Sztuka pokojowego podboju dowolnego narodu

6 posts / 0 new
ostatnio
Sztuka pokojowego podboju dowolnego narodu

Aby jakieś państwo podbić - nie trzeba zaraz najeżdżać go zbrojnie. Grabić i palić
- lud niewinny mordować. Bez użycia wojska można dowolny naród opanować. Wystarczy dzieło destrukcji zacząć od kilku banalnie prostych czynności. Lecz najpierw trzeba zdeptać godność obywateli tego wybranego kraju, zniszczyć wiodące wartości.

Potem idee oraz zrywy patriotyczne uznać za absolutnie pozbawione sensu, zbyteczne, kiczowate i szpetne. Dyskredytować wszystko, co podniosłe, co dobre i szlachetne. Relikty chlubnej przeszłości narodu wyrzucić na śmietnik historii - jako niemodne bo stare. Wyśmiać obyczaje i tradycję narodu, sprofanować katolicką wiarę.

Krępować grupy osób rządzących - przestępczych malwersacji powrozami. Starać się uwikłać te elity - w pajęczyny korupcyjnych afer, ośmieszać podsłuchami. Stworzyć taką rzeczywistość w której - karierę mogą robić tylko kanalie i ostatnie szuje. Osobniki - podlejszego gatunku, zdeprawowane obcą agenturą.

Gdzie za kłamstwo zostaje się premierem kraju, marszałkiem sejmu - za dorzynanie watahy. Nie awansuje w tym kraju osobnik uczciwy czysty, na którego brakuje akurat haków. Błyskotliwego awansu skutkiem mogą być krwawe albo bezkrwawe rytualne mordy, nawet edukacyjne zbiorowe egzekucje. Osobnicy najwybitniejsi - o walorach charakteru absolutnie wyjątkowych, mogą awansować jak pokazują przykłady nawet na eksponowane stanowiska międzynarodowe.

Chwila moment!

Najsampierw to trzeba mieć w ręku wiodące media... Bo jak inaczej wykonać to?

najpierw trzeba zdeptać godność obywateli tego wybranego kraju, zniszczyć wiodące wartości.

Nie da rady hałastra
Per aspera ad astra
-----------------------------
Wolność, to subiektywny brak nieakceptowanych ograniczeń zewnętrznych.

Dwóch zdań nie ma być prawa

Bo jak inaczej wykonać to?

Schemat jest bardzo prosty.

A kto nas

tak podbił? Tak pytam bo nie wiem.

stare, ale jare

stare, ale dobre, bardzo a propos i warte przypomnienia.

pozdrawiam
TBM

nic innego tylko przyszły

opisany scenariusz działania unii europejskiej.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.