Roberts: Grecja: Oddźwiȩki furii co dużo znaczą

Cała Europa, niefrasobliwi Amerykanie i Europejczycy także, zawiadamiają, że Syriza skapitulowała przed agentami One Procent. Wiadomość o upadku Syrizy utożsamia siȩ z tym, że system opieki społecznej na całym Zachodzie zostanie rozmontowany.

Grecki PM Alexis Tsipras wyraził zgodȩ na grabież greckich ludzi przez One Procent z osiągniȩtej opieki społecznej, którą Grecy zdobyli po IIWŚ w 20 wieku. Emerytury i opieka zdrowotna dla osób starszych jest na dobrej drodze do likwidacji. One Procent potrzebuje pieniȩdzy.

Bezpieczne greckie wyspy, porty, spółki wodne, lotniska i cała imponująca kolekcja dziedzictwa narodowego, ma byc sprzedana dla One Procent. Oczywiście po okazyjnych cenach, lecz kolejne rachunki za wodȩ nie bedą już takie okazyjne.

To jest już trzecia runda narzuconych Grecji oszczȩdności, która wymaga współdziałania własnego rządu Greków. Porozumienie oszczȩdnościowe służy jako parawan dla ograbienia greckiego narodu, dosłownie ze wszystkiego. MFW jest jednym z członków Trojki, która nałożyła oszczȩdności, pomimo, że ekonomiści z MFW oświadczyli iż udowodnione jest, że środki oszczȩdnościowe to bląd. Oszczȩdność spycha grecką gospopdarkȩ w dół. Dlatego greckie obciążenia dłużne wzrastają. Każda runda oszczŗdności powoduje, ze dług staje siȩ mniej możliwy do spłacenia.

Jednakże kiedy One Procent łupi to fakty siȩ nie liczą. Uzyskane środki oszczȩdnościowe, są grabione i szybko znikają, pomimo to ekonomisci z MFW nie umieją sobie z tym poradzić.

Grecka gospodarka udowodniła swoją bezsilność. Grabież posuwa siȩ do przodu, mimo, że głosujący tydzień wcześniej Grecy wyrazili swój sprzeciw. Wiȩc to co widzimy to to, że Alexis Tsipar jest demokratycznie wybranym premierem reprezentującym nie naród grecki lecz One Procent.

Westchnienie ulgi One Procent jest słyszalne na całym świecie. Ostatnia europejska partia lewicowa , lub to co uważane jest za lewicowe została przywołana do porządku, podobnie jak Brytyjska Partia Pracy, Francuska Partia Socjalistyczna, i cala reszta.

Pozbawiona ideologii zeby ja podtrzymywać, lewica europejska jest martwa, tak samo jak Demokratyczna Partia w Stanach. Wraz z zanikiem tych politycznych partii, naród nie ma dłużej prawa do wypowiedzi. Rząd w którym ludzie pozbawieni są głosu nie jest demokratyczny. Widzimy to wyraźnie w Grecji. Przed tygodniem ludzie wyrazili swoje zdecydowane zdanie w referendum, ich rząd to zignorował i akomodował siȩ z One Procent.

Amerykańska Partia Demokratyczna zgineła razem w outsourcingiem i wywozem miejsc pracy co zmniejszyło partyjną finansową bazȩ w unijnych przemysłowych związkach. Europejska lewica zgineła razem ze Związkiem Sowieckim.

Związek Sowiecki był symbolem istnienia socjalistycznej alternatywy wobec kapitalizmu. Upadek Sowietów i "koniec historii" pozbawił lewicȩ ekonomicznego programu dla lewicowego skrzydła, przynajmniej w Ameryce, z "socjalnymi kwestiami" takimi jak aborcja, małżeństwa homoseksualne, równość płci, i rasizm co podkopało tradycyjne lewicowe poparcie dla klasy robotniczej. Wchłonela ją wojna klasowa pomiȩdzy hetereseksualistami i homoseksualistami, białymi i czarnymi, mȩżczyznami i kobietami.

Dziś ludzie na Zachodzie stają w obliczu ponownie wynurzającego siȩ niebiezpieczństwa zagrażającego światu nuklearną wojną w rezultacie wysuwanych roszczeń przez amerykańskich neokonserwatystów , że historia ich to wybrała i uprawniła do hegemonii nad światem, zaś lewicowi Amerykanie przepełnieni są nienawiścią do bitewnej flagi Konfederacji.

Upadek ostatniej europejskiej lewicowo skrzydłowej partii Syrizy oznacza, że chyba bardziej zdeterminowane partie powstaną w Portugalii, Hiszpanii, i Włoszech, pałeczkȩ dyrygenta przejmą - prawicowa brytyjska Partia Niepodleglości Nigela Farage, Narodowy Front Mariny Le Pen we Francji i jeszcze inne partie w państwach członkowskich Unii o odchyleniach prawicowych co bronią nacjonalizmu przeciwko narodowej eksterminacji.

Syriza nie jest w stanie odnieść sukces, gdyż po pierwsze nie udało siȩ im w odpowiedzi na zdecydowana postawȩ Unii znacjonalizować greckie banki i to doprowadzi do ich upadku. Greckie One Procent posiada banki i media , greckie siły militarne nie wykazują żadnych inklinacji do stania po stronie narodu. To co tutaj widzimy to jest możliwość przeprowadzenia pokojowych zmian zgodnie z naukami Karola Marksa i Lenina.

Rewolucyjne i fundamentalne reformy są udaremniane lub obalane przez One Procent, który pozostał przy życiu. Marks, załamany klȩską Rewolucji w 1848 r. i poinstruowany własną materialistyczną koncepcją rozumienia historii, doszedł do wniosku, tak samo jak Lenin, Mao, i Pol Pot, ze zostawiając członków starego systemu przy życiu oznacza kontrrewolucje i powrót ludzi do wassalizmu. W Ameryce Łacińskiej każdy reformatorski rząd jest podatny na obalenie przez amerykańskie ekonomiczne interesy działające wspólnie z hiszpańskimi elitami. Jesteśmy obecnie świadkami tego procesu w Wenezueli i Ekwadorze.

Odpowiednio wyedukowani, Lenin i Mao wyeliminowali stary porządek. Klasa przez nich poddana holocaustowi była wielokrotnie wyższa niż cokolwiek Żydzi doświadczyli w czasie nazistowskiego rasowego holocaustu. Ale tego siȩ nie pamiȩta.

Po dzień dzisiejszy ludzie na Zachodzie nie rozumią dlaczego Pol Pot opustoszył miejskie tereny w Kambodży. Zachód odrzucił Pol Pota jako psychopatȩ i masowego mordercȩ, jako przypadek psychiatryczny, lecz Pol Pot po prostu opierał siȩ na hipotezie, ze o ile oszczȩdziłby życie reprezentantom starego porządku to jego rewolucja zostałaby obalona. Korzystając z ustanowionej koncepcji prawnej reżimu Georga W.Busha, Pol Pot uprzedził działania kontrewolucjonistów, z wyprzedzeniem zniszczył w ustawy i wykluczył klasȩ skłonną do wywołania kontrrewolucji. Ludobójstwo klasowe odzwierciedlało poglądy Lenina, Mao, Pol Pot uznał że z rewolucja wiąże siȩ zniszczeniem.

Angielski konserwatysta Edmund Burke powiedział, ze drogą prowadząca do postepu były reformy, nie rewolucja. Angielskie elity, z ociąganiem, zaakceptowały reformy w miejsce rewolucji, tym samym poparły Burke. Lecz dziś z totalnie pokonaną lewicą, One Procent nie musi siȩ z zgadzać na przeprowadzenie reform. Spełnianie ich żądań jest to jedyna alternatywa.

Grecja to tylko początek. Grecy wypȩdzeni z ich kraju przez upadek ekonomii, upadek systemu pomocy społecznej, nadzwyczajnie wysokiej stopy bezrobocia zabiorą swoją nȩdzȩ do innych krajow Unii. Członkowie Unii nie są ograniczani narodowymi granicami i mogą swobodnie wyjeżdżać. Zaprzestanie działania systemu wsparcia w Grecji skieruje Greków do innych państw unijnych z systemami pomocy, które też zostana zlikwidowane i sprywatyzowane przez One Procent.

Klauzula 21-szego wieku zaczeła działać.


Autor: Paul Craig Roberts
tłumaczenie: ulcik140

ulcik140

Z zawodu jestem ekonomistka, ale moje hobby to polityka i brydz. Polityka interesuje sie od czasu posolidarnosciowej transformacji , do chwili obecnej.

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
4
Ogólna ocena: 4 (głosów: 2)

Tematy: 

Dyskusja

oto Godzilla

Dobry artykuł

Pokazuje zakusy wielkokapitalistycznej burżuazji amerykańskiej .
Amerykańscy burżuje dążą do przejęcia wszystkich aktywów krajów
słabszych (np Grecji , Polski (to już w dużym stopniu zrealizowali ) , Hiszpanii , Portugalii
, krajów wschodniej Europy - tu też mają duże "osiągnięcia" itd ) .

oto ulcik140

sir Galahad

Ja też jak czytam bardzo szybko, nie wgłȩbiam siȩ w treśćc wtedy nie rozumiȩ sensu czytanych słów wiȩc wydaje mi sie, ze to jest bełkot. Lecz nigdy to nie dotyczy takich mistrzów pióra publicystyki politycznej i ekonomicznej jak m.in. Roberts. PCRoberts przewidział chyba takie "chlubne" wypowiedzi pod swoim adresem gdyż w jednym ze swoich ostatnich artykulów sam napisał, że inteligentni czytelnicy nie powinni mieć kłopotów ze zrozumieniem treści tekstów jego autorstwa. Wniosek - dlatego łopatologii unika. On nie kamufluje swoich wypowiedzi, nie owija tego w co wierzy w bawełnȩ.

Przeciez każdy od razu kapuje co to jest, a raczej kto zalicza sie do One Procent i dlaczego to takie dla nas jest bardzo ważne, nie tylko dla Grecji, bo nie tylko Grecja - tonie. Autor nas informuje do jakich doszedł wniosków , ano, że z One Procent przy sterze, nie widzi swietlanej przyszlosci dla tego swiata ani gruntu pod jakiekolwiek zdecydowane reformy, które polepszyłyby nasz byt na tym świecie. Opiera swoje wywody i na naukach takich asów rewolucyjnych przemian jak Marks i Lenin, bo oni wiedzieli kogo należy siȩ pozbyć, co trzeba uczynić i żeby zwycieżyć. Formuła zwyciėstwa ich autorstwa do tej pory nie leży w śmietniku lecz jest z uwagą studiowana przez One Procent i wszystkie reżimy na tym globie.
Czy to jest bełkot?

oto norwid

skróty myślowe

Tylko wyrobiony politycznie czytelnik potrafi przeczytać taki tekst jak pańskie tłumaczenie Craig'a. Większość wymaga niestety łopatologicznych opowieści i wielokrotnych powtórzeń co jest normą na np. interii czy onecie. Pańska publikacja łamie kanony jakie są przyjęte w polskiej publicystyce. To dla wielu jest nie akceptowalne, ergo musi się kończyć epitetem bełkot.

Mnie się tekst PCR podobał choć kompletnie nic nie wnosi do dyskusji o greckim długu. 1% możnowładców świata nadal będzie robić to czego życzą sobie syjoniści i ich neokonserwatywni klakierzy.

oto ulcik140

Roberts ukazał 'rdzeń' sprawy

Być może faktycznie za mało Roberts napisał o greckim długu, widocznie uznał samo zadłużenie za mniej istotne od grabieży. Bardziej jego uwagȩ przykuli winowajcy, czyli bezpośrednia przyczyna greckiego ubóstwa - One Procent i miał zapewne w tym swój własny cel - przekierunkowanie naszej uwagi na przyczynȩ a nie skutek greckiego nieszczȩścia. Widocznie to uznał za bardziej ważne od detalicznej analizy samego zadłużenia.

Dziś na swojej stronie PCRoberts bywalców zawiadamia, że:

” George Romanias, grecki sekretarz generalny d/s uslug socjalnych wypowiedział siȩ dziś w stacji telewizyjnej MEGA:

” Nie mogȩ pozostać dłużej ministrem. Kierują mną pewne zasady postȩpowania. Nie mogȩ postepować wbrew wyznawanym zasadom,” dodał, że jutro przedłoży rezygnacjȩ z zajmowanego stanowiska. „Nie mogȩ wprowadzić prawa, które zobowiązany jestem do wprowadzenia. To jest niemożliwe żeby emerytura dla osób niepełnosprawnych była w wysokosci 87 euro. To jest to co zostało już zmienione.”

oto ulcik140

Godzilla

Oryginalny tytuł artykułu Robertsa opublikowanego na Sputniku brzmi "Grecka lekcja dla Rosji." To tylko początek, tak wyrywkowo została calość przetłumaczona bo d.c tego tekstu, niestety - nie i jest bardzo ciekawy. Roberts peanów na temat polityki prowadzonej przez Rosjȩ (dokladniej Putina i Lawrowa) nie śpiewa, nie wszystko mu siȩ podoba, wysuwa zastrzeżenia. Zaleca wiȩkszą wstrzemieźliwośćc w stosunku do "naszych partnerów." Ale tego Sputnik nie rozpowszechnł bo i nie było czym siȩ szczycić. Mam wlaśnie ten tekst przed oczami i myślȩ, że może warto siȩ nad dalszym ciągiem popocić.

oto Godzilla

Co ma piernik do wiatraka ?

Podałem ten link aby uświadomić , że USA bezkarnie drukują na potęgę zielone papierki
i za nie wykupują od frajerów aktywa .

oto ulcik140

Czasami należy pogodzić piernik z wiatrakiem

Bo w tym akurat wypadku piernik tak siȩ ma do wiatraka, jak początek ksiażki do jej zakoṅczenia. Czyli samą esencjȩ wcieło i wiadome jest mi tyle na ile cenzura mi pozwala.

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.