Zarobki parlamentarzystów

Wynagradzanie polskich parlamentarzystów określone są w ustawie z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Poseł lub senator otrzymuje uposażenie (traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy) oraz dietę parlamentarną (środki na pokrycie kosztów „wykonywania mandatu na terenie kraju”). Uposażenie nie przysługuje posłom, którzy uzyskują dochody z innej działalności poza parlamentem (poza działalnością podlegającą prawu autorskiemu, czyli np. pisaniem książek czy występami artystycznymi).

Przed zapowiedzianą obniżką wysokość uposażenia poselskiego wynosi 10020,80 zł brutto, co oznacza 7048,12 zł „na rękę”. Poseł zarabia niecałe dwie pensje średnie. Więcej od posła czy senatora zarabia jedynie 4,8 proc. Polaków.

Wysokość diety wynosi 2505,20 zł brutto (1789,89 zł).

Poza dietą i uposażeniem parlamentarzyści otrzymują także różne dodatki, np. ryczałt na prowadzenie biura w wysokości 12,2 tys. zł czy dodatki funkcyjne takie jak 20 proc. uposażenia dla przewodniczącego. Także kwota wolna od podatku jest u parlamentarzystów wyższa niż w jakiejkolwiek innej grupie i wynosi 30 451 zł, podczas gdy wśród „zwykłych obywateli” jest to najwyżej 6600 zł i to wśród najmniej zarabiających.

Porównanie z innymi krajami: w bezwzględnej wysokości są one znacznie niższe niż w większości krajów zachodniej Europy czy np. Grecji. Najwięcej zarabiali członkowie włoskiej Izby Deputowanych i Senatu, gdyż ich wynagrodzenie wynosiło ponad 5 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie Włocha. Poseł włoski zarabiał średnio 13 938 euro miesięcznie (wg aktualnego kursu euro – ponad 58 tys. złotych). Po drugiej stronie rankingu znajdują się Maltańczycy i Hiszpanie, u których uposażenie parlamentarzysty jest niewiele większe od przeciętnego wynagrodzenia (1,13 średniej pensji na Malcie i 1,25 – w Hiszpanii). W momencie przygotowywania przez Harrisa raportu Polska zajmowała 12 miejsce wśród 28 państw Unii.

Tematy: 

Dobra czy zła wiadomość?: 

Dobre!
Złe!

Ocena: 0

Twój głos: ‘Dobra!’

Twój komentarz?

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <center> <h1> <h2> <h3> <h4> <h9> <img> <font> <hr> <span> <bgcolor> <del> <iframe> <span>
  • Youtube and Vimeo video links are automatically converted into embedded videos.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.