nie było z czego utrzymać uczelni. Wówczas KUL przez cały rok mógł być utrzymywany ze zgromadzonych poprzednio funduszy” [14].

Można by jeszcze długo wymieniać zasługi Ojca Krąpca dla KUL, podajmy tylko kilka przykładów:

„zorganizowano w 1970 roku Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny Redukcji Encyklopedii Katolickiej; utworzono w 1972 roku Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej (od 1984 roku Instytut Badań nad Polonią Zagraniczną i Duszpasterstwem Polonijnym); reaktywowano w 1972 roku Sekcję Filologii Romańskiej i w 1982 roku Sekcja Filologii Angielskiej na wydziale Nauk Humanistycznych; reaktywowano w 1981 roku Wydział Nauk Społecznych z sekcjami psychologii, pedagogiki, socjologii; reaktywowano w 1983 roku Sekcja Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych” [15].

O wyjątkowej roli Ojca Krąpca na KUL-u pisze nawet D. Rosiak w książce "Człowiek o twardym karku", w której Pani Anna stwierdza:

„Wie pan, w tym wszystkim była widoczna wielka klasa Krąpca, ja bym pewnie tak nie umiała, ale właśnie dlatego nikt mnie na rektora nie wybiera. On naprawdę dbał o ten uniwersytet, dzisiaj w wolnej Polsce można narzekać, że Krąpiec był oportunistą, my wtedy też tak czasem myśleliśmy, ale dziś inaczej to oceniam. Wystarczy porównać KUL za czasów Krąpca – wielkim ważnym uniwersytetem i czym jest dziś – prowincjonalną szkołą. Nie ta klasa, nie ten poziom…” [16]

Ano właśnie, nie ta klasa, nie ten poziom.

Henryk Dyrda


www.mysl-polska.pl

czytaj część drugą...

Krąpiec

Przypisy:
[1] A. Wierzbicki w: D. Rosiaka „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera – Waszkinela”, Wołowiec 2013, s.95.
[2] „Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń” Lublin 2002, s.110.
[3] Tamże, s.53.
[4] W.Stróżewski w: D. Rosiaka „Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista” Wołowiec 2014, s. 32.
[5] Tamże, s.32.
[6] M. Markowski „Polski Arystoteles XX wieku” w serii „Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP” Lublin 2010, s.18
[7] M.A. Krąpiec „O filozofii” Lublin 2008, s. 38.
[8] W.Stróżewski w: D. Rosiaka „Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista”, Wołowiec 2014, s .34.
[9] M.A. Krąpiec – Polityka w: „Powszechna Encyklopedia Filozofii” tom 8 Lublin 2007, s. 345.
[10] Tamże.
[11] A. Maryniarczyk w: „Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń” Lublin 2002, s. 9.
[12] S. Zofia J. Zdybicka „ O. Prof.Mieczysław Albert Krąpiec – Filozof i Człowiek” w: „Mądrość i troska. Wspomnienia o Ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu OP” Mikołów 2010, s.18.
[13] „Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń” Lublin 2002, s.65.
[14] Tamże, s. 68.
[15] S. Zofia J. Zdybicka w: „Wierność Rzeczywistości” Lublin 2001, s. 13-14
[16] D. Rosiak „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera – Waszkinela”, Wołowiec 2013, s. 92.

gościnnie

Goszczą na prawicy.net Autorzy, którzy nie piszą tutaj na stałe, ale ciekawe teksty są dostępne dla Czytelników.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Dyskusja

oto Marian Tadeusz

ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec (1921-2008)

Niektóre fragmenty z mów pożegnalnych - 16 maja 2008 r.:

„Ojciec Profesor M. A. Krąpiec miał odwagę mówić prawdę zarówno rządzącym, jak i rządzonym, władzy, jak i obywatelom, hierarchom i wiernym.”

"Był dla nas busolą - pokazywał kierunki, aby się nam one nie poplątały, sposób spojrzenia na siebie, innych ludzi,Ojczyznę, Kościół."
Ks. bp. Edward Frankowski

oto Marian Tadeusz

Ojciec Jan Góra o ojcu prof. M.A. Krąpcu (1921-2008)

W homilii, 16 maja 2008 r., dominikanin o. Jan Góra podkreślił:

"Choć o. Krąpiec żył bardzo skromnie, to przebywając z nim, czuło się, że jest wielkim panem, arystokratą ducha – dzięki Prawdzie, której służył.

Zaznaczył, że zmarły był człowiekiem wewnętrznie wolnym – wolnym od wszelkich zależności, układów, do tego stopnia, że ta wolność szokowała. Żenowała osoby pospinane zależnościami ówczesnego systemu czy też nieumiejętnością myślenia. Nie bałeś się, bo dzięki Bogu byłeś sobą.
Nie pytałeś, jak wypadłeś. Widocznie twoja filozofia dawała ci do tego siłę – mówił o. Góra. Podkreślił, że szkoła filozoficzna o. Krąpca była jego niezależnym, twórczym dziełem. Nie wykorzystywał cudzych osiągnięć, przeciwnie – sam często bywał wykorzystywany."

oto chłop jag

Nie ma wątpliwości, że wokół ludzi wybitnych

komuna (czerwone pająki) tkała pajęczynę - tołażysze.
Wniosek?
Liczy się to - kto kogo ograł - a przecież i dzisiaj nie ma co do tego wątpliwości - tołażysze. Oczywiście była to gra na wyższym poziomie intelektualnym - jednak dzisiaj wiemy, że wspomniane czerwone pająki - nie podołały - tołażysze.

oto Krzysztof M

Słyszałem od kogoś, że krótko

Słyszałem od kogoś, że krótko przed śmiercią o. Krąpiec wspominiał (żalił się?), że zmieniają mu hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii...

oto Marian Tadeusz

chłop jag "nie ma wątpliwości, że wokół ludzi wybitnych"

Osobliwa część komuny próbowała tkać, ale nie wiele wytkała. Dopiero po śmierci rozpoczęto tkać, zaczął się proces Wielkiej Obmowy.

14 maja w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się sesja „Inwigilacja KUL przez służby bezpieczeństwa PRL, na kanwie książki Dariusza Rosiaka „Wielka odmowa”.

Pan Dariusz Rosiak, autor projektu reporterskiego „Wielka Odmowa” posługuje się z pozoru zdaniami jak gdyby pytającymi,a przemycającymi osąd. Cytuje wypowiedzi swoich rozmówców, w większość którzy jedynie przypuszczają, uważają , że tak mogło być, zatem same domysły.

Stąd, p. Dariusz Rosiak, autor projektu reporterskiego „Wielka Odmowa” nie ma podstaw do twierdzenia, że, cyt.: „Mieczysław Krąpiec w rozmowie z prowincjałem sam przyznał się do współpracy z Konradem Straszewskim, który tworzył notatki z tych spotkań.”

Fakt, iż Ojciec M. Krąpiec, jako Rektor KUL, wielokrotnie oficjalnie prowadził rozmowy, nie tylko z Konradem Straszewskim, ale i z politykami PRL oraz przedstawicielami władz centralnych i administracyjnych PRL, nie jest nawet poszlaką, a tym bardziej formalno-prawnym dowodem współpracy śp. Ojca Krąpca z SB.

Niezrozumienie tej kwestii, tj. brak rozróżniania pomiędzy rozmową a współpracą, ośmiesza „reportażystę” Dariusza Rosiaka i kwestionuje jego profesjonalizm.

Uratowanie KUL-u, w czasach PRL-u, przez Ojca prof. Krąpca zapewnia nadal funkcjonowanie KUL-u ( za obecny poziom KUL nie odpowiada ojciec Krąpiec !), jak również miejsca pracy tym, którzy nie widzą potrzeby obrony dobrego imienia śp. Ojca prof. Krąpca oraz owoców Jego pracy?

Organizowanie Sesji na KUL bez zapewnienia warunków do szerokiej i merytorycznej dyskusji (tzw dyskusja ograniczona - w czasie -do osób wskazywanych przez Przewodniczącego Sesji) mija się z celem i przynosić ujmę - miejmy nadzieję, że tylko chwilą - murom Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II. Murom, w których wciąż żywa jest pamięć, nie tylko o śp. Ojcu Prof. Krąpcu, ale również o Jego Przyjacielu, Świętym Janie Pawle II,
który w jednym z listów do Ojca Prof. Krąpca pisał:

cyt.: „Zawsze podziwiałem Twój realizm spojrzenia na codzienność i maksymalizm w szukaniu odpowiedzi na związane z nią pytania i problemy.”

Niektóre z pytań, które powinien usłyszeć na KUL-u, 14.05.2014 r., autor reportażu „Wielka Odmowa” Dariusz Rosiak.
1. Czy jako Człowiek, nie dziennikarz, uważa Pan, że wydawanie bezpodstawnych osądów jest moralne, biorąc pod uwagę, że pomawiana osoba nie żyje i nie ma możliwości obrony?
Powyższe pytanie odnosi do zdania na stronie 238, od 1 do 5 wiersza od góry w „Wielka Odmowa”, tj. cyt.: „Jak godził pogardę dla zniewalających ideologii z trwającą kilkadziesiąt lat współpracą z komunistyczną policją polityczną? Jak łączył prostą wiarę i miłość do Kościoła z donosami na jego najwyższych dostojników i planowaniem, wspólnie ze Służbą Bezpieczeństwa, działań mających Kościół niszczyć? "[koniec cytatu].

Zacytowane powyżej zdanie jest tylko „jak gdyby” pytające. Z pozoru pytające, a przemycające osąd.
2. Jaki cel ma pański reportaż/ książka? Czy rozmawiał Pan kiedykolwiek z Śp. Ojcem Krąpcem? Dlaczego właśnie postać Ojca Krąpca Pana zainteresowała?
3. Czy brał Pan kiedyś pod uwagę, że może być poddawany manipulacji przez swoje „Źródła” rozmówców i informatorów ( w tym anonimowi !)?
4. Kiedy zaczął Pan zbierać materiały do reportażu?
5. Dlaczego ograniczył Pan wywiady do kilku mało istotnych osób, w życiu Śp. Ojca Krąpca, będących z nim w luźnym kontakcie?
6. Czy weryfikował Pan wiarygodność rozmówców i informatorów oraz ewentualne ich intencje?

oto chłop jag

Osobliwa część komuny

Osobliwa część komuny próbowała tkać, ale nie wiele wytkała. Dopiero po śmierci rozpoczęto tkać, zaczął się proces Wielkiej Obmowy.

Pełna zgoda.
Wniosek?
Powyższe tylko udowadnia wszem i wobec - kto był górą - w tamtym siłowaniu się Ojca prof. Krąpca z ówczesna komuną.

oto Krzysztof M

ale również o Jego

ale również o Jego Przyjacielu, Świętym Janie Pawle II,
który w jednym z listów do Ojca Prof. Krąpca pisał:

cyt.: „Zawsze podziwiałem Twój realizm spojrzenia na codzienność i maksymalizm w szukaniu odpowiedzi na związane z nią pytania i problemy.”

I to pewnie ten maksymalizm o. Krąpca nie pozwalał Wojtyle na taką prezentację, na jaką miał ochotę w trakcie wykładów. materiału studentom... Ktoś pamięta, jak Wojtyła prowadził wykład, a prowadził go tak, jakby chciał ośmieszyć materię przedmiotu, który wcale na takie traktowanie nie zasługiwał...

-----------
To, do czego użyjesz inteligencji, nie zależy od inteligencji...

oto gość

@Marian Tadeusz And @ Chłop jag

Szanowni Panowie, trochę zawile tutaj wyjawiacie swoje tezy (czy raczej hipotezy)... Raczej obaj usprawiedliwiacie ewentualne zachowanie o. Krąpca.
Pytanie moje jest zasadnicze, czy przy założeniu, że obecnie KUL spadł na bardzo niski poziom, to w takim razie czy warto było takim kosztem (skoro tyle rzeczony się natrudził) w ogóle "chronić" tę uczelnię na tych kilka lat (1983 - 1989)?
I drugie pytanie, jest takie, to co właściwie konkretnego zrobił o. Krąpiec, żeby "uchronić" tę uczelnię? Tak sobie poszedł tu i tam, pogadał a ci rozmówcy na "piękne oczy" w podskokach zgodzili się pozostawić KUL własnemu losowi, a raczej losowi wyznaczonemu przez rektora, rzeczonego filozofa? Oczywiście te domniemane "zobowiązania" wcale nie musiały być aż tak wielkie... Tak czy inaczej, takie rozmyślania - nie tylko nad O. Krąpcem - będą trwały jeszcze długo.

oto Krzysztof M

Oczywiście te domniemane

Oczywiście te domniemane "zobowiązania" wcale nie musiały być aż tak wielkie...

Pan sobie powątpiewa. A na podstawie czego? Na podstawie własnych wątpliwości. :-)

oto gość

Autor napisał:"Krąpiec i jego

Autor napisał:"Krąpiec i jego ludzie uprawiali coś w rodzaju imperializmu filozoficznego…” [1]. No cóż, mój Boże, Ojciec Krąpiec twórcą „imperializmu filozoficznego”, trudno o bardziej oryginalne stwierdzenie. Jedno jest pewne, tym zdaniem ks. prof. dr hab. A. Wierzbicki zapewnił sobie na stałe miejsce w dziejach głupoty w Polsce."
............................
Po pierwsze Autorze, "Nie będziesz wzywał" itd. Po drugie, ks. A. Wierzbicki napisał wyraźnie "coś w rodzaju imperializmu filozoficznego", dając wyraźnie do zrozumienia, że brak mu tutaj odpowiedniego określenia... Czy takie "stwierdzenie" jest wystarczające do nadawania ks. Wierzbickiemu aż "stałego miejsca w dziejach głupoty w Polsce"? Raczej już może szanowny Autor, Artur Dyrda, takim właśnie wpisem zasługuje dużo bardziej na to "poczesne" miejsce w tejże historii. Jest taka klasyfikacja? Chętnie Autora tam zgłoszę!
A życie, dzieła jak i działania M. Krąpca mamy prawo oceniać, nawet surowo. Jednakże fakty, w które najprawdopodobniej uwikłał się ten człowiek, pozostają nadal faktami. Prywatnie M. Krąpiec bywał też człowiekiem dość nieprzyjemnym w obyciu, co osobiście mogę potwierdzić, choć nie dotknęły mnie one w żaden sposób. Tak, ten wielki być może filozof, profesor, rektor, potrafił zachować się też w sposób chamski, niestety. Zwłaszcza do osób mniejszego znaczenia, co można odczytywać jako demonstracja pychy...

oto Krzysztof M

Prywatnie M. Krąpiec bywał

Prywatnie M. Krąpiec bywał też człowiekiem dość nieprzyjemnym w obyciu

Na czym to polegało?

oto gość

@ Krzysztof M

Zachowywał się dość impulsywnie, co - napiszę to, ale pewnie Admini wywalą - z jego powiedzmy niezbyt ujmującą urodą u niektórych nie filozofów sympatii mu nie przysparzało, u części filozofów pewnie też. Złościł się, czerwienił i... gestykulując dłońmi wykrzykiwał w sytuacjach, które tego nie wymagały. O niskich możliwościach intelektualnych studentek filozofii, opowiadanymi - wymyślanymi przez profesora - krążyły legendy... Bywał cholerykiem, jak to się na takich ludzi czasami mówi. Po prostu nie był to zawsze łagodny człowiek, jak moglibyśmy oczekiwać od osoby duchownej. Podkreślę to jeszcze raz: BYWAŁ też człowiekiem nieprzyjemnym. To tyle. Żeby udobruchać przeciwników tej mojej opinii, zmówię dzisiaj tzw. zdrowaśkę za pokój duszy śp. o. Krąpca...

oto Krzysztof M

O niskich możliwościach

O niskich możliwościach intelektualnych studentek filozofii, opowiadanymi - wymyślanymi przez profesora - krążyły legendy...

To "wymyślanymi" wskazuje, że byłby naiwniakiem ktoś, kto wierzyłby panu na słowo. :-)

Po prostu nie był to zawsze łagodny człowiek, jak moglibyśmy oczekiwać od osoby duchownej.

A wam się marzyło pokorne cielę... :-) Pewnie przybłędów gonił z katedry... Tak zgaduję... Stąd ta jego "nieprzyjemność"... :-))

Po prostu człowiek bez jaj doprowadziłby KUL do likwidacji, a nie do rozkwitu! I to was boli! :-)) A tu zamiast rozkwitu "by Szyszkowska & Co", mieliśmy rozkwit "by Krąpiec"... :-) Prawda, że to różnica? :-)

oto gość

@ Krzysztof M

Panie Krzysztofie, za dużo daje Pan tych "uśmiechów", dlatego trudno odpowiadać poważnie na pańskie tutaj podszczypywania. Legendy urastają, trudno było już wtedy odgadnąć, które wymyślił sam profesor, a które tylko przytaczał bez zaznaczenia autora... Można zaliczyć je do tzw. szowinizmu męskiego. Z tego co, wiem, studentkom to się raczej nie podobało.
Nic mnie nie boli. Profesor kilkakrotnie doprowadził mnie swoim zachowaniem do dysonansu poznawczego względem siebie. To wszystko, myślę, że i o takich dość w sumie drobnych sprawach warto wiedzieć, być może i takie relacje - jak tutaj zaprezentowane przeze mnie - potwierdzą i inni "świadkowie" i znajdą się kiedyś w obszernej biografii o prof. Krąpcu. Ale nie śledzę tych spraw aż tak dokładnie, więc nie wiem jaki jest stan piśmiennictwa o śp. profesorze.
Nie wiem, czy był to aż taki wielki rozkwit, jak tutaj się sugeruje. W sensie architektonicznym, czy tam budowlanym, to rzeczywiście obecnie KUL się rozrósł, za rektorowania Krąpca to raczej tylko powstała tzw. Nowa Aula, ale tego już dokładnie nie pamiętam, a nie chce mi się sprawdzać, kto chce, może. W każdym razie KUL nie upadł ani za Krąpca, ani za następców do 1989 r...
Hipoteza o niechybnym upadku KUL jest tylko hipotezą, bo nie da się udowodnić, czy KUL by upadł bez rektorowania prof. Krąpca, czy nie. To tzw. gdybanie. To chyba jasne dla takiego filozofa jak Pan Szanowny.
No, teraz siu...u, obiecana zdrowaśka za duszę o. profesora i chrapcio, chrapcio...

oto Krzysztof M

Profesor kilkakrotnie

Profesor kilkakrotnie doprowadził mnie swoim zachowaniem do dysonansu poznawczego względem siebie.

Wciąż jednak nie jest to dla nas żadną informacją. To pańskie wrażenie - ale nie informacja o profesorze.

myślę, że i o takich dość w sumie drobnych sprawach warto wiedzieć, być może i takie relacje - jak tutaj zaprezentowane przeze mnie - potwierdzą i inni "świadkowie" i znajdą się kiedyś w obszernej biografii o prof. Krąpcu.

O tak... Hasbara nie próżnuje... :-)

"Jeśli pozwolisz na rozmnożenie robactwa, zrodzą się prawa robactwa. I zrodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać." :-)

Nie wiem, czy był to aż taki wielki rozkwit, jak tutaj się sugeruje.

Nikt nie sugerował "wielkiego rozkwitu". Walczy pan z tezami wymyślonymi przez samego siebie. :-)

W każdym razie KUL nie upadł ani za Krąpca, ani za następców do 1989 r...

Tak... To boli... Ja to rozumiem... :-)

To chyba jasne dla takiego filozofa jak Pan Szanowny.

Nie jestem filozofem. Chociaż zabieram głos, gdy ktoś chce mnie zrobić w goja. :-)

oto gość

@Krzysztof M

Panie Krzysztofie M.,
w artykułach, także takich jak ten, ukryta jest zawsze pewna hipoteza, brak jest zwykle miejsca na rozwinięcie wszystkich wątków. W tym akurat artykule, polemicznym w stosunku do książki i bodaj wykładu pana Rosiaka o prof. Krąpcu wysławia się dokonania profesora w różnych aspektach, tak po trochu. Wydźwięk ogólny, przynajmniej w mojej ocenie, jest trochę nazbyt hagiograficzny, artykuł napisany został najwyraźniej z pozycji człowieka zafascynowanego osobowością ojca profesora (może autor jest jego uczniem?). W piśmiennictwie biograficznym potrzebny jest nawet taki punkt widzenia. Co to komu szkodzi? Dopiero w wyniku ucierania się różnych zdań możemy zbliżyć się nieco bardziej do prawdy obiektywnej.
Przytoczone jest w tym artykule bodaj jedno zdanie odmienne od podejścia samego autora artykułu do Przedmiotu, w którym jedna pani wspomina, że wówczas uważała profesora (jak i inni, bo pojawiło się w jej wypowiedzi też pluralis) za... "oportunistę"! A oportunista, to zdaje się karierowicz, czyż nie? Widzi Pan, już wtedy pojawiały się zdania odmienne w ocenach profesora. Proszę sobie jeszcze raz przeczytać artykuł.
Zresztą, autor zapowiada przynajmniej następny artykuł o ojcu profesorze, bo ten oznaczył numerem 1. Zobaczymy, co będzie dalej...
A co, nie jest Pan goim? Trzeba Pana aż "zrobić" goim? Czy ja zapowiedziałem odmawianie Kadisz za spokój Duszy śp. profesora? Czy jeszcze mam Panu okazać "ptaszka"? ;) (Masz Pan ten swój uśmieszek, skoro Panu tak wesoło!)
Na tym pozwoli Pan, że zakończę z Panem dyskusję. Czy nie jest Pan aby jednym z Adminów tego Portalu, umilającym sobie czas różnymi docinkami podczas monitorowania treści w celu zwiększenia klikalności tak sztucznie wywołanymi dyskusjami? Czy taki ma Pan już charakter od urodzenia? Gdybym ja był "cywilem", szkoda by mi było czasu (i siedzenia) na coś takiego. No i doczekał się Pan uwag pod własnym adresem, choć też jest Pan tutaj tylko anonimem...

oto Krzysztof M

w artykułach, także takich

w artykułach, także takich jak ten, ukryta jest zawsze pewna hipoteza,

Ukrywanie znaczeń słów, to jeszcze gnoza, czy już talmudyzm? :-)

Dopiero w wyniku ucierania się różnych zdań możemy zbliżyć się nieco bardziej do prawdy obiektywnej.

Pogląd, że prawdę ustala się w wyniku "ucierania", to z jakiej cywiliizacji? Bo nie z lacińskiej... :-) Poza tym... Nie ma takiego zwierza, jak "prawda obiektywna". :-)

Przytoczone jest w tym artykule bodaj jedno zdanie odmienne od podejścia samego autora artykułu do Przedmiotu, w którym jedna pani wspomina, że wówczas uważała profesora (jak i inni, bo pojawiło się w jej wypowiedzi też pluralis) za... "oportunistę"! A oportunista, to zdaje się karierowicz, czyż nie?

Jedna pani drugiej pani... :-)) To może te mundrości panine, to już niech pan sam roztrząsa. :-))

A co, nie jest Pan goim?

Goim nie jest się z natury. Z natury jest się człowiekiem. Dotyczy to mnie, pana, żydów, Maorysów itp. :-)

skoro Panu tak wesoło!

Nie jest mi wesoło. To tylko niektórzy piszą rzeczy, które na uśmiech zasługują. :-)

Na tym pozwoli Pan, że zakończę z Panem dyskusję.

Jeśli ma pan ochotę, to może pan jeszcze raz zakończyć. :-)

Czy nie jest Pan aby jednym z Adminów tego Portalu,

Nie jestem "Adminem tego Portalu". :-)

oto gość

@ Krzysztof M

Cytuję szanownego: "Pogląd, że prawdę ustala się w wyniku "ucierania", to z jakiej cywiliizacji? Bo nie z lacińskiej... :-) Poza tym... Nie ma takiego zwierza, jak "prawda obiektywna". :-)"
.........................
Jasne: tylko pan zna prawdę, tę JEDNĄ JEDYNĄ. I oczywiście też tylko profesor Krąpiec! A poza tomizmem i fenomenologią nigdy niczego nie było i już nie będzie. To powiedz nam pan jaka była "PRAWDA" o profesorze i... udowodnij pan to jeszcze! Właśnie dochodzenie do prawdy jest procesem, obiektywizowaniem. Tylko Bóg zna prawdę, proszę pana. Posługuje się pan tutaj określeniami, które już stały się banałami. ;))
W filozofii to podobno bardziej miarodajna jest "cywilizacja" jakby grecka, bo w Rzymie to z filozofami (i filozofią) było raczej cieniutko... Prawo i organizacja państwa, to co innego. A później dopiero chrześcijaństwo przeszło z Rzymu.
Klasyk się znalazł, co innych nie rozśmiesza. ;))
.........................................
"Goim nie jest się z natury. Z natury jest się człowiekiem. Dotyczy to mnie, pana, żydów, Maorysów itp. :-)"
...........................
Takiś pan talmudysta, a nie wiesz, że dla Żydów są tylko Żydzi i goje właśnie. (W tej wyliczance trzeba było napisać "Żydzi" z dużej litery, bo z małej oznacza ludzi wyznania mojżeszowego, a to już zupełnie inna kategoria podziału!) Człowiek jest to oznaczenie gatunku naczelnych (tak z grubsza... A kolorowi - owi Maorysi albo Murzyni - nie są niby "z natury", tylko może pomalowani?), później ludzie dzielą się (zupełnie naturalnie) na rasy (różnie układają ten podział, jedni na cztery, inni tylko na trzy), a dopiero później dzielą według następnych parametrów, np. szczepy, narody. A teraz modne są "narodowości" (zwłaszcza śląska), regiony itd.
Przykro mi, może pan coś napisze zamiast czepiać się innych za słówka? Niby nie filozof, a czepia się słówek jak filozof. Myśli pan, że jak wysłuchał kilku wykładów o. profesora, to już ta PRAWDA spłynęła na pana i jest pan jej pełen? Teraz tylko ją nam tutaj w tych głupich czasami komentarzach uzewnętrznia...
Jest to już moje ostatnie zakończenie. Ostateczne.

oto Krzysztof M

tylko pan zna prawdę, tę

tylko pan zna prawdę, tę JEDNĄ JEDYNĄ.

Błąd. Nic takiego nie sugerowałem. :-) Pan po prostu bardzo chciałby, żeby pańskie opinie były przyjęte jako prawdziwe. :-) To już zależy od czytelników. ... Na pewno znajdzie pan takie forum, gdzie pańskie opinie zdobędą poklask. :-)

A poza tomizmem i fenomenologią nigdy niczego nie było i już nie będzie.

Bardzo proszę! Jeśli ma pan coś nowego do powiedzenia w zakresie filozofii, to chętnie wysluchamy! No to słuchamy...

To powiedz nam pan jaka była "PRAWDA" o profesorze

Chłopca do ustawiania to niech pan szuka gdzie indziej. :-))

Tylko Bóg zna prawdę, proszę pana.

To już było. I się ośmieszyło. :-))) Panie gościu! Nie idźcie tą drogą! :-)))

W filozofii to podobno bardziej miarodajna jest "cywilizacja" jakby grecka

Filozofia nie stanowi "o", nie kategoryzuje cywilizacyj. :-) Filozofia się zajmuje czym innym. :-) Cywilizacjami zajmował się prof. Feliks Koneczny. :-)

dla Żydów są tylko Żydzi i goje właśnie.

A to jest ich pogląd, ich spojrzenie na rzeczywistość! Innii mają inne poglądy. I te wszyskie poglądy mogą być prawdziwe, mogą wiernie opisywać, wyjaśniać rzeczywistość, albo mogą zwodzić na manowce, być fałszem - jak np. teoria żyd-goim. :-)

czepia się słówek

Słowa coś znaczą. I tak się składa, że słowo "kot" oznacza kota, a nie psa. :-) Podobnie jest z pojęciami np. w filozofii itd.

Myśli pan, że jak wysłuchał kilku wykładów o. profesora

A skąd wniosek, że wysłuchałem? :-)))

Jest to już moje ostatnie zakończenie. Ostateczne.

Zakańcza pan już drugi raz, z tym, że pierwszy "ostatecznie". Proszę się nie krępować i zakańczyć po raz trzeci, np. definitywnie. :-)

oto gość

@Krzysztof M

"I te wszyskie poglądy mogą być prawdziwe, mogą wiernie opisywać, wyjaśniać rzeczywistość, albo mogą zwodzić na manowce, być fałszem - jak np. teoria żyd-goim. :-)
Słowa coś znaczą. I tak się składa, że słowo "kot" oznacza kota, a nie psa. :-) Podobnie jest z pojęciami np. w filozofii itd."
..............................
Aleś pan wygadany: słowo "kot" oznacza kota, a nie "psa". Natomiast słowo: "żyd", nie oznacza "żyd", bo oznacza... "goj"! Ale oczywiście takie zestawienie od razu może - co tam może?! - "zwodzi na manowce", bo tak się panu podoba, bo pozjadał pan wszystkie rozumy.
Pan stwarza sobie własny sobie język, do słów przypisuje własne ich znaczenia i później się wymądrza... Tylko chyba pan może wymyślić takie mniej więcej zdanie: "może się pan pożegnać po raz drugi", a później dziwić, się, że ktoś inny zrozumie je jako pokrętne zaproszenie do dalszej dyskusji zamiast zwykłego, ludzkiego: "panie, odwal się wreszcie". Zinterpretuj sobie to ostatnie zdanie, panie mądralo, jak chcesz, na pewno pan potrafisz po swojemu.
Wszystko jednak ma swój koniec. Pan możesz pożegnać się tylko raz!

oto Krzysztof M

Natomiast słowo: "żyd", nie

Natomiast słowo: "żyd", nie oznacza "żyd", bo oznacza... "goj"!

Oj... źle z panem... :-)

bo pozjadał pan wszystkie rozumy

Słyszałem to już parę razy. Za każdym razem od osób, które ledwo podpisać się umiały. :-)

Pan stwarza sobie własny sobie język, do słów przypisuje własne ich znaczenia

A gdzie tak było? :-)

Wszystko jednak ma swój koniec. Pan możesz pożegnać się tylko raz!

Widzę, że pan się powinien nie pożegnać, a przeżegnać... :-)) Ale jak pan nie potrafi, to pozostało panu pożegnać się... po raz trzeci. :-)

oto Krzysztof M

ks. A. Wierzbicki napisał

ks. A. Wierzbicki napisał wyraźnie "coś w rodzaju imperializmu filozoficznego", dając wyraźnie do zrozumienia, że brak mu tutaj odpowiedniego określenia...

Czyli tu imperializm" oznacza coś zupełnie innego niż imperializm? Bo, rozumiem, że "filozoficzny" jednak filozoficzny oznacza? :-)

Pan Talmud czytał? Założę się, że tak! Bo, że pan Talmud wyssał z mlekiem matki, tego napisać się nie ośmielę... :-)

Słowa znaczą to, co znaczą. A nie znaczą coś innego, niż znaczą. Imperializm, to imperializm. To słowo wywołuje w czytelnikach negatywne konotacje - i o to autorowi chodziło! :-) To oznacza, że autor zamierzał dotrzeć nie do słuchaczy zdolnych do krytycznego myślenia, ale do tych, których można "urobić". A to z kolei oznacza, że mamy do czynienia z politrukiem.

oto Marian Tadeusz

odp. do gość, Autor napisał: "Krąpiec i jego

cytat z gość @ czw, 11:04 (4-02-16): "Jednakże fakty, w które najprawdopodobniej uwikłał się ten człowiek, pozostają nadal faktami."

Nie przystoi posługiwać się zwrotem: "najprawdopodobniej uwikłał się". Świadczy to kontynuacji pomówień.

Najprawdopodobniej nigdy nie miał "gość", nawet przelotnego kontaktu z ojcem Krąpcem, lub myli go z kimś innym.

Nie można pozostawać obojętnym wobec bezpodstawnych pomówień.

oto Aleksy

Dylemat

Szanowny Panie gość @, Pan tutaj, z manierą celebryty, sądzi ZWYCIĘZCĘ,co jest "szczególną figurą intelektualną", charakterystyczną dla dylematu starego głupca, ćwiczonego w młodości rózgami - za głupotę - któremu pretensje o to nie pozwalają zmądrzeć.

oto gość

@Aleksy

@Aleksy
Aleś Pan zagadał! Skoro uważasz Pan, że piszesz do "starego głupca" itd., który jak wnioskuję z tego pańskiego dylematu (faktycznie dylematu pewnie nie pańskiego), nigdy nie zmądrzał, to może ze swej wyżyny intelektualnej raczyłby napisać Pan nieco jaśniej, co? Pisanie do domniemanego głupca, czyli do mnie, w tak mętny sposób takiemu filozofowi jak Szanowny (pewnie po KUL, "stajnia" właśnie Krąpca) też chluby chyba nie przynosi. Nie sądzi Pan?
Retor (od retoryki) się znalazł!

oto Aleksy

Syntetyk

Szanowny Panie gość @, przepraszam, " ten od tańca z rózgami" to syntetyk - wyłącznie do celów dydaktycznych - trwa tak od starożytności. Będąc "terrorystą dydaktycznym" nie mogę patrzeć obojętnie na Pańską "nijaką " próbę relatywizacji postaci Profesora oraz jawną dyskredytację artykułu Pana Autora.

oto Krzysztof M

Dzieło Jego życia, to

Dzieło Jego życia, to Powszechna Encyklopedia Filozofii. A o tym tu ani słowa...

oto Equatore

W latach 1945-1989

W latach 1945-1989 komuniści sprawowali niepodzielną władzę w Polsce.
W związku z tym każdy człowiek, który posiadał zdolności do czynności prawnych z tą władzą - w takim czy innym charakterze - rozmawiał i nie można tego było uniknąć.
Ci ludzie którzy sprawowali ważne stanowiska (a stanowisko rektora uczelni wyższej to jest bardzo ważne stanowisko) z racji swoich obowiązków utrzymywali o wiele bardziej aktywny, praktycznie stały kontakt z przedstawicielami tejże komunistycznej władzy i bez negocjacji z nimi oraz wymiany informacji nie byliby w stanie swoich obowiązków wykonywać, a przynajmniej robić tego dobrze.

Tylko jakiś gówniarz lub człowiek, który jest tak wprawiony w dwójmyśleniu, że szczerze zapomniał każdą okazję, kiedy to sam rozmawiał z przedstawicielami władzy w okresie 1945-1989 może stawiać znak równości pomiędzy utrzymywaniem kontaktu z oficjalnymi władzami Polski (w tym jej służbami), a wspieraniem komunizmu w Polsce.

Sam fakt rozmowy nic sam w sobie nie znaczy. Liczy się to o czym była ta rozmowa i co w jej trakcie powiedziano.

Zauważyłem, że roją się coraz liczniej antykomuniści nadzwyczaj radykalni, którzy najwyraźniej siedzieli w jamach w okresie 1945-1989 albo ich wcale nie było, a teraz próbują rozliczać ludzi lepszych od siebie i oblepiać pomówieniami bez solidnych podstaw. Dla pomyślności Polski ten rodzaj człowieka jest więcej niż bezużyteczny - jest szkodliwy. Tworzony jest klimat w którym nie może być żadnych autorytetów, bowiem każdy kto żył i oddychał może zostać oskarżony. W tym klimacie świetnie się czują miernoty, którym nikt niczego nie zarzuci, bo albo niczego nie dokonali, albo nikt o tym nie słyszał. W takim klimacie budowanie wielkiego narodu, a nie narodu miernot i zawistników nie jest możliwe.

oto samograf

J 8, 7

Dodam tylko, iż żywię nadzieję, że nie był aż takim nieskazitelnym aniołkiem, jak twierdzą jego wielbiciele, ani takim diabełkiem, jakim go widzą nienawistnicy.

oto Krzysztof M

Dodam tylko, iż żywię

Dodam tylko, iż żywię nadzieję, że nie był aż takim nieskazitelnym aniołkiem, jak twierdzą jego wielbiciele, ani takim diabełkiem, jakim go widzą nienawistnicy.

Aniołki i diabełki, to są w niebie i analogicznie. :-) A tu, na Ziemi są ludzie. I ci ludzie są różni.

Co do nienawistników - oni będa takich jak Krąpiec zwalczać dopóty, dopóki palcem w klawiaturę będą mogli trafić - taka ich natura.

Wielbicieli o. Krąpca zbyt wielu nie ma. Ale jest sporo wielbicieli jego nauk. To był jedyny wykładowca na KUL, który dostawał brawa po wykładzie.

oto Krzysztof M

Ma pan wrażliwą duszyczkę i

Ma pan wrażliwą duszyczkę i dobre serduszko.

Są sytuacje, kiedy o tym zapominam.

oto samograf

Rozumiem

Z wiekiem pamięć już nie ta.

oto Krzysztof M

Ma pan rację. Jednak są

Ma pan rację. Jednak są sytuacje, które się pamięta do końca życia.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.