Fałszerstwa, zamachy, spiski czyli teoria sPiS-kowa

„Zamach smoleński” został odkryty przez innego ministra i jest eksploatowany politycznie od czasu katastrofy … co ja chrzanię – od czasu „zamachu” ma się rozumieć, kiedy naszych „zdradzono o świcie”.

Profesor z chuligańską wlepką. Wspomnienie prof. Wieczorkiewicza

Zastanawiałem się, jak oddać atmosferę wykładów profesora, i to chyba byłoby najlepsze „ujęcie”. Student siedzący przy otwartym oknie na parapecie, buty opierający o ławkę i dyskutujący z papierosem w ręku o przebiegu kampanii 1939 roku.

Spór o habilitację

Jeśli habilitacja i profesura zostaną zniesione, to zasada równości wszystkich naukowców mających stopień doktora będzie fikcją. Ci, którzy byli habilitowani i byli profesorami już zawsze nimi będą, gdy ci, którzy nimi nie byli, zawsze będą naukowcami drugiego gatunku.

Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK

Msza prymicyjna Stanisława Domańskiego odbyła się w wiosce Sulisławice, 29 kilometrów na południe od Opatowa. Dzień później początkujący duchowny otrzymał swoją pierwszą, a zarazem ostatnią parafię w życiu - został wikariuszem kościoła pw. św. Zygmunta w Siennie.