Chiny jako potęga wojskowa

Silna flota i lotnictwo, zacofane siły lądowe

Chiny są jednym z największych mocarstw militarnych świata. Zdaniem rankingu Global Firepower Chiny są trzecią (po Stanach Zjednoczonych i Rosji) potęgą wojskową świata[xix]. Sama tylko Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (dalej: ChALW) posiada w swych szeregach 2,3 mln żołnierzy, natomiast wraz z Ludową Policją Zbrojną, różnymi oddziałami paramilitarnymi i rezerwistami siły zbrojne ChRL mogą liczyć nawet 5 mln ludzi – co czyni je najliczniejszą armią globu[xx].

Chiny znajdują się na drugim miejscu w świecie pod względem wydatków na zbrojenia. Według Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem Chiny wydały w 2013 r. na zbrojenia 188 mld dolarów[xxi]. Jednakże warto w tym miejscu zaznaczyć, że zdaniem części analityków tej instytucji wydatki ChRL na zbrojenia mogą być nawet jeszcze większe i sięgnąć w 2013 r. sumy 250 mld dolarów[xxii].

      Chińskie siły zbrojne stają się coraz nowocześniejsze. Szczególnie widać to na przykładzie marynarki wojennej oraz sił powietrznych. Flota jest swoistym oczkiem w głowie partii komunistycznej. Jeszcze kilkanaście lat temu Marynarka Wojenna ChALW była tylko trochę większą strażą przybrzeżną, natomiast dziś jest to jedna z najpotężniejszych flot wojennych świata. Twórcy rankingu Globalfirepower twierdzą, że biorąc pod uwagę wszystkie jednostki wchodzące w skład chińskiej marynarki wojennej jest ona najliczniejszą na świecie[xxiii]. Co prawda biorąc pod uwagę większe jednostki (180)[xxiv] MW ChALW nadal ustępuje USA (188)[xxv] i Rosji (245)[xxvi]. Niemniej Chińczycy wciąż nadrabiają zaległości. Posiadają już 67 okrętów podwodnych[xxvii], czyli więcej niż Rosja (55)[xxviii] i niewiele mniej aniżeli Stany Zjednoczone (72)[xxix].

Chiny posiadają własny lotniskowiec, zaś w przyszłości chcą dysponować pięcioma[xxx]. Od lat trwa gwałtowny rozwój i modernizacja chińskich sił powietrznych. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada samoloty oparte na technologii stealth – od 2011 r. dysponuje samolotem wielozadaniowym tego typu J-20[xxxi]. Chiny testują i budują również samoloty o napędzie hipersonicznym[xxxii]. Chińska Republika Ludowa należy od 1964 r. do grona mocarstw atomowych. Chiny posiadają 250 głowic nuklearnych[xxxiii], aczkolwiek pewne źródła zwiększają ich liczbę do 500[xxxiv].

      Potencjał militarny Chin ma i swoje mniej imponujące strony. Nawet jeśli faktycznie ChRL wydało w 2013 r. 250 mld $ na swoje zbrojenia, to nie stanowi to choćby połowy wydatków amerykańskich w analogicznym czasie szacowanych na 640 mld$[xxxv]. Pomimo intensywnej modernizacji wciąż znaczna część chińskiego uzbrojenia ma charakter przestarzały. W szczególności wyposażenie wojsk lądowych pozostawia nadal wiele do życzenia. Najnowocześniejsze czołgi znajdujące się obecnie na wyposażeniu ChALW – Type-99 – są wzorowane na radzieckim T-72.

Co prawda w zeszłym roku koncern NORINCO zaprezentował czołg MBT-3000 mogący rywalizować z amerykańskim M1A2 Abrams[xxxvi]. Wszelako minie pewien czas zanim armia zostanie dostatecznie wyposażona w ten sprzęt. Problem z zaawansowaniem nie dotyczy wyłącznie wojsk lądowych. Lotnictwo w dziedzinie silników lotniczych nadal jest zależne od Rosji[xxxvii]. Pod względem potencjałów jądrowych pomiędzy Chinami a USA i Rosją występuje znaczna różnica: Stany Zjednoczone znajdują się w posiadaniu 7700 głowic, zaś Rosja – 8500[xxxviii]. Słabości ChALW nie wynikają jedynie z posiadania często przestarzałego wyposażenia.

Chińskie siły zbrojne mają także konkretne problemy organizacyjne. Pewien anonimowy, emerytowany oficer wysokiej szarży zwraca uwagę na fakt, iż ChALW ma bardzo scentralizowany charakter. Nie występuje tutaj (charakterystyczna np. dla wielu armii Zachodu) zasada delegowania części władzy korpusowi podoficerskiemu[xxxix]. Chaos w dowodzeniu powoduje również istniejący w armii dualizm decyzyjny przejawiający się w istnieniu obok siebie dowódców oraz komisarzy politycznych[xl].

     Właściwie ocenienie potencjału wojskowego ChRL jest trudną kwestią. Wartość bojowa ChALW na tle sił zbrojnych jej potencjalnych przeciwników – wojsk amerykańskich, bądź japońskich - jest różnie podsumowywana. Zdaniem Jacka Bartosiaka, eksperta z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, gdyby dzisiaj wybuchła amerykańsko-chińska wojna o Pacyfik, to wygrałyby ją Chiny[xli]. Jednakże zupełnie innego zdania są analitycy think-tanku RAND. Ich zdaniem ChALW wciąż nie jest przygotowana na sprostanie wymogom nowoczesnego pola walki[xlii]. Nie wynika to nawet z faktu posiadania gorszej jakości wyposażenia, ale głównie licznych problemów natury organizacyjnej[xliii].

Stanisław A. Niewiński
- - -
ciąg dalszy nastąpi...
artykuł w całości ukazał się na portalu www.polska-azja.pl


Przypisy:
[xv] Por. Who filed the most PCT patent applications in 2014?, www.wipo.int, 25 V 2015.
[xvi] A. Apanel, dz. cyt., 25 V 2015.
[xvii] Tamże.
[xviii] G. Sadowski, dz. cyt., s. 72-74.
[xix] Countries ranked by military strength (2015), www.globalfirepower.com, 25 V 2015. 
[xx] Jak niebezpieczna jest największa armia świata? „Świat Wiedzy Historia” 2014, nr 4 z IX-XI, s. 32-39.
[xxi] The 15 countries with the highest military expenditure in 2013, www.sipri.org, 25 V 2015.
[xxii] R. Tomański, Pozory mogą mylić, www.rp.pl, 25 V 2015.
[xxiii] China military strenght, www.globalfirepower.com, 26 V 2015.
[xxiv] Tamże.
[xxv] United States of America military strength, www.globalfirepower.com, 26 V 2015.
[xxvi] Russia military strength, www.globalfirepower.com, 26 V 2015.
[xxvii] China military…
[xxviii] Russia military…
[xxix] United States…
[xxx] Chińska potęga, „Forum” 2011 nr 5, 31 I – 6 II, s. 12.
[xxxi] J. Winiecki, Nowe skrzydła smoka, „Polityka” 2011, nr 7 z 12 II, s. 52- 53.
[xxxii] M. Dura, Kolejny test chińskiego, „hipersonicznego” samolotu WU-14, www.defence24.pl, 26 V 2015.
[xxxiii] T. Baliszewski, Rosja ma najwięcej głowic atomowych. Ile mają pozostałe państwa, posiadające broń nuklearną?, www.natemat.pl, 26 V 2015.
[xxxiv] W. Lorenz, Chiny przetrwają atak atomowy, „Rzeczpospolita” 2011 nr  238 z 12 X, s. A13.
[xxxv] The 15..., www.sipri.org, 28 V 2015.
[xxxvi] S. Oster, F. Wild, I. Gridneff, N. Wadhams, X. Zhou, Broń w pięciu smakach, "Bloomberg Businessweek" 2014, nr 41 z 13-19 X, s. 24-25.
[xxxvii] Chińska potęga....
[xxxviii] T. Baliszewski, dz. cyt., www.natemat.pl, 28 V 2015.
[xxxix] R. McGregor, Partia. Sekretny świat komunistycznych władców Chin, Kraków 2013, s. 142.
[xl] Tamże, s. 143.
[xli] M. Jarkowiec, Nadeszła era smoka, „Wprost” 2014, nr 50 z 8-14 XII, s. 79-81.
[xlii] Chińska armia nie tak mocna, jak się wszystkim wydaje. Amerykański raport obnaża jej słabości, www.wp.pl, 28 V 2015.
[xliii] Tamże.

Stanisław Niewiński

doktorant Uniwersytetu Opolskiego. Współpracownik Instytutu Konfucjusza w Opolu, pisma „Stosunki Międzynarodowe” oraz portali internetowych: www.konserwatyzm.pl, www.polska-azja.pl i...

na ile punktów oceniasz artykuł? : 

Twoja ocena: brak
0.5
Ogólna ocena: 0.5 (głosów: 2)

Tematy: 

Dyskusja

oto Michel

Jednobiegunowy świat powstały

Jednobiegunowy świat powstały po zakończeniu zimnej wojny i upadku ZSRR był początkiem Pax Americana, którego era dobiegła końca około 2006 roku.
Rosnąca potęga Chin i polityka imperialna Rosji Putina była powodem zmiany priorytetów geopolitycznych USA. Główną uwagę USA zaczęła przykuwać Azja i strefa Pacyfiku, co odbyło się kosztem Europy, a dla Polski tragedią smoleńską.
Polityka resetu USA z Rosją była spowodowana chęcią przyciągnięcia Rosji do Zachodu, by wraz z USA i NATO powstał biegun zdolny przeciwstawić się w przyszłości rosnącym w siłę Chinom.
Polityka ta poniosła klęskę i polskie ofiary w postaci ofiar tragedii smoleńskiej , poszły na marne. Obecnie cenę za porażkę polityki resetu płacą Ukraińcy.

oto Eowina

Chiny mając polityke jednego dziecka, a to zwykle

oznacza posiadania syna, a nie corki, ma nadwyżkę chłopców. Ta dysproporcja bez wątpienia sprzyja tworzeniu armii .

oto Marcin Malik

Chiny

Dużo jest ostatnio artykułów na prawicy o Chinach, w tym mój. Zgadzam się z autorem, że własnie takie są wydatki na zbrojenia i że Chiny mają naliczniejsza armię. Jednak żyjemy w takich czasach, że jeśli doszłoby do wojny mocarstw to wygra ten, kto uderzy pierwszy w czułe punkty.

Myślę, że mimo wszystko ważne jest aby Chiny i Rosja były silniejsze gdyż nie można pozwolić na to aby jeden kraj na świecie (USA) mówiły całemu świata co muszą robić. USA koniecznie musi się kogoś bać.

oto ulcik140

Wzór do naśladowania?

Ile faktycznie srodków budżetowych przeznaczają Chiny na cele militarne to tylko wierchuszka z Ksim na czele zna kwote. Oni sią tym nie pochwalą, wolą dzialać z zaskoczenia. W każdym badź razie o ile dygnitarze amerykańscy upominają ich o opamiȩtanie w ogołacaniu sąsiadów (szczególnie Japonii) z ich wyspiarskich posiadłości, to w odpowiedzi slyszą, że w obronie swojej suwerenności ( tej zagrabionej włącznie) nie wykluczają, jak zajdzie taka konieczność konfliktu zbrojnego i taka retoryka zatyka usta oponentom.
Zdaniem analitykow Rosja wyprzedza Chiny nowoczesnym uzbrojeniem i ma wiȩkszy potencjał militarny. Chiny już temu przeciwdzialają, dziś w Jekaterynburgu starajaą siȩ poprawić wzajemne relacje i wzmocnic wzajemne stosunki z Rosja w zakresie wspolpracy w dziedzinie innowacji naukowych i technologicznych, znaczy zdaja sobie sprawe z niedociagniec i za wszelką cenȩ chcą Rosjȩ zdegradować z uprzewilejowanej w stosunku do nich pozycji, oczywiście w tym wypadku - militarnej.
Uważam, że nie popelnie blłȩdu gdy Chiny wypunktujȩ jako hegemona XXI wieku. Władzȩ naczelną mają nieprzekupną, wyczyszczona z elementów korupcjonogennych ( Xi oczyściĺ z lepkich lap wszystkie wazne urzedy i na kazdym plenum porusza ten temat i grozi, ze to nie koniec czystki)i bardzo pielegnują pamieć o nieszcześciach jakie spotkaly Hanów, gdy byli bezbronni, a wiec jednoczy narod pod jednym "komunistycznym" przywodztwem.

oto Mateusz

historia zatacza kręgi

Nigdy nie wierzyłem w przepowiednie i jasnowidzow, ale Klimuszko był wiarygodny. Według niego Chiny runą na Rosję, będą wzorowac się na okrucienstwie Japończyków. Chiny zrzucając bomby atomowe doprowadzą do straszliwych kataklizmow...Oczywiście to tylko przepowiednie miejmy nadzieję, że się nie spełnią, a jeśli tak to Alice Miller mogła by powiedzieć tylko jedno A NIE MÓWIŁAM!!!

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.