Warszawa: Zygmunt August - król reformator

18:00

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią :-) zaprasza na drugi wykład cyklu edukacji historycznej p.t. "Sylwetki niezwykłe". W najbliższy wtorek, 25 września o godz. 18:00 w dolnej sali kościoła pw. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim (wejście od strony prezbiterium).

Profesor Edward Opaliński z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk wygłosi prelekcję pt. Zygmunt August - król reformator

We wrześniu b.r. Stowarzyszenie wznowiło działalność warsztatów historycznych dla młodzieży licealnej. Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach popołudniowych ustalonych z uczestnikami. Młodych ludzi zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o historii prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres spjn.spjn@gmail.com

Program cyklu SYLWETKI NIEZWYKŁE (także w załączonej ulotce)
Wszystkie wykłady będą rozpoczynały się we wtorki o godz. 18:00 w dolnej sali kościoła pw. Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim.

11.09.2012 prof. Andrzej Nowak (UJ) - Józef Piłsudski - spór o Polskę
25.09.2012 prof. Edward Opaliński (IH PAN) - Zygmunt August - król reformator
02.10.2012 prof. Jan Żaryn (UKSW) - Irena i Jerzy Iłłakowiczowie, bohaterowie pokolenia Polski Odrodzonej
23.10.2012 prof. Tadeusz Rutkowski (IH UW) - Żołnierz, renegat, historyk. O Kazimierzu Rosen Zawadzkim
06.11.2012 prof. Marek Barański (UKSW) - Władysław Łokietek i zjednoczenie Polski
27.11.2012 prof. Zofia Zielińska (IH UW) - Stanisław Konarski
11.12.2012 prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN) - Nieudany eksperyment Stanisława Mikołajczyka z lat 1945-47
18.12.2012 prof. Jan Dzięgielewski (UKSW) - Piotr Skarga
15.01.2013 prof. Roman Michałowski (IH UW) - Bolesław Chrobry Wielki
05.03.2013 prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN) - Stanisław Patek - dyplomata w starciach z Rosją
19.03.2013 prof. Andrzej Rachuba (IH PAN) - Niezwykła kariera Pawła Jana Sapiehy
09.04.2013 prof. Tomasz Panfil (KUL) - Ksiądz Infułat Generał Brygady Witold Kiedrowski
30.04.2013 prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) - Władysław Sikorski - wojskowy i mąż stanu
14.05.2013 dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska - Sowietyzacja Polski i Europy Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego(1945-53)
28.05.2013 dr hab. Sławomir Cenckiewicz - Prezydent Lech Kaczyński - pragmatyk wierny imponderabliom
11.06.2013 prof. Zdzisław Krasnodębski (Uniw. w Bremie) - Jan Paweł II jako polityk i myśliciel

Głosów: 0