Prezydent Komorowski właśnie przyklepał ratyfikację konwencji

Powtarzam się i to zupełnie bez żadnej przyjemności z tego powodu. Powtarzam się dlatego że prawda o tym kto nami rządzi warta jest powtórzenia.

Prezydent Komorowski właśnie przyklepał ratyfikację konwencji o przemocy wobec kobiet a w rzeczywistości podpisał się pod ,,prawem’’ pewnej mniejszości do ,,wykorzenienia’’ wszelkimi sposobami tradycyjnego modelu rodziny mającego być źródłem owej ,,przemocy’’.
Dlaczego prezydent jest tak ,,rozgrzany'' i przez kogo, w kwestii ratyfikacji konwencji zawierającej jedynie słuszną definicję płci??? Może PO , po prostu, miała to w swoim programie wyborczym i dlatego wprowadza coś co jest nieakceptowane społecznie i co popularności tej partii nie przyniesie ? Może Komorowski miał to w swoim programie wyborczym pięć lat temu? . Może w obecnej kampanii wyborczej Komorowski ma nadzieję zyskać dzięki tej decyzji wiele dodatkowych głosów poparcia???
Myślę że z tych powyższych, możliwych uzasadnień żadne nie opiera się na prawdzie.
WNIOSEK: Ktoś ,,naszego prezydenta, nasz rząd i nasz parlament'' zmusza , używając ukrytych ale bardzo skutecznych środków perswazji. Kto ma tego ,, naszego prezydenta , nasz rząd i nasz parlament'' w garści ? Inaczej mówiąc ; Czyj jest ten ,, nasz prezydent, nasz rząd i ten nasz parlament'' ???
Myślę że ten prezydent, rząd i ten parlament nie jest NASZ skoro , po raz kolejny, wprowadza przepisy sprzeczne z oczekiwaniami i zdaniem większości obywateli???
Postawiłem pytanie , teraz spróbuję odpowiedzieć.
Wynik wyborów prezydenckich i do Sejmu, w obecnie obowiązującej partyjniackiej ordynacji wyborczej, zależy od mediów ,,głównego nurtu''. Wpływ propagandy medialnej na wynik wyborów jest tym większy im większe są okręgi wyborcze. W wyborach prezydenckich jest jeden , ogromny okręg wyborczy obejmujący całą Polskę. Obecnie , w wyborach do Sejmu, z jednego okręgu wyborczego wybiera się około 12 posłów , co daje ogromny okręg liczący blisko milion obywateli.
Uważam że z powody wielkości okręgów wyborczych kandydat na prezydenta i partia która chce, wygrać wybory musi zyskać przychylność mediów ,,głównego nurtu'', musi uchwalać ustawy oczekiwane przez dysponentów tych mediów.
Moim zdaniem ratyfikacja konwencji o przemocy jest dowodem na to że władza zwierzchnia w Polsce obecnie spoczywa w rękach oligopolu dysponentów środków masowego przekazu będących jak wiadomo, zwolennikami tak zwanego postępu i tak zwanej tolerancji''

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Dyskusja

oto chłop jag

Moim zdaniem ratyfikacja

Moim zdaniem ratyfikacja konwencji o przemocy jest dowodem na to że władza zwierzchnia w Polsce obecnie spoczywa w rękach oligopolu dysponentów środków masowego przekazu będących jak wiadomo, zwolennikami tak zwanego postępu i tak zwanej tolerancji''

Pupile szatana rządzą nie tylko atrapą Polski ale i światem głównie za pomocą pieniądza. To za pomocą pieniądza zainstalowano w poszczególnych krajach swoje V kolumny - które korumpują jakiś niezbędny krąg tubylców - tołażysze.
Wniosek?
Aby budowa Piekła na Ziemi przebiegała sprawnie - mamy wśród pupili szatana (włącznie z V kolumnami) - stopnie wtajemniczenia.
Słowem - im bliżej danemu pupilowi do Belzebuba - tym bardziej cieszy się on większym stopniem wtajemniczenia - tołażysze.
To nie są żarty - kiedy Szatan już w biały dzień przerabia ludzkość na swoje śmierdzące odchody - tołażysze.

oto Krzysztof M

To ja żądam konwencji o

To ja żądam konwencji o przemocy wobec mężczyzn. Kobiece histerie muszą być sankcjonowane prawnie! Przemoc psychiczna w rodzinie jest źródłem zła częściej niż przemoc fizyczna.

oto Krzych Adam

... nie znalazłam tam nic do czego mogłabym się przyczepić.

To ciekawe. Bo ja już w preambule znalazlem trzy kwiatki.

uznając, że realizacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn de jure i de facto stanowi kluczowy element zapobiegania przemocy wobec kobiet;

Nawet uważając, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest czymś niezbędnym trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest kluczowym elementem zapobiegania przemocy wobec kobiet. Jak każda zmiana, jak każde działanie ludzkie równouprawnienie może przynieść pozytywne i negatywne skutki w tym zakresie.

uznając strukturalny charakter przemocy wobec kobiet za przemoc ze względu na płeć, oraz fakt, że przemoc wobec kobiet stanowi jeden z podstawowych mechanizmów społecznych, za pomocą którego kobiety są spychane na podległą wobec mężczyzn pozycję;

Określenie przemocy wobec kobiet jako mającej charakter strukturalny oznacza, że uznajemy tę przemoc za coś co nieodłącznie wiąże się z systemem, nie coś indywidualnego czy szczególnego. Jest to nie do przyjęcia dla mnie, gdyż po pierwsze wskazuje apriorycznie między innymi także i mnie jako tego, który jest winien przemocy, a po drugie w zakamuflowany sposób przemyca postulat rewolucyjny obalenia systemu, a nie zakłada działań wewnątrzsystemowych by wykorzenić zło.

uznając, z najwyższą troską, że kobiety i dziewczęta są często narażone na poważne formy przemocy takie jak: przemoc domowa, molestowanie seksualne, gwałt, małżeństwo z przymusu, tak zwane „przestępstwa w imię honoru” i okaleczanie narządów płciowych, które stanowią poważne naruszenie praw człowieka wobec kobiet i dziewcząt i główną przeszkodę w osiągnięciu równouprawniania kobiet i mężczyzn;

Te rzeczy, które są na czerwono nas nie dotyczą. Nie ma na nie miejsca w tej konwencji. Jeśli chcemy by zostały one potępione należy stworzyć konkretną konwencję piętnującą te praktyki i kraje gdzie to ma miejsce. W naszym prawie imigracyjnym wystarczyłby zapis, że w przypadku osób ubiegających się o pobyt stały czy nawet obywatelstwo, a pochodzących z krajów gdzie takie obyczaje panują wymagana jest deklaracja potępienia takich praktyk. Na podobnej zasadzie jak deklaracja wymagana niemal wszędzie, że imigrant nie uczestniczył w ludobójstwie, czy innych podobnych przestępstwach. Z podobnym skutkiem, że fałszywa deklaracja jest powodem do anulowania wszelkich uprawnień, łącznie z obywatelstwem.

Tyle w samej preambule. A im dalej w las tym więcej drzew. Jest to konwencja ustawiająca naprzeciw siebie obie płci na wrogich sobie pozycjach. Występująca przeciw rodzinie bo nie zajmująca się przemocą wobec kobiet jako zjawiskiem szczególnym i odnoszącym się do być może bardzo licznych ale wciąż indywidualnych przypadków, lecz traktującą głównie tradycyjną rodzinę jako miejsce z gruntu patologiczne.

oto AnnaP

Typowe czepianie się

a jakiś dowód na to, że jest to przepis uznający rodzinę za miejsce patologiczne?
Wg mnie, bez takiego prawa spora część społeczeństw nie zrozumie, że przemoc to coś złego.

oto Krzych Adam

Widzę, że nie zadała sobie Pani nawet trudu by przeczytać.

Albo przeczytać ze zrozumieniem. W przeciwnym przypadku nie zadałaby Pani tego pytania, co najwyżej polemizowałaby z konkretnymi tezami.

bez takiego prawa spora część społeczeństw nie zrozumie, że przemoc to coś złego.

To nie społeczeństwa, czy ich części spore bądź nie mają rozumieć tylko poszczególni ludzie. Sposobem na problem jest system edukacji by każdy był uczony szacunku dla drugiej osoby i system ścigania indywidualnych przypadków przekraczania prawa, a nie tworzenie generalizujących konwencji.

Poprzednio nie wspomniałem (bo nie ma tego w samej preambule, tylko dalej), że konwencja wprowadza pojęcia ideologiczne należące do ideologii gender niejako tylnymi drzwiami.

Ale skoro nic w tej konwencji Pani sprzeciwu nie budzi, to trudno, moje trzaskanie po klawiaturze nie ma wielkiego sensu, bo mądrej głowie dość dwie słowie, a gdy to nie wystarcza, to mnożenie słów nic nie da.

EOT.

oto ratiofides

prawo zostało wprowadzone już dawno temu...

oto Krzych Adam

Dla p. Anny to nie ma znaczenia.

Że wszystko co jest potrzebne do zwalczania przemocy wobec kobiet już w prawie się znajduje. Obawiam się, że jej się to podoba, iż konwencja ma "promować zmiany w społecznych i kulturowych wzorach zachowań kobiet i mężczyzn, w celu wykorzenienia (...) zwyczajów, tradycji i wszelkich innych praktyk opartych na (...) stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn". Podoba jej się także , że "kultura, zwyczaje, religia, tradycja" będą zwalczane. Zgodnie z konwencją jej strony będą podejmować "działania konieczne do wprowadzenia do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (…) dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom, itd."

No cóż, rewolucja mająca zniszczyć nasz świat trwa, a my mamy do czynienia z rewolucjonistką.

oto chłop jag

No cóż, rewolucja mająca

No cóż, rewolucja mająca zniszczyć nasz świat trwa, a my mamy do czynienia z rewolucjonistką.

Rewolucjonistka z zerowym stopniem wtajemniczenia to pożyteczna... i tak dalej - tołażysze.
Wniosek?
Standardowe pytanie - jakie zadają owe rewolucjionistki - to:
a co ci tak właściwie przeszkadzają geje? I wszystko jasne - tołażysze!

oto AnnaP

Wie Pan co niszczy najbardziej rodzinę?

BEZROBOCIE
konwencja wprowadzona do edukacji ma uzupełnić luki prawne i świadomościowe. Ja doznałam przemocy w rodzinie i nie życzę jej nikomu. Natomiast moja matka została zmuszona do ślubu, też zgodnie z normami społecznymi, wszak rodzicom się nie sprzeciwia.

oto Krzych Adam

Co jest potrzebne, to skuteczne działanie.

W obrębie istniejącego prawa, a także istniejących zwyczajów, norm społecznych i tradycji. A nie wylewanie dziecka z kąpielą przez wprowadzanie nowego prawodawstwa niezmieniającego nic w istotnych sprawach, a nastawionego jedynie na realizację rewolucyjnych celów.

oto Krzych Adam

Gramschi miał rację.

Róbmy rewolucję bez mówienia o niej. Wtedy jeśli nasi przeciwnicy ją wspomną, każdy spyta: -"Jaka rewolucja?".

oto ratiofides

Ja tylko wskazałem prawo,

Ja tylko wskazałem prawo, którego jakoby miało brakować(?). Ono jest- zupełnie jednoznaczne.
Może jest problem z jego stosowaniem, ale mnożenie przepisów nie pomaga wymiarowi sprawiedliwości, który wprawdzie niedomaga, ale raczej nie z braku ustaw. Trzeba pytać o egzekwowanie istniejących zanim się wymyśli następne.

zjawisko nadal istnieje

Przestępców powinno się skazywać, a rodzinom powinno się pomagać, z naciskiem na problemy patologii, uzależnień, chorób psychicznych (diagnostyka, leczenie)... Ale to pewnie bardzo dużo kosztuje...

oto Krzych Adam

Nie bądźmy naiwni.

Że prawo pisane może zjawisko posłać w niebyt.

oto Krzych Adam

Oooo!

Propagowane. No tak, w tej sytuacji przemoc nie będzie się miała gdzie schować. Natychmiast nadejdą wspaniałe czasy bez przemocy. Dzięki propagandzie.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.