7,8 procent frekwencji

Oficjalne wyniki referendum

Frekwencja wyniosła 7,8 proc.

1. za JOW - 78,75 proc. głosujących,
2. za utrzymaniem sposobu finansowania partii - 17,37 proc (82,63 proc. przeciw)
3. za rozstrzyganiem wątpliwości w prawie podatkowym na korzyść podatnika - 94,51 proc.

Z uwagi na zbyt niską frekwencję referendum nie jest wiążące.

oto Jacenty Jacenty

czasami coś wrzucę, jak uznam, że warto.

na ile punktów oceniasz?: 

Twoja ocena: brak
0
Jeszcze nie oceniano

Tematy: 

Dyskusja

oto Dubitacjusz

Za tvn24.pl

Pierwsze, cząstkowe wyniki referendum. PKW: frekwencja wyniosła 7,48 proc. godz. 7:52

Jak informuje reporterka TVN24, dane pochodzą z 32 okręgów wyborczych, których w sumie jest 51.

Z udostępnionych danych wynika, że w niedzielnym referendum wzięło udział 7,48 proc. uprawnionych do głosowania.

79,88 proc. z nich opowiedziało się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.

16,44 proc. zagłosowało za zmianą dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Na trzecie z pytań, dotyczące wprowadzenia w prawie podatkowym zasady, że wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika, "tak" odpowiedziała zdecydowana większość - 94,22. proc.
(...)

@ Admin lub p. Jacenty.
Uwaga. W wklejonym przeze mnie cytacie z serwisu tvn24, z dostępu około 8:30 był błąd (16,55 % za zmianą finansowania - zachowuję oryginał w treści niniejszego komentarza). Aktualnie w materiale zmieniono fragment.

16,44 proc. zagłosowało za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Proszę poprawić treść głównego artykułu, w którym skopiowano moją kopię błędu TVN.

oto Dubitacjusz

Za onet.pl: wyniki w układzie wojewódzkim

Cytuję wiadomosci.onet.pl

Dolnośląskie

W okręgu wrocławskim frekwencja wyniosła 9,62 proc. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu poparło 72,75 proc. głosujących. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 20,29 proc.; przeciw było 79,70 proc. Na ostatnie z pytań dotyczące wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na "tak" głosowało 95,22 proc. uczestników referendum.

W okręgu legnickim frekwencja wyniosła 7,33 proc. Na pytanie o wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu pozytywnie odpowiedziało 81,90 proc. głosujących. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 14,81 proc. głosujących, a przeciw było 85,18 proc. Na trzecie pytanie, na "tak" zagłosowało 94, 74 proc.

W okręgu jeleniogórskim frekwencja wyniosła 7,48 proc. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu poparło 80,90 proc. głosujących. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 15,20 proc. głosujących; przeciw było 84,79 proc. Na ostatnie z pytań na "tak" głosowało 94,18 proc.

Kujawsko-Pomorskie

W okręgu bydgoskim frekwencja wyniosła 7,48 proc. Na pytanie dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu "tak" odpowiedziało 78,45 proc., na pytanie dotyczące utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii z budżetu państwa "tak" - 17,32 proc. i na pytanie dotyczące wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego, na korzyść podatnika "tak" - 94,17 proc.

W okręgu toruńskim frekwencja wyniosła 6,89 proc. Na pytanie dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu "tak" odpowiedziało 78,52 proc., na pytanie dotyczące utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii z budżetu państwa "tak" - 17,24 proc. i na pytanie dotyczące wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego, na korzyść podatnika "tak" - 94,56 proc.

W okręgu włocławskim frekwencja wyniosła 6,09 proc. Na pytanie dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu "tak" odpowiedziało 80,57 proc., na pytanie dotyczące utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii z budżetu państwa "tak" - 15,79 proc. i na pytanie dotyczące wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego, na korzyść podatnika "tak" - 92,90 proc.

Lubuskie

W woj. lubuskim wyniki głosowań w obwodowych komisjach referendalnych spływały do dwóch Komisarzy Wyborczych – w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

W Zielonej Górze frekwencja wyniosła 6,89 proc. Na pierwsze pytanie 79,21 proc. odpowiedziało "tak", na drugie 84,43 proc. na "nie", w trzecim zdecydowana większość opowiedziała się za zmianami prawa podatkowego – 94,61 proc.

W Gorzowie Wlkp. frekwencja wyniosła 6,82 proc. Na pierwsze z pytań referendalnych na "tak" zagłosowało 79,60 proc. osób. W drugim pytaniu, przeciw dotychczasowym rozwiązaniom dot. finansowania partii było 85,56 proc. głosujących. Za zmianą przepisów podatkowych było 93,87 proc. uczestników referendum.

Lubelskie

W okręgu lubelskim frekwencja wyniosła 7,85 proc. Za wprowadzeniem JOW głosowało 78,47 proc.; przeciw utrzymaniu obecnego systemu finansowania partii politycznych – 82,38 proc., za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika – 94,31 proc.

W okręgu zamojskim frekwencja wyniosła 7,16 proc. Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych opowiedziało się 81,96 proc. wyborców. Przeciwko utrzymaniu dotychczasowego finasowania partii politycznych z budżetu państwa - 83,77 proc. Za rozstrzyganiem wątpliwości w przepisach prawa podatkowego na korzyść podatnika - 92,66 proc.

W okręgu chełmskim frekwencja wyniosła 7,84 proc. Za wprowadzeniem JOW głosowało 81,5 proc., przeciw dotychczasowemu finansowaniu partii politycznych - 86,26 proc, a za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyści podatnika – 93,86 proc.

W okręgu bialskopodlaskim frekwencja wyniosła 7,32 proc. Za wprowadzeniem JOW głosowało 80,14 proc.; przeciw utrzymaniu obecnego systemu finansowania partii politycznych – 84,14 proc., za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika – 93,32 proc.

Łódzkie

W województwie łódzkim we wszystkich czterech okręgach wyborczych frekwencja była bardzo niska i wyniosła od 6,28 proc do 8,07 proc. Najniższa była w okręgu skierniewickim – 6,28 proc. , a najwyższa w Łodzi i okolicach – 8,07 proc. W okręgu sieradzkim zagłosowało 6,71 proc. uprawnionych a w piotrkowskim - 7,02 proc.

We wszystkich okręgach wynik referendum był podobny. Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu w łódzkim opowiedziało się 75,97 proc. głosujących, w skierniewickim 78,59 proc., w sieradzkim – 80,99 proc., a w piotrkowskim – 81,15 proc.

Przeciwko utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa zagłosowało 81,63 proc. biorących udział w referendum w okręgu skierniewickim, 82,07 proc. w łódzkim, 83,62 proc. w piotrkowskim oraz 84,07 proc. w okręgu sieradzkim.

Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego, na korzyść podatnika". W okręgu skierniewickim na "tak" zagłosowało 93,28 proc. biorących udział w referendum, w sieradzkim – 93,64 proc. w piotrkowskim 94,38 proc., a w Łodzi i okolicach aż 95,67 proc.

Małopolskie

W okręgu krakowskim frekwencja w referendum wyniosła 8,16 proc. Za wprowadzeniem JOW-ów opowiedziała się większość głosujących - 77,22 proc. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było 19,32 proc. głosujących, przeciw – czyli za wprowadzeniem zmian 80,67 proc. Za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika opowiedziało się 94,95 proc. głosujących.

W Tarnowie frekwencja wyniosła 7,59 proc. W odpowiedzi na pierwsze pytanie za JOW-ami opowiedziało się 79,93 proc. Przeciw finansowaniu w sposób obecny partii politycznych opowiedziało się 83,03 proc. głosujących. W trzecim pytaniu za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika na TAK odpowiedziało 94,07 proc. głosujących.

W nowosądeckim okręgu wyborczym w referendum wzięło udział 6,88 proc. uprawnionych do głosowania. Większość opowiedziała się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych – na tak zagłosowało 77,5 proc. głosujących. Mieszkańcy okręgu byli przeciwni utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa – za zmianami 79,9 proc. głosujących. Za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika zagłosowało ponad 90 proc.

Mazowieckie

W okręgu obejmującym Warszawę, powiaty ościenne oraz komisje zagraniczne, frekwencja wyniosła 9,9 proc. W sprawie wprowadzenia JOW-ów na "tak" opowiedziało się 73,5 proc wyborców, którzy oddali ważny głos w tej sprawie. W kwestii utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa przeważały głosy negatywne - 77,9 proc. Na pytanie o wprowadzenie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości prawa podatkowego na korzyść podatnika na "tak" zagłosowało 95,8 proc.

W okręgu Płock frekwencja wyniosła 6,52 proc. Za wprowadzeniem JOW-ów w wyborach do Sejmu RP, co było przedmiotem pierwszego pytania w referendum, głosowało 78,36 proc. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa zagłosowało tam 18,03 proc., a przeciwko temu rozwiązaniu, 81,97 proc. W trzecim, ostatnim pytaniu, za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika opowiedziało się 94,58 proc.,

W okręgu Ciechanów, przy frekwencji 5,35 proc., za wprowadzeniem JOW-ów w wyborach do Sejmu RP zagłosowało 78,38 proc, Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa na "tak" było tam 17,5 proc., a na "nie" 82,5 proc. Za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika opowiedziało 93,03 proc. uczestników referendum

W okręgu ostrołęckim frekwencja wyniosła 6,46 proc. Za wprowadzeniem JOW-ów zagłosowało 78,78 proc. Przeciw utrzymaniu dotychczasowego finansowania partii politycznych było 81,45 proc. W trzecim pytaniu za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika zagłosowało na "tak" zagłosowało 93,06 proc osób.

W okręgu siedleckim, przy frekwencji 7,19 proc., pomysł wprowadzenia JOW w wyborach do sejmu poparło 77,98 proc. głosujących. Przeciw utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych było 18,34 proc. a za zmianami w prawie podatkowym 93,93 proc. uczestników referendum

Z kolei na południu regionu, w okręgu radomskim frekwencja wyniosła 6,82 proc. Za JOW-ami zagłosowało 79,47 proc. W drugim pytaniu przeciwnicy aktualnego modelu finansowania partii stanowili 82,34 proc. Zmiany w podatkach poparło 93,73 proc.

Opolskie

Frekwencja w niedzielnym referendum w woj. opolskim wyniosła 7,95 proc. Spośród głosujących za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych opowiedziało się 82,92 proc. głosujących. Przeciw było 17,08 proc. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było 15,75 proc. mieszkańców regionu; przeciw – 84,25 proc. Z kolei za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika było 93,81 proc. głosujących mieszkańców Opolszczyzny, a przeciw – 6,19 proc.

Podkarpackie

8,59 proc. wyniosła frekwencja w okręgu wyborczym w Rzeszowie. Na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało 80,62 proc. Na drugie pytanie "tak" – 15,83 proc. Na trzecie pytanie "tak" – 94,52 proc.

W okręgu krośnieńskim frekwencja wyniosła 8,14 proc. Na pierwsze pytanie "tak" zagłosowało 82,66 proc., w drugim pytaniu dotyczącym finansowania artii "tak" odpowiedział – 15,28 proc. uczestników referendum. W trzecim za zmianami w prawie podatkowym było – 93,64 proc.

W okręgu w Przemyślu frekwencja w referendum wyniosła 8,77 proc. Na pierwsze pytanie "tak" zagłosowało 82,52 proc., w drugim pytaniu "tak" – 14,51 proc., a w trzecim – 92,82 proc.

W okręgu w Tarnobrzegu frekwencja w referendum wyniosła 7,87 proc. Na pierwsze pytanie "tak" zagłosowało 82,88 proc., w drugim pytaniu "tak" – 15,7 proc., a w trzecim – 96,80 proc.

Podlaskie

Średnia frekwencja w województwie podlaskim wyniosła w niedzielnym referendum 6,73 proc. Najwyższą odnotowano na terenie działania delegatury KBW w Białymstoku - 7,65 proc. Za JOW-ami w wyborach do Sejmu opowiedziało się tam 78,83 proc. osób, które oddały głosy ważne na to pytanie. Przeciw utrzymaniu finansowania partii politycznych z budżetu było 84,37 proc. głosujących, zaś za rozstrzyganiem wątpliwości w prawie podatkowym na korzyść podatnika - 94,92 proc.

Na terenie działania delegatury KBW w Łomży frekwencja wyborcza wyniosła 6,15 proc. Za JOW-ami w wyborach do Sejmu opowiedziało się 79,7 proc. osób, które oddały ważne głosy na to pytanie. Przeciw utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych było 82,41 proc., zaś przy pytaniu dotyczącym zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika na "tak" odpowiedziało 92,56 proc. głosujących.

Tylko nieco wyższą frekwencję zanotowano w delegaturze KBW w Suwałkach. Tam w referendum wzięło udział 6,38 proc. osób uprawnionych. 80,59 proc. głosujących było za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, 84,24 proc. przeciw obecnemu systemowi finansowania partii politycznych z budżetu państwa, zaś 93,5 proc. - za zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

Pomorskie

W okręgu słupskim frekwencja wyniosła 7,4 procent. Za wprowadzeniem JOW-ów opowiedziało się 79,83 procent wyborców. Z kolei za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 15,16 procent. W sprawie podatków pozytywnie na pytanie odpowiedziało 94,23 procent

W okręgu gdańskim frekwencja wyniosła 8,65 procenta. Za wprowadzeniem JOW-ów opowiedziało się 76,48 procent. Z kolei za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa opowiedziało się 17,74 proc. W sprawie podatków pozytywnie na pytanie odpowiedziało 94,47 proc. głosujących.

Śląskie

Według oficjalnych danych, frekwencja w okręgu katowickim wyniosła 8,26 proc. Na pierwsze pytanie, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu "tak" odpowiedziało 78 proc. głosujących, Na drugie pytanie "tak" odpowiedziało 16,03 proc. głosujących, "nie" – 81,91 proc. Na trzecie pytanie odpowiedzi "tak" udzieliło 92,90 proc.

W okręgu częstochowskim według oficjalnych danych frekwencja wyniosła 7,34 proc. Na pierwsze pytanie "tak" odpowiedziało 79,38 proc. głosujących. Na drugie pytanie odpowiedzi "tak" było 15,24 proc., "nie" – 82,67 proc. W odpowiedzi na trzecie pytanie na „tak” zagłosowało 92,09 proc. uczestników referendum.

W okręgu bielskim, obejmującym południowe powiaty woj. śląskiego, frekwencja wyniosła 8,24 proc. Na pytanie dotyczące wprowadzenia JOW pozytywnie odpowiedziało 81,11 proc. uczestniczących w referendum. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było 16,33 proc. uczestniczących w plebiscycie, a przeciw 83,97 proc. Na trzecie pytanie odpowiedź twierdzącą dało 95,16 proc. głosujących.

Świętokrzyskie

W woj. świętokrzyskim frekwencja w głosowaniu referendalnym wyniosła 7,11 proc. Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu opowiedziało się 80,97 proc., a przeciwnych było 19,03 proc. biorących udział w referendum. Z kolei przeciw utrzymaniu dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa było 83,4 proc., za – 16,6 proc. głosujących. Natomiast za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości skarbowych na korzyść podatnika zagłosowało 94,29 proc, przy 5,71 proc. przeciwnych.

Warmińsko–Mazurskie

W okręgu olsztyńskim, obejmującym centralną i wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, frekwencja wyniosła 7,76 proc. W pierwszym pytaniu większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem JOW-ów w wyborach do Sejmu (79,96 proc.). Na pytanie ws. utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych większość odpowiedziała się za zmianami (84,05 proc. na "nie"). W ostatnim pytaniu ogromna większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów na korzyść podatnika (94,53 proc. głosów na "tak").

W okręgu elbląskim, obejmującym zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, frekwencja wyniosła 6,64 proc.

Większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem JOW-ów (79,67 proc.). Na drugie pytanie większość odpowiedziała negatywnie, czyli za wprowadzeniem zmian w sposobie finansowania partii (84,1 proc.). W ostatnim pytaniu większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika (93,69 proc. głosów na "tak").

Wielkopolskie

W okręgu poznańskim frekwencja wyniosła 8,63 proc. 74,89 proc. opowiedziała się za wprowadzeniem JOW. W drugim pytaniu 80,73 proc. wyborców zagłosowało za zamianami zasad finansowania partii. Przy trzecim pytaniu dot. podatków 95,48 proc. odpowiedzi było na "tak".

W okręgu pilskim frekwencja wyniosła 7,46 proc. 78,83 proc. odpowiedzi na pierwsze pytanie było na "tak", przy drugim pytaniu – 84,11 proc. wyborców zagłosowało na "nie". Przy trzecim pytaniu 93,63 proc. odpowiedzi było na "tak".

Na terenie delegatury w Lesznie frekwencja wyniosła 6,8 proc. W przypadku pierwszego pytania 79,86 odpowiedzi było na "tak". Na pytanie drugie 84,58 proc. uczestników referendum odpowiedziało "nie". Przy trzecim pytaniu 93,28 proc. opowiedziało się za zmianami w prawie podatkowym.

W okręgu konińskim frekwencja wyniosła 6,7 proc. W sprawie pierwszej 80,1 proc. odpowiedzi było na "tak", przy drugim pytaniu 83,9 proc. wyborców zagłosowało na "nie". 93,81 proc. odpowiedzi na trzecie pytanie było na "tak".

W okręgu kaliskim frekwencja wyniosła 7,07 proc. W sprawie pierwszej 79,43 proc. odpowiedzi było na "tak", przy drugim pytaniu 84,02 proc. wyborców zagłosowało na "nie". Przy trzecim pytaniu 93,56 proc. odpowiedzi było na "tak".

Zachodniopomorskie

W okręgu szczecińskim frekwencja wyborcza wyniosła 8,12 proc. Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych zagłosowało 77,26 proc. wyborców. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii zagłosowało 16,09 proc., a przeciwko 81,77. Z kolei za rozstrzyganiem wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika oddało swój głos 93,09 proc.

W części koszalińskiej województwa zachodniopomorskiego frekwencja wyniosła 7,33 proc. Za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych zagłosowało 78,86 proc. wyborców. Za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii głosowało natomiast 14,93 proc., a przeciwko wypowiedziało się 82,79. Natomiast za rozstrzyganiem wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika było 92,53 proc. uczestników niedzielnego referendum.

oto baba jag

sukces demokratury jest

kompletny. Albo wrócimy do jedynowładztwa i usuniemy wszechwładną moc procedur, albo czeka nas prawdziwy armagedon. Jeżeli "Jasio" ze wsi pod Łomżą może decydować o kształcie najjaśniejszej POPRL to ja wymiękam.

oto chłop jag

Wygląda na to, że rzeczywiście do urn

poszli tylko zwolennicy JOW. Wygląda też na to, że cała armia ludzi, którzy żyją z tzw. demokratury - do urn nie poszła.
Wniosek?
W/w armia boi się zmian - tołażysze - bo im jest teraz dobrze.

oto adam_54

Litości !....

W/w armia boi się zmian

"W/w armia " wolała imprezy dożynkowe niż jakoweś referenda .. i z żadnym boi-eniem się zmian nie ma to nic wspólnego.
Gdyby wybory do sejmu były ustalone na dzień dożynek , frekwencja byłaby identyczna , o ile nie mniejsza :-)
Suma summarum.... fajny numer wyciął Komorowski na odchodne :D

oto baba jag

Mogę pójść nakażde referendum,ale pod warunkiem

gdy będzie ono dotyczyło zagadnień fundamentalnych.

Czy jesteś za zniesieniem demokratury, albo czy jesteś za wystąpieniem z Eurokołchozu.
Pytania w stylu czy jesteś za kiłą czy syfilisem raczej mnie nie interesują.

oto gość

Drugie pytanie brzmiało czy

Drugie pytanie brzmiało czy jesteś za UTRZYMANIEM dotychczasowego systemu finansowania i na tak postawione pytanie odpowiedzi "TAK" udzieliło 16,44% . Czyli za zmianą głosowało 84,56 %. TVN24 informacja level hard

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.