Szczyt maltański, listopad 2015

Na Malcie odbywa się summit Europejsko-Afrykański, którego tematem jest masowa imigracja do Europy. Chodzi o ustalenia działania idącego w kierunku zwalczania przemytników, pomocy finansowej państwom afrykańskim w zatrzymaniu uchodźców, oraz wzmocnienie europejskich granic.

UE proponuje ustalenie legalnego kanału przyjmowania immigrantów, oraz € 1.8 mld. pomocy przy czym państwa europejskie indywidualnie mają podwoić tę kwotę. Z pomocą finansową związane są warunki i zobowiązania dla państw i rządów do których pomoc będzie kierowana. Jutro, w czwartek będzie osobna dyskusja z reprezentacją Turcji. Turcja jak wiadomo stawia warunki odnoszące się do relacji tego kraju z UE.

W obecnej chwili o wejście do UE imigranci złożyli 1mln aplikacji.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Dyskusja

oto chłop jag

Król Jordanii Abdullah II

Król Jordanii Abdullah II twierdzi, że Rosja jest tą siłą, która jest w stanie zaprowadzić porządek w Syrii i zakończyć wojnę "trzeciego świata".

Po co Rosja miałaby ratować Europę - kiedy może ją mieć tanim kosztem i to bez reszty - za powiedzmy dwie dekady.
Wniosek?
Europy nikt nie będzie ratował - bo nie jest to nikomu na rękę - natomiast sama Europa nie jest już w stanie się uratować - tołażysze.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.