Nowy, utworzony przez Partię Liberalną Kanady gabinet w Ottawie.

Zachęcony przez p. Aleja przyjrzałem się bliżej nowemu rządowi w Ottawie. No i postaram się me spostrzeżenia przekazać mając nadzieję że okażą się one interesujące dla Czytelników PN.

Jak zapewne wszyscy wiemy Kanada ma ordynację FPTP i parlamentarno-gabinetowy system rządów, w którym formalna głowa państwa, zarówno ta formalna do kwadratu, czyli brytyjski monarcha (monarchini obecnie) jak i jej reprezentant na miejscu czyli Gubernator Generalny Kanady pełnią czysto reprezentacyjne role.

Szef rządu i sam rząd jest wyłaniany spośród przedstawicieli partii (bardzo rzadko koalicji) mającej większość w parlamencie. Tylko formalnie jest powoływany i odwoływany przez głowę państwa. Rzeczywista jego odpowiedzialność polityczna jest przed parlamentem. Jest to realizowane poprzez wotum nieufności, czy wotum zaufania. Tu należy wspomnieć, że parlament w Kanadzie jest dwuizbowy.

Izba wyższa czyli Senat, której wyższość przejawia się jedynie w kwestiach protokolarnych, gdyż znaczenie polityczne ma w porównaniu z izbą niższą (House of Commons) znikome nie jest wyłaniana na drodze wyborów powszechnych. Modelem dla niej była izba wyższa parlamentu brytyjskiego (House of Lords), a obecnie składa się ze 105 senatorów nominowanych przez Gubernatora Generalnego zgodnie z tym co mu podyktuje szef rządu.

Zatem gdy mówi się o interakcjach między rządem i parlamentem chodzi o to co ma miejsce między gabinetem stworzonym przez zwycięską partię i izbą niższą parlamentu. Na dzień dzisiejszy, po niedawnych zmianach zmierzających do jak najlepszej realizacji postulatu w chwili obecnej i na pewien okres czasu w przyszłości by większościowa ordynacja zapewniała proporcjonalność, podział między federalne jednostki terytorialne jest następujący:

 • Ontario: 121 miejsc, czyli 36.12% przy posiadaniu 38.91% ludności Kanady.
 • Quebec: 78 miejsc, czyli 23.28% przy posiadaniu 23.22% ludności Kanady.
 • Brytyjska Kolumbia: 42 miejsca, czyli 12.54% przy posiadaniu 13.31% ludności Kanady.
 • Alberta: 34 miejsca, czyli 10.15% przy posiadaniu 11%ludności Kanady.
 • Manitoba: 14 miejsc, czyli 4.18% przy posiadaniu 3.64% ludności Kanady.
 • Saskatchewan: 14 miejsc, czyli 4.18% przy posiadaniu 3.08% ludności Kanady.
 • Nowa Szkocja: 11 miejsc, czyli 3.28% przy posiadaniu 2.75% ludności Kanady.
 • Nowy Brunszwik: 10 miejsc, czyli 2.99% przy posiadaniu 2.2% ludności Kanady.
 • Nowa Funlandia: 7 miejsc, czyli 2.09% przy posiadaniu 1.49% ludności Kanady.
 • Wyspa Księcia Edwarda: 4 miejsca, czyli 1.19% przy posiadaniu 0.42% ludności Kanady.
 • Trzy terytoria — Nunavut, Północno-Zachodnie Terytorium i Yukon — każde ma jedno miejsce.

W sumie 338 miejsc.
W ostatnich federalnych wyborach parlamentarnych podział miejsc w izbie niższej pomiędzy partie był następujący:

 • Partia Liberalna Kanady - 184
 • Partia Konserwatywna Kanady - 99
 • Nowa Demokratyczna Partia - 44
 • Blok Quebecki - 10
 • Zielona Partia Kanady - 1

To daje w House of Commons bardzo silną przewagę Partii Liberalnej. Po blisko 10 latach rządów Harpera (trzy kadencje) w Senacie jest 47 konserwatystów, 1 niezależny konserwatysta (postępowy, czyli matuzalem z czasów sprzed powstania obecnej partii konserwatystów), 6 nie należących do żadnej partii, 29 liberałów i 22 nieobsadzone miejsca. Należy sądzić, że nowy, liberalny premier wykorzysta znaczną ilość nieobsadzonych miejsc w Senacie by zapewnić sobie przewagę i tam, by Senat nie przeszkadzał mu (w tym ograniczonym zakresie do jakiego jest zdolny) w realizacji jego planów.

Po tym przydługim wstępie przejdźmy do właściwego tematu czyli gabinetu Justina Trudeau. Gabinet ten nic jeszcze nie zdziałał, a zatem niewiele więcej niż szczegóły dotyczące pochodzenia zarówno etnicznego jak i miejsca skąd uzyskali oni swoje mandaty poselskie, wieku i płci mogą być wymienione.

A to niewiele więcej to na przykład to, że choć większość nowych ministrów to parlamentarni debiutanci, jest 12 osób z uprzednim doświadczeniem w parlamencie, a nawet kilkoro członków poprzednich rządów. Ba, jest nawet jeden minister, który po raz pierwszy wszedł do rządu w ostatniej kadencji ojca obecnego premiera Pierra Elliota Trudeau.

Zatem przejdźmy do danych statystycznych. Sam premier ma 43 lata, uzyskał mandat w prowincji Quebec. Co do etnicznego pochodzenia przodkowie jego ojca byli franko-kanadyjscy (ze strony ojca) i anglo-kanadyjscy (ze strony matki). Matka Justina Margaret Joan z domu Sinclair była Anglo z pochodzenia.

Gabinet Justina Trudeau to 30 osób, po 15 kobiet i mężczyzn. Wśród nich 28 osób ma tytuł ministra. Dwaj członkowie gabinetu mają szczególne stanowiska, jeden to lider klubu liberalnego w parlamencie, drugi przewodzi Treasury Board (czyli czemuś co można nazwać Radą Skarbu). Spośród ministrów jest 5 stanowisk ministra bez teki ocenianych powszechnie jako niższe w randze i z niższym przynajmniej do tej pory wynagrodzeniem, co ciekawe wszyskie obsadzone przez kobiety, co nawet wzbudziło oskarżenia o ukrytą dyskryminację kobiet nie bacząc na fakt, że to pierwszy gabinet z pełną genderową równowagą, znaczy 50/50.

Z Ontario powołanych zostało 11 osób na członków gabinetu, z Quebeku 6, z Brytyjskiej Kolumbii 3, z Alberty i Manitoby po 2, z Nowego Brunszwiku, Nowej Funlandii, Nowej Szkocji, Wyspy Księcia Edwarda, Saskatchewanu i Terytorium Nunavut po 1.

Co do pochodzenia z rozlicznych grup czy to etnicznych czy językowych w Kanadzie to 16 osób ma pochodzenie anglojęzyczne, choć niekoniecznie brytyjskie co widać po niektórych nazwiskach, 7 osób frankojęzyczne, 4 osoby to Sikhowie. Jest też jedna minister pochodząca oryginalnie z Afganistanu, ze skąpych informacji o niej można wnioskować, że z jednej z perskojęzycznych mniejszości tego kraju. Oprócz tego jest jedna minister pochodząca ze szczepu indiańskiego mającego siedzibę na wyspie Vancouver i jeden minister będący Inuitem (dawniej nazywano ich Eskimosami).

Ciekawostką jest, że ten ostatni - Hunter Tootoo, Minister Rybołówstwa, Oceanów i Kanadyjskiej Straży Wybrzeża, ma kuzyna znanego w zupełnie innej dziedzinie. Jordin Tootoo jest pierwszym Inuitem grającym w hokejowej lidze NHL, obecnie w zespole New Jersey Devils.

No i ostatnie z danych statystycznych. Najmłodsza osoba wśród ministrów ma 30 lat, najstarsza 69. Dwie panie (ciekawe, obie z Quebeku) nie ujawniają swego wieku, ale sądząc z fotografii obie nie są młodsze niż 30 lat, ani starsze niż 69. Co najmniej połowa ministrów nie przekroczyła pięćdziesiątki.

I to by było na tyle.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto Palimpsest

Czy Kanadyjczycy mają

swojego Palikota, Korwina, Kononowicza lub inne polityczne oryginały jeśli nie wręcz dziwolągi? Czy też to już na tyle stateczna demokracja, że kabarety się nie zdarzają?

oto An z Kan

Oczywiście, że są. Jest ich więcej niż w Polsce.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Partie_polityczne_w_...
Biorą udział w wyborach. Nie mają jednak takiej siły aby wystawić kandydatów we wszystkich okręgach, a po drugie aby wygrać. Stąd pojawiają się kandydaci tylko w okregach gdzie środowisko danego światopoglądu jest mocniej reprezentowane.
Nie ma jednak kabaretów. Kanadyjczycy są bardzo doświadczoną społecznością, nie dają się uwieść nowinkom zbyt łatwo. Te marginesowe partie mają już za sobą wieloletnią historię i nie mają zbytnich osiągnięć. Jeżeli jakaś partia typu "krańcowego" ma chwytliwy pomysł, to partie centrum szybko go przejmują.

oto Krzych Adam

Co jeszcze dodałbym do wypowiedzi p. An z Kan.

Generalnie jak to zauważył ponad 50 lat temu francuski prawnik, politolog, socjolog i polityk Maurice Duverger ordynacja większościowa nie stwarza warunków do istnienia w parlamencie układu wielopartyjnego. Sam Duverger stwierdził, że faworyzowanym przez ordynację większościową jest układ dwupartyjny.

Rzeczywiście jest to w pełni słuszne dla niektórych z tych ordynacji np.dla dwuturowego systemu francuskiego, w którym dwie główne partie, czy dwie główne koalicje partyjne zgarniają właściwie zawsze ponad 90% mandatów. Występuje tam zjawisko praktycznej petryfikacji dwupartyjnego systemu. Nie w pełni jest reguła Duvergera jednak słuszna dla wszystkich większościowych ordynacji.

Na przykład przy stosowaniu ordynacji jednoturowej FPTP w każdych poszczególnych wyborach występują dwie dominujące partie, jednakże nie jest regułą, że zawsze są to te same partie. Zawsze obok nich jest jeszcze co najmniej jedna partia z wyraźnie mniejszą liczbą miejsc. Czasami, gdy wyborcy są zniechęceni jedną z dominujących uprzednio partii bywa ona spychana na trzecie lub czwarte miejsce. I wtedy do dominującej dwójki wchodzi ktoś nowy. Zdarza się też że staje się to rzeczą permanentną, jak to się zdarzyło z Partią Liberalną w latach 20-tych w Wielkiej Brytanii. Od czasu do czasu odbijała się ona później od dna by zagrozić Parti Pracy, która ją wypchnęła, ale poprzedniej świetności z czasów gdy bywała czasami partią rządzącą już nie odzyskała.

Podobne zjawisko (choć już dwukrotnie nastąpiło załamanie tego procesu) obserwujemy w Kanadzie, gdzie powstała w 1960 roku Nowa Demokratyczna Partia doszła do statusu oficjalnej opozycji (czyli drugiej partii w parlamencie). W obecnej kadencji została jednak znów zepchnięta na trzecie miejsce.

Co to oznacza dla dla ludzi, którzy poważnie myślą o działalności politycznej w Kanadzie? Czyli dla wszystkich, którzy nie są kanadyjskimi Palikotami, Kononowiczami, czy Korwinami-Mikke? Ano, nie ma wyboru, trzeba znaleźć się w jednej z dwu dominujących partii bądź w trzeciej, aspirującej do roli partii rządzącej lub co najmniej będącej oficjalną opozycją Jej Królewskiej Mości.

Stąd te trzy, czasem choć bardzo rzadko, cztery poważne partie to sojusze grup o podobnych choć nieidentycznych poglądach i programach. Każdy z liderów czuje na karku oddech sojuszników, którzy są lojalni do czasu. Bo lojalność w stosunku do lidera wybranego przez partię jest czymś czego się przestrzega, aż do jego rezygnacji po porażce, bądź gdy tak zadecyduje partyjna konwencja wyborcza.

Co natomiast z kanadyjskimi Palikotami, Kononowiczami, czy Korwinami-Mikke? A nawet na przykład Markami Jurkami, czy innymi skądinąd godnymi szacunku, ale nie mającymi szerszego poparcia nieudacznikami politycznymi? Są oni w takich partiach jak te wyliczone przeze mnie w kolejności alfabetycznej poniżej:

 1. Alliance of the North
 2. Animal Alliance Environment Voters Party of Canada
 3. Canada Party
 4. Canadian Action Party
 5. Christian Heritage Party of Canada
 6. Communist Party of Canada
 7. Democratic Advancement Party of Canada
 8. First Peoples National Party of Canada
 9. Forces et Démocratie
 10. Libertarian Party of Canada
 11. Marijuana Party
 12. Marxist-Leninist Party of Canada
 13. Natural Law Party of Canada
 14. Newfoundland and Labrador First Party
 15. Party for Accountability, Competency and Transparency
 16. People's Political Power Party of Canada
 17. Pirate Party of Canada
 18. Progressive Canadian Party
 19. Rhinoceros Party
 20. Seniors Party of Canada
 21. The Bridge Party of Canada
 22. United Party of Canada
 23. Western Block Party
 24. Work Less Party

Są to wszystko istniejące albo teraz, albo jeszcze zupełnie niedawno kanadyjskie partie, o których Państwo w Polsce pewnie nawet nie usłyszycie. Nawet znaczna część Kanadyjczyków ich nie zna.

oto Palimpsest

Czy konserwatyści kanadyjscy

są podobni do polskich? Czy ich konserwatyzm zamyka się bardziej w sferze rozwiązań społeczno- gospodarczych czy też, jak w Polsce, eksponuje również wartości determinujące warstwy obyczajową i światopoglądową (w tym konkretną religię)?

oto An z Kan

W kanadyjskim parlamencie posiedzenie rozpoczyna

się modlitwą. Niewierzący, albo komu modlitwa nie służy, wchodzą na salę posiedzeń po modlitwie.
Zwykle jest to Ojcze Nasz, albo odczytany urywek z Biblii.
Ontaryjski parlament miał plany wprowadzić modlitwy różne, typowe dla wyznań posłów zasiadająch w parlamencie, ale nie wiem czy to zrealizowano. Ten obyczaj i jest kultywowany niezależnie od tego jaka partia wygrywa wybory.

Zdarzyło się, dość dawno temu, że poseł NDP, partii najbardziej lewicowej, zaproponował zniesienie zwyczaju modlitwy. Został mocno i publicznie obstukany przez ówczesną szefową partii. Lewicowa partia kanadyjska NDP została założona przez dwóch pastorów anglikańskiego kościoła. A Tommy Douglas, też pastor baptysta, był prekursorem i twórcą kanadyjskiech reformy zdrowia w latach 60tych ub.wieku, ubezpieczenia, któremu i teraz Amerykanie nie są w stanie dorównać. Jest czczony przez Kanadyjczyków jak święty.

oto mikolaj

Kanadyjsja reforma zdrowia....

byc moze dobrze sluzy Kanadyjczykom - tylko mam jedno pytanie: dlaczego bardzo wielu bogatych Kanadyjczykow, gdy sa naprawde chorzy przyjezdzaja na leczenie do... USA?

oto Krzych Adam

Hmmm?

Czy konserwatyści kanadyjscy są podobni do polskich?

Nie bardzo wiem jak porównywać. I kogo z kim.

Conservative Party of Canada nie ma odpowiednika w Polsce. Więc nie bardzo jest jak porównywać jakieś dwie partie w tych dwóch krajach, bo konserwatyści to w Kanadzie jedna z dominujących partii, a w Polsce jest jedynie kilka planktonowatych ugrupowań, które tak możnaby nazwać.

Z kolei nie ma w Kanadzie takich intelektualnych środowisk konserwatywnych jak w Polsce skupionych wokół organizacji niekoniecznie aktywnych bardzo na arenie politycznej a raczej pielęgnujących konserwatywną myśl na polu intelektualnych i filozoficznych rozważań.

Kanada mając bardzo krótką historię, mając niemal kompleks na tym tle bardzo szanuje i utrzymuje najróżniejsze tradycje, których zdołała się dorobić. O tym pisała p. An z Kan. Kanadę tworzyli ludzie bardzo mocno wierzący. Chrześcijanie, większość z nich to członkowie różnych protestanckich sekt, a poza tym rzymscy katolicy.

Ale to przeszłość. Dziś po tym zostały głównie formy jedynie.

W programach partii politycznych nie ma praktycznie żadnych odwołań do spraw obyczajowych i światopoglądowych. Choć konserwatyści mają tendencję do bycia mniej liberalnymi niż reszta sceny politycznej.

oto Palimpsest

@ An z K, Krzych Adam

Drążę i dopytuję, bo zaciekawiło mnie jedno: partia odwołująca się (przynajmniej w nazwie) do wartości chrześcijańskich znalazła się wśród takiego folkloru jak animalsi, komuniści, marihujanie, marksiści, jacyś piraci, miłośnicy nosorożców (?), czy partia nowofunlandów i labradorów! A jak pisze pan Krzych Adam nt udziału religii w życiu społeczeństwa

Ale to przeszłość. Dziś po tym zostały głównie formy jedynie. W programach partii politycznych nie ma praktycznie żadnych odwołań do spraw obyczajowych i światopoglądowych.

W Polsce odwrotnie- trwają przymiarki do zmiany konstytucji z inwokacją do Boga, boga konkretnej religii, religia (jako przedmiot) jest obecna i finansowana z państwowej kasy, padają propozycje włączenia do egzaminów maturalnych itd.

Do czego zmierzam, czy nie jest tak, że jak w przypadku "niewidzialnej ręki" Smitha w sferze gospodarki życie samo (jeżeli mu nie przeszkadzać) dąży do najbardziej naturalnych rozwiązań także w sferze obyczajowej i światopoglądowej?

Czy analogicznie do "niewidzialnej ręki" Smitha siłowe de facto podtrzymywanie udziału religii w życiu społeczeństwa nie jest tak samo nienaturalne?

Z Państwa opisu kanadyjskiej rzeczywistości wynika, że religia (mimo zwyczajowego odczytywania fragmentów Biblii) ma marginalny wpływ na szeroko pojętą politykę rządu (oświata, medycyna, polityka społeczna). A partia chrześcijan ląduje w towarzystwie wymienionym powyżej ;)

Czy przez to Kanada jest krajem prezentującym niższe standardy moralne? Nie wiem... o mniej ludzkim obliczu? Bardziej zepsutym? Czy w świetle powyższego celowe kultywowanie w życiu społecznym wartości właściwych konkretnej opcji światopoglądowej umocowanej w konkretnej religii to działanie

a. zgodne z naturą człowieka, służące społeczeństwu i jego rozwojowi

b. nienaturalne, poprzez narzucanie wszystkim sztywnych i jednolitych wzorców zachowań zaburza potencjalnie naturalną harmonię składowych danej społeczności

c. nie ma większego znaczenia, bo życie i tak potoczy się najbardziej dla niego naturalnym biegiem vide Kanada.

oto Ireneusz

Naturalnym nie jest problem religijności i antyreligijności

Już kiedyś pisałem, że w systemie proporcjonalnym (i to nie ma nawet nic wspólnego z proporcjonalnością, a z wielkością okręgu) istnieje coś takiego, jak kreowanie sztucznych podziałów celem wyodrębnienia się i zostania zauważonym - przez co zostania wybranym do rządzenia.
Tak więc i chrześcijanizm, jak i też antychrześcijanizm, to problemy całkowicie sztuczne kompletnie nie zabierające żadnemu normalnemu Polakowi jakiejkolwiej bezmarchowej gładkości na twarzy.
W obrębie małych okręgów nie trzeba tworzyć dziwnych sztucznych podziałów. W takich normalnych okręgach ludzie sami wiedzą czego chcą, czego oczekują od władz, no i kto im jest to w stanie dać praktycznie - na tacy. W prawdziwej demokracji politycy, a więc i ich partie nie muszą się prześcigać w bezsensownej konkurencji bezsensownych programów. Oni muszą być naprawdę potrzebni ludziom, muszą żyć ich problemami. A problemem jedynie znudzonego człowieka jest dziamganie o potrzebie lub braku potrzeby religii i Boga w życiu. Każdy po prostu to wie i się stosuje do tego, co uważa.
Inwokacje jednym nie są potrzebne, a innych kompletnie nie drażnią. Tym się różni prawdziwa i fasadowa demokracja, do której to tutaj pan coś tam usilnie porównuje.

oto Krzych Adam

OK. Po kolei.

partia odwołująca się (przynajmniej w nazwie) do wartości chrześcijańskich znalazła się wśród takiego folkloru jak animalsi, komuniści, marihujanie, marksiści, jacyś piraci, miłośnicy nosorożców (?), czy partia nowofunlandów i labradorów!

Cóż w tym dziwnego? W Polsce ugrupowanie Marka Jurka znalazło się tam gdzie "osobliwa trzódka" Palikota, czy wcześniej te zgrywusy z partii miłośników piwa. Znaczy zupełnie na marginesie. Listę umieściłem by pokazać jak wiele jest ugrupowań w Kanadzie istniejących lecz nie odgrywających w życiu politycznym żadnej roli z najróżniejszych powodów. Nie dlatego, że chciałbym stawiać obok siebie tak różne ideowo czy wręcz bezideowe ugrupowania.

W programach partii politycznych nie ma praktycznie żadnych odwołań do spraw obyczajowych i światopoglądowych. (...) Czy analogicznie do "niewidzialnej ręki" Smitha siłowe de facto podtrzymywanie udziału religii w życiu społeczeństwa nie jest tak samo nienaturalne?

Każdy musi sobie sam na to pytanie starać się znaleźć odpowiedź. Ja na przykład sądzę, że to "pupile szatana", o których często wspomina p. Chłop Jag mogą być odpowiedzialni za taki rozwój sytuacji w Kanadzie. A była ona na to bardzo podatna będąc krajem imigrantów niejednolitym nie tylko kulturowo, ale i cywilizacyjnie.

Dla Pana, który odrzucił jako zbędny Pana zdaniem bagaż etykę wywodzącą się z chrześcijańskiej moralności na rzecz oświeceniowej etyki sytuacyjnej wyjaśnieniem może być złudzenie, że jest w tym coś naturalnego. Jak powieszenie ostatniego monarchy na kiszkach ostatniego klechy na przykład.

oto Palimpsest

@ Krzych Adam

Dla mnie uznający się za pupili Boga są tak samo niebezpieczni jak ci zwani przez nich "pupilami szatana"- jedni i drudzy dążą do wyrugowania drugich z życia. Najlepiej ostatecznie i ze skutkiem natychmiastowym.

Tak już jest, jeden skraj ma swój stos na Campo di Fiori, drugi bezimiennego księdza wieszanego na własnych kiszkach.

Może jednak potrafi Pan wymienić jakiś oświeceniowy pozytyw? Może wyjście ludzkości po wiekach tkwienia ze smrodu średniowiecznych miast? Zmiana podejścia do fizyczności, do pogardzanego dotąd ludzkiego ciała? Dbałość o higienę? Wszak tylko w zdrowym ciele zdrowy duch- człowieczeństwo w średniowieczu chorowało, Kościół kwitł budując swoją potęgę- może różnią nas priorytety a racje ma każdy z nas z zastrzeżeniem, że z jedynie naszego punktu widzenia?

Wracając, ot może zwykłe acz postępowe mycie rąk? Miast egzorcyzmowania diabła za pomocą uroków wybijającego całe wsie?

Absolutnie nic? Furt ten klecha zwisający na własnej kiszce z płotu??

pozdrawiam,
P.

oto Krzych Adam

E tam!

Giordano Bruno został skazany i uśmiercony za herezję, okultyzm i stosowanie magii. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Nie będę dyskutował, czy herezja powinna być karana czy nie. Wówczas była, bo była pojmowana jako działanie wywrotowe, antypaństwowe i to jest istotne. Zarzuty w stosunku do Giordano Bruno były jak najbardziej prawdziwe. Robienie z niego bojownika za postęp i naukę oraz męczennika z tego powodu jest zwykłym fałszowaniem prawdy historycznej.

To wszystko co Pan zarzuca Kościołowi nie należy i nigdy nie należało do nauczania Kościoła. Nigdy Kościół nie głosił: "Będziesz unikał wody i mydła, a mycie rąk to grzech". To ówczesna świadomość, ówczesne pojmowanie spraw, nie nauczanie Kościoła powodowały brak higieny, a nawet zrozumienia dla potrzeby mycia rąk. Zmiana tego nie wymagała ideologii. Przyszła ze zmianami w świadomości.

oto Dubitacjusz

Najgorsze, jak nieucy kształtują wyobrażenia o średniowieczu

na podstawie popularnych mitów (i zapewne filmów).
Pierwszy lepszy link o higienie w średniowieczu Krótki żywot skarlałych brudasów? Życie codzienne ludzi w średniowieczu, cz. I. lut 22

Odejście od łaźni i kąpieli to późniejsze czasy. Wobec kolejnych epidemii dżumy pojawiły się teorie, że zaraza wnika przez pory w skórze, które zabezpiecza warstwa łoju.

oto Marek Bekier

Z innej strony patrząc to

Z innej strony patrząc to sprawny wywód o wnikaniu zarazy przez pory i ochronie poprzez zatkanie porów łojem świadczy o dociekliwości i samodzielności myślenia. Przecież mówimy o czasach przed wynalazkiem mikroskopu i wiedzy o drobnoustrojach!

oto Palimpsest

@ Krzych Adam

Zgoda, takie czasy, mentalność i prawo. Co do tego, kto w tamtych czasach był u steru lub za plecami sterników, kreował mentalność i prawo też się zgodzimy.

Zadziwia pański relatywizm- dzisiaj palenie na stosie wg Pana jest złe (zakładam). Palenie ludzi kiedyś nie podlega jednak obecnie potępieniu, bo było dla tamtej epoki "naturalne".

To w końcu jak- istnieje prawo nadrzędne, boskie obowiązujące zawsze i wszędzie czy też jedynie prawo ludzkie? Prawo zmienne, prawo umocowane w doraźnych potrzebach, prawo będące odzwierciedleniem pojmowania natury świata, prawo w zależności od czasu i epoki tworzone przez ludzi świeckich, również ludzi Kościoła a nie Boga?

P.S. Nie trzeba nawoływać

zabijaj innowierców!

Wystarczy szeptem podzielić się tajemną wiedzą, że śmierć niewiernego jest miła bogu.

pozdrawiam,
P.

oto Krzych Adam

Tak, trafił Pan w sedno.

Istnieje prawo nadrzędne, boskie obowiązujące zawsze i wszędzie. To my różnimy się w jego pojmowaniu od naszych przodków. A Pismo Święte jest wciąż tym samym czym zawsze było. BTW, czytałem Biblię Wujka, własność mego teścia, pamiętam jak rozbawiła mnie w Trzeciej Księdze Mojżeszowej lista plazów, których mięsa Jahwe zabronił jeść Izraelitom. Były wsród nich takie płazy jak świstak, królik i zając, a także łasica i żółw. A Pismo Święte jest tym samym co nie oznacza że zawsze czytaliśmy w nim to samo.

Pamięta Pan, że pisałem o "ówczesnej świadomości, ówczesnym pojmowaniu spraw"? Kościół był taki jakimi byli ówcześni ludzie. Jest nie do udowodnienia, że to Oświecenie uczyniło ich lepszymi. Ja sądzę, że absolutnie nie, a nawet odwrotnie. Dlatego przypominam Panu od czasu do czasu te kiszki ostatniego klechy na których miał być powieszony ostatni monarcha.

oto Palimpsest

@ Krzych Adam

Tak, to my różnimy się w pojmowaniu naturalnego prawa od naszych przodków. Od naszych następców też. Współczesny Kościół jest taki jak współcześni ludzie, w dążeniu do ideału też jedynie mu się wydaje a błądzenie jest wpisane w jego wybory.

Czy Oświecenie uczyniło ludzi lepszymi? Też nie wiem, ba, obawiam się, że uwalniając tłamszoną wcześniej naturę człowieka uwolniło też najgorsze jej strony. Wiem jedno- podstawowym atrybutem człowieka jest wędrówka, zmiana i dążenie do równowagi rozumianej jako przeciwieństwo destrukcji.
Średniowiecze mimo aktywności w dziedzinie ducha zaburzyło naturalną równowagę na 1000 lat zniewalając przyrodzone człowiekowi pasje i dążenia. Doprowadzając do naturalnego buntu, odreagowania i wypicia piwa, które sam pieczołowicie warzył.

pozdrawiam,
P.

oto Krzych Adam

Sorry!

I don't understand a word of it:

Średniowiecze mimo aktywności w dziedzinie ducha zaburzyło naturalną równowagę na 1000 lat zniewalając przyrodzone człowiekowi pasje i dążenia. Doprowadzając do naturalnego buntu, odreagowania i wypicia piwa, które sam pieczołowicie warzył.

It's all Greek to me.

oto Palimpsest

@ 惠普

我不明白,因為我們不想要的。常規防禦反射和位移。
問候。
重寫本。

oto Krzych Adam

That is better, this is understandable, esteemed 重寫本.

There is only one problem, my name is not Hewlett-Packard. Taking into account that Japanese also use the same system of pictographs I checked it in Japanese. Unfortunately I am not Megumi Hiroshi either.

Anyway, Mr Palimpsest, stick rather to your Greek, in which you are so proficient and totally impossible to understand.

oto Palimpsest

@ Krzych Adam

Wczoraj to: 惠普 było tym: KA. A dzisiaj nie! Chińszczyzna jakaś. Podejrzewam, że wynik tłumaczenia zależy od chińskiej astrologii i aktualnych faz księżyca. Grunt, że w zulu jest Pan tym samym Krzychem Adamem, ja nie mam tego szczęścia.

pozdrawiam,
Umbhalo

oto Palimpsest

@ Iwan Godunow

Możliwe, niestety najwidoczniej nie jestem tego świadomy. Perfekcyjnie przeprowadzona manipulacja polega na tym, że nie zdajemy sobie z niej sprawy. Ba, stajemy w obronie wszczepionych treści! Takie życie, jedyne co pozostało to pokorne zrozumienie tego faktu i nie tłumaczenie innym, że moje jest mojsze

pozdrawiam,
P.

oto Iwan Godunow

:) To nie żadna manipulacja, tylko nieuctwo,

Nie chciałbym rzucać rad na wiatr, ale niektórzy mogą zrozumieć Średniowiecze tylko w jeden sposób, a mianowicie cofając się wstecz do kolejnych okresów - etapów rozwoju kultury, duchowości, intelektu. Jest to dosyć trudne, bo trzeba na tym szlaku zostawiać dorobek aktualnej wiedzy, aż do poziomu właściwego warstwom wykształconym danego okresu. Panu będzie łatwo, ponieważ zna pan technikę medytacyjną Wschodu, gdzie wycisza się umysł do stanu "powierzchnia stawu w mglisty poranek"
Właściwie wystarczy cofnąć się do Renesansu.
Pzdr

oto Palimpsest

@ Iwan Godunow

Jeżeli rozumieć historię jako zbiór autonomicznych i hermetycznych epok to faktycznie cofając się do realiów każdej z nich można ją uznać za dobrą jak na ówczesne standardy.

Jeżeli zaś uznać, że historia to proces, ciąg wynikających z siebie, czerpiących i umocowanych w poprzedniku okresów można uznać średniowiecze (z perspektywy współczesnej) za wiek zastoju i mentalnego prymitywizmu. Ludzkich mas trzymanych na smyczy przez garstkę kleru i możnych ówczesnego świata.

Z pańskiej perspektywy łatwo zapewne zrozumie Pan również Rewolucję Październikową, jej przyczyny i niesprawiedliwe oceny na jej temat. Przecie wystarczy tylko cofnąć się wstecz ;) Wystarczy

zostawić dorobek aktualnej wiedzy, intelektu i duchowości aż do poziomu właściwego warstwom społecznym danego okresu

Czy z poziomu nieczytatego chłopa z obitym carskim batem zadkiem rozumie Pan doniosłość wystrzału Aurory?!

Do duchowości Średniowiecza nie mam nic- to wieki świętych, mistyków, filozofów, ludzi uduchowionych, poświęcających swe życie poszukiwaniom, pięknych chorałów, pustelni, klasztornych eremów. W pozostałym wymiarze pustka, bezruch a nawet wstecznictwo.

pozdrawiam,
P.

oto Ireneusz

Pominięty został bardzo ważny fakt

Historia opisuje coraz większy zbiór zawierajacy i ludzi, i państwa.
Średnia antyczna wcale nie była wyższa rozwojowo od średniowiecza, bowiem patrząc statystycznie właśnie to średniowiecze jest wyższym poziomem cywilizacyjnym od antyku.
Antyk to jedno wzniesienie, z klasą naukowców i artystów, a dookoła tej świetnej i wspaniałej górki bagna, niewolnictwo, barbarzyństwo, ludożerstwo etc.

oto Marek Bekier

Mam do Pana pytanie w związku

Mam do Pana pytanie w związku ze ślicznym słowem, którego Pan użył: posttępactwo. Otóż, spotkałem się już wiele razy z określeniem postępactwo co jest prostym złożeniem słów postęp i tępactwo z jedną sylabą wspólną. Pan dołożył do tego dodatkowe t. Nie mogę wyjść z podziwu jaką fantastyczną wieloznaczność Pan uzyskał. Zamierzone czy przypadkowe? A jeśli zamierzone to może są jeszcze jakieś ukryte treści?

oto Iwan Godunow

Panie Marku, nie wiem.

Czasem korzystam z "licentia poetica" i sam powstrzymuję się przed podziwem nad wieloznacznością efektu. W tym przypadku wyszła niezamierzona złośliwość w stosunku do pana Palimpsesta.
Prawdę mówiąc, należało mu się za krzywdzącą opinię o Średniowieczu.

oto An z Kan

W Kanadzie obowiązuje "Karta praw obywatela" czy coś

takiego. Stąd niektóre sprawy rozstrzyga sąd. Było chyba 1 sprawa autanazji. Chora osoba musiała przez sąd uzyskać pozwolenie na to, aby mogła umrzeć przy pomocy innej osoby. (lekarza).
W Kanadzie nie ma prawa regulującego aborcję i politycy jak ognia unikają tego problemu. To jest sprawa sumienia zainteresowanych osób. Nie można zmusić też lekarza. Są więc kliniki, które usuwają ciążę, ale nie jest to powszechne.
W Kanadzie jest powszechne pisanie listów do posłow. Jeżeli poseł ma odpowiednią sumę podpisów, 100 tys. to ma obowiązek problem przedstawić w parlamencie i sprawa musi być przegłosowana, w przypadku pozytywnym, musi się zakończyć rozwiązaniem prawnym.

Jeżeli chodzi o sądy i parlament jest to wszystko wzorowane na obyczajowości angielskiej. Wszystko odbywa się w imieniu królowej. Odpowiednie słownictwo, zachowanie, nazewnictwo, itp.
Poseł jest zawsze "honorowany reprezentant z okręgu tego i siego..." , są symbole korony brytyjskiej, które trzeba szanować, czyli nie wolno obracać się tyłem ;) itp.

oto HeS

Kanadyjskie obyczaje

@An z Kan:"Jeżeli poseł ma odpowiednią sumę podpisów, 100 tys. to ma obowiązek problem przedstawić w parlamencie i sprawa musi być przegłosowana, w przypadku pozytywnym, musi się zakończyć rozwiązaniem prawnym. "

Zazdroszczę. Też byśmy tak chcieli, tylko nie wiemy jak do tego doprowadzić. Chyba jednak JOWy!

Twój komentarz?

Filtered HTML

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
 • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.